Liberal tænketank: Forbyd de mest skadelige brændeovne

23. januar 2017 kl. 15:0675
Liberal tænketank: Forbyd de mest skadelige brændeovne
Der er omkring 800.000 brændeovne i Danmark. Illustration: PEXELS.
Den borgelige-liberale tænketank Cepos foreslår, at elafgiften sænkes med det halve for at øge brugen af varmepumper. Og så skal der indføres forbud mod brændeovne i visse områder.
Artiklen er ældre end 30 dage

Et land, hvor folk tænder for varmpumpen uden at grue alt for meget for elregningens størrelse. Og et land, hvor det nogle steder er bandlyst at proppe træ i sin brændeovn og fyre op.

Sådan foreslår den borgelige-liberale tænketank Cepos, at politikerne kan løse tvisten med brændeovne, som er den største kilde til sundhedsskadelige partikler – særligt i tætbefolkede områder med mange brændeovne.

Analysechef hos Cepos Otto Brøns-Petersen har sammenlignet udviklingen i den gennemsnitlige varmepris, altså en kombination af prisen på fjernvarme, olie og naturgas, med udviklingen i forbruget af brænde over knap fem årtier, fra 1966 til 2014.

Læs også: Ny analyse: Partikler fra brændeovne volder skader for 800 mio. kroner om året

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sammenligningen viser, at når varmeprisen stiger, gør forbruget af brænde det samme. Derfor tror Cepos, at en lavere afgift på el også påvirker brugen af brændeovne.

»Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Det oplagte alternativ til en brændeovn vil være en varmepumpe. De meget simple luft-til-luft varmepumper kan man sagtens bruge til at varme huset op med. For eksempel hvis det pludselig er koldt en weekend først på efteråret, hvor man endnu ikke har tændt for fjernvarmen, og hvor man ellers ville tænde op i brændeovnen for hurtigt at få varmen,« siger analysechefen fra tænketanken til dagbladet Politiken.

Illustration: MI Grafik.

Cepos foreslår på den baggrund, at elafgiften i første omgang sænkes fra de nuværende 91 øre pr. kilowatttime til det halve. Det er den sats, der i dag gælder for el til opvarmning, men kun hvis man ikke har andre varmekilder end el.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: Vismænd: Skatteministeriet undervurderer skader fra brændeovne

Men selv med dette økonomiske incitament tror tænketanken ikke på, at vi slipper for brændeovne i de områder, hvor de udgør den største sundhedsbelastning. Derfor skal der noget andet til end pisk og gulerod.

»Hvis man vil have dem væk der, hvor de gør mest skade, skal der nok en form for forbud til i de områder,« siger Otto Brøns-Petersen til Politiken.

Forskerne på DCE har beregnet fordelingen af partikelemissioner fra brændeovne helt ned på et niveau på 1 x 1 kilometer. Emissionerne kombineres med spredningsmodeller og befolkningstæthed, hvorved man kan beregne påvirkningen af borgernes helbred – samt udgifterne til relaterede sygdomme – i forskellige dele af landet. Som kortet viser, vokser sundhedsudgifterne med stigende befolkningstæthed. (Kilde: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi) Illustration: MI Grafik.

75 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
77
26. januar 2017 kl. 21:04

De der bruger varmepumper i stedet for brændeovn, må se i øjnene, at de undergraver den danske politik på kernekraftområdet. Forbrugerne i f.eks. SEAS-NVE-forsyningsområdet får jo 20% kernekraft i deres såkaldte miljørigtige varmepumpe, og dertil 52% kul og 14% naturgas.

Så alternativet Varmepumper, som nogle går så heftigt ind for, er direkte imod Dansk A-kraftpolitik og imod dansk Klimapolitik, da elektriciteten i stikkontakterne har en fossil emission på 463 g CO2 pr.kWh og faktisk 468 g CO2-ækvivalenter drivhusgas. Og dertil også 0,01 g partikler og 0,5 mg radioaktivt affald, og noget svovldioxid. Fy og føj.

I det regnestykke er selv en meget gammel brændeovn med korrekt fyring jo det rene miljømæssige dydsmønster og komplet CO2-neutral.

75
26. januar 2017 kl. 19:35

Undskyld at jeg nu foreslår noget helt andet. I 1989 forlangte den kommune vi bor, at alle nu skulle tilsluttes fjernvarmen. Jeg regnede ud, at de 19 m. hovedledninger, og 27 m. stikledninger vil give et varmetab der svarede til 51 % af vores forbrug. Det kunne da ikke svare sig tænkte jeg. Så er der en lov, som siger at hvis man har vedvarende energi der dækker 50 % af ens forbrug, kan man ikke på tvinges fjernvarmen. Derfor byggede jeg en solfanger på 25 kv.m. som kunne vippes med solhøjden. Teknisk forvaltning mente ikke at solfangeren kunne dække 50 % af vores forbrug, og sendte derfor 2 teknikkere fra Teknologisk Institut, herned for at få deres vurdering. Det er den bedste solfanger vi har set her i landet sagde den ene, og det siger jeg også sagde den anden. Så var de ansatte i teknisk forvaltning ikke sure, så blev de det. Den 21 dec. altså på årets korteste dag, var solfangeren oppe på 83 grader. Da stod solfangeren også næsten lodret, for at få fat i solen. Vores forbrug af olie var over 10 år, 1960 liter om året. Og vi sparede ca. 1000 til 1200 liter om året. For 4-5 år siden skyggede naboens træer desværre så meget, at jeg skrottede den, og gik over til fjernvarme. Med en solfanger, er forureningen lig nul.

