Ukendt

  • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Luftforurening giver for tidligt fødte børn

Ud af 14,9 mio. børn, som blev født for tidligt i 2010, skyldtes de 2,7 mio. fødsler, at mødre blev udsat for luftforurening fra partikler. Det viser et studie, som forskere fra Stockholms miljøinstitut (SEI) har gennemført. Studiet er offentliggjort i Environment International.

Forskerne kombinerer data omkring luftforurening med fine partikler (PM 2,5) fra 183 forskellige lande med, hvordan selvsamme luftforurening har indflydelse på antallet af for tidligt fødte børn.

For tidligt fødte børn har større risiko for at dø tidligt og lide af fysiske eller neurologiske handicap. Det er altså ikke kun de mennesker, som indånder forureningen, der kan få problemer med helbredet. Ufødte børn kan også lide under, at deres mødre har indåndet partiklerne.

Læs også: Målestation samler viden om brændeovne og luftforurening i forstæderne

Procentdelen af for tidligt fødte børn, som skyldes ultrafine partikler. Illustration: SEI

I Europa ligger antallet af for tidligt fødte børn på 4-5 procent af alle fødsler, mens tallet i visse afrikanske og sydøstasiatiske lande kan være helt oppe på 18 procent. Om en gravid kvinde bor i en by i Kina, Indien eller Europa, har altså stor betydning for, hvor mange fine partikler hun inhalerer.

Faste brændsler giver forurening indendørs

Selv om udstødning fra dieselbiler og andre traditionelle forureningskilder (industri og afbrænding af affald) har stor betydning for antallet af for tidligt fødte børn, så fandt forskerne også, at naturlige kilder som støv i ørkenområder, især i Mellemøsten og Nordafrika, også giver større risiko for for tidligt fødte børn.

Også brugen af faste brændsler som kul og træ til at lave mad på giver flere partikler indendørs og dermed en højere risiko.

Læs også: Brændeovne gør Londons luft værre end Beijings

Forskerne peger på, at forureningen, hvad enten den stammer fra er støv fra ørkenen eller forurening fra dieselbiler, bliver transporteret over store afstande, og at der er brug for at få en bedre forståelse for denne transport.

»I en by er det måske kun halvdelen af forureningen, som kommer fra en kilde i selve byen - resten vil være transporteret dertil af vinden fra andre områder, endda fra andre lande. Det betyder, at regionerne skal samarbejde om at løse problemet,« siger Dr. C.I. Kuylenstierna, der er medforfatter på rapporten.

Artikel rettet: I en tidligere version af artiklen stod der, at der var tale om "ultrafine partikler". Det er ikke korrekt, da PM 2,5 betegnes som "fine partikler".