Lokal energi-forsyning på menuen i IDA

Der var langt til fiks- og færdigstrikkede løsninger, da IDAs Projekt Teknologisk Fremsyn afsluttede den tekniske seance om fremtidens energisystemer med 22 engagerede fagfolk. Til gengæld var der mange spændende bud på delløsninger, hvor forskellige typer energiteknologier blev koblet sammen - heraf mange, der tog udgangspunkt i decentral energiforsyning.

»Jeres bud afspejler den opbrudssituation, vi er i lige nu, når det gælder energipolitik. Mange teknologier er i spil, og der er mange forskellige måder, man kan kombinere tingene på,« sagde civilingeniør Tage Dræbye, som IDA har hyret til at lede fremtidssessionerne.

Rent praktisk arbejdede de 22 forskere og fagfolk ud fra et oplæg med cirka 70 bud på enkelt-teknologier og systemer, indsendt af en række udvalgte fagfolk. Et oplæg, som rummede alt fra nye propellertyper til skibe over brændselsceller til fusionsenergi.

Disse teknologiforslag skulle deltagerne så - i nøje sammensatte grupper - koble sammen i smarte kombinationer. I praksis foregik arbejdet i en såkaldt pc-baseret dialogform, hvor alle kunne kommentere på alles forslag - og hvor hele debatten derfor eksisterer for eftertiden.

I alt 13 konkrete forslag blev det til. En gruppe slog et slag for »Størst mulig grad af lokal selvforsyning« - med brug af energieffektive bygninger, lavenergiapparater, lokale VE-teknologier og integrations- og styringsteknologier. En anden gruppe beskrev decentral energilagring og intelligent forbrug, hvor elnettet skal udstyres med decentrale lagre i form af brændselsceller eller batterier, suppleret med en intelligent styring af både forbruget og af strømkøbet.

En tredje gruppe fokuserede på, at transportsektorens energiforbrug skal klares af overskydende kraftproduktion. Det tænkes ført ud i livet ved at øge elproduktionen via gasfyrede SOFC-brændselsceller, installeret på kraftvarmeværkerne.

Den overskydende el herfra og fra vindmøller m.v. skal bruges direkte i elbiler eller til produktion af brint, der driver brintbiler.

En fjerde gruppe vil installere kulbrintebaserede brændselsceller i alle huse og biler - og lade produktionen decentralt styre af markedets behov.

Endelig var der en enkelt gruppe, som gik en helt anden vej ved at satse på superleden- de kabler kombineret med storskala VE-elproduktionsanlæg rundt om i verden. Som for eksempel solceller i Sahara eller havmøller i Nordatlanten.

Efter de mange timers koncentreret arbejde var flere af deltagerne ikke helt tilfredse med forslagene - inklusive deres egne - som de betegnede som værende for brede og ukonkrete og for præget af, hvad gruppen nu kunne blive enige om. Derfor får deltagerne mulighed for - via nettet - at kvalificere deres bud over de næste 14 dage.