Luftforurening koster danskerne i Danmarks tre største byer 8.400 kroner om året

Luftforureningen i København, Odense og Aarhus koster årligt samfundet 9,5 milliarder kroner i lægehjælp, sygefravær og for tidlig død. Det svarer til 8.400 kroner pr. indbygger. i Danmarks tre største byer.

Det viser tal fra NGO'en EPHA, som er i en ny undersøgelse har estimeret omkostningerne forbundet ved luftforurening i 432 europæiske byer i 30 lande. Danmark rangerer nærmest lige i midten.

»Vores undersøgelse afslører de enorme omkostninger, som farlig luft påfører befolkninger og deres helbred og den kæmpe ulighed i sundhed der er mellem lande i Europa,« siger EPHAs generalsekretær Sascha Marschang ifølge en meddelelse.

København er dog hårdest ramt og lider et tab, der pr. indbygger er næsten 1,5 gang større end i Aarhus og Odense.

Penge- og livsbesperalse i grøn omstilling

Over 400.000 mennesker mistede for tidligt livet i Europa i 2016 som følge af forringet luftkvalitet, konkluderede Det Europæiske Miljøagentur sidste år. Her blev det samtidigt gjort klart, at de tre typer forurening, der skaber mest sygdom og død er atmosfæriske partikler (PM), kvælstofdioxid (NO2) og Ozon (O3).

I dag topper luftforurening listen over miljøforureninger, der er årsag til for tidlig død blandt mennesker. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) estimerer desuden, at to ud af tre byer i Europa ikke opfylder de opstillede krav for, hvor ren luftes skal være.

Det har vidtgående konsekvenser, hvor incitamentet til forandring skal findes i menneskers sundhed, såvel som økonomiske aspekter. Og ifølge beregninger fra konsulenthuset Energy modelling Lab tidligere på året, så glemmer vi nogle gange disse besparelser, når der skal findes penge til den grønne omstilling.

I rapporten fremgår det, at mindre luftforurening alene kan spare vores samfund for mellem 10 og 20 mia. kr. årligt - som følge af færre helbredsomkostninger. Altså op til dobbelt så meget som beregningerne fra EPHA.

Danmark er middelmådige

Selv om de samlede omkostninger ved luftforurening i de store danske byer er høj, viser EPHA’s beregninger dog, at København, Aarhus og Odense sammenlagt lider et samfundsøkonomisk tab pr. indbygger som følge af luftforurening, der er ca. 1000 kr. mindre om året end gennemsnittet i de 432 europæiske byer, der medtages i undersøgelsen.

Frederiksberg Kommune var tidligere på året ude og kortlægge luftforureningen i området.

Her viste det sig, at forurening i luften gennem vejtrafik og brændeovne kostede henholdsvis 20 og 14 mio. kr. i kommunen. Men den mere generelle tendens var, at de største dele af forureningen kom udefra.

Og det er Ifølge Energy Modelling Lab’s rapport en vigtig notits, vi skal huske at medregne. Her står det klart, at 70 procent af de giftige partikler i vores luft kommer fra andre lande. Det skyldes hovedsageligt skibstrafikken i Nord- og Østersøen, samt den internationale skibsfart. Denne forurening anslås alene at koste mellem syv og otte mia. kr. året.

Afsluttende anslog EPHA’s studie, at de samlede sundhedsudgifter i de 432 byer løb op i 1.235 mia. kr. om året. Rumæniens hovedstad, Bukarest, toppede her den kedelige forureningsliste med lidt over 22.000 kr pr. indbygger.

Santa Cruz på Tenerife løb omvendt med den store guldmedalje og må i et luftforurenings-øjemed betragtes som et ferieparadis.

Overskriften er rettet, så det er præciseret, at omkostningerne henvender sig til indbyggerne i København, Aarhus og Odense - modsat befolkningen som helhed.

Emner : Biler
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Flere hoved færdsels åre der kun kan benyttes af transport maskiner som ikke udleder den kvalmende kemiske lugt vi kender fra fossil knallerter/biler/buser. Det skal være muligt at koble sig på sådan en rute og derved mindske den tid man er tvunget til at bruge i en forurenet og ildelugtende luft. Det er et lille skridt det burde være muligt . For en el-cykelist er en lille omvej ikke noget problem, hvis man kan slippe for ubehaget.