74
26. januar 2017 kl. 18:26

Jeg kan tage fejl, men det synes som om fagfolkene savnes i debatten. Er det et ligeså betændt og politiseret område som klima, hvor dem med reel viden på området ikke ønsker at blande sig og tilbagevise de værste overdrivelser fra "alarmisterne". Kan det være fordi fagfolkene i væsentlig grad er aflønnet via statslige midler? Dette link viser en anden virkelighed end den DØR kolporterer: http://envs.au.dk/videnudveksling/luft/fra/braende/overblik/Brændeovne risikerer jo snart at blive det største problem menneskeheden står overfor.

73
26. januar 2017 kl. 18:11

Kjeld: Nu gav jeg dig muligheden for en ærefuld retræte. Der er større sympati for en kæp i øret end simpel dumhed.

Hvorfor går du tåbernes ærinde ved, som en lemming, blindt at godtage alarmerende overskrifter udgydt af ghostwritere?

Hvorfor bringer du argumenter til torvs du ingen faglig erfaring har med at vurderer?

Hvorfor tror du at du kan skjule dig bag retorik for erfarne fagfolk?

Hvilken transport af brænde til privat brug kan du dokumentere er uhensigtsmæssigt?

Hvorfor undersøger du ikke hvilke lobbyorganisationer der ser fordelen i at udnytte dig som nyttig idiot, for det er hvad du bliver brugt til?

Hvorfor sparker du skarpe spørgsmål til hjørne med gummiargumenter?

... og sådan kunne jeg spørge i timevis.

70
26. januar 2017 kl. 16:14

Kjeld: Er du fuld eller laver du sjov?.

Skal vi nu også betale KODA afgift når vi synger i badet, selv om det nok i mit tilfælde ville have karakter af bøde eller strafafgift.

Mener du i fuld alvor vi alle skal iføres håndjern og spændetrøje for ikke at snyde i skat når vi formaster os til selv at lappe ungernes cykel?

Hvilket stikkerkorps havde du tænkt dig i dit paradis, hvor simple dagligdags ting som reparation af dimser, lapning af himstregimser eller udskiftning af dingenoter, anses som "samfundsmæssigt" helligbrøde?

69
26. januar 2017 kl. 15:43

Adgang til eget brænde reducerer udgifterne til kr. 0,-

Min far havde også egen skov. Så han snød samfundet dobbelt, først betalte han ikke energiafgifter, og dernæst betalte han ikke skat af arbejdet.

Omvendt så er det et ældgammelt princip om selvforsøgelse der udfordres.

Noget andet er så, at det er de færreste, som har egen skov m.m.

68
26. januar 2017 kl. 15:34

Lad mig tage et eksempel på hvor komplekst en varmeløsning kan være hvis der også skal tages hensyn folk udenfor Københavns volde:

I landsbyen hvor jeg bor er husene forsynet 100% med brændeovne foruden varmepumper i ca. 60% af tilfældene. Tilbage er kun enkelte oliefyr som er planlagt udskiftet til noget andet i en overskuelig fremtid. . Brændeovnene spænder lige fra masseovne, kolonneovne, pillefyr over jernovne til brændekomfurer.

Husene er bygget i tidsrummet fra slutningen af 1700-tallet til 1900-tallets midte. Der er både gårde, husmandssteder og hvad vi i dag vil kalde parcelhuse. Løbende er husene energiforbedret hvor drivkraften har været de galopperende energipriser.

Det interessante er hvordan samspillet mellem varmepumper og brændeovne er stærkt afhængig dels af husenes størrelse og udnyttelse, dels isoleringsgraden og dels de økonomiske rammer der er til rådighed for optimal udnyttelse, hvor det foreløbelige resultat er en variation som ikke er set tidligere.

Skulle husene tildeles et bogstav som energimærke som ses ved boligannoncer, ville de nok score lavt. Omregnes udgifterne derimod til rede penge ser billedet helt anderledes ud. Adgang til eget brænde reducerer udgifterne til kr. 0,-

Hvorfor så investere i varmepumper? Fordi de fleste har job uden for matriklen og kan derfor ikke passe et fastfyr i dagtimerne. Varmepumpen bruges i nogle tilfælde som supplement, i andre tilfælde bruges brændeovnen som supplement. Hvad der er helt sikkert er, at der løbende forbedres og optimering helt uden de selvbestaltede eksperters fobier. De er kun en klods om benet.

Uanset kombinationerne af beboernes behov, forudsætninger eller løsninger er de nøje afstemte i de enkelte husstande. Resultatet er overordnet set en kraftig reduktion af fossile brændsler og en opbremsning af varmeudgifterne uden forringelser af nærmiljøet, som af fornuftsvæsner anses for reelle samfundsmæssige fordele.

De påståede ulemper med partikler, røglugt eller sundhedsskadelige bivirkninger er aldeles ukendte her i landsbyen. Samme mønster ser jeg i sammenligelige småsamfund, der trods alt omfatter en anseelig del af befolkningen.

Når der stadig argumenteres for de "samfundsmæssige" fordele i en brændeovnsafgift, er det ikke bare ubegavet - det er stupiditet på steroider.

67
26. januar 2017 kl. 14:21

Lidt info til dig C.N.:

der er 2.646.244 boliger i landet (DK´s Statistik)

og der er ca 840.000 brændeovne...

Brændeovnsfolket udgør immervæk en mindretal (under en tredjedel) af boligerne, men har alligevel voldsom stor indflydelse på naboer og omgivende kvarterer - for ikke at sige højrøstet og martyrisk adfærd - så mon ikke der - med ret og rimelighed - kan findes et overvejende stor flertal der ser det positive og nødvendige i, at brændeovnens forurenende og ineffektive nytte belægges med en afgift til oprydning ... en skrotningspræmie ville måske være helt ideel... i de - som tidligere nævnt - tætbebyggede områder..

Brændeovnsfolket har i stigende grad omgjort en bi- /støtteopvarmningskilde til hovedopvarmningskilde (fremfor at efterisolerer deres huse og opgraderer varmesystemet til et rent og effektivt af slagsen) og det har givet stødet til den megen blæst om temaet sammen med at der er tale om eneste energikilde uden energiafgift ...

Vladimir (jo, vi er skam på fornavn) eller ej ... der kommer til at ske forandringer på området ... vent og se....

65
26. januar 2017 kl. 11:10

tak for opsangen ....

men jeg vælger nu at hænge på ... og følge meddelelsesstandarden fra både denne og andre artikler om samme, hvor det ser ud til at brændeovnsfolkets trang til selvhævdelse og paranoia overstiger deres udsyn ...

som de fleste andre brændeovnshyldere gør mine mange naboer - både dem i haveforeningen til den ene side og villaejerne til den anden - sig ingen anstrengelser udover at kræve sin ejendomsprivate ret til at gøre lige præcis som han finder bedst for sig på sin (og offentlig) grund....

det er denne mangel på almindelig konduite i tætbebyggelse der afstedkommer behovet for regulering - når folk ikke selv kan må fællesskabet træde til og diktere ....

64
26. januar 2017 kl. 10:56

der er også røgrensningskrav på rene flisværker, hvor kun træ anvendes som energikilde.....

din indsigt i hvad fjernvarme er er tydeligt begrænset, idet du opfatter fjernvarme som kun opvarmet med affald.

Men tillad mig... Fjernvarme er et udtryk for en centralkilde til distribution af varme til bygninger - energikilden kan være hvad som helst..

Pointen er at der er strenge miljøkrav til hver eneste type af energikilde der anvendes til opvarmning af de vand der sendes til fjernvarmens net. og der er afgifter på alle energikilder med undtagelse af .. ja, træ, hvilket forvrænger hele energisektoren da træ ikke på lang sigt er nogen løsning til opvarmning.

Miljøkravene til brændeovnen er ikke eksisterende og energikilden er uden afgifter på trods deres stærke forurening af omgivelserne - og dermed et kollektivt problem som brændeovnsejerne skal deltage i ved afgifter på deres ovne og deres brændsel.

62
26. januar 2017 kl. 07:30

Usikkerheden rækker langt videre.

Et hyppigt argument for fjernvarme, er den effektive røgrensning. Det skal ses i lyset af hvad der afbrændes i værkerne. Blandet dagrenovation inklusiv våde bleer, plastic foruden store mængder brugt emballage der er alt andet end miljøvenligt. Kort sagt - affald der ikke må komme i nærheden af en brændeovn.

Under de omstændigheder er det ikke bare en god ide, men bydende nødvendigt med røgrensning fra værkerne. Samme krav til brændeovne savner faglig belæg.

For øvrigt er der også transportomkostninger til fjernvarmeværkerne. De omkostninger kan anskues forskelligt afhængig om eksempelvis dagrenovationen medtages eller ej. Præcis som brændeovnsbrugere med jævnt forbrug ikke nødvendigvis har samme kilde til brænde eller transportmønster.

Kjeld - du er helt ude i fortænke scenarier for at vride argumenterne maksimalt.

61
25. januar 2017 kl. 22:52

En brændeovn udnytter stadig varmen hvor det brændes.

Det har jeg ikke anfægtet.

Ordet måske, antyder der er stor usikkerhed ved dit postulat.

Jeg kommenterede på at brændet skal transporteres til de enkelte husstande. Her er der en stor forskel til at køre et stort læs brænde til et kraftværk og på at køre de to m3 ud til mig som jeg bruger på et år. Så usikkerheden går kun på hvor meget større ekstraudgiften til transport er.

60
25. januar 2017 kl. 22:01

Kære Kurt Gunnersen: Snup en valium og stop omgående med at hyperventilerer.

