Lidegaard grillet på samråd: Bilag viser, at han VAR orienteret om stort solcelle-smuthul

Klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) var rent faktisk informeret om, at der i solcelleloven var et potentielt smuthul, der tillod ’solcellebaroner’ at investere i jordbaserede solcelleanlæg op til 400 kW-grænsen, koble dem sammen og derved omgå effektloftet.

Det viser et bilag, der kom på bordets i dagens hastesamråd. Her skulle ministeren redegøre for, hvordan embedsapparatet i både klima- energi- og bygningsministeriet og Energistyrelsen var bekendt med muligheden for opførelse af store solcelleparker. En mulighed, der først blev lukket, da loven endelig var vedtaget, hvilket har betydet flere konkurser for solcellevirksomheder.

Læs også: Embedsmænd kendte til solcelle-smuthul i månedsvis

Bilaget viste, at Energistyrelsen havde holdt et møde med en projektudvikler, der forhørte sig om muligheden for at lave et 30-MW-anlæg på en mark i Vestjylland. Ministeren understregede dog, at bilaget, der blev præsenteret for ministeren 9. december, ikke eksplicit formulerede noget problem, ligesom bilaget indgik i en sagsakt, der handlede om sagen om fællesanlæg og boligforeningers muligheder for solceller.

Derfor vakte det ikke ministerens opmærksomhed.

»Jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke husker, hvad jeg tænkte, da jeg havde læst det bilag. Bilaget udstillede ikke noget problem, og jeg var derfor ikke opmærksom på, at der var et hul. Havde jeg været klar over problemet, var jeg meget tidligere rykket ud med klokker og alarmer,« sagde Martin Lidegaard, der var under hård beskydning under mødet.

Især fra de borgerlige, der var stærkt repræsenteret af fire Venstre-politikere, var der megen mistro over for, at ministeren ikke kendte til smuthullet, før solcelleloven blev vedtaget:

»Jeg er meget målløs og rystet over, at ministeren er blevet orienteret. Det er en meget alvorlig sag. Hvorfor har du ikke orienteret Folketinget?«

Og:

»Det er ret interessant, at ministeren har prøvet at lege kispus med det her udvalg. Ministeren har siddet og ført det her udvalg bag lyset!« lød det fra henholdsvis energiordfører Lars Christian Lilleholt (V) og Eyvind Vesselbo (V) som nogle af de første reaktioner, da redegørelsen dokumenterede, at der var givet orientering til ministeren om det konkrete projekt i Vestjylland.

Både Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti understregede alvoren i, at sagen nu både koster staten et milliardbeløb, da nogle virksomheder får lov til at fortsætte med deres projekter med den overgangsordning, partierne vedtog forleden, ligesom at sagen i modsatte ende har kostet andre virksomheder konkursbegæringer.

Læs også: Nogle af solcellebaronerne bliver reddet på målstregen

Bør have konsekvenser for embedsmænd

Ministeren anerkender altså, at han har set bilaget, men over for samrådet fastholdt ministeren, at han ikke noterede sig noget problem eller smuthullet. Han fastholdt også, at han hverken mundtligt eller på mail var orienteret, selvom Berlingske i sidste uge dokumenterede en mailkorrespondance mellem flere topembedsmænd i ministeriet – heriblandt departementschefen – der viste, at de var bekendte med muligheden for at opføre de store anlæg ved siden af hinanden.

»Jeg har ikke været orienteret, og derfor har jeg hverken misinformeret eller tilbageholdt oplysninger for energiforligskredsen. Det er først i januar (efter solcelleloven er vedtaget, red.), at jeg bliver forelagt problemstillingen. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, og jeg har understreget over for mine embedsmænd, at det ikke må ske igen,« forklarede Martin Lidegaard.

De borgerlige partier kaldte på, at sagen må have konsekvens for de ansvarlige.

»Der må jo så være nogle under ministeren, der har et ansvar. Det lader i hvert fald til, at der er nogle, der ikke har passet deres arbejde på tilstrækkelig vis,« sagde Mikkel Dencker, energiordfører for Dansk Folkeparti.

»Der var en hektisk periode i ministeriet i den tid. Skal det her have konsekvenser? Jeg har ingen grund til at mistænke mit embedsapparat for at handle i ond tro. Det er en fejl, og det er menneskeligt at fejle. Derfor er det alligevel uheldigt, og det ikke må ske igen,« sagde Martin Lidegaard.