 • 5
 • 4

Mortaliteten for sammenlignende socialgruppr er ikke højere i København end i byer langt ude på landet, eller i provinsbyerne. Så hele artiklen er det vitterlige vås, ellere rettere: Miljøpropaganda rettet imod velfærdssamfundets gode liv. Død af luftforurening er diagnose der med rette tidligere forekom i visse industrier, men luften i København har ikke været så ren som nu i flere hundrede år. Og hele påstanden om "død af luftforurening i byer" kommer fra et lille bitte rotteforsøg, hvor man med vilje slog rotter ihjel med diverde partikler, og derefter opskalerede legemesvægt og luftindhold milliarder af gange til hele bypopulationer. Det er ikek videnskab, men ren useriøs propagande der ikke burde have gang på jorden i et seriøst medie. Vi bliver ældre og ældre og ældre, og luften er generelt blevet ren (måske bortset fra hot-spot på H C Andersens Boulevard), så hvor i alverden er den videnskabelige evidens på denne artikel ?

 • 13
 • 26

Vi bliver ældre og ældre og ældre, og luften er generelt blevet ren (måske bortset fra hot-spot på H C Andersens Boulevard), så hvor i alverden er den videnskabelige evidens på denne artikel ?

Øhh... Det lyder lidt som:

Dere er meget få døde af COvid-19 i Danmark og vi indførte restriktioner for at begrænse smitten,, så hvor er den videnskabelige evidens for at det virkede?

Eller for at alle opfatter den:

I dag er der meget få der dør af nedstyrtende altaner og vi har regeler for afskærmning af altaner, så hvor er evidensen for at det virker?

 • 21
 • 12

Når der indføres restriktioner, er det, som jeg forstår det, ikke fordi, dødeligheden pt. er høj, men for at sikre, at vores sygehussystem ikke bryder sammen, hvorefter en overdødelighed vil følge.

 • 9
 • 1

Med 6 millioner danskere giver det 53 milliarder. Hvordan kan 10 - 20 milliarder være dobbelt op?

 • 4
 • 0

Evidensen for "Vi bliver ældre og ældre og ældre, og luften er generelt blevet ren (måske bortset fra hot-spot på H C Andersens Boulevard), " - er Danmarks Statistik over levelader og miljømålinger i København.

Og i øvrigt: Nej, der dør kun meget få af COVID-19 i Danmark. Men vi tæller "COVID-19-relaterede døde" hvilket betyder, at enhver med COVID-19 der dør tælles med, uanset dødsårsag. Aktuelt eksempel: En person på 104 år døde, og vedkommende slog også ud på en COVID-19-test. Men altså .... Hvorfor tæller vi ikke reelle COVID-19-sygedage ? I øvrigt: Mortaliteten i Danmark er helt normal, faktisk lidt lav, hvilket måske kan skyldes at så mange offentligt ansatte ikke gik på arbejde i foråret. Og vores sygehusvæsen har aldrig været blot i nærheden af noget sammenbrud. Derimod har statsministerens hysteri gjort, at sygehusene holdt op med at helbrede en masse planlagt imedens de stod og spejdede efter den spåede invasion af COVID-19-patienter der aldrig kom. I øvrigt: Selv om vi faktisk FIK den "Røde Kurve" på smitten som det hele i foråret skulle bekæmpe !

 • 4
 • 15

Evidensen for "Vi bliver ældre og ældre og ældre, og luften er generelt blevet ren (måske bortset fra hot-spot på H C Andersens Boulevard), " - er Danmarks Statistik over levelader og miljømålinger i København.

Det var ikke skuda ikke DATAENE jeg satte spørgsmålstegn ved, det var den konklusion du drager af dem.

"Vi bliver ældre og ældre + Luften er blevet ren [med tiden] =Ergo er der ingen sammenhæng imellem levetid og luftkvalitet"

 • 11
 • 3
 • prøv at se på den videnskabelige baggrund for påstanden om, at luften ude i det frie i Danmark skulle medføre for tidlig død og koste en masse penge. Du vil kun finde nogle, måske kun eet, rotteforsøg, der så på kropsvægt og forurenende partikler er ganget op milliarder af gange til en storbys befolknings kropsvægt. -Det er ikke videnskab, det er rendyrket propaganda der bedst kan sammenlignes med kurven over en kyllings vækst i de første 2 uger, der så fortsættes nogle år, hvorefter vi har dokumenteret en dino. Nå: Jeg er da ganske enig i at luftkvaliteten i nogle megabyer i den mindre udviklede del af verden udgør et reelt sundhedsproblem, ligesom smoggen i London indtil vel rundt 1960-erne gjorde det. Men Danmark i dag har overalt en glimrende luft, og den forurening der måles kommer i øvrigt mestendels udefra. PS: jeg bor på E47/E55 som nogle mener udgør et sunhedsproblem. Der blev så opstillet en målestation for nogle år siden der skulle dokumentere elendigheden til politiske tiltag - "bom for biltrafik." Nå: Så hørte vi ikke mere til det, vel nok fordi resultaterne ikke levede op til de fremmanede skrækvisioner.
 • 5
 • 16

Jeg tog ikke stilling til dit rotteforsøg, for det er en løs påstand som det ikke er muligt at tage stilling til uden at du giver mere data.

