Ledighed: Et spild af ressourcer at sende ingeniør på bistand

Når erhvervslivet påstår, at der er mangel på ingeniører, kunne man godt tro, at der ingen ledige ingeniører er her i Danmark. Så overser man imidlertid hundredvis af ledige og velkvalificerede ingeniører. Jeg har ikke selv valgt at blive ledig. Og som om, det ikke er nok at være ledig, så skal jeg også straffes yderligere, ydmyges og undertrykkes, fordi jeg har været ledig så længe, at jeg nærmer mig den såkaldte falddato. Så den 21. august i år ryger jeg ud af dagpengesystemet og havner som bistandsklient, hvis jeg ikke har fået job inden. Det faktum finder jeg meget pinligt og smertefuldt at gå og spekulere på hele tiden. Det er et meget alvorligt problem, som også rammer en del andre ingeniører i samme situation. De fleste af disse har en anden baggrund end dansk. Det er spild af ressourcer.

Jeg er uddannet civilingeniør, bygning, DTU (Veje, Trafik og Byplan), juni 1994 og har speciale i trafikstøj med blandt andet støjpåvirkninger på mennesker. Jeg har søgt om patent på en idé fra mit eksamensprojekt angående støjdæmpning af togstøj. Jeg har desuden tre års erfaring fra mit tidligere arbejde i et entreprenørfirma i Egypten, hvor jeg var ansat som byggepladskonstruktør. Jeg har kendskab til GIS samt godt kendskab til edb på brugerniveau. (Auto Cad, Corel Draw, Dos, Word, Internet, Excel). Endvidere har jeg en efteruddannelse som miljøkoordinator fra HE kursuscenter, Helsing ør, oktober 1996. Jeg har over et års erfaring fra et rådgivende ingeniørfirma, hvor jeg stod for projektering, kundekontakt, samt markedsføring både nationalt og internationalt. I den forbindelse rejste jeg blandt andet til Jordan og Israel. Ud over det har jeg lavet lidt af hvert, blandt andet arbejdet som sygehjælper (vikar) på plejehjem, statist og fotomodel inden for film og tv samt freelancetolk (dansk-arabisk) og lærervikar i matematik. Jeg taler og skriver flydende dansk, engelsk og arabisk. Tysk på forhandlingsniveau. Alligevel kan jeg ikke få job - trods mere end 200 ansøgninger. Man bliver simpelthen sorteret fra, på grund af navnet osv. Og trods alle de nytteløse kurser og aktivering, som staten alt i alt bruger 11 milliarder kroner på årligt. Jeg føler simpelthen, at jeg og andre er ladt i stikken. j