Lille kistefabrik har taget det store miljømærke

12. januar 1996 kl. 00:00
Artiklen er ældre end 30 dage

Af Morten Andersen Skælskør-virksomhed med kun syv ansatte er den tredje danske deltager i EU- miljø-ordningen Emas. Produktet er miljøskånsomme ligkister. Antallet af medarbejdere er syv. Og Dalmose Trævare-Industri A/S i Skælskør er den tredje danske virksomhed, som når i mål med en tilslutning til Emas, Den Europæiske Fællesskabsord- ning for Miljøstyring og Miljørevision. Betingelserne for, at en dansk virksomhed kan tilslutte sig Emas, er dels et miljøstyringssystem svarende til den britiske standard BS 7750, dels at der er udarbejdet en miljøredegørelse, som skal være verificeret af Det Norske Veritas Danmark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

To ganske svære forhindringer at komme over for en hvilken som helst virksomhed. Og mon ikke Dalmose Trævare-Industri med sine kun syv medarbejdere i lang tid vil stå som den mindste virksomhed i den europæiske ordning. - Det kan virke skræmmende for en lille virksomhed at give sig i kast med så stort et papirarbejde, men vi var nødt til at foretage os noget for at bevise, at vores kister vitterligt er mere miljøskånsomme end almindelige kister, siger virksomhedens direktør Peder Thomasen. - Det er et meget konservativt marked. Kister forhandles udelukkende gennem bedemændene, og der skal meget til, før de skifter deres leverandør ud. BEDRE BRÆNDVÆRDI Størstedelen af Dalmoses kister ender med at blive brændt, og det har været en central del af virksomhedens overvejelser at fremstille en kiste, der belaster luftmiljøet mindst muligt. Kuldioxid (70 pct.) kan man naturligvis ikke slippe for. Derudover dannes vanddamp (27 pct.) og kvælstofilter (3 pct.). Endelig dannes en smule saltsyre - 0,02 pct. eller 20 gram pr. kiste - hvilket har været en lille torn i øjet på virksomheden. Saltsyren skyldes, at der bruges limede møbelplader (MDF-plader) til kisterne. Som virksomheden skriver i sin miljøredegørelse: ''MDF er mere ''miljøfjendsk'' ved afbrænding end fyrretræ, men giver til gengæld et betydeligt bedre arbejdsmiljø og et samlet lavere ressourceforbrug ved produktion. Da MDF-pladen har en væsentligt højere brændværdi, der betyder mindre forbrug af gas og olie i krematorierne, falder den samlede vurdering ud til fordel for brugen af MDF- og spånplader''. At der ikke forekommer tungmetaller eller eksempelvis klorerede organiske forbindelser i nedbrydningsprodukterne, skyldes dels valget af leverandør af pladerne og dels, at der er anvendt en maling, som ud over (naturligvis) at være vandbaseret kun indeholder stoffer, der er godkendt til kontakt med fødevarer (FDA-godkendte stoffer). Den vandbaserede maling er endvidere fri for det indhold på nogle få procent organisk opløsningsmiddel, som de fleste vandbaserede malinger har. Tidligere klagede nogle medarbejdere over problemer med hukommelsen, men den ugiftige maling har betydet, at problemerne er overstået. ''MILJØRIGTIGE'' KONKURRENTER Endelig har virksomheden ved brug af renere teknologi og almindelig sund fornuft bragt sit forbrug af vand ned til godt 40 procent og af maling ned til godt 45 procent af det tidligere niveau. Alle disse miljøforbedringer har Dalmose Trævare-Industri opnået i perioden fra 1992 til nu. Peder Thomasen skønner, at de samlede omkostninger ved omstillingen løber op i én million kroner. - Indtil videre har vi hentet nul kroner ind på øget omsætning, siger Peder Thomasen. - Vi stod med en kiste, som vi vidste var skånsom over for miljøet, men havde svært ved at gøre det gældende over for vores kunder. Alle kister skal godkendes af Dansk Krematorieforening, og derfor kunne vores konkur- renter slippe af sted med at sige, at deres kister også var ''mil- jørigtige'', fordi de havde godkendelsen. Dansk Krematorieforening foretager imidlertid ikke en miljøfaglig vurdering. Der ses kun på, at røgen fra afbrændingen skal være lugtfri og ikke farvet. Alligevel gav det Dalmose Trævare-Industri et problem, at alle kister på markedet var godkendte. I denne situation tyede Peder Thomasen til Miljøstyrelsens program for rådgivning om miljøspørgsmål og arbejdsmiljø til mindre virksomheder. Programmet giver tilskud til ansættelse af en miljømedarbejder, og pr. 1. april 1995 blev cand.merc. Claus Lyngeraa ansat med den hovedopgave at få virksomheden tilsluttet Emas. KNASTØRRE BREVE Nu er målet nået. Og dog. Tilbage står stadig det problem at gøre