Let adgang til satellitdata skal skabe grundlag for nye virksomheder

Illustration: CNES

Mange satellitter overvåger efterhånden vind og vejr, og en stor del af disse data er i princippet gratis for alle. Men det kan være ganske svært at finde rundt i den jungle af data, der findes i forskellige systemer.

Med støtte fra Innovationsfonden vil et nyt dansk projekt, som udføres i samarbejde mellem DTU Space og rådgivningsvirksomheden DHI, der er ekspert i vandmiljø og relaterede emner, nu råde bod på det.

Data fra jordobservationssatellitten Jason 3 skal bl.a. indgå i den nye platform. (Foto: CNES) Illustration: CNES

I projektet deltager også tre mindre virksomheder ConWx, InforMetrics og GreenStream, der henholdsvis sigter på at bruge data til mere effektiv drift af havvindmøllefarme, optimering af skibes havneanløb og til reduktion af skibes brændstofforbrug ved at levere pålidelige prognoser for tidevand, strøm, bølger og vind.

DTU Space skal være med til at udpege de mest relevante data og foretage en form for kvalitetssikring af disse. Her understreger seniorforsker Jens Olaf Pepke Pedersen, at der længe har været savnet en samlet platform for disse data.

»Vi bliver ofte spurgt af virksomheder, hvor man finder de data, og hvor gode de er,« siger han.

Da det er internationale data, der er udgangspunktet, kan man undre sig over, at der ikke allerede i andre lande findes en sådan platform, som også danske virksomheder kunne benytte, men det gør der ikke. Selvom Jens Olaf Pepke Pedersen fortæller, at man faktisk har forsøgt sig med dette, men uden succes.

Det vil være DHI, som skal drive platformen, når den er fremstillet. Jens Olaf Pepke Pedersen oplyser, at første version af platformen vil være til rådighed om ca. to år.

Det er håbet, at flere virksomheder end de tre i projektet derefter kan bruge den lettere adgang til relevante data til at skabe nye forretningskoncepter baseret på meteorologiske og oceanografiske data.

Projektet har et samlet budget på 7,5 mio. kr., hvoraf de 5 mio. kr. kommer fra Innovationsfonden.

Emner : Klima