Har du et problem med din nabo, så tag en håndfuld høkerbajere med over, og snak med ham om dit problem.

Skyldes dit problem at du er inficeret af kredsen om Det Økologiske Råd, risikerer du bare at blive indlagt på røde papirer, fordi du er helt ude på psykiatriens overdrev. Der er ikke hoved eller hale i dine udfald.

58
25. januar 2017 kl. 16:26

ignorant

tak for det helt ufortjent høflige svar. Men nej tak, jeg er CVR registreret og sælger elektricitet til et par og tyve øre som jeg efterfølgende køber tilbage til et par kroner og bruger til min varmepumpe, men tak igen for den kordiale tone.

57
25. januar 2017 kl. 14:48

ha ... igen en ignorant der ikke har en kæft forstand på hvordan systemet er skruet sammen ...

MOMS betyder meromsætnings-afgift og har intet med energiafgifter at gøre ...

Alle andre energikilder betaler såmænd også moms - både fjernvarmeværker, olieselskaber, gasselskaber, osv - og der overni betales en energiafgift ....

men lav dig et lille CVR-registreret skuffefirma derhjemme og tag et begrænset antal opgaver i dette skuffefirma .. og tal så med en revisor om hvordan det forholder sig med moms...

få nu de brændeovnsrædsler ud af jeres skure og rønner og kom igang med en ordentlig miljø- og energiindsats...

få nu efterisoleret jeres ejendom og etableret en ordentlig og ikke mindst ren opvarmning... vågn op af jeres lille hyggesofa og skab et bedre hjem med høj komfort til jer, jeres børn og familier ... og se også ejendomsværdien stige ...

Brændeovnen kan være OK i tyndt befolkede områder - ikke i byerne - men kun i en overgangsperiode inden det skal slutte og erstattes af en god, ren opvarmning af bygningerne... og der skal afgifter på, som der er det på vi andres energiforbrug ....

55
25. januar 2017 kl. 11:42

at det er konkurrenceforvridning af markedet at alle opvarmningskilder er afgiftsbelastede, mens træ og biobrændsel ikke er det.. Jeg har tidligere forklaret at eksempelvis valg af flis til fjernvarme kun er rentabelt fordi der ikke er afgifter på dette brændsel ...

afgifter anvendes typisk kollektivt - brændselsafgifter typisk til miljøforbedrende foranstaltninger, rensning mv.. (sundhed kobles desværre ikke til disse afgifter)

brændeovnsfolket undslår sig deltagelse i dette kollektiv, men tillader sig alligevel at kæfte op om hvordan fællesskabet bør indrettes.... og indrette sig ....

Brændeovnsrøg forbliver urenset og ikke på eget grundstykke desuden forefindes rigtig mange gammeldags brændeovnen - deres forurening er til at tage at føle på - røggassen og den efterfølgende forurening er et kollektivt anliggende ... så kort igen - forureningen er kollektiv, og brændslet er konkurrenceforvridende .....derfor...

54
25. januar 2017 kl. 11:39

Du burde nok selv overveje at flytte laangt ud på landet!

Måske du slipper for din brændeovnsfyrende nabo - men så får du måske 3-4 skrigende unger som når de bliver teenager spiller musik den halve nat eller investerer i en knallert.

53
25. januar 2017 kl. 11:32

det er jo fint at du bor langt ude på landet a la WACO - ps; har du også en skyder ;) - og kan leve dit menneskeretsfrihedsliv ... fortsæt blot..

men hvis du har krav på at være fri har vi andre det vel også ... ??

Jeg har mit menneskeretlige krav på følgende

  • at kunne åbne mine vinduer efter behag uden at skulle fylde min bolig med naboens invasive og sundhedsskadelige brændeovnsrøg.
  • at være fri for min nabos livsstil med brændeovn, der ikke alene er osende, men også fylder vores vej med bunker af brænde aflæsset på fortorv og vej uden for egen grund og iøvrigt uden behørig oprydning.
  • at være fri for rundsavs- og motorsavsstøj i tide og utide.
  • at være fri for kløvemaskinens el-motorstøj i tide og utide.
  • at være fri for dine, ja dig, og jer brændeovnsejeres evindelig ego-ytringer om hvad der er bedst for dig og jer som det eneste lyksaliggørende ....
51
25. januar 2017 kl. 10:50

fjernvarmeværker har højteknologiske røggas-rensningsanlæg der faktisk er væsentligt større og mere bekostelige end selve ovnen og de øvrige faciliteter der skal er nødvendig..

røggasrensningsanlægget har en del processer der alt i alt renser røgen til 99,7% - aka de der ses stige op fra skorstenene er damp (og CO2) ... resten udfælges i renseprocesser, så ingen partikler der....

en brændeovns reneste brænding består i korrekt afbrænding ... desværre er langt de fleste uvidende om korrekt afbrænding (fotoet som indleder denne artikel giver med sine store brændestykker et klart billede af forholdende - aka ikke korrekt afbrænding) .. desuden - mange skorstene er slet ikke velegnet til røgafledning grundet den lave højde - dette kombineret med lave brændingstemperaturer ..

afgifter skal indføres nu på både brændeovn og brænde ....

50
25. januar 2017 kl. 10:12

af dit ringe svar kan man tydeligt læse at din viden er yderst begrænset .... også om lyd og lydtryksforhold..

så inden du bliver alt for "klog" bør du nok lie konsultere din interesseorganisation og se deres tabel over lydforhold:https://www.bolius.dk/stoejgener-der-kommer-udefra-18358/

40 dB er et køleskab tæt på - aka høre du altså ikke en varmepumpes udedel når den kører - især hvis du har snilde nok til at placere den hensigsmæssigt for både dig og dine naboer og evt supplerer den med en lydskærm.....

visken tæt på: 20 dB Køleskab tæt på: 30-40 dB Vaskemaskine tæt på: 50-60 dB Lastbil i tomgang på 10 meters afstand: 65 dB Hurtigkørende personbil på 10 meters afstand: 70 dB Hurtigkørende lastbil på 10 meters afstand: 80 dB Benzindrevet plæneklipper tæt på: 80-90 dB Benzindrevet kædesav tæt på: 100-110 dB Trykluftbor tæt på: 110-120 dB Rockkoncert tæt på scenen: 120 dB

og lidt om støj fra varmepumper - bemærk at det er værdierne 1 m fra varmepumpens udedel = 40 dB - de tilladte værdier gælder i skel.

og ja du har helt ret ... jeg benytter ben, cykel, løbehjul samt el-drevet skinnetransport og Drive-Now - ... og så naturligvis min Tesla ud af byen for fuld hammer når det behøves (hvilket ikke er ofte)..

så få nu isoleret din kleine rønne, etabler en varmepumpe og få skrotte dit osende støbejernsklenodie ... så skal du se din ejendomsværdis stejle stigning og dit hjems nye komfort hylde dig ind som et godt og trygt varmetæppe .....

46
25. januar 2017 kl. 07:08

Hej Henning. Jeg er klar over artiklen omhandler artikler. Hvad jeg spurte om, var din bemærkning om CO2-neutral fjernvarme.

Jeg er særlig interesseret i den magiske formel som får fjernvarme til at brænde CO2- neutralt i forhold til brændeovne, uden hensyn til brændets oprindelse.

Jeg er også interesseret i hvordan brændet udnyttes bedre, ved først at kører brændet hundredvis af kilometer den ene vej. Brænde det af på værket, for så at sende varmen retur hundredvis af kilometer den anden vej.

45
24. januar 2017 kl. 23:55

I stedet for at skrive i byen, bør det kobles op på om der er fjernvarme eller ej.

En god starter ville være at lave et forbud mod at etablere nye brændeovne, hvor der er fjernvarme. Den kan gennemføres uden at genere nogen. Det er ikke noget der batter her og nu, men det stopper for at problemet vokser.

Næste skridt er at skrotte de ældre ovne hvor der er fjernvarme. Der begynder kampen for alvor.

Hvor der ikke er fjernvarme er der ofte mulighed for at etablere jordvarme, eller luft til luft pumper. Jeg har selv jordvarme og pejs. Jordvarmen virker fint, men nogen gange er det dejligt at kunne fyre op, når det blæser kraftigt og koldt, for så kan anlægget godt komme bagud med at pumpe varmen ind, fordi det er gulvvarme.

Så jo jeg er varm tilhænger af at sænke afgiften :) Det er nok også derfor CEPOS byder ind, at der kan anvises en løsning ved hjælp af færre skatter i stedet for flere.

42
24. januar 2017 kl. 22:15

Bor i et villakvarter 200 mtr fra Danfoss VLT afd. og flere sommeraftener med 3-5 m/s vind målte jeg 45-50 db(A)

Når jeg sidder på mit arbejdsværelse, hvor der står en laptop på bordet og snurrer blidt, samt en server hvor blæseren også kører, omend beskedent, så er der et klart hørbart støjniveau som jeg ikke ville kunne sove i.

Og det måler jeg til 34dB - så 40 dB er absolut ikke ubetydeligt!

Herudover, hvis du på din terrasse om aftenen kan måle 45-50dB fra noget nærliggende industri, så overskrider den klart de af miljøministeriet foreskrevne retningslinier for støj.

41
24. januar 2017 kl. 22:04

Hvis du betvivler lødigheden af artiklen, synes jeg det er den du skal angribe i stedet for mit indlæg.

Det har jeg og flere andre faktisk allerede gjort.

Og hvis du havde fulgt med i debatten ville du vide at ovenstående "graf" uden kildeangivelse, og ikke baseret på videnskabelige undersøgelser, er fuldstændig ude i hampen, og kun en illustration af Ingeniørens uværdige og uprofessionelle korstog mod brændeovne (hvor man f.eks. bruger billeder fra industrirøg som illustration mv.).

Grafen kunne også være lavet af et børnehavebarn, det ville den hverken have været mere eller mindre troværdig/brugbar af.

Det er faktisk meget sørgeligt at et medie som ingeniøren, som burde være fagligt funderet kan føre den slags bevidst manipulation til torvs - men læs nogle af de ca. 100 andre debatter om emnet grundigt igennem, emnet er blevet belyst mange gange.

40
24. januar 2017 kl. 21:47

Christian Noel: Hvis du betvivler lødigheden af artiklen, synes jeg det er den du skal angribe i stedet for mit indlæg. Min mening om artiklen (og mange flere) kan du måske læse ud af mit indlæg "Re: Forbyd skadelige tænketanke?"

39
24. januar 2017 kl. 21:37

Hej Chresten Temaet for artiklen er udledning af fine partikler. Jeg mener at et affaldsfyret fjernvarmeværk er bedre til at omsætte brændet til varme end brændeovne er, med bedre forstås her, med en lavere udledning af partikler.

37
24. januar 2017 kl. 19:22

Erik Bach: "Når børnene har cyklet hjem fra skole, lugter de som om de har været på værtshus". Var det ikke lettere at forbyde dine børn at gå på værtshus når du så klart kan identificere lugten?

Henning Therkildsen: " ... og lad forbrændingsanlægget lave CO2-neutral fjernvarme af brændet". Hvordan adskiller fjernvarmeværkerne sig CO2-neutralt fra brændeovne med samme type brænde?

36
24. januar 2017 kl. 19:03

“Explanations exist; they have existed for all time; there is always a well-known solution to every human problem—neat, plausible, and wrong.” ― H.L. Mencken, Prejudices: Second Series

Af og til er løsningen endda opfundet før problemet.

33
24. januar 2017 kl. 17:53

Moderne ovne som HWAM med luftstyring falder ikke under de noget forkvaklede meninger om sådanne ovne. her kan man ikke snyde og bruge dem til affaldsfrobrænding de brænder jævnt for at optimere selve forbrændingen og ligger ikke og 'oser'. I øvrigt viser målingerne ca 30% højere partikeltæthed på helt stille dage i forhold til den generelle ophobning, som stammer fra andre ovne og de høje skorstene, der spreder røgen over hele Europa.

32
24. januar 2017 kl. 17:40

Som jeg læser kurverne i artiklen, så er transport ansvarlig for kun ca 10% af udledningen af fine partikler.

30
24. januar 2017 kl. 15:34

Faldt over denne rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi fra Aarhus universitet fra september 2015: "Nye data: Mindre partikelforurening fra brændeovne i København og på Frederiksberg end hidtil antaget"http://dce.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/art...

Så hvorfor mon DØR kan fravalgt denne i deres rapport??

DCE benytter et såkaldt EVA-system og i dette indgår nedenstående sundhedsmæssige forhold. (EVA er en forkortelse for Economic Valuation of Air pollution) De helbredseffekter som pt. er beskrevet i EVA systemet, er følgende:  Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)/Kronisk bronkitis  Dage med nedsat aktivitet (sygedage)  Hospitalsindlæggelser for luftvejslidelser  Hospitalsindlæggelser for hjerneblødninger mv  Hospitalsindlæggelser for kredsløbsforstyrrelser  Lungecancer  Brug af bronkodilatorer blandt astma-børn  Brug af bronkodilatorer blandt voksne astmatikere  Episoder med hoste blandt astma-børn  Episoder med hoste blandt voksne astmatikere  Episoder med nedre luftvejssymptomer blandt astma-børn  Episoder med nedre luftvejssymptomer blandt voksne astmatikere  Akutte dødsfald relateret til ozon  Kroniske tabte leveår (YOLL)  Dødsfald blandt spædbørn

Som de fleste med blot beskeden indsigt i sundhedsforhold vil bemærke, er der mange forhold i ovenstående oversigt som kan skyldes alt andet end luftforurening eller hvor effekten af luftforurening er ukendt eller indgår sammen med en række andre faktorer.

Personlig har jeg aldrig som læge stødt på en person med et akut dødsfald udløst ad ozon! Jeg kender derimod mange astmatikere som benytter bronkodilatorer mod pollen. Og antallet af KOL patienter som kan takke deres situation for tobaksrygning er utallige.

Læser man i den vismandsrapporthttp://www.dors.dk/vismandsrapporter/oekon... som Det Økonomiske råd udgav i 2016 kan man filosofere lidt over dem som har kommenteret rapporten inden udgivelsen:

Her er det tankevækkende at læse især afsnittet om " Skriftlige indlæg fra Det Miljøøkonomiske Råd" - (http://www.dors.dk/files/media/rapporter/2...).

Selvom det handler om sundhed og skader ved fyring af bl.a. brænde - ja så er det lykkedes at undgå at invitere såvel Sundhedsministeriet som sundhedsstyrelsen og måske relevante repræsentanter for såvel lægeforeningen som patientorganisationer.

Derimod er finansministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet Verdensnaturfonden, Danmarks naturfredningsforening, Dansk Affaldsforening/DANVA/Dansk Fjernvarme/Dansk Energi, Landbrug og Fødevarer, DI og Dansk Erhverv samt Forbrugerrådet Tænk alle blevet bedt om en kommentar!

Det ligner jo slet ikke noget som vi har set før eller ??? [landbruget/svine-MRSA- måske]

29
24. januar 2017 kl. 14:48

Blev elprisen sænket, ville jeg fyre mindre i brændeovnen. Så enkelt er det. Og sod fra brændeovne er jo også en slem klima-forurener, som farver isen i Arktis sort!

Det må du meget gerne forklarer nærmere Peter Hansen.

De fremherskende vinde i Danmark kommer fra vest. Undervejs skal de passere Sverige, hvor Rolf Czeskleba-Dupont meget fantasifuldt forsøgte at bilde os ind, at de danske røgpartikler var årsag til massiv dioxinforurening i Den Botniske Bugt.

Hvad der er tilbage af partiklerne, skal derefter passere Rusland, kravle over Uralbjergene og fortsætte rejsen mod øst.

Gåden hvorpå partiklerne derefter kan dreje mod nord for siden at farve isen sort i Arktis, kan jeg ikke løse alene.

Den forklaring glæder jeg mig til. Fortæl - fortæl, hold dig endelig ikke tilbage med at forøge min viden.

28
24. januar 2017 kl. 14:40

At fyre op med naturens brændsel fra egen matrikel er en menneskeret på linie med friheden til at tro og tale og skrive frit.

Skat på og forbud imod at fyre op og varme sig ved egen arne på naturens brændsel er at sammenligne med censur på ytringer og krav om skudsmålsbog som betingelse for at måtte rejse fra pastoratet. Og begge dele er derfor afskaffet.

Nu må det snart høre op med de verdensfjerne og menneskefjendske og livslede opfordringer til at berøve os en basal frihedsret til at holde varmen ved egen indsats fra hugst til hygge.

Dette såkaldte "Økologiske Råd" og deres talsmand Kaare Pres Kristensen bør lægge væk sin partikelmåler, for han evner ikke at tolke resultater ind i en normal livskarriere. Vi skal alle dø, og heldigvis varer det stadig længere og længere, så hvad er problemet ? faktisk er der en kausal sammenhæng imellem stigningen i antallet af brændeovne og stigningen i levealderen, så alt tyder på, at netop aktiviteterne omkring brændeovnen med hugst i skoven, flækning i carporten og indbæring og pasning af arnen som livskvalitet er livsforlængende.

Så ro på, lad os nu snart være i fred med vores hyggelige syssel.

NB: Man kan i øvrigt ikke ved juletid stege æbler på en radiator vel ?

27
24. januar 2017 kl. 14:28

du hører den kun hvis du står ved den del der er udenfor ..

Ting der støjer med 40db høres ret langt væk.

Og så er der lige det der med støj, nogle påstår den dræber mellem 200-2200 årligt. Så husker du jo at gå/cykle frem for at tage bilen når du skal til ørelægen.

Givet dit udfald mod brændeovne så tænker jeg at du ikke ejer en støjende partikel genererende bil, og ej heller benytter støjende partikel genererende offentlig transport. ?

26
24. januar 2017 kl. 14:21

du hører den kun hvis du står ved den del der er udenfor ..

jeg hører også min opvaskemaskine når jeg er i køkkenet ... men jeg hører den ikke..

men ja hellere til ørelæge end til lungespecialisten

24
24. januar 2017 kl. 14:11

Nemlig ...

Haveforeningsskuret ind i brændeovnen, brændeovnen ind i brændeovnsfolket (som bebor byerne), brændeovnsfolket op i deres trailer, traileren ind i brændeovnsfolkets kassevogn (som ofte er en gammel dieseloser), brændeovnsfolkskassevognen op på en gammel ladlastbil (som uhindret køre dieselosende rundt i byen, hvilket ikke ville være tilladt i fx Tyskland) og den gamle ladlastbil langt ud af byerne (til en skrothandler/ophugger) ...

så altså ikke brændeovnsforbud, men regulering .. aka brændeovnen tilladt i landdistrikter + visse tyndt bebyggede områder (fx parceller på + 2000 kvm) .. forbud i tætbebyggede områder ..

vi er mange der har fået nok af nabohuse og haveforeninger der uhæmmet brænder alt muligt af i deres gamle lille ovn så vi naboer ikke kan åbne vinduer og lufte ud uden at vores hjem fyldes af naborøgen...

Og husk så lige kære brændeovnsmand - der er ingen afgift på dit brænde og kun derfor kan det betale sig for dig at brænde i din ovn .. forureningen er til at tage at føle på og alle vi andres afgift på opvarmning anvendes til at rydde op efter dig - ja dig og dit brænde ...

en afgift på brænde ville gøre varmepumpen til dit foretrukne opvarmningsmiddel - og jo en varmepumpe er nu så god at du kun ved temperaturer under minus 12 grader vil kunne opleve problemer, så det vil være ret sjældent og kun hvis dit varmetab er meget stort ... Så dit reelle problem, hvis en varmepumpe ikke kan "følge med" er, at du bor i en gammel uisoleret rønne med dårligt indeklima - en rønne der trænger til efterisolering, hvor selv din mindste indsats vil være tilstrækkeligt til at du aldrig får problemer med din varmepumpe (PS støjniveauet er ca 40 dB - som en moderne opvaskemaskine - aka du høre den ikke og det gør din nabo heller ikke ....

over and out....

23
24. januar 2017 kl. 14:08

Forbyd journalister? Som jeg husker det fra DR1, var det journalister der var inde på altanen i en førstesals lejlighed i nærheden af søerne i København og måle partikelforureningen. Forureningen blev målt både indendørs og ude på altanen hvor den var langt højere. De forskrækkede forældre besluttede med det samme at deres barn ikke skulle stå i barnevogn ude på altanen. Journalisten og formodentlig også seerne konkluderede at partiklerne kom fra dieselbiler samt fra busser der ikke blev tjekket ordentligt for partikelforurening.

  • Når man så ser kurven øverst i denne artikel, hvor brændeovne udgør 2/3 af partikelforureningen og trafik står for 1/10, så er det nærliggende at tro at data findes frem med det ene formål, at lave en god historie.
22
24. januar 2017 kl. 12:41

Når nu tankerne er så få og små!

21
24. januar 2017 kl. 11:55

Nej, jeg mener bestem ikke der skal lægges rør ud til dig, jeg mener heller ikke jeg er en bytosse. Men hvis afgifterne på at lave fjernvarme af affald blev fjernet, ville fjernvarmen måske blive så billig at bytosserne ville holde op med at fyre i brændeovn. Om der er masser af brændeovne i byerne betyder ikke så meget hvis de blot tændes en gang imellem for hyggens skyld.

Der tales meget om partikelforurening fra biler, men det er jo helt ude af proportioner når man set hvor lille en andel der kommer fra trafikken.

Der tales meget om brændeovne, hvad med træpillefyr? Er det korrekt, som nogen hævder, at der kommer flere partikler når der brændes andet affald af i brændeovne, eller er det blot personer son ikke kan lide lugten der fordrejer diskussionen?

20
24. januar 2017 kl. 10:19

Betaler du for de +20km rør ud til mig? + ombygning af husets varmeinstallation og ikke mindst prisforskellen på brænde og fjernvarmen? Igen en by"tosse" der lever i sin egen lille boble og tror at verden kun ser sådan ud.
Igen igen, fjernvarme er ikke muligt for alle ej heller varmepumper eller elvarme.. Men det er jo nemmer at give andre skylden for noget i stedet for at rydde op i egen baghave( Øresund, Kastrup, Motorvejen, osv) Drop nu den der med at "min verden er sådan hele verden ser ud"

19
24. januar 2017 kl. 10:16

Ja Danmark er diverst og men jeg tror ikke skræmmebilledet omkring røgforgiftning eller glasbilledet om masser af brændeovne og ingen røg har ret megen gang på jord.

I de to parcelhuse jeg har boet i inden for de sidste 10 år har brændeovens røg været et meget reelt problem selvom begge områder har været forsynet med fjernvarme.

Røgen generer ofte en del i den kolde halvdel af året og forhindrer til tider tøjtørring og åbne vinduer.

Pointen er at i et fjernvarme forsynet område er det en fuldstændig unnødvendig gene at påføre ens naboer. Fjernvarme er det man kalder et teknologisk fremskridt. At brændeovnsejere er egoister er måske en overdrivelse, men det er ikke mit indtryk at de på nogen måde tænker over deres umådeholdne røg forurening. Kommentarene her på sitet bekræfter i nogen grad den hypotese og mit indtryk er at egen "hygge" prioriteres over naboenes ve og vel.

Oven i dette er der så helbredskonsekvenserne for familien.

Vores hus har iøvrigt også en brændeovn installeret, men den er kun brugt ganske få gange for ikke genere nogen (typisk til St. Hans)

18
24. januar 2017 kl. 09:12

Her i villakvarteret kan børn ikke lege ude, uden at blive røgforgiftet. Når børnene har cyklet hjem fra skole, lugter de som om de har været på værtshus. Vi kan aldrig lufte ud, da vi får røg ind i huset, og må køre med affugter for at holde fugten nede.</p>
<p>Kører vi med emhætte, suges røgen ind igennem sprækker, og udluftningen til tørretumbleren. Alle brændeovnsbrugere er egoister, der kun tænker på sig selv. De er fuldstændig ligeglade med andre mennesker.

Jeg ser for mig billedet af bølgende kvalme røgskyer, som får folk til at tænde tågelyset når de forsigtigt manøvrerer rundt i osen på de små villaveje det sted du bor. Det må være frygteligt at skulle holde sit hus hermetisk lukket og påbyde de små at lege indendørs for at undgå røgforgiftning. Til sammenligning bor jeg i danmarks største grundejerforening. Her er masser af brændeovne, men pudsigt nok ingen generende røg - kun duften af naboens grill trænger sig på en gang imellem. Børn leger i haverne - når vejret er til det. Et i grunden ganske behageligt sted at leve. Danmark er i sandhed et land med megen diversitet.

Måske lige med undtagelse af brændeovnsbrugere som alle er egoister. Her er ingen diversitet at finde, må vi nok sande...

17
24. januar 2017 kl. 09:09

Smid brændet i skraldespanden og lad forbrændingsanlægget lave CO2-neutral fjernvarme af brændet.