de knastørre breve fra Det Norske Veritas og fra Miljøstyrelsen, som bekræfter tilslutningen, anvendelige i virksomhedens markedsføring. Claus Lyngeraa: - Det ligger i Emas, at man ikke må mærke sine produkter. Vi er selv ved at få lavet brevpapir med Emas-logoet - det må man gerne - men vi har ikke fået nogen vejledning om det. Jeg synes, det var naturligt, at en virksomhed, der opnåede tilslutningen, modtog en pakke med nogle klicheer m.v., så man vidste, hvordan man kunne gøre. - Jeg synes godt, at det offentlige kunne markedsføre sit produkt - selve Emas-ordningen - bedre, tilføjer Claus Lyngeraa. - Det er desværre ikke mit indtryk, at ordningen er særlig kendt. Og det er selvfølgelig ikke muligt for en lille virksomhed som vores at lave en masse generel information om Emas. Emas-ordningen bygger på, at de tilsluttede virksomheder hele tiden holder sig i front på miljøområdet. Tilslutningen er ikke til ejendom men skal fornyes. Afhængigt af virksomhedens miljøbelastning og af dens er- faringsgrundlag for miljøstyring kan der gives tilslutning for hhv. 1, 2 eller 3 år. Dalmose Trævare-Industri har fået tilslutningen for to år. - Systemet til miljøledelse skal afspejle, hvor kompliceret virksomheden er, siger civilingeniør Johan Stranddorf, Det Norske Veritas Danmark. Johan Stranddorf, der har været såkaldt ''lead auditor'' for verifikationen af Dalmose Trævare-Industris miljøredegørelse, mener generelt, at mindre virksomheder har gode muligheder for at tilslutte sig Emas: - For en lille og miljømæssigt simpel virksomhed vil man langt hen ad vejen kunne basere sig på eksempelvis indkøbsregistreringer. På den måde vil man kunne undgå en række af de målinger, som er nødvendige for store virk- somheder. Det vil være helt legitimt. VÅGN OP Johan Stranddorf tilføjer dog, at også den lille virksomhed skal have lavet en miljøfaglig vurdering, som ofte kræver, at man involverer en konsulent uden for huset. I Dalmose Trævare-Industris tilfælde har BST-Holbæk lavet de nødvendige målinger og miljømæssige vurderinger. - Vi fortsætter samarbejdet også efter, at vi nu er tilsluttet Emas, siger Claus Lyngeraa fra virksomheden. - Det er svært for en lille virksomhed at følge med i alle de nye regler, der kommer på miljøområdet. Vi har lavet en kontrakt med BST-Holbæk, så de holder os orienteret. Dalmose Trævare-Industri har netop skrevet til to kommuner i det storkøbenhavnske område. - Selvom vores kunder er bedemændene, så kan kommuner og amter gøre meget for at påvirke valget af leverandør, siger Peder Thomasen. - Det er tit hospitaler og plejehjem, som står med valget af bedemand. Og nu er det jo officiel dansk miljøpolitik, at offentlige indkøbere skal fremme indførelsen af renere teknologi i virksomhederne. Jeg mener faktisk, at de offentlige indkøbere skal gå ind i det her meget hurtigt. Hvis de ikke gør det, så bliver det svært fremover at motivere virksomheder af vores størrelse til at gå ind i arbejde med at blive miljøcertificeret. EN SLAGS SOLIDARITET Peder Thomasen kunne også ønske sig en hjælpende hånd fra myndighederne på et andet punkt: - Jeg synes, at Miljøstyrelsen burde lave nogle retningslinier for kisterne. Det kan ikke være rigtigt, at der skal brændes kister med syrehærdet lak af. Visse steder bruger man at skrue blykors i kisterne som dekoration. Bly, som altså lægges direkte i jorden. Emas stopper ikke ved virksomhedens ydermure. Det ligger i kravene, at virksomheden også skal stille krav til sine underleverandører. I det hele taget har miljøomstillingen vendt op og ned på meget for virksomhed og medarbejdere. Det er for eksempel ikke hver dag, man hører en selvstændig håndværksmester snakke om solidaritet. Alligevel er det dét ord, som Peder Thomasen vælger til at forklare, at han har ændret vaner: - Man bliver påvirket af det her, det er helt sikkert. Jeg køber anderledes ind i supermarkedet, end jeg gjorde før. Når man har opdaget, hvor meget det betyder på en lille virksomhed som vores, at der tænkes miljørigtigt, så vil man gerne støtte andre, der også gør noget. Det er jo en slags solidaritet. KISTER I SKÆLSKØR Dalmose Trævare-Industri A/S, Skælskør. Syv medarbejdere, heraf fem i produktionen. Stiftet 1916. Overtaget af nuværende ejer Peder Thomasen, der også er adm. direktør, i 1990. Produkt: Ligkister til både begravelse og ligbrænding. Omsætningen ønskes ikke oplyst af konkurrencemæssige årsager.

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger