Lettere skal ryge dansk tobak
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser og accepterer, at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Lettere skal ryge dansk tobak

Dansk tobakseventyr i Riga med forhindringer - som smugleri, bureaukrati, dårlige råvarer, mangel på reservedele og et totalt fravær af lovgivning Pakkemaskinen er ved at blive renoveret for 700.000 kr. De fra Danmark tilkaldte montører har måttet
starte en produktion af de reservedele, der ikke kunne importeres, for de findes ikke i Letland (Fotos: Ilmars Znotinsh).

Råtobakken består af 17 forskellige typer, der blandes til 'orienttobak'.

De ansatte arbejder i toholdsdrift, 40 timer ugentligt.

Letlands eneste tobaksfabrik, Riga Tabacas Fabrica, hedder nu House of Prince. Om tre år er Skandinavisk Tobakkompagni's transformationsproces fuldbragt og fabrikken flyttet ud i helt nye lokaler.

 • Som national industri har vi en forpligtelse til at fremstille kvalitetsprodukter, siger adm. dir. Leo Blaabjerg Søresen.

Af Birgitte Marfelt Når en over 100 år gammel statsdreven, lettisk fabrik skal omstilles til moderne vestlig produktion på markedsøkonomiske vilkår, kræver det mere end en ambitiøs investeringsplan.

Skandinavisk Tobakskompagni overtog Letlands eneste tobaksfabrik, den nu 107-årige Riga Tabacas Fabrica, RTF, for 10 millioner dollar.

Overgangsvanskelighederne er enorme, og projektet ventes først fuldbragt om tre år.

 • Produktionsapparatet var det bedste, vi overtog. Maskinerne er omkring 10 år gamle og fortrinsvis af vestlig fabrikat, siger tobaksfabrikkens adm.

dir. gennem det sidste halve år, ingeniør Leo Blaabjerg Sørensen.

Barriererne står opmarcheret i række og geled - fra sprogproblemer, tungt bureaukrati, smugleri og sikkerhedsforanstaltninger nødvendiggjort af den stadigt mere anmassende russiske mafia - over dårlig råtobak fra dyre leverandører, mangel på reservedele,
ringe motiveret arbejdsstyrke, manglende traditioner for kvalitetsstyring og markedsføring - til et totalt fravær af lovgivning.

Men for Leo Blaabjerg, der nærmest har gjort det til sit speciale at starte virksomheder op i Østeuropa og andre steder i verden, er opgaven med dels at dreje virksomheden teknologisk og organisationsmæssigt, dels at etablere en konstruktiv kommunikation
med de lettiske ministerier en værdig udfordring.

 • Her findes ingen lovgivning. Landet er gået direkte fra Sovjetsystemet til moderne demokrati. Så vi gør, hvad vi kan for at påvirke Finansministeriet, der laver den lovgivning, der vedrører os.

MAFIAEN Endnu har Leo Blaabjerg Sørensen ikke fået et tilbud, han ikke kunne sig nej til om 'beskyttelse' af virksomheden. Men den russiske mafias arme når vidt omkring i Letland. Og Leo Blaabjerg har allerede vænnet sig til hver dag at følge
Endnu har Leo Blaabjerg Sørensen ikke fået et tilbud, han ikke kunne sig nej til om 'beskyttelse' af virksomheden. Men den russiske mafias arme når vidt omkring i Letland. Og Leo Blaabjerg har allerede vænnet sig til hver dag at følge
forskellige ruter til og fra fabrikken. Spises der ude, foregår det på ganske få af Rigas restauranter, resten er livsfarlige. Og når han med sin familie efter sommer flytter ind i boligen, der nu er under istandsættelse, vil hjemmet være under
overvågning af livvagter i alle døgnets 24 timer. Topchefer er yndlingsmål for mord og kidnapninger.

SMUGLERI

Banderolering af cigaretter er et eksempel på vellykket dansk lovpåvirkning.

Smugleri er et af landets helt store problemer. Fødevarer indsmugles i stor stil, tobak ligeså.