Jeg tager alene stilling til at du bruger det faktum at vi bliver ældre og ældre og luften bliver renere og renere til at sige at der IKKE er sammenhæng imellem luftkvalitet og levetid.

Men jeg ville lyve hvis jeg påstod at jeg IKKE lader det jeg kan vurdere - den måde du tolker sammenhængen imellem levealder og luftkvalitet - påvirke hvor meget tillid jeg har til resten af din vurdering.

Men data er data uanset hvor meget jeg stoler på din tolkning, så jeg prøvede at se om jeg kunne finde en henvisning til din gnaver i undersøgelsen. Umiddelbart har jeg ikke været i stand til det, hverken i undersøgelsen som sådan eller det som de angiver som kilder til deres model. Du har jo tydligvis fundet den et sted, så kan du ikke lige vise mig hvor rotten ligger begravet.

 • 9
 • 4

Jamen hvorfor forbyder vi så ikke luftforurening totalt? Tænk, vi kan spare 8400 Kr. pr dansker.

Man skal også have indtægterne med, som tænkeligt er mindst 10 gange så store. Der er dog ingen garanti for, at den der har indtægten er den samme som den der har udgiften.

Samlet set kan man ikke forvente at hente alle 9,5 mia. Kr. hjem, men der er visse tiltag som vil give god mening. F.eks. at forbyde eller stærkt begrænse fossilbiler i byerne, hvilket inden for de næste 10 år vil være opneligt.

 • 9
 • 2

Artiklen omhandler BYER ikke lande, I Danmark er det København, Århus og Odense. De ca 8400 kr er gennemsnittet af de tre byer, ikke Danmark som sådan.

 • 6
 • 0

se eksempelvis: http://miljoogsundhed.sst.dk/blad/ms1301.pdf

Jeg må så desværre prøve igen...

[...] jeg prøvede at se om jeg kunne finde en henvisning til din gnaver i undersøgelsen. Umiddelbart har jeg ikke været i stand til det, hverken i undersøgelsen som sådan eller det som de angiver som kilder til deres model. Du har jo tydligvis fundet den et sted, så kan du ikke lige vise mig hvor rotten ligger begravet.

Du giver mig et link til en undersøgelse der har brugt mus, som IKKE er kilde til deres model. Kan du vise mig hvor i den undersøgelse som er udgangspunktet for artiklen de bruger rotter (eller mus for at være flink) som ENESTE videnskabelige baggrund for linket imellem partikler, NO2 og O3 på den ene side og sygdom og tidlig død på den anden.

 • 5
 • 2

Jamen hvorfor forbyder vi så ikke luftforurening totalt? Tænk, vi kan spare 8400 Kr. pr dansker.

Man skal også have indtægterne med, som tænkeligt er mindst 10 gange så store. Der er dog ingen garanti for, at den der har indtægten er den samme som den der har udgiften.

Der er vel heller ingen garanti for at det er forureningen i sig selv, der genererer indtægterne, og at de samme indtægter ikke kan genereres uden forurening.

Der er i modsat fald heller ingen garanti for at det bliver de industrier, som så generer indtjeningen, er de samme som dem der hidtil genererede luftforureningen, og som nu forsøger med alle midler at holder en myte i live om at indtægterne ikke er mulige uden deres forurenende teknologier.

Personligt vil jeg langt foretrække tjene 8400 kr mindre, og så spare 8400 kr på lægehjælp, sygefravær og for tidlig død, men alt tyder på at vi faktisk kommer til at tjene MERE ved at skifte til teknologier, der ikke genererer luftforurening.

 • 9
 • 1

Mus eller rotter i forsøg kommer vel ud på et. Det er den slags forsøg der er hele grundlaget for påstanden partkeldør i København. Men der er ingen konkrete konstaterde døde i København med diagnosen "partikler fra udeluften." INGEN. Og jeg kan så spørge omvendt: Hvor er den holdbare videnskabelige dokumentation for artiklen til denne tråd ? Hele påstanden om luftpartikeldøde i København bygger ene og allene på antagelser og gætterier der alle tager udgangspunkt i den bias: At trafik er farlig, at fossile brændstoffer er endnu farligere og skal forbydes. Man mærker hensigten og bliver forstemt.

