Leder: Viking Link – en mørklagt forbindelse

»Lilleholt vil bygge verdens længste elkabel mellem Danmark og Storbritannien.« Sådan lød overskriften på en pressemeddelelse fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, der mandag fortalte, at ministeren har godkendt en 770 km lang jævnstrømsforbindelse tværs over Nordsøen. Sammen med to relaterede kabelforbindelser på land er der tale om en samlet investering fra dansk side på 11 mia. kr.

Det vækker næsten minder om Chr. IV’s tid, når ministeren sådan i egen høje person vil bygge det såkaldte Viking Link til os. Men det er nu som dengang andre, der både udtænker og bygger, og det er også andre, der betaler – nemlig danskerne. For selv om ministeren siger, at regeringen i sit energiudspil vil sikre, at det ikke bliver dyrere at være dansker, så viser business casen, at forbindelsen får elprisen til at stige. For den almindelige husstand mellem 8 og 40 kr. årligt; for den mellemstore produktionsvirksomhed bliver regningen på op til 100.000 kr.

Samfundsøkonomisk loves et plus på 72,5 til 117,5 mio kr. årligt i 40 år – penge, der primært ender hos elselskaberne og det statslige Energinet, som kan sælge mere og dyrere strøm til briterne. Vel at mærke hvis business casen holder. Og her er der desværre endnu en reference tilbage til enevældens tid: Stort set alle tal i business casen er hemmeligholdte, og det umuliggør den debat, der bør være omkring en så væsentlig beslutning for hele økosystemet bag vores elforsyning.

Ifølge Ingeniørens oplysninger har casen i maj været forbi Energi­forligskredsen, men kun med få overordnede informationer om økonomien bag. Forskere tændte allerede for et år siden advarselslamper her i bladet og bad om mere indsigt. Bl.a. fordi casen tilsyneladende forudsætter, at el i Storbritannien bliver ved med at være højere i visse perioder helt frem til 2040, uagtet at briterne er i fuld gang med udbygning af egen vindenergi. Og fordi alternative løsninger til brug af overskudsstrømmen, som f.eks. varmepumper, ikke er taget i betragtning.

En modellering fra Ea Energi­analyse viser, at Viking Link heller ikke pynter i det grønne regnskab. I den første tid vil den faktisk øge elproduktion på kul fra europæiske værker, og den danske eksport kommer i øvrigt kun til at stå for 10 pct. af strømmen i kablerne.

Mørklægningen ligner et – desværre vellykket – forsøg på at undgå en besværlig debat. Energinet argumenterer med, at der er en partner at tage hensyn til, og at blotlægningen af tallene kan påvirke prisen ved udbud. Men som ved andre offentlige milliardinvesteringer, som broforbindelser, jernbaner og supersygehuse, bør kravet om åbenhed tælle højere. Så må vi have tillid til, at det frie marked vil sikre den rigtige pris, når udbuddet sendes ud.

Sagen var måske en anden, hvis det var opdragsholderen, der stod med risikoen. Men Energinet selv risikerer ikke noget i denne sag – ej heller elselskaberne. De kan nemlig helt problemfrit sende regningen videre til de danske elforbrugere.

»Vores vurdering er, at det bliver bedre,« sagde Lars Chr. Lilleholt til DR tidligere på ugen. Det kan være, at han får ret. Men hverken ministerens vurdering eller forsikring om, at et nyt energiudspil vil opveje elprisstigningen, kan vi bruge til noget i 2040, hvis han tager fejl. Lad os få en åben trykprøvning af business casen nu. Så alle ved, hvad de siger ja til, og så vi undgår kø ved håndvasken, hvis ‘Lilleholts kabel’ alligevel viser sig at blive en mil­liarddyr fejlinvestering.

Illustration: MI Grafik
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"Samfundsøkonomisk loves et plus på 72,5 til 117,5 mio kr. årligt i 40 år" 40 x de tal er cirka 3 milliarder. Hvilket er lavere end prisen for kablet. Så hvordan tjener det sig hjem? Er det overskud efter afskrivninger der er opgivet?