 • I princippet er der 100 procent afgift på tobaksvarer, men i og med at cigaretterne hidtil har manglet banderoler, havde staten intet kontrolsystem. Så i realiteten har den kun et år gamle afgiftslov ikke virket. Sidste år blev der kun betalt
  afgifter på tre procent af den solgte tobak. Aftagerne var typisk hoteller og restauranter. De øvrige forbrugere købte i realiteten smuglervarer. Resten blev nemlig solgt til eksport, genimporteret fra de mest mystiske lande og solgt til priser, der
  ligger under, hvad tobaksafgiften ville have indbragt statskassen. Sidste år tjente staten 1,5 millioner lat på tobaksafgifter, men med et effektivt kontrolsystem var der kommet ti gange så mange penge ind. Eller et beløb, der svarer til underskuddet
  på statsbudgettet i fire måneder.

 • Det problem har vi prøvet at hjælpe dem med, for vi er heller ikke interesseret i, at smuglerne skal bestemme og tilrettelægge markedet. Som resultat er der vedtaget en ny lov, der indfører banderoler, og som trådte i kraft 1. juni, fortæller Leo
  Blaabjerg Sørensen.

VENDT OP OG NED Også med Landbrugsministeriet kommunikeres der jænvligt. Staten, repræsenteret ved Landbrugsministeriet, ejer fortsat 49 procent af fabrikken og har udpeget to bestyrelsesmedlemmer, med hvem de danske ejere har et godt samarbejde.
Også med Landbrugsministeriet kommunikeres der jænvligt. Staten, repræsenteret ved Landbrugsministeriet, ejer fortsat 49 procent af fabrikken og har udpeget to bestyrelsesmedlemmer, med hvem de danske ejere har et godt samarbejde.

Resten af aktierne er på danske hænder, IØ-fonden har 6 procent, House of Prince resten.

Den danske overtagelse har vendt fuldstændigt op og ned på fabrikken: - En tidligere statsinstitution er helt speciel og meget tung. Lokalt stod man kun for produktion. Såvel tildeling af råmaterialer som afsætning blev styret fra Moskva, der
dekreterede hvor meget, der skulle laves, og hvornår det skulle være færdigt. Kvantiten var alt, kvalitetsstyring eksisterede ikke.

 • Direktøren var altid medlem af partiet og allerhelst en general. Men med helt andre forudsætninger, end dem, vi forventer, siger Leo Blaabjerg.

Fabrikkens gamle direktør har i overgangsperioden været teknisk chef, nu går han på pension, men med konsulentbånd til fabrikken.

FÆRRE ANSATTE

House of Prince har også taget afsked med et halvt hundrede medarbejdere, hvorved arbejdsstyrken nu er på 350. Og etableret et nyt indkøbsmønster.

Tidligere blev den såkaldte orienttobak købt i Moldavien og Kaukasien. Men de danske ejere fandt både pris og kvalitet mere fordelagtig i bl.a.

Grækenland og Italien, så nu er det slut med at købe råvarer i SNG-landene.

HØJERE LØN Ud over et nyindført bonussystem for de ansatte, der arbejder ved produktionslinien, er lønningerne steget til det dobbelte. Fra 50 lat til 100, hvilket svarer til 1200 kr. Det er cirka en trediedel mere end letternes månedlige
Ud over et nyindført bonussystem for de ansatte, der arbejder ved produktionslinien, er lønningerne steget til det dobbelte. Fra 50 lat til 100, hvilket svarer til 1200 kr. Det er cirka en trediedel mere end letternes månedlige
gennemsnitsløn, men - med et prisniveau, der ligger lige under det danske - hverken til at leve eller dø af. Derfor dobbeltjobber mange af landets 2,5 mill. indbyggere og bidrager dermed til at øge arbejdsløshedsprocenten. Den er efter lukning af flere
tusinde af landets virksomheder de seneste fire år i dag oppe på 6 - beregnet på grundlag af befolkningsgruppen i den erhvervsaktive alder, der allerede slutter ved 55 år.

NYE PRODUKTER

Hidtil har fabrikken udelukkende fremstillet de lokale mærker, som på grund af maskinparkens aldrende status er af svingende kvalitet.

 • Men langsomt opstår der et behov for kvalitetsprodukter, og til næste år indfører vi Prince, siger Leo Blaabjerg, der mener, at tendensen går i retning af flere filtercigaretter, også i light- og mentholudgaver.

Så selv om produktionsapparatet var den største gevinst ved overtagelsen af fabrikken, står maskinerne foran udskiftning. Nu spytter hver af de tre maskiner dagligt 1,5 millioner cigaretter ud, om tre år er de solgt fabrikker i bl.a. Rusland, og House
of Prince er flyttet ind i helt nye lokaler uden for byen.