 • 3
 • 10

Tak for linket, men i denne publikation er der ingen videnskabelig dokumentation for dødelighed forårsaget af manglende luftkvalitet, men derimod en række antagelser.

Og så er der en konkret dokumenteret måling på udvalgte steder der viser, at vi i Danmark har en god luftkvalitet, mindst i København, men lig med eller mindre end 40 microgram/m3, og følgelig ingen overdødelighed, hvormed hele ovenstående artikel om de 8.400 kroner må betegnes som fake news, eller rent og skær propaganda.

Og nej: Jeg er ganske enig i, at et usundt liv kan forkorte levealderen for nogle, men både cigeretter og alt for meget fed mad er jo et frit valg af hvordan man vil leve SIT liv.

Publikationen i linket er derfor helt på linie med Dankarks Statistik`s opgørelse af levelader i Danmark: Vi har IKKE noget dødelighedsproblem forårsaget af luftforurening ude i det fri.

 • 1
 • 10

Tak for linket, men i denne publikation er der ingen videnskabelig dokumentation for dødelighed forårsaget af manglende luftkvalitet, men derimod en række antagelser.

NEJ. Det er ikke en række antagelser. Det er en række litteraturhenvisninger.

Og nej: Jeg er ganske enig i, at et usundt liv kan forkorte levealderen for nogle, men både cigeretter og alt for meget fed mad er jo et frit valg af hvordan man vil leve SIT liv.

Om de variable, der påvirker helbred og dødelighed, er selvvalgte er ikke en faktor for hvor stor påvirkning de har.

Og så er der en konkret dokumenteret måling på udvalgte steder der viser, at vi i Danmark har en god luftkvalitet, mindst i København, men lig med eller mindre end 40 microgram/m3, og følgelig ingen overdødelighed,

Du skriver at der ikke er "over"forurening og DERFOR ikke overdødelighed i København.

For det første virker det som en af de antagelser som du ikke var så glad for lige ovenover.

For det andet er det en indirekte anerkendelse af at sammenhængen imellem luftforurening eksisterer (blot at du antager at forureningen ikke er højere i København og DERFOR heller ikke kan være en overdødelighed).

Holder din antagelse?

Forurening: http://lpdv.spatialsuite.dk/spatialmap?

NO2: MEGET stærkt koncentreret i København PM2,5+10: Også langt større koncentration i Kbh end i landet som snit. O3 kan jeg desværre ikke finde noget på, men det har også den mindste betydning iflg. studiet

Middellevetid: https://www.statistikbanken.dk/10015

Middellevetid for en 0-årig (en statistik måde at beregne den gennemsnitlige levealder af en fiktiv person, som gennemlever alle sine leveår i det analyserede år)

DK: 80,9 år KBH: 79,3 år

Så data, ikke fornemmelse: Højere forurening og lavere levetid i København. Det er "kun" korrelation ikke bevist kausalitet (det overlader jeg til rapportens litteraturliste), men det er i hvert fald IKKE tilfældet at der ikke er samtidig forurening og lavere levetid i Kbh, som du påstår

 • 8
 • 0

Som det ses af statistikken er levealderen i Danmark steget igennem alle årene, også i København, uanset luftens indhold af forskellige fremmedstoffer. Der er ingen sammenhæng imellem luftens kvalitet og levealder i Danmark, fordi vi (heldigvis) aldrig har haft de smogproblemer London har kendt til, eller de forureninger nutidens megabyer i Kina o.a. har. Og data viser også, at luften i København ikke har været så ren som nu i flere hundrede år, så igen: Skal vi ikke glæde os over det, og holde op med denne falske alarmisme og miljøpropaganda ? Den lille bitte forskel på levealderen i København og DK som helhed er jo forlængst afdækket som et udslag af sociale faktorer, ikke mindst dem Du selv nævner: Tobak, fed mad og i det hele taget selvvalgt usund livsstil. Jeg erindrer i øvrigt, at vi for nogle år siden fik en speciel statistik over levealder på Østerbro, midt i København. Og i den var levealderen bemærkelsesværdig høj, også set i forhold til DK som helhed. Og de indånder jo den samme luft som de usunde . . . .

 • 3
 • 10

Nu skyder du bare vildt omkring dig

Jeg vil dog gerne tage Østerbroundersøgelsen op som du halvthusker. Dataene fra den viser IKKE at luftforurening er ligegyldigt, men faktisk det modsatte.

Se omkring side 72 i denne rapport:

https://mst.dk/media/89719/dce_statusrappo...

VI har været igennem mus og rotter og at du ikke har set at der er referencer til det du kalder påstande. Og nu fyrer du bare halvhuskede undersøgelser og anekdoter af.

Synes du ikke at det er på tide at du forholder dig til de kilder, som rapporten bruger til at vise sammenhængen imellem forurening på den ene side og helbredseffekter og død (og medfølgende økonomisk tab) på den anden? Det synes jeg og jeg finder det ret nyttesløst at skulle forholde mig til alt muligt andet du vælger at fremføre i stedet.

 • 12
 • 2

Ud over at fluekneppe om dødligheden er større eller mindre i byerne, om det koster 8.400 kroner pr. indbygger eller ej og om et rotteforsøg er relevant eller ej. Så ville jeg høre om der er nogle her på Ing.dk, som kan komme med tekniske løsninger på hvordan man kan mindske/fjerne luftforureningen i København, Odense og Aarhus.

Mine bud på en teknisk løsning er: * Udbygning af den offentlige transport (metro, s-tog, letbaner, sporvogne, elbusser) * Udbyg/opbyg supercykkelstier i gennem byerne, så cylken for fortrinsret for bilen. * Opret bilfrie zoner (gågader - hvor det kun er det offentlige transport som har adgang og taxaer) ( i københavn kunnedet være fra søerne og ind.) * Drift strømsanlæg til krydstogtskibe, der ligger til kaj. * Overføre gods (der er i transit igennem danmark) fra lastbiler til tog.

Mit bud på en ikke teknisk løsning: omlæg skattesystemet så er der en fast virksomhedsskat på omsætningen som skal betale for: * at gøre offentlig transport gratis. * tabet ved ikke at have afgifter på elbiler. * affaldssortering i stedet for afbrændning.

Hvad er dine bud på tekniske løsninger på hvordan man kan mindske/fjerne luftforureningen i København, Odense og Aarhus (Danmark)?

[Lad vær med at komme med brok, hånlige kommentarer m.m., med mindre at du kan komme op med bedre tekniske løsninger på, hvordan man kan mindske/fjerne luftforureningen i København, Odense og Aarhus :o) ]

 • 3
 • 2

Nej, det er ikke mig der er begyndt at "skyde vildt omkring sig." Det er disse såkaldte "studier" der udgives som videnskab, men ikke er andet end netop "studier" og noget nogle mener at deres såkaldte studier "peger på."

Der skrives: "Studier af langtidseffekter viser, at dødeligheden i befolkningen stiger med 6,2 % per 10 µg/m3" Visse vasse: Dødeligheden i befolkningen er altid 100 %, og det de dør af læses i en obduktionsrapport.

Der skrives: "Der er dog også en række studier, der peger på at luftens indhold af sod/elementært kulstof er vigtig for vurdering af sundhedseffekterne. Kvælstofdioxid er også en vigtig komponent. Danske studier viser en 8 % øget dødelighed per 10 µg/m3 stigning i kvælstofdioxid, hvilket er i god overensstemmelse med internationale studier. For korttidseffekter har man fundet, at dødeligheden i befolkningen stiger med 0,5 % ved stigning på 10 µg/m3 i massen af partikler med en diameter under 10 µm. "

Undskyld mig: Men jeg er meget sikker på, at helbredsrisikoen ved luftforurening IKKE stiger analogt med stigningen i partikelindholdet i luften. Og jeg tror faktisk, at Du vil give mig ret i, at en stigning fra 10 til 20µm ikke har nogen helbredseffekt, hvorimod en stigning fra 60 til 70 måske har det.

Der skrives: "De samlede helbredsrelaterede eksterne omkostninger i Danmark relateret til luftforurening er beregnet til ca. 29 mia. DKK/år i 2011." Rent gætteri. Jeg kan have lige så meget ret i, at eventuelle for tidlige døde sparer staten for millioner i pension og til behandlingen af langstrakte aldersbetingede skavanker på hospitaler.

Summa summarum: Den publikation Du henviser til er et typisk produkt af alt for mange menesker der desperat prøver at få en smule meningsfuldt arbejde ud af de overflødige stillinger staten har ansat dem i.

 • 4
 • 10

...et typisk produkt af alt for mange menesker der desperat prøver at få en smule meningsfuldt arbejde ud af de overflødige stillinger staten har ansat dem i

enig!: Weekendavisen bragte for to uger siden en interessant artikel med overskriften: "Uklog IQ-dyrkelse". Afslutningen lyder:

Graeber argumenterede i bogen Bullshit Jobs fra 2018 for tesen om, at mere end halvdelen af det moderne samfunds jobs faktisk er uden nævneværdig funktion og navnlig uden egentlig samfundsmæssig værdi. Den eneste grund til, at automatisering og effektivisering ikke for længst har givet os alle en 15-timers arbejdsuge, er, at vi løbende har opfundet disse nye jobs. Alle hånde assistenter og mellemledere, som i høj grad skal få nogle højere oppe i hierarkiet til at virke endnu vigtigere. Jeg mener, vi skal gøre os klart, at vidensøkonomien ikke betyder, at alle højtuddannede mennesker kommer ud af universitetet for at kurere kræft, udvikle banebrydende nye energiformer eller den slags. Langt, langt de fleste udfører ret trivielle jobs, der kunne udføres af folk med en mindre uddannelse. Du får måske en eftertragtet uddannelse som IT-ingeniør fra et fantastisk sted som Stanford, og det skaffer dig et vellønnet job hos Instagram. Men det, du laver, er at udvikle algoritmer og programmer, der sørger for at målrette reklamer bedre eller lader folk dele billeder af deres hunde på en ny måde.

 • 1
 • 6

Igen en væg af ord, som ikke gør til og fra. For at gøre det kort, så bruger jeg et enkelt afsnit

Undskyld mig: Men jeg er meget sikker på, at helbredsrisikoen ved luftforurening IKKE stiger analogt med stigningen i partikelindholdet i luften. Og jeg tror faktisk, at Du vil give mig ret i, at en stigning fra 10 til 20µm ikke har nogen helbredseffekt, hvorimod en stigning fra 60 til 70 måske har det.

Du skal ikke være "meget sikker" eller spørge mig om jeg vil "give dig ret". Du skal finde kilden til deres beregninger, se hvordan den er kommet frem til det resultat og forholde dig til DET.

 • 8
 • 2

Du skal ikke være "meget sikker" eller spørge mig om jeg vil "give dig ret". Du skal finde kilden...

det må han vel i grunden selv om!(?): Dette er jo et debatforum, hvor man kan (går jeg ud fra) plædere for et givet synspunkt på et hvilketsomhelst grundlag (så længe man klart 'deklarerer' dette). Dernæst må modtagerne afgøre, om de på det givne grundlag 'fæster lid' - eller ikke.

 • 2
 • 11

det må han vel i grunden selv om!(?): Dette er jo et debatforum, hvor man kan (går jeg ud fra) plædere for et givet synspunkt på et hvilketsomhelst grundlag (så længe man klart 'deklarerer' dette). Dernæst må modtagerne afgøre, om de på det givne grundlag 'fæster lid' - eller ikke.

Her er hvad startede det hele:

Og hele påstanden om "død af luftforurening i byer" kommer fra et lille bitte rotteforsøg, hvor man med vilje slog rotter ihjel med diverde partikler, og derefter opskalerede legemesvægt og luftindhold milliarder af gange til hele bypopulationer. Det er ikek videnskab, men ren useriøs propagande der ikke burde have gang på jorden i et seriøst medie.

Er det et spørgsmål om debat at studiet bygger på et rotteforsøg eller er det et spørgsmål som objektivt kan afklares ved at checke kilderne?

Selvfølgelig må man skrive hvad pokker man vil, jeg kunne ikke finde på at klage over et eneste af de indlæg der er skrevet i denne tråd. Jeg bruger jo selv den mulighed, når jeg på et teknisk forum "råber op", når nogen siger objektive usandheder om de rapporter, som beskrives i artiklerne og andre letcheckbare fakta og beder om at den der laver påstandene dokumenterer dem.

 • 10
 • 1

Er det et spørgsmål om debat at studiet bygger på et rotteforsøg eller er det et spørgsmål som objektivt kan afklares ved at checke kilderne?

Størrelsen af skøn og antagelser bør fremgå af rapportene, ellers er de ikke papiret(eller lagerplads) de er skrevet på. Størrelsen af usikkerheder og fejlkilder bør fremgå, også ved opskaleringer. Dette bør også fremgå ved prissætningen.

Jo let-checkbare fakta, bør være med fuld åbenhed. Desværre leder man altid forgæves efter den faglige integritet, særligt når NGO'er med politiske interesser står bag.

 • 2
 • 8

Størrelsen af skøn og antagelser bør fremgå af rapportene, ellers er de ikke papiret(eller lagerplads) de er skrevet på. Størrelsen af usikkerheder og fejlkilder bør fremgå, også ved opskaleringer. Dette bør også fremgå ved prissætningen.

Jo let-checkbare fakta, bør være med fuld åbenhed. Desværre leder man altid forgæves efter den faglige integritet, særligt når NGO'er med politiske interesser står bag.

Ja, og? Hvad har det med de i rapporten ikke eksisterende rotteforsøg at gøre?

For at være mere præcis, jeg har ikke forholdt mig til rapportens konklusioner som sådan, der er sikkert masser af usikkerheder i den. Det ville jeg ikke have reageret på.

Det er kvalitativt forskelligt fra at sige at DENNE rapporten og generelt hele grundlaget for sammenhængen imellem helbreds problemer og mistede leveår og forurening bygger på et "lillebitte" rotteforsøg uden at have checket det. Det er det jeg gider forholde mig til hér.

 • 9
 • 0

For at være mere præcis, jeg har ikke forholdt mig til rapportens konklusioner som sådan, der er sikkert masser af usikkerheder i den. Det ville jeg ikke have reageret på.

Hvis usikkerheder er på niveau med resultat. Som f.eks. 8.400 kroner +/- 10.000?

Selv hvis man ikke reagerer på usikkerhederne, så i det mindste på antagelser og fejlkilder! Det burde være kvantificeret ved opstilling af antagelser og negligeringer.

Hvordan er der f.eks. medtaget rygere og kemi-dampere? Stress? osv.

 • 1
 • 9

Hvordan er der f.eks. medtaget rygere og kemi-dampere? Stress? osv.

godt spørgsmål! Fra tid til anden er diverse miljørelaterede kalamiteter 'oppe at vende', i flæng eksempelvis:

trafikpropper, skimmelsvamp, dårligt indeklima, stress, mobning, radon, asbest, pvc, rygning, fedme (sukkerindtagelse)...

samt en hoben andre - som oftest ledsaget af en opgørelse over de tilhørende samfundmæssige omkostninger.

Man får nu og da en fornemmelse af, at det aggregerede, samfundsøkonomiske ’tab’ sandsynligvis tilsvarer en betragtelig del af vort samlede bnp? Samtidigt er det svært at rangordne skadevirkningerne samt at estimere omkostningerne ved at fjerne/reducere den enkelte 'kalamitet' - eller med jævnere ord: Finde ud af, hvor man skal begynde (og ende)?! ;)

 • 2
 • 10

Energien i det danske elnet udleder ca. 800 gram CO2 pr, KWh, (jvf. deklarationen) så selv et totalt skift til batterier i alle biler på vejene ville ikke hjælpe nævneværdigt på den samlede danske CO2-emission, set i forhold til regeringens målsætning om 70%-reduktion af 1990-emissionen. Men det vil koste - 50 milliarder i statskassen. Dertil kommer, at elnettet genererer flere partikler end moderne biler, bare et andet sted, og at elnettet derudover efterlader en ikke helt ubetydelig mængde kernekraftaffald. Hvor i alverden kommer denne tyrkertro på batteribilens velsignelse fra ? - vel igen fra såkaldte "studier" og "beregninger" fra den sædvanlige lette ende ud i akedemia ?

 • 1
 • 14

I følge Energinet så var CO2 udledningen fra elforbruget i Danmark i 2019 ca, 150 g. Når man time for time regner kilderne sammen. https://energinet.dk/Om-nyheder/Nyheder/20...

Jeg vil anbefale at læse om de forskellige måder at regne det ud på. Hvis du tror på certifikater, så kører jeg kun på vindmøllestrøm :-) https://energinet.dk/El/Gron-el/Miljoedekl...

Jeg savner en kilde til antal partikler, da det for mig er en ny påstand.

 • 9
 • 0

Energien i det danske elnet udleder ca. 800 gram CO2 pr, KWh, (jvf. deklarationen) så selv et totalt skift til batterier i alle biler på vejene ville ikke hjælpe nævneværdigt på den samlede danske CO2-emission, set i forhold til regeringens målsætning om 70%-reduktion af 1990-emissionen. Men det vil koste - 50 milliarder i statskassen. Dertil kommer, at elnettet genererer flere partikler end moderne biler, bare et andet sted, og at elnettet derudover efterlader en ikke helt ubetydelig mængde kernekraftaffald. Hvor i alverden kommer denne tyrkertro på batteribilens velsignelse fra ? - vel igen fra såkaldte "studier" og "beregninger" fra den sædvanlige lette ende ud i akedemia ?

Hvis alle biler skal erstattes med elbiler, så skal du kigge på den NYE elektricitet der skal produceres. Så prøv det her tankeeksperiment:

Tag al den benzin/diesel som bilerne kører på i dag og brænd det af på et langt mere effektivt anlæg end en bilmotor med røgrensning. Du vil bruge langt mindre brændsel for de samme kilometer.

Så tager du det anlæg og erstatter det med kilder, som er bedre for mijøet (CO2, partiker etc etc) og det bliver endnu bedre.

Og hvis du modellerer denne ekstra strømproduktion ovenpå den nuværende, så vil du opdage at det kan gøre 100% med ekstra vindkraft uden at rende ind i yderligere "samtidighedsproblemer", hvis blot vi venter med at begynde opladningen til efter eftermiddagstoppen.

 • 8
 • 0

Undskyld: 364 gram CO2/KWh. Min fejl. Se SEAS-NVE miljødeklaration.

Nej, Bertel!

Det er ikke Miljødeklarationen, men derimod Den Generelle Eldeklaration, du læser op ad, men undlader at fremlægge!

SEAS-NVE henviser selv til Energinets Miljødeklaration, som jeg lige har vist dig, og forklarer hvorfor du ikke kan bruge Eldeklarationen som deklaration af fysisk leveret el i Danmark.

Det er ikke dine undskyldninger vi mangler, det er DOKUMENTATION for dine utallige løse påstande!

 • 13
 • 2

Og hvis du modellerer denne ekstra strømproduktion ovenpå den nuværende, så vil du opdage at det kan gøre 100% med ekstra vindkraft uden at rende ind i yderligere "samtidighedsproblemer", hvis blot vi venter med at begynde opladningen til efter eftermiddagstoppen

nogle interessante (australske) betragtninger - selvom de ikke én til én er fuldt gyldige i (nord)Europa:

What do you know about the necessary resources to create all forms of renewables? What do you know about the necessary fossil fuels used ‘in’ the creation of all forms of renewables? CO2 is not reduced with the use of renewables. Mining is not reduced with the use of renewables, in fact it’s vastly increased. There are materials used in the manufacture of renewables that require mining practices that are among the most toxic in the world. Humanitarian issues have increased vastly in developing nations with the advent of renewables and will reach a crisis point if nations attempt to go 100% renewable energy, batteries and EV’s...

https://wattsupwiththat.com/2020/10/23/ove...

 • 0
 • 12

Jeg skriver at elbilernes strømforbrug kan klare med udvidelse af den danske vindkapacitet uden at rykke ved samtidighedsproblemet, hvis blot man undgår kogespidsen når man oplader.

Dit svar er:

 • En trådkommentar**** fra et side, der har en meget anti-klimaforandrings agenda.
 • Som taler om Australien (jeg indrømmer, det gør du selv opmærksom på)
 • Solceller, ikke vindmøller.
 • Stationære batterier (som jeg netop siger IKKE er nødvendige, se samtidighedsproblemet)
 • Bekymringer om brug af Aborigians jord (dansk relevans?)
 • Lange afstande i Autralien (dansk relevans?)
 • Fauna og flora i ørkenen (dansk relevans?)

Jeg syes godt nok der spilles en del blind dart med kilderne i denne uge...

**** Yes, jeg ser selv ironien :)

 • 9
 • 1

Dit svar er:

nej, min kommentar er...

Solceller, ikke vindmøller

vejrmöller betinger også minedrift (REE bla.)

Lange afstande i Autralien (dansk relevans?)

Fra tid til anden foreslås EU(ropa)s VE-forsyning tilvejebragt vha. 'solceller placeret i Langtbortistan':

Ved at opstille solpaneler i et område lidt mindre end Wales eller ved blot at udnytte 0,3 procent af det intense sollys i Sahara og Mellemøsten kan hele Europa få elektricitet, vurderer EU

https://ing.dk/artikel/solenergi-fra-et-hj...

 • 0
 • 10

Jeg skrev at vindmøller opstillet i DK kunne dække elbilernes forbrug uden at forrykke samtidhedsbalancen. Du sv...undskyld, KOMMENTEREDE med linket til solceller i Australien. Ja, ligesom der indgår REE i solceller, så indgår der også REE i vindmøller, men det er godt nok en meget lille fællesmasse.

På fem minutter ville jeg selv kunne have fundet en mere relevant og mere kritisk modsvar til mit vindmølleforslag, så jeg undrer mig bare over elementet af tilfældighed...

 • 6
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten