Lokalpatriotisme får Københavns trafik til at bryde sammen

Borgmestre, der konkurrerer om at få nye virksomheder og skatteborgere til deres kommuner, er den primære årsag til, at København sander stadigt mere til i biltrafik. Det fastslår Ingeniørens Visiona­rium – et ad hoc-panel bestående af relevante fagfolk.

Kommunerne i hovedstaden har tilladt og tillader stadig erhvervsbyggeri og boliger langt fra stationerne, hvorfor tog og bus for mange ikke er realistiske alternativer til bilen. Det er stik imod intentionerne i den såkaldte fingerplan, som har guidet byudviklingen i hovedstadsområdet siden 1947. Konsekvenserne er, at trafikken sander til, og klima­belastningen vokser langt mere end nødvendigt.

En kortlægning fra Erhvervsstyrelsen viste for tre år siden, at under halvdelen af erhvervsbyggeriet i hovedstaden blev opført tæt på en station. I omegnskommunerne var det under en tredjedel. Der findes ikke nyere opgørelser, men ifølge Visionariet er det ikke blevet bedre.

'Helt grotesk'

»Kommunerne har ikke overholdt Fingerplanen, men tillader byggeri i det åbne land og tæt på motorveje, hvor det er næsten umuligt at betjene med kollektiv transport. Det er helt grotesk,,« siger Otto Anker Nielsen, professor og leder af Transport DTU.

Fingerplanen skulle sikre, at nye bygninger kun får lov til at skyde op tæt på de toglinjer, der som fingre strækker sig ud fra København. Områderne mellem fingrene – kaldet grønne kiler – kunne dermed friholdes for byggeri og give borgerne let adgang til naturen. Men som eksempler på, at planen ikke holdes, nævner Visionariet bl.a. høreapparatproducenten Widex’ nye danske hovedkontor uden for Allerød med fem kilometer til nærmeste station, og Novo Nordisks kommende insulinfyldefabrik, der skal give job til 450 medarbejdere, i udkanten af Hillerød.

»Lokale politikere har aldrig afvist en stor virksomhed,« konstaterer professor emeritus i geografi Christian Wichmann Matthiessen fra Københavns Universitet.

København fylder for meget

»Den ideelle by har en høj tæthed. København fylder langt mere, end den burde – regionens 1,8 mio. indbyggere optager lige så meget plads som Hamborg, der har 4 mio. indbyggere,« fremhæver han.

Ifølge Visionariet bør hovedstaden favorisere de eksisterende erhvervsområder, hvor masser af bygninger står tomme. Ifølge erhvervslejemåldatabasen Oline var der i juli således knap 1,8 mio. kvadratmeter ledige erhvervslokaler i Region Hovedstaden. Men det er dyrere at renovere eller rive ned end at starte forfra på bare marker. Derfor fraviger kommunerne principperne, som skulle sikre København mod trafikalt kaos, i kampen om arbejdspladser.

»Vi tager slet ikke debatten om at nedbringe CO2-udslippet seriøst. Her skal transporten levere et kæmpe bidrag,« mener Christian Wichmann Matthiessen, som bliver suppleret af lektor Morten Elle fra Aalborg Universitets Institut for Planlægning:

Gør en ekstra indsats i hovedstaden

»Hovedstaden er et af de områder, hvor det er nemmest at opfylde betingelserne for en god offentlig trafik, så her skal gøres en ekstra indsats for at flytte bilisterne. Det er meget sværere på den jyske højderyg.«

Ifølge Visionariet har hovedstadens planlægning spillet fallit:

»Folk fra udlandet ryster på hovedet. Vi har en Region H, der ikke dækker hele hovedstaden, og som ikke udfører egentlig regions­planlægning,« siger Morten Elle.

Fleksibilitet, tak

Mens nogle borgmestre helt ignorerer Fingerplanens principper, administrerer kommunerne også så nidkært efter den, at det forhindrer byplanlægning, der følger planens intentioner. Det oplever formand for Danske Planchefer Anja Carslund, der til daglig er planchef i Ishøj Kommune.

»Fingerplanen lægger op til, at man skal bygge stationsnært, men ser vi eksempelvis på den nye letbanestation i Ishøj, er den placeret lige på grænsen til en grøn kile. Der har vi fået nej til at udbygge, selv om det kunne gøres, uden at det går væsentligt ud over kilen,« siger hun.

Visionariet efterlyser derfor en myndighed, f.eks. et hovedstadsråd, til at fastlægge, hvordan Danmarks eneste storby skal udvikle sig.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"sikre København mod trafikalt kaos, i kampen om arbejdspladser. »Vi tager slet ikke debatten om at nedbringe CO2-udslippet seriøst. Her skal transporten levere et kæmpe bidrag" Heldigvis er forstadskommunerne fremsynede med Ring3-letbanen i eget spor, som åbner for erhvervsområder med store skatteindtægter og tusindvis af arbejdspladser - værdier som ikke er indregnet i samfundsrentabiliteten (endnu?).

Blot er det ærgerligt at letbanen ikke fik station ved Ringstedbanen så Køge-motorvejen kunne aflastes, men det var nok for dyrt da Ringstedbanen går dybt her.

På længere sigt kan man håbe at Ring5-tracéet bevares så M3 kan aflastes. I første omgang bliver det nok mellem Køge og Høje Taastrup.

 • 4
 • 1

Citat: "Ingeniørens tænketank: Hovedstadens borgmestre skaber trafikkaos, når de blæser på Fingerplanens intentioner og tillader kontorbyggeri, der kun kan nås med bil."

Helt enig. Bravo!

Men når så nogle kvikke arkitekter og ingeniører foreslår at bygge nogle pæne, slanke kontortårne på Posthusgrunden lige ved siden af Hovedbanegården med fantastiske muligheder for kollektiv transport, bryder helvedet løs.

Det til trods for området er omringet af kontorbygninger, jernbaneterræn og en boulevard med masser af trafik og i dag er bebygget med en betonklods. Ikke ligefrem Middelalderbyen, Christianshavs Kanal eller Halmtorvet.

https://ing.dk/artikel/nye-taarne-koebenha...

 • 15
 • 1

Fejlen ved fingerplanen, er at der ikke er bygget jernbane imellem fingerledene på tværs af fingrene.

@ Jørgen Rasmussen

Og hvordan pokker skulle det være et argument for at bebygge imellem fingrene? Den kollektive trafik er ikke godt nok forbundet på tværs, så nu bebygger vi hvor der overhoved ingen kollektiv trafik er. Hvad skulle det løse?

De grønne kiler imellem fingrene isoleres fra den øvrige natur hvis de bebygges for kraftigt. Vilde dyr kan "ikke komme over" villakvarterer og industriområder, og så bliver de parker i stedet for natur. Indavl følger herefter, og herefter uddør dyreliv som ikke kan tilpasse sig mennesker (fx. rådyr).

Løsning: Hold Middelalderbyen fri for nybyggeri. Byg højt (mangfoldigt) udenfor Middelalderbyen. Byg højere og tættere i fingrene. Hold korridorerne imellem fingrene fri for nybyggeri. Færdigbyg Ring 5 også med jernbane, men tunnellæg en del af strækningerne imellem fingrene.

 • 10
 • 1

Der er nu en enkelt linje der går på tværs, fra Ny Ellebjerg til Hellerup. Den kører forbi knudepunkterne Danshøj, Flintholm og Ryparken. I 2007 blev der fremlagt en plan med yderligere 2 ringbaner, jeg har ikke hørt om dem siden, så de er nok skrinlagt.

 • 0
 • 0

Såfremt Danica Pension får tilladelse til at bygge sine højhuse/katedraler ved hovedbanegården - og det er jo en placering, der dårligt kan være mere stationsnært - så vil jeg æde den hat jeg ikke har, på at der vil blive anlagt p-pladser en masse, og at der ikke vil blive stillet krav om, at de, der skal arbejde i bygningerne, skal tage toget, og lade bilen blive hjemme. Heller ikke selv om Københavns Kommune har magt til at gøre det. Det gjorde man jo ikke med Axel Towers - ikke ét eneste krav om færre p-pladser blev der stillet. Derfor er det ikke noget at sige til, at det hele sejler mere og mere, at byen er ved at blive kvalt i biler, som ødelægger tilværelsen for andre trafikanter og beboerne. OG når man så er så vatter (læs: angst for bilisterne, at man ikke tør indføre trængselsafgifter.....

 • 5
 • 5

"Fejlen ved fingerplanen, er at der ikke er bygget jernbane imellem fingerledene på tværs af fingrene."

I det udsagn antages det, at brugerne af den offentlige transport er ligeglade med antallet af skift på rejsen. Erfaringer og videnskabelige undersøgelser peger rimeligt slagfast på, at skift i løbet af rejsen dræber brugernes lyst til overhovedet at bruge offentlig transport. Og så har vi slet ikke snakket omkostninger til at anlægge tog/letbane i stedet for busser mellem fingrene (der kan man jo kigge på letbane/BRT sagaen fra for ikke så længe siden).

Hele pointen med fingerplanen er netop, at man kan tage højfrekvente togafgange med et minimum af skift.

 • 2
 • 3

I det udsagn antages det, at brugerne af den offentlige transport er ligeglade med antallet af skift på rejsen. Erfaringer og videnskabelige undersøgelser peger rimeligt slagfast på, at skift i løbet af rejsen dræber brugernes lyst til overhovedet at bruge offentlig transport. Og så har vi slet ikke snakket omkostninger til at anlægge tog/letbane i stedet for busser mellem fingrene (der kan man jo kigge på letbane/BRT sagaen fra for ikke så længe siden).

Hele pointen med fingerplanen er netop, at man kan tage højfrekvente togafgange med et minimum af skift.

Jamen det er jo lige det, planen ikke gør. Hvis du vil fra finger til finger med tog, har du to muligheder: 1. Du kan tage ind til ringbanen, bruge linje F til at komme til den finger, du vil til, og så tage toget i den finger til din destination. Dette kræver to skift. 2. Du kan tage helt ind til over Københavns centrum. Dette kræver normalt et skift. Fælles for de to løsninger er, at de tager lang tid. Fordelen ved at bo i en storby er, at der er et betydeligt udbud af jobs, men hvad nytter det, hvis man bor på en finger og har kig på et job på en anden finger? Tilsvarende så er fordelen ved at lægge en virksomhed i storby, at man næste altid kan finde de specialister, man skal bruge, samt at man kan kapre grønne medarbejdere direkte fra universiteterne, men hvad nytter det, når de grønne medarbejdere og specialisterne bor i en anden finger end den virksomheden ligger i?

Hvis fingerplanen skulle have virket, skulle man have tvunget Københavns kommune til at bevare arbejdspladserne i centrum af byen, hvor hele hovedstadsregionens befolkning nemt kan komme med tog. Man skulle også have afsat arealer til ringbaner senest en gang i 50'erne, hvor disse arealer kunne have været erhvervet for en rimelig penge. Nu er vi i en situation, hvor København ender som de amerikanske storbyer.

Vi er ved at gentage fejlene i Østjylland, hvor der mangler en plan til at sikre effektiv offentlig transport, og at byudviklingen sker, hvor der er effektiv offentlig transport.

 • 6
 • 0

I det udsagn antages det, at brugerne af den offentlige transport er ligeglade med antallet af skift på rejsen. Erfaringer og videnskabelige undersøgelser peger rimeligt slagfast på, at skift i løbet af rejsen dræber brugernes lyst til overhovedet at bruge offentlig transport. Og så har vi slet ikke snakket omkostninger til at anlægge tog/letbane i stedet for busser mellem fingrene (der kan man jo kigge på letbane/BRT sagaen fra for ikke så længe siden).

Og så er det jo at fingerplanen falder totalt til jorden, for hvis det udsagn skulle passe, så kunne folk jo kun arbejde et sted langs den finger de boede ved, eller også skulle alle folk ind gennem røret ved Nørreport.

Men sådan ser den virkelige verden jo slet ikke ud - folk finder nu et gang et arbejde der passer til deres kvalifikationer og ønsker, og det passer sjældent med at fingerregnestykket går op.

Hele pointen med fingerplanen er netop, at man kan tage højfrekvente togafgange med et minimum af skift.

Åh jeg må le, er det S-togene du betegner som "højfrekvente togafgange"?

I alle andre moderne storbyer kan man komme på tværs - men måske er problemet at København er reelt set kun en forvokset provinsby, hvor man krampagtigt holder fast ved et verdensbillede anno 1947.

 • 4
 • 2

København ligger i top med arbejdsløshed og alligevel har København kun fokus på trakfikgener Kabell er modstander af biler i det hele taget. Men her er der et mere overordnet bidrag til planlægning (noget som de ter svært at se findes i dag i København)

 • 3
 • 2

Rigtig god artikel og pointe - hvis fingerplanen skal følges skal der højt byggeri (mere end 6 etager) ved S-stationer, og ikke på bar mark langt fra S-tog eller mellem disse.

Mht. sammenligning af København med Hamborg, er her lidt data:

Areal København indre by 86 km2 Hamborg delstat: 755 km2 København+Nordsjælland: 2.800 km2 Hamborg+Slesvig-Holsten+delvist Nedersaksen: 26.000 km2

Indbyggertal København: 1,3 mio. Hamborg delstat: 1,8 mio. København+Nordsjælland: 2 mio. København+Nordsjælland+Malmø: 2,7 mio. Hamborg+Slesvig-Holsten+delvist Nedersaksen: 5 mio.

Det vil ikke være helt ved siden af at sige at Hamborg delstat og Storkøbenhavn er i samme størrelsesorden Kilde: Wikipedia

 • 1
 • 1

en boulevard med masser af trafik

Dén lader vi lige stå et øjeblik...

Problemet med at bygge massivt i højden er velkendt og har været det i mange år: Det stiller ganske betydelige krav til infrastrukturen nede på gaden.

Det virker ikke til at være særlig elegant løst på netop 'posthusgrunden'. Det burde være adresseret retvisende i lokalplanen for området.

 • 2
 • 2

København er lidt som Wien. En gang hovedstad for et mindre imperium. Den gang omfattede det også hele Slesvig/ Holsten (i den Københavnske selvforståelse javist), Norge, Skåne og Halland Blekinge, De Vestindiske øer. (Island og Grønland og Færøerne er med i disse tal.). Altså et noget større landområde men det er jo meget længe siden og alle privilegierne burde være ophævet siden.

 • 0
 • 1

...bygger svjv. på sin egen grund i Hillerød, langs den ene side af grunden, på Peder Oxes Allé, kører 600S som har 3 stoppesteder på det stykke og kører hvert 15. min. desuden kører pendlerbussen til Hillerød rådhus også på en del af strækningen. Novo Nordisk ligger i øvrigt ca. 25 min. gang fra Hillerød station.

PS. Jeg er hverken ansat eller aktionær i Novo.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten