Luftfarten presser på for grøn jetfuel

Efter mange års tilløb kan flyindu­strien blive det lokomotiv, som biobrændstofbranchen har sukket efter. Store flyselskaber som Lufthansa, Virgin Atlantic og British Airways har meldt ud, at tilsætning af biomassebaseret jetfuel er det eneste bæredygtige alternativ til fossile brændstoffer i fly – men samtidig er det småt med de produkter, der skal gøre det muligt at nå målet.

»Branchen efterspørger et grønt alternativ til fossil jetfuel. Men varen er ikke på hylden, og derfor bliver man nødt til at presse producenterne,« siger projektchef Martin Porsgaard fra Nordic Initiative for Sustainable Aviation – en sammenslutning af aktører inden for luftfart i Norden.

For nylig indgik British Airways en aftale med den amerikanske producent Solenas om etablering af et anlæg tæt på London, som skal producere jetfuel på basis af gas fra lossepladser. Hos SAS regner man med, at der inden 2020 vil være bygget et produktionsanlæg til grøn jetfuel i Skandinavien, og at man til den tid vil flyve med en lav andel af iblandet biobrændstof.

Der er i dag ingen kvoter på flytrafikkens CO2-udledning. Flyselskabernes egen organisation, IATA, og paraplyorganisationen ATAG, der også dækker lufthavne og udstyrsproducenter, har dog sat sig det mål, at CO2-emissionen fra verdens flytrafik ikke må stige efter 2020, og at den i 2050 skal være halveret i forhold til 2009-udledningen.

Afgifter eller kvoter er vejen

Før luftfarten kan begynde at hælde store mængder biomasse i tankene, skal der dog være tilstrækkelige mængder bæredygtig jetfuel til rådighed til den rigtige pris, påpeger miljøchef hos SAS Lars Andersen Resare:

»På kort sigt tror jeg, vi vil se priser på tre til fem gange prisen på fossile brændsler. Derfor kommer vi ikke uden om lovgivning og afgifter, før priserne mødes,« siger han og nævner som eksempler på lovgivning krav om iblanding af biobrændstof eller afgifter på udslip.

Den tanke bakkes op af tænketanken Concito og interesseorganisationen Det Økologiske Råd, der begge mener, det er en rigtig god idé at prioritere biomasse til flytransport:

»Men markedet løser ikke problemet med de høje priser. Derfor skal der en eller anden form for regulering ind, hvilket i praksis vil sige afgifter eller kvoter,« siger videnschef i Concito Torben Chrintz.

Det er imidlertid ikke kun flybranchen selv, som skubber på udviklingen. Ifølge hovedforfatteren på analysen ‘Bæredygtigt brændstof i luftfarten’, udviklingschef Erik C. Wormslev fra rådgivningsvirksomheden Niras, ser man nu, at aktører i den traditionelle raffinaderibranche er begyndt at interessere sig for koproduktion af biobrændstoffer:

»Raffinaderierne vil kunne producere en begrænset mængde biobrændstof og tilsætte det til konventionel diesel eller for den sags skyld jetfuel. Det kan på den korte bane give jetfuel til luftfarten med et par procent biobrændstof i til en konkurrencedygtig pris,« siger han.

Analysen slår også fast, at det i Danmark vil være muligt at producere cirka 600.000 ton bio-jetfuel i 2035. Det vil dog lægge beslag på mindst to tredjedele af den biomasse, der er beregnet til energiformål.

I disse år stiger flytrafikken på verdensplan med cirka fire procent årligt, og allerede i dag er den ansvarlig for to procent af verdens CO2-emission. Det tilsvarende tal i Danmark er seks procent regnet ud fra det flybrændstof, der bliver tanket indenlands.

Nordic Initiative for Sustainable Aviation står bag en konference i næste uge, hvor danske virksomheders og dansk teknologis rolle i udviklingen af bio-jetbrændstoffer er på dagsordenen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

En dag er der ikke mere natur tilbage, udover nogle få reservater. Og så en skønne dag er det slut med fosfaten. Så har vi raseret hele kloden og omdannet naturen til gigantiske mængder atmosfærisk CO2.

Den 'grønne' omstilling er en katastrofe for biodiversiteten og klimaet. Vi burde gøre det stik modsatte: sikre naturområder og reetablere skov og vådområder. Nedbringe Verdens befolkning til et bæredygtigt niveau så behovet for fosfat reduceres til dét jorden kan honorere uden kunstig tilførsel.

 • 7
 • 3

Biobrændstoffer, under forudsætning af de rent faktisk er CO2 neutrale, løser kun i begrænset omfang luftfartens belastning af klimaet. Ifølge IPCC er global warming potential (GWP) for afbrænding af jetfuel i normal flyvehøjde i gennemsnit 2.7 gange højere end GWP for jetfuel afbrændt ved jordoverfladen. Dette skyldes udledningen partikler, vanddamp, SNOx osv, som i sig selv har en høj GWP når det udledes i normal flyvehøjde. Dvs at selvom biobrændsler er ”CO2 neutrale”, vil GWP stadig være ~2/3 af alm jetfuel. Brændstofbaseret luftfart bliver aldrig klimaneutral og brugen af biobrændstoffer vil i bedste fald kun bremse stigningen i luftfartens klimabelastning.

 • 1
 • 0

Det er fy ord Peter. Kineserne har gjort det eneste rigtige, nemlig at nedbringe forlkemængden men man bliver behandlet som spedalsk hvis man nævner det.

Det er den letteste og billigeste måde at nedbringe forureningen på lang sigt.

 • 5
 • 1

Analysen slår også fast, at det i Danmark vil være muligt at producere cirka 600.000 ton bio-jetfuel i 2035. Det vil dog lægge beslag på mindst to tredjedele af den biomasse, der er beregnet til energiformål.

600.000 lyder umiddelbart af meget, men hvor stor en andel af det årlige forbrug udgør det? I de analyser jeg sidder og studerer, skal biomassen foruden lufttransporten bruges til langdistance vejtransport samt søtransport, så to tredjedele lyder af voldsomt meget.

 • 2
 • 0

Fundet i https://snl.no/Kinas_befolkning

Kina er (tett fulgt av India) verdens folkerikeste land. I 2013 (Verdensbanken) er folketallet beregnet til 1 357 380 000 innbyggere (folketellingen 2000: 1 267 430 000; 1990: 1 133 682 500 innb.), hvilket utgjør drøye 20 % av Jordens totale folkemengde.

Er dette en stigning eller et fald ?

 • 1
 • 0

Er det ikke mere eller mindre underordnet, de GØR noget ved problemet hvilket andre kunne lære lidt af. Om det er effektivt eller ej så handler de i det mindste.

 • 3
 • 0

Det er jeg da helt enig i, men jeg kan ikke fordrage forkerte postulater.

I øvrigt er Danmark befolkningstal stærkt faldende, men så "importerer" vi tusindvis af mennesker fra lande med kraftig befolkningstilvækst. Derfor stiger det danske befolkningstal.

Konklusion er at dansk politik virker kraftigere for en befolkningsnedsættelse end den kinesiske metode gør.

 • 2
 • 2

Lad os nu diskutere det, der er lagt op til. Iøvrigt er der vist endnu større behov for at støtte skibsfarten med grønne brændsels-løsninger. Det er bemærkelsesværdigt, at Mærsk og andre rederier ikke står på hovedet for at løse dette problem, som på sigt vil standse udvekslingen af varer på globalt plan. Kan nogen sige mig, hvor mange millioner Mærsk har hældt i denne forskning. For øvrigt vil nordiske nye skrappe regler med hensyn til min. svovlindhold i bunkerolien sandsynligvis sætte yderligere fut i fejemøjet. Lad os nu se hvad der sker !!

 • 2
 • 0

Er i vækst, selvom kun få regioner - navnligt i Afrika - får mere end 2,1 barn pr. kvinde. Men der er en lock-in effekt, idet de fødedygtige generationer stadig er større end deres forældres generationer og langt større end deres snart afgående bedsteforældre (den døende generation).

Den statistiske antropolog Hans Rosling har nogle meget gode forklaringer om dette emne.

Ikke desto mindre vil verdens befolkning peake omkring år 2050 med et tal på 9-10 mia mennesker, iflg. de mest anerkendte projektioner.

Kun virkelig store krige eller globale ikke-behandlede epedimier formår at gøre noget seriøst ved befolkningen her og nu. Ingen af disse har på noget tidspunkt i menneskehedens historie haft reel global indflydelse.

Desuden har de regioner, som oplever reel egen-produceret befolkningstilfvækst ringe levevilkår (sammenhæng?) og lav miljøbelastning pr. indbygger.

Så at sige, at befolkningstilvæksten er problemet er at påpege splinten i naboens øje og overse bjælken i ens eget. Det er OS der er problemet i denne sammenhæng - hvis man da anerkender, at der er et problem (det gør jeg).

Bill Gates har givet en fremragende TED-talk, hvor han forklarer, hvordan problemet med befolkning og CO2 udledning hænger sammen med andre faktorer, efter min mening:

http://www.ted.com/talks/bill_gates

 • 3
 • 1

Max,

Den del af verden, som bidrager til forurening og ressourceforbrug (OECD m.fl.) har negativ befolkningstilvækst. Derfor er befolkningstilvæksten ikke roden til stigning i forurening og forbrug.

At skyde skylden for problemerne på befolkningstilvækst er at ignorere de reelle årsager til 'problemerne', og sandsynligvis også løsningerne hertil.

 • 2
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten