Løbehjul kommer til Aarhus: Nyt udlejningskoncept skal afværge kaos som i København

Illustration: Voi Technology

Denne artikel er en forkortet udgave af en artikel fra Ingeniørens Pro-medie MobilityTech.

Elektriske løbehjul har i stort antal gjort sit indtog på cykelstier i hovedstaden, efter det i januar via en forsøgsordning blev lovligt at bruge køretøjerne på cykelstier.

Og nu er turen kommet til Aarhus. Da det tohjulede transportmiddel blev lovliggjort i januar, meldte Aarhus Kommune ud, at de var i dialog med flere forskellige udlejere af el-løbehjul med henblik på at indgå en aftale om opstilling af 150 løbehjul centralt i byen.

Kommunens valg er faldet på den svenske udlejningsvirksomhed Voi, der også udlejer omkring 300 løbehjul i København. Aftalen er en såkaldt koncessionsaftale, hvor kommunen som vejmyndighed stiller udpegede offentlige vejarealer til rådighed for Vois udlejning i en forsøgsperiode på to år.

I København har der været store problemer med blandt andre Vois udlejning, der er foregået efter konceptet ’free floating,’ hvor løbehjulene bevæger sig frit rundt i byen efter, hvor brugerne efterlader dem, når de er færdige med at bruge dem. Det vil aarhusianerne undgå.

»Vi har lavet hubs, hvor du betaler væsentligt mindre, hvis du afleverer løbehjulet her, end hvis du afleverer uden for hubben, så der er en incitamentstruktur. Derudover bliver der en del ’restricted zones,’ hvor du ikke kan aflevere, og hvor taxametret bliver ved at tikke til 1,5 kroner i minuttet,« fortæller Frands Vidstein Petersen, der er afdelingsleder for indkøb i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune og har været med i aftalen omkring Voi.

Desuden bliver de elektriske løbehjul samlet ind kl. 21, så der bliver ryddet op hver aften, hvis et løbehjul alligevel skulle have forvildet sig uden for hubbene.

Løbehjulene kommer ud i de aarhusianske gader i løbet af april, hvor de kan lejes af borgerne gennem Vois app. Der kommer til at være omkring 50 udlejningssteder i byen. Lige nu arbejder kommunen med et udkast til placeringerne, men de præcise steder er ikke fast besluttet endnu.

Denne artikel er en forkortet udgave af en artikel fra Ingeniørens Pro-medie MobilityTech. Hvis du vil læse den fulde historie om hvordan løbehjul skal bruges til at forbedre mobiliteten og hvordan Voi fik samarbejdet med Aarhus Kommune i stand, så følg linket nedenfor

Emner : El-scooter
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Dum ide

" Brugstyveri eller ulovlig brug foreligger, når en person uberettiget bruger en "rørlig ting", der tilhører en anden. Det behandles i den danske straffelov i § 293 og § 293a.

Ulovlig brug adskiller sig fra straffelovens bestemmelse om tyveri, ved at der ikke stilles krav om tilegnelse eller vinding. Der er altså ikke noget krav om at gerningsmanden efter handlingen skal betragte tingen som sin egen. Hvis en ting således alene tages med henblik på midlertidig brug, er gerningen ikke tyveri, men ulovlig brug. Det gælder også, selvom tingen ikke bringes tilbage til der hvor den blev taget fra.

Eksempler på brugstyverier:

En person som skal til punkt B, personen (nu tyv) bryder låsen op på en tilfældig cykel, kører til punkt B og efterlader cyklen der.


Straffeloven (pr. 2015)

§ 293. Den, som uberettiget bruger en ting, der tilhører en anden, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år, medmindre forholdet er omfattet af § 293 a. Under skærpende omstændigheder, navnlig når tingen ikke bringes tilbage efter brugen, kan straffen stige til fængsel i 2 år.  
Stk. 2. Den, der uberettiget hindrer en anden i helt eller delvis at råde over ting, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år. Straffen kan stige til fængsel i 2 år, hvor der er tale om overtrædelser af mere systematisk eller organiseret karakter, eller der i øvrigt foreligger særligt skærpende omstændigheder.

"

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten