Livet findes også i Jordens indre – i stort omfang

Methanobacterium, der som navnet siger producerer methan, fundet i kullag to kilometer under havbunden i Stillehavet ud for Japans kyst. Bredden svarer til ca. 70 mikrometer. Illustration: Hiroyuki Imachi, Jamstec

Dybt under jordoverfladen og havbunden findes et liv, som forskerne nu først er ved at blive kloge på.

Forskerne bag Deep Carbon Observatory, der gennemfører et tiårigt projekt, har på American Geophysical Unions årsmøde i Washington DC fremlagt deres seneste resultater, der indikerer, at der underjordisk findes livsformer med en samlet kulstofmasse på mellem 15 og 23 milliarder ton.

Det, anfører de, er mellem 245 og 385 gange mere end kulstofmassen af samtlige mennesker på Jorden.

Deep Carbon Observatory omfatter flere end 300 forskere fra 34 lande, der har gennemført boringer ned til 2,5 km under havbunden og over alt fundet liv i et usædvanligt omfang i form af mange usædvanlige organismer.

Mange af disse livsformer vokser stort set ikke, idet de bruger al den sparsomme energi, de kan høste, til blot at holde sig i live.

For 10 år siden havde man kun meget begrænset kendskab til disse livsformer, som kun var fundet ganske få steder. Men nu viser det sig altså, at uanset hvor man borer ned, findes liv i en eller anden form.

Da forskerne først for nylig systematisk er begyndt at skrabe under overfladen, hober spørgsmålene sig imidlertid op.

Hvad er den vigtigste energikilde – methan, hydrogen eller naturlig radioaktiv stråling?

Er livet opstået dybt nede i Jorden og siden migreret opad mod Solen, som en mere effektiv energikilde, eller er det omvendt?

Hvor dybt ned i Jorden kan man finde liv?

»Foreløbig kan vi kun undres over naturen og mængden af livsformer, der kan leve under så vanskelige betingelser,« lyder det fra forskerne.