De kritiske oppositionspolitikere sagde det ikke direkte, men lød som en vred pøbel med høtyve og fakler, der krævede rullende hoveder – godt illustreret ved Hans Christian Schmidt (V):

»Jeg er overrasket over dig, minister. Mon ministeren finder det for hårdt at kalde forløbet ’utilfredsstillende’? Jeg begriber ikke, hvordan ministeren kan acceptere ikke at være blevet orienteret tidligere i en sag, der kunne have endt i en kæmpe skandale.«

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

hvorfor har man lige et max på den slags ting. Der burde vel kun være en bund grænse. Det er et stort tegn på politik og energi er kørt for lagt ud på et side spor ! man har jo heller ikke max grænser på HK på traktorer biler mv ...så hvorfor lige på en solcelle park. Hvis der er penge i det. Så lad dog folk lave forretning på det.

 • 0
 • 0

Mange af vores folkevalgte, har så ringe faglig viden at de i tide skulle have lyttet til deres embedsmænd, og øvrige rådgivere.

Jeg har altid været en varm fortaler for den demokratiske styreform - men når man ser hvilke personer, som sidder på Christiansborg, så får man sin tvivl.

Men hvad er alternativet? Et teknokrati?

 • 0
 • 0

hvorfor har man lige et max på den slags ting.

Ja, og hvorfor lige 400kWp hvorfor ikke 200kWp eller 1MWp, mon ikke man har spurgt det aftager pligtige monopol selskab, at det så er i Vestjylland langt fra strømforbrugere gør kun sagen værre.

ligesom bilaget indgik i en sagsakt, der handlede om sagen om fællesanlæg og boligforeningers muligheder for solceller.

Jo fint nok at boligforeningen hellere vil have solcellerne på marken bag bebyggelsen, men er så store boligforeninger almindelige i VestJylland 30MWp er trods alt en slat.

30MWp vil producere hvad der svarer til forbruget hos 15.000 familier af 2.000kWh om året, altså en pæn stor bebyggelse der ønsker fællesanlæg, men åbenbart ikke noget en minister vil studse over.

 • 0
 • 0

Der er vel ingen tvivl om, at ministeren må tage sin afsked. Selvom han ikke mener han var orienteret, så er det stadig hans ansvar. Det erkender ministeren jo også, så må han også tage konsekvensen og trække sig tilbage. Han kan ikke lade lorten trille ned ad bakke her. Den må trille op og han må være voksen nok til at tage afskeden. Hvis det havde været et andet erhverv og evt hvor folk var kommet til skade på hans vagt, ville han så også sige "der skete en fejl, men det må der jo ikke ske igen - vi er jo menneskelige". Det er simpelthen for sløvt. Så snart papiret lader indenfor hans ministerie, så er det hans ansvar. Ligesom det er en alm. borges ansvar, at kigge i hans postkasse og se om der er en indkaldelse.

Men hvor må det være dejligt, at være dansk politiker og bare kunne lade stå til og ikke vide en dyt!

 • 0
 • 0

Da ministeren i oplæg til den nye solcellelov var ude i medierne og fastslog at bl.a. landsbyer skulle have mulighed for at etablere fælles solcelleanlæg....må han meget sandsynligt have haft store markanlæg med i sine overvejelser. Hvordan man ellers ville have etableret store landsby-anlæg på tage er mig en gåde...det er vist umulighed?

 • 0
 • 0

...at oppositionen straks er ude med riven, de vil jo gerne så tvivl om hinandens evner til at styre landet, jeg er måske nok naiv, men hvor kunne det være dejligt, hvis de kunne arbejde sammen og ikke straks kræve "rullende hoveder", det er ikke det samme som at ML ikke burde gå af, for han burde sige op og lade det være en lærestreg, kravet bør bare ikke komme fra en (læs oppositionen), som selv kan komme til at sidde i samme situation, men da moral er godt, så er dobbeltmoral også dobbelt så godt, det lader i hvert fald til at gælde når man får bopæl på Christiansborg, man skulle tro deres røv var klistret fast derinde.

 • 0
 • 0

Jeg undrede mig også over Hr. Lidegaards udtalelser i medierne på det tidspunkt du nævner.

Her fortalte han, at han var tager hjem - og selv havde satte sig med lommeregneren og regnede det hele ud selv. Jeg forstod det som om, at han ikke ville lytte mere til embedsmændene, men kun til sig selv. Jeg undrede mig her over, om dette virkelig var en ministers job.

Og hvis han ikke lyttede til embedsmændene og arbejde på egen hånd, så kan det forklare, hvorfor han ikke læst om den store røde lampe, som embedsmændene havde tændt i et notat. Dette er kun en gisning, som følge at ministerens udtalelse.

 • 0
 • 0

Mange af vores folkevalgte, har så ringe faglig viden at de i tide skulle have lyttet til deres embedsmænd, og øvrige rådgivere.

Eller måske skulle de lytte en hel del mindre og nöjes med* konsekvensberegninger af den politik de gik til valg på? Jeg husker ikke at man kunne sätte sit kryds ud for Finansministeriet ved folketingsvalget - men, den förte politik er embedsmändenes!

*) Offentlige, Uafhängige ... nåh, nej, det afskaffer vi med offentlighedsloven.

 • 0
 • 0

Viden er god at have i ballasten, bare lidt, så man ved, hvad man gør. Ministeren synes ikke rigtig at passe ind i denne kategori af mennesker. Ak-ja!

 • 0
 • 0

Man skal da være fuldstændig naiv for at tro ministeren på hans ord om at han tilsyneladende fuldstændigt har slået alm. hovedregning fra, da han sad med den vestjyske landmand. Et 30 MW anlæg vil formentlig producere omkring 27 GWh pr år. Med en støttepris på 1,40 kr/KWh giver det en udgift for PSO-systemet (elforbrugerne i Danmark) på 37,8 mio. kr. pr år i 20 år. Det tager ca. 10 sekunder at regne ud og hvis det tager længere er man ikke kvalificeret som minister. Regner man med en diskonteringsrente på f.eks. 3 % har landmandens 75 stk. 400 KW anlæg en nutidsværdi på indtjeningen på 320 mio. kr. set over den 10 årige periode, hvor støtten gives. Ikke at regne dette igennem må siges at være så uansvarligt, at det ikke kan tilgives med mindre der er blandet nepotisme ind i sagen.

 • 0
 • 0

Svar: Åbenbart ubegrænset. Specielt, hvis de øverste ledelsesforhold i regeringen er så sammenfiltrede, at ingen i praksis kan, vil eller tør foretage de nødvendige tiltag, der skal til, for at der bliver holdt en vis stil nede i ministerierne.

Det er vist kun de allerfærreste borgere, der i dag tør stole på et offentligt svar eller udsagn, som kommer fra en minister, og det sørgelige er, at det også i høj grad går ud over de ministre, som faktisk passer deres job ordentligt.

Resultater er, at de to ord "troværdig" og "minister" af efterhånden rigtig mange desillusionerede borgere opfattes som inkommensurable.

Hvor længe kan et demokrati holde til det ? Og specielt i krisetider, hvor det ekstreme nemt får ørenlyd !.

Det synes jeg, man snarest bør bruge rigtig meget tid på at få gennemtænkt nøje bag de høje vinduer i elfenbenstårnet - i stedet for at halse fra det ene opportunistiske projekt til det andet.

 • 0
 • 0

Alle disse tilskud til grønne energiformer, betyder jo reelt at man tager penge fra dem der ikke benytter sig af dette og giver til dem der kan se fidusen.

Jeg er stærk modstander af at give tilskud til energiformer der ikke har chance for nogensinde at kunne klare sig uden massive tilskud fra statskassen.

Det vil i sidste ende gøre os alle fattigere, med undtagelse af de få der har stukket sugerøret ned i statskassen. Vi kan kun håbe at denne sag vil medføre at energiministeren bliver skiftet ud med en person der som et minimum har gået i skole og lært at regne.

 • 0
 • 0

Det er da en storm i et glas vand. Set fra skatteydernes pengepung er store anlæg hverken dyrere eller billigere end små anlæg. Det må være socialdanmark, der er gået i selvsving. Havde vi fordelt de 30 MW med påhæftede tilskudsmillioner på 75 mennesker, så var alt i skønneste orden, men det havde kostet skatteborgerne fuldstændig det samme. Så ministeren har da helt ret i sin vurdering af, at der ikke er noget hverken tilskuds- eller energimæssigt problem. At det er venstre, der klager, og ikke socialdemokraterne, er derimod overraskende, og viser venstre som det nye sociale parti, det også gerne vil være.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten