Lønmodtager vinder ret til aktieoptioner

Aktieoptioner skal betragtes som en del af medarbejderens løn. Derfor må medarbejderen beholde sine såkaldt ikke-modnede optioner, hvis han forlader firmaet. Ikke-modnede optioner er retten til at købe aktier i virksomheden i en given periode i fremtiden.

Det er konsekvensen af en dom, der blev afsagt i Sø- og Handelsretten 1. februar, oplyser Torkil Lawaetz, der er advokat i Dansk Handel & Service. Han tilføjer, at Dansk Handel & Service ikke er involveret i sagen og at han derfor ikke vil oplyse navnene på parterne.

Med dommen har Sø- og Handelsretten to gange inden for et år slået fast, at aktieoptioner skal betragtes som en del af medarbejdernes løn. I sommer blev Novo Nordisk dømt til at tildele en tidligere medarbejder aktieoptioner for den periode, han havde været ansat under et optionsprogram - også selvom han sagde op midt i optjeningsperioden.

Optjeningsperioden fulgte hos Novo Nordisk kalenderåret. Hvis virksomheden et år nåede et givet resultat, optjente medarbejderne den følgende år ret til en vis mængde optioner. Ingen kunne dog få uddelt optioner, før der var gået tre år.

Principiel dom

Den nye dom fra Sø- og Handelsretten handler om en optionsordning, som ikke indebærer, at virksomheden skal nå et vist resultat, for at optionerne bliver uddelt, oplyser Torkil Lawaets.

»Dommen får på den måde betydning for langt flere optionsordninger end Novo-dommen. Novo-optionsprogrammet var så specielt, at det kun dækker en lille del af de ordninger der findes,« forklarer Torkil Lawaetz.

Han mener dog, at der endnu er usikkerhed om den mest almindelige type optionsordning i Danmark.

»I den aktuelle sag indeholdt optionsprogrammet en formulering om, at optionerne skal betragtes som en bonusordning. Sådan en formulering er normalt ikke indarbejdet i optionsordninger,« siger han.

Sø- og Handelsretten har i både den aktuelle dom og i Novo-dommen henholdt sig til funktionærlovens paragraf 17.a. Her hedder det, at bonusordninger og lignende skal betragtes som en del af lønnen. Derfor kan virksomheden ikke betinge sig, at medarbejderen skal blive i virksomheden en vis periode for at få tildelt optioner.

Både Dansk Industri og Dansk Handel & Service mener, at funktionærloven på det punkt bør laves om, så virksomhederne kan bruge optionsordninger til at holde på medarbejderne. IDA mener omvendt, at virksomhederne bør være i stand til at holde på medarbejderne på andre måder end ved at love dem optioner.

Novo Nordisk ankede dommen fra i sommer til Højesteret, men sagen er endnu ikke berammet til domsforhandling, oplyser Ledernes Hovedorganisationen, der førte sagen for den tidligere Novo-ansatte.