Lej en ingeniør - eller udlej din ledige arbejdskraft

Partnerbytte giver normalt anledning til nogle mere pikante associationer, men ordet har fået en ny klang i ingeniørsammenhænge.

Hos Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) ser man nemlig en tendens til, at flere og flere rådgivende ingeniørvirksomheder er begyndt at leje ekstra medarbejdere hos andre virksomheder i perioder, hvor forretningen intensiveres.

Ideen med at leje giver nemlig større økonomisk fleksibilitet, da det ikke altid er økonomisk forsvarligt for virksomhederne at fastansætte nye folk, der ikke nødvendigvis er arbejdsopgaver til på lidt længere sigt.

»Vi ser en stigende tendens til, at små og mellemstore virksomheder midlertidigt lejer medarbejdere til at håndtere belastninger i perioder, hvor de har rigtig travlt med projekter, men hvor det dog ikke kan betale sig at fastansætte folk, eller i tilfælde, hvor der er brug for nogle særlige kompetencer på et særligt projekt,« siger Henrik Garver, direktør i FRI.

Ifølge Henrik Garver skyldes tendensen især de strammere økonomiske tider, der betyder, at der let kan være perioder for de rådgivende ingeniørfirmaer, hvor forretningen ligger stille. De rådgivende virksomheder lever typisk af projektarbejde, og i trange tider er der ikke opgaver hele tiden, og så er det omkostningstungt at have tilknyttet medarbejdere. Men i stedet for at afskedige og dermed miste gode kompetencer, kan et midlertidigt udlån være løsningen.

»Vi hører fra vores medlemmer, at de benytter sig af denne metode, fordi projekt-pipelinen er mere usikker. Det, der især har presset virksomhederne under krisen, er, at de har valgt at fastholde deres kompetente medarbejdere, hvilket er med til at reducere indtjeningen. Derfor bliver det attraktivt for virksomhederne at udleje deres medarbejdere, indtil der kommer et nyt projekt hjem til virksomheden, « siger Henrik Garver.

Udlejet medarbejdere i mange år

En af de virksomheder, der benytter sig flittigt af at leje medarbejdere, er Balslev Rådgivende Ingeniører. Her har virksomheden benyttet sig både af at leje og udleje medarbejdere i flere år, fortæller Lasse Toft, der er områdechef for Balslev på Sjælland.

»Vi har udlejet og lejet medarbejdere i de tre år, jeg har været ansat her. Nogle gange har man nogle pukler i produktionen, og så vil man gerne have nogen ind til at jævne arbejdsbelastningen ud. Men det er klart, at det er for dyrt at fastansætte folk for derefter at se dem blive overflødige igen. Og det er hverken medarbejdere eller virksomheden tjent med,« siger han.

Lasse Toft har svært ved at sætte tal på, hvor mange lejeforhold det drejer sig om, men siger, at det sker jævnligt, at virksomheden har op til flere ingeniører, som de lejer eller udlejer i flere forskellige tidsperioder. Det kan dreje sig om få uger til flere måneder, alt efter behovet.

Ifølge områdechefen har de rådgivende ingeniørvirksomheder netværk af virksomheder, som arbejder tæt sammen om opgaver, og derfor er det kutyme at prøve at hjælpe hinanden, hvis den ene virksomhed har brug for ekstra hænder, som den anden virksomhed kan være behjælpelig med at skaffe.

»Der sker enten det, at en af mine 'konk-kolleger' ringer,« siger Lasse Toft med et sammensat ord dannet af ordene 'konkurrenter' og 'kolleger'.

»Han efterspørger en bestemt type ingeniør til en opgave, og så finder jeg en ledig, relevant medarbejder, hvis cv jeg sender tilbage. Så er det op til dem at vurdere, om de finder ham relevant. Andre gange ringer virksomheder og fortæller, at de i en kommende periode har en overkapacitet af medarbejdere og derfor hører os, om vi kunne være interesserede i at aftage vedkommende i en kort periode, da de vil være ærgerlige over at skulle skille sig af med personen,« siger han.

Hvorvidt hans egen virksomhed er mere tilbøjelig til at leje på grund af den generelle økonomiske situation, som Henrik Garver ser som grund, har han svært ved at sige, men han kan godt genkende billedet af, at de større rådgivningsvirksomheder benytter sig af muligheden.

»De er nok mere påpasselig med at ansætte folk, og det kunne godt tilskrives, at de i første omgang hellere vil leje ressourcerne. Vi spørger selvfølgelig også os selv, om vi skal leje medarbejdere eller ansætte, og det kommer an på, hvordan fremtiden ser ud. Kan vi se, at der ude i horisonten er udsigt til en stigning i antallet af projekter, så er det klart, vi overvejer at ansætte. Men er det mere stille og roligt, er vi mere tilbøjelige til at leje 'ude i byen' til de enkelte projekter, hvor der kan være brug for det.«

Ansat i 11 år - udlejet i de 5

Jan Fjeldsted er projektleder i Balslev og har været ansat i 11 år. Hans tid i firmaet ser dog lidt anderledes ud sammenlignet med andre loyale medarbejdere rundt omkring i danske brancher og virksomheder. Han har nemlig været udlejet til andre virksomheder i knap halvdelen af den tid, han har været Balslev-medarbejder.

Der har han som projektleder, hvor han har været med til at starte og følge forskellige projekter til dørs over varierende tidsperioder. Og på trods af, at det til tider kan være hektisk at fungere frem og tilbage mellem virksomheder, har det udelukkende været en god oplevelse.

»Jeg har det rigtig godt med at blive lejet ud, fordi jeg har lært en helt masse ved at komme ud og få nogle friske input udefra. På den måde har jeg også nogle ting med tilbage til min 'rigtige' arbejdsplads, som jeg kan bruge der. For eksempel har jeg været inde over store projekter, hvor der er mange flere ingeniørdiscipliner, arkitekter og konstruktører i spil, og det har givet en større forståelse for, hvordan man driver projekter. Jeg er blevet en mere komplet ingeniør,« siger Jan Fjeldsted

Han tror ikke, at rollen som ingeniørfaglig lejesoldat behager alle, da nogle personer har brug for trygheden ved en fast arbejdsplads. Selv ser han dog udlejningerne som en god måde at skabe netværk og kontakter på.

»Man får nogle nye kolleger og ens bekendtskabskreds og kontaktnetværk bliver udvidet. En eller dag kan det jo godt være, at man skal ud og søge nyt arbejde, og så er min berøringsflade jo meget større, end hvis jeg bare havde holdt mig til et sted,« siger han.

Tilbage i FRI ser direktør Henrik Garver positivt på tendensen. Det giver en et pusterum til virksomhederne, der kan derfor klare sig gennem de hårdere perioder.

»Det er fornuftigt, fordi det er en måde, hvorpå virksomhederne kan nedbringe omkostningerne eller hive en ekstra hjælp ind til at aflaste i de perioder, hvor der er travlt med projekter. På den måde giver det virksomhederne fleksibiliteten til at have rette kompetencer til stede på det rigtige tidspunkt. Men det bliver aldrig den primære model for, hvordan man driver en virksomhed - der skal en fast medarbejderstab til, der kender de faste systemer og rutiner,« siger han.