Legeplads afspærret efter asbestfund i børnehave

Rester af tagplader havde fundet vej til børnehavens legeplads. Asbestpladerne på billedet stammer ikke fra legepladsen. Illustration: Tunatura / Bigstock

Forældregruppen i Børnehuset Andedammen fik en sensommerdag i august besked om, at jorden på børnehavens legeplads skulle undersøges. Der var blevet fundet asbest i jorden.

»Undersøgelsen skal afklare, om der er en risiko forbundet med at bruge legepladsen med hensyn til at røre ved eventuelt forurenet jord,« lød det i beskeden til forældrene.

Asbestholdige eternitstykker var blevet fundet i jorden, da der skulle graves ud til et nyt legeredskab i børnehaven. Børnehuset tog kontakt til kommunen og Styrelsen for patientsikkerhed, som anbefalede, at man skulle afspærre alle områder, hvor børnene havde mulighed for direkte kontakt med den forurenede jord.

»På det foreliggende grundlag vil Styrelsen for Patientsikkerhed anbefale, at det straks sikres, at børnene ikke kan komme i berøring med jorden i børnehaven indtil forureningens omfang er klarlagt,« meddelte Styrelsen for Patientsikkerhed, og undersøgelserne gik i gang.

Asbestfund skal tages seriøst

Asbest blev forbudt i Danmark i løbet af 1980’erne, og sundhedsfarerne har i længere tid været kendt i arbejdsmiljømæssig sammenhæng. Asbestfibrene er svært nedbrydelige og er farlige at indånde, fordi de ophober sig i lungerne.

Fibrene kan føre til asbestose og flere forskellige former for kræft, men dette kræver typisk, at man har været udsat for fibrene gennem en længere periode.

Dog konkluderede flere asbesteksperter i 2015, at korte eksponeringsperioder på ned til to uger kan give lungehindekræft. Over 100 personer dør årligt af denne sygdom, og asbest er den eneste kendte årsag.

Læs også: Asbest kan give uhelbredelig kræft på blot to uger

Asbesten er ikke farlig, så længe den er indkapslet under jorden, men risikoen for indånding opstår, hvis løse fibre frigives til luften, når jorden eksempelvis bliver flyttet. Derfor skal asbestfund i de højere jordlag tages alvorligt, lyder det fra Øyvind Omland, der er klinisk professor og overlæge ved Aalborg Universitetshospital.

»I forbindelse med asbest arbejder man med et sikkerhedsprincip om mindst mulig eksponering. Når det bliver fundet i jorden på en institution er det selvfølgelig en situation, der skal betragtes som alvorligt. Asbesten skal identificeres og fjernes, så den ikke længere udgør en sundhedsrisiko,« siger Øyvind Omland.

Omkring hvert sjette tilfælde af lungehindekræft kan ikke kobles til, at patienterne har arbejdet med asbest. Derfor peger den kliniske professor på, at der kan være sundhedsfarlige eksponeringer i det frie miljø.

Ingeniøren har tidligere beskrevet, hvordan blandt andet smuldrende asbesttage og dårlig affaldshåndtering kan være skyld i op mod 200 dødsfald på et årti.

Læs også: 200 dødsfald kan skyldes asbest spredt til miljøet

Tre asbestfund, men ingen fibre

Det var rådgivningsvirksomheden MOE, der stod for at undersøge mængden af asbestholdigt og asbestfibre i jorden. Der blev indsamlet prøver legepladsens øverste jordlag og ned til en halv meters dybde, og derudover foretog man poreluftmålinger og tjekkede for andre typer forurening såsom tungmetaller eller tjærestoffer.

I midten af oktober lå undersøgelsens resultater klar. Der var blevet fundet asbestholdige pladestumper tre steder på legepladsen i den øverste halve meter af jorden, men der blev ikke fundet tegn på løse asbestfibre i jorden.

Sundhedsfaren var afblæst i denne omgang, og Region Syddanmark igangsatte en udskiftning af den forurenede jord. Desuden tilføjes der også ny, ren jord over legepladsens område.

Ifølge Peter Kjeldsen, der er docent ved Institut for Vand og Miljøteknologi på DTU, er en sådan udskiftning vigtig, hvis man vil problemet ordentligt til livs og ikke blot udskyde det til fremtiden.

»Det er aldrig smart, hvis børn kan grave rundt i asbestholdig jord. Selvom der endnu ikke er frigivet sundhedsskadelige fibre i det givne tilfælde, kan det hurtigt ske, hvis eternitstumperne ligger i et jordlag, som børnene kan komme i kontakt med og rode rundt med,« siger Peter Kjeldsen.

Ukendt oprindelse

Spørgsmålet om, hvordan asbestmaterialerne præcist er havnet i jorden på legepladsen, er stadig ubesvaret. Billund kommune vurderer dog, at eternitfragmenterne kan være havnet i børnehaven sammen med anden overskudsjord fra nærliggende byggeprojekter.

Dette understreger pointen om, at det er vigtigt med forundersøgelser i forbindelse med byggeprojekter, mener Peter Kjeldsen. Disse undersøgelser kan nemlig spille en væsentlig rolle i forhold til at få stoppet spredning af farligt affald.

»Der vil stadig være sager, hvor byggeaffald med uheldige stoffer kan ende de gale steder, så længe kommunerne ikke kræver, at der bliver lavet forundersøgelser - det er konsekvensen,« siger Peter Kjeldsen.

Ingeniøren har tidligere beskrevet, at flere kommuner ikke kræver disse forundersøgelser ved nedrivning eller renovering af byggerier.

Læs også: Kommuner springer lovpligtige PCB-screeninger over ved nedrivninger

Per Nyhus (DF), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Billund Kommune, mener, at asbestfundet er beklageligt. Han understreger, at problematikken omkring spredning af farligt affald tages seriøst i kommunen.

»Vi udfører i Billund Kommune forundersøgelser for farlige stoffer i forbindelse med nedrivning og renovering. Helt generelt mener jeg, at vi gør nok i kommunen i forhold til at forhindre farlig spredning af asbest, men vi kan selvfølgelig altid gøre mere,« siger Per Nyhus.

Læs også: Livsfarlige fibre bliver spredt fordi flere kommuner dropper asbesttjek