 • 8
 • 1

Som jeg har skrevet andet steds: Forrentningen af denne kr.11 mia store investering er, HVIS business casen holder, sølle 1% per år.

Mon ikke der er flere andre, bedre, projekter i energisektoren, som kunne bruge pengene bedre ? E.g. kabler fra vest til Østdanmark - Storebælt eller Kattegat ? Eller Kriegers Flak nr.2 ?

 • 6
 • 1

Eller endnu mere udjævning hvis det kun købes batteriet $250/kw-hr - hvis man køber stort ind. https://www.forbes.com/sites/rodadams/2017...

Nu tror jeg ikke vi får englænderne til at betale for batterier I DK.

Forbindelsen betales over tid af prisdifferencen mellem DK og UK.

Fra start vil priserne gennemgående være højere I UK end I DK.

Derfor foregår betalingen, som følger: 1. Den engelske køber af el, betaler den høje engelske markedspris. 2. Den danske producent af el, får udbetalt den lavere danske markedspris. 3. Differenen erlægges I en pulje - flaksehalspuljen - som er finansieringen.

På den måde betales kablet I begyndelsen af England.

Bagsiden af medaljen er, at vi I DK kan vente en vis prisSTIGNING på el, da efterspørgslen jo stiger.

Det betyder at danske elforbrugere betaler lidt mere for el, produceret af danske leverandører.

Hvis vi får den omvendte situation - billigere el I UK end I DK - så går pengestrømmen blot den modsatte vej. Men med samme resultat. Forbindelsen finansieres af prisforskellen.

 • 7
 • 1

Jeg henholder mig til den oprindelige artikel på ing.dk af 30. oktober 2016 hvoraf det fremgår: citat: "Det svarer til et årligt overskud på mellem 72,5 og 117,5 mio. kroner på en investering på godt 11 mia. kroner.".

Det er altså, afrundet: kr.11 mia / kr.100 mio = ca.1% per år for den danske investering.

Hvis disse oplysninger var forkerte, så er regnestykket selvfølgelig forkert - ellers ikke.

 • 4
 • 1

Iflg. Energinet.dk vil der pr. 2022 være følgende udlandsforbindelser fra DK-Vest: - 3,5 GW til Tyskland - 0,7 GW til Holland - 1,4 GW til England - 2,5 GW til Norge & Sverige

Normal-spidslasten i DK 1 er godt 3 GW, så man må sige at vi er dækket godt ind. DK-Vest er dermed nærmest blevet et transit-område, der især løser problemer for tyske TenneT. Jeg er ret sikker på at det aldrig har været meningen, at den specielle finansieringsmodel for Energinet.dk skulle bruges på den måde.

 • 7
 • 1

Stor tak til journalisten for en glimrende leder. Projektet Viking Link indgår i EU's visioner om Energiunionen som betyder, at hele EU skal være et stort sammenhængende elmarked, betalt af forbrugerne, men så investorerne og energiselskaberne kan score en højere profit. Energinet.dk forsøger at holde beslutningsgrundlaget hemmeligt, fordi det vil afsløre, at det slet ikke handler om styrke det danske energisystem og fremme VE-strøm. Langt hovedparten at el gennem kablet vil med stor sandsynlighed være billig tysk kulstrøm som kan udkonkurrere engelsk naturgas-strøm. Klimaregnskabet er klart negativt. Samfundsøkonomianalysen forudsætter en forskel i dansk og engelsk elpris på ca. 13 øre/kWh som den er i dag - i 40 år....! Men England (og EU) har fuld gang i en lang række nye kabelforbindelser til Norge, Island og kontinentet. Nord-Link er blot en af mange. Samtidig udbygges vindmøller for fuld kraft i England. Disse to forhold undermininerer totalt den hemmelige business-case som skal frem i lyset, så vi kan se projektet i kortene. Vi har i Enhedslisten bl.a. stillet ministeren et §20 spørgsmål om, hvornår han offentlig beslutningsgrundlaget - og et hav af yderligere spørgsmål. Spændende at se hvad han svarer. Enevældens tid er jo forbi. EU's energiunion er IKKE vejen frem - det handler kun om profit til investorer - finansieret af hr. og fru Hansen. Vi skal i stedet investere i elektrificering af samfundet - varmesektoren og transporten. Det giver en bedre udnyttelse af den voksende VE-strøm, ja... det er jo hele formålet med at opbygge mere VE-strøm i retning mod et 100 % VE samfund. Vi har ikke brug for yderligere elkabler til udlandet. Tværtimod forsinker det den nationale grønne omstilling.

PS: Se EU's planer for el-kabler, hvor Viking Link indgår: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/fil...

mvh Karl Vogt-Nielsen Klima- og energirådgiver i Enhedslisten

 • 15
 • 1

Jeg kan ikke finde den præcise linieføring, men hvis kablet bliver lagt så det passere det sted hvor man har tænkt sig at lægge den første "energiø" på dggerbanken. Kan man jo til den til "bare" klippe det over og så står men med en umiddelbar kapacitet på 2800 MW. (1400 med DK og 1400 mod UK). Så er vi da i gang.

3 kabler a 1400 MW dækker DK's nuværende elforbrug. Hvis vi skal dække hele vores energiforbrug med el fra Doggerbanke , skal vi bruge mellem 12 og 20 af samme størrelse.

Når man bygger vindmølleparker til vands koster det i de seneste bud ca. 10 øre/kwt for ilandføring. Hvis man snævert regner på 1 energiø og 3-4 kabler til land (til dækning af det nuværende behov) kommer man til 4,5 til 6 øre for at få 1 kwt i land.

De seneste realiserede bud på havvindmølleparker indikere en produkstionspris på ca. 30 øre/kwt set over hele vindmøllens levetid.

Doggerbanke er ca. 17000 km2. Hvis vi sætter afstanden mellem møllerne til 1,5 til 2 km skal vi bruge 4200 til 7500 møller. Hvis vi så yderliger forestiller os at "flydende fundamenter" kommer ned i pris og vi kan ligge en rand af flydende vindmøller rundt om dogerbanke/energiøerne kommer arealet op på ca. 60000 km2 og 13000 til 25000 vindmøller så er vi i land med den grønne omstilling for Noreeuropa. Til en pris af 35-40 øre pr. kwt som priserne er i dag (fugle i hånden) og de er som bekendt faldende (fugle på taget).

Hvis det er en del af tankerne omkring Viking-link synes jeg at forbindelsen er en rigtig god ide.

 • 6
 • 0

Jeg ved godt, at Viking Link ikke som sådan er en del af Energiø Doggerland. Men jeg prøvede til dels, at gøre Karl Vogt-Nielsen opmærksom på at løbet om kablet er kørt, og den bedste måde at få noget ud af det, er ved at kræve at kablet kommer til at ligge, så man får kablet "gratis" stillet til rådighed, når man på et eller andet tidspunkt sætter dogger-projektet igang. (En gratis omgang i øvrigt fordi pengene er bevilget.) Indgangsbilletten for Dk til Doggerland bliver langt lavere når man allerede har et kabel. Yderligere 5 mia til 1/3 energiø hvis 3 lande kan enes. Meget billigt for at få 1/3 af det nuværende danske strømforbrug ført i land. (Holland, England, Danmark??) Og ja der tilkommer senere endnu større inversteringer men stadigvæk til lav pris pr kwt.

Jeg overbevist om at nogle sætter Dogger-projektet i gang om ikke det ene land så det andet land. Det økonomisk forsvarligt. Med et så stort projekt bliver strømmen herfra simpelthen prisledende, (og lavere end alt fossilt), og på et tilpas lavt niveau. Og der ikke noget i krystalkuglen, der kan levere samme mængder året rundt i Nordsø-Østersø-regionen. Landvindmøller kan (måske) leverer til en lavere pris, men vi løber tør for plads: Ikke i min baghave. Selv hvis Nordmændene plastre Vestlandet til med møller kommer de ikke derop, men giver "kun" plads til mere (forholdsvis billig) regulerbar el fra vandkraftværkerne. Solceller vil formentlig i nogle måneder om sommeren levere billigere, men i resten af året "regere" vindmøllerne. (Hvis vi da ikke satser på nogle kabler til solceller langt sydpå.)

Strømmen til den grønne omstilling skal jo komme et sted fra, og Doggerbanke er af stederne!

Hvor meget strøm kan vi så få:

Fra: https://ing.dk/blog/bliver-vindmoellerne-v...

Spørgsmål: Hvad kan en havmøllepark producere? Svar: 10 pi kWh/m2/år

Så kan man selv sætte sit areal ind.

 • 3
 • 0

Nej man kan ikke bare klippe kablet og blive mellemstation. DC link er point to point anlæg.

"- bare klippe" er naturligvis en mild underdrivelse, men det kan godt lade sig gøre at planlægge mellemstationer på en HVDC forbindelse. Kriegers Flak kommer for eksempel til at sende DC videre til Tyskland via to andre mølleparker, Baltic 1 og 2, se evt diagram og forklaring på https://en.energinet.dk/Infrastructure-Pro...

 • 1
 • 0

Danskerne har via afgifterne i Danmark (PSO bla) betalt energiselskaberne (DONG osv) for at producere vindmøllestrøm. Når der er overskud af grøn strøm, er der ikke i Danmark incitament til at skifte forbruget med f.eks intelligente energi-målere, så danskerne kan bruge den grønne strøm (el-målerne er faktisk allerede installeret hos de fleste forbrugere, for energiselskaberne (DONG osv) sparer jo penge på automatisk afregning og detaljeret forbrugsinfo, men man ønsker ikke realtids priser eller prisstyring på el-forbrugende udstyr - fordi det ikke er en god forretning for energiselskaberne. Til gengæld skal danskerne nu betale for et kabel til England, hvorved at energiselskaberne kan få engelsk pris for strømmen, og samtidig vil gennemsnitsprisen stige i Danmark.

I stedet burde man kaste flere ressourcer (f.eks de 11 mia til ledningen her + de mange mia PSO + de mange mia andre energiafgifter + de mange mia tariffer) ind i investeringer der kan gøre grøn strøm fra sol og vind mere brugbar i Danmark.

 • 4
 • 0

Til gengæld skal danskerne nu betale for et kabel til England, hvorved at energiselskaberne kan få engelsk pris for strømmen, og samtidig vil gennemsnitsprisen stige i Danmark

Mere præcist: Når prisen i UK er over den danske, så betaler køberne i UK den høje lokale pris for el. Beløbet deles mellem betaling for el i DK, til den lavere danske pris. Resten går til kablet.

Omvendt selvsagt, når / hvis prisen i DK kommer over den engelske.

Korrekt, vi må vente lidt højere elpriser i DK.

 • 4
 • 0

Så burde man jo nemt kunne fjerne PSO bidragene eller andre afgifter tilsvarende da de projekter som "lider" under den "alt for lave" elpris, jo nu bliver tilsvarende mere profitable. Faktisk burde hele baduljen jo financieres at den kapitalenhed som forventes at høste gevinsten, og som selvsagt også bør være den der skal tage risikoen.

Her er situationen den, at forbrugeren skal løbe risikoen, betale ledningen over sine tariffer, og samtidig betale en ekstra regning for strømmen, mens hele profitten havner et helt andet sted. Det skulle heller ikke undrer mig, om man vil opfinde at den kapital der nu investeres også skal forrentes markedsmæssigt, og at den rente også skal betales af forbrugerne.

Mistilliden er velbegrundet.

Det handler hverken om grøn energi, eller om at der skabes en win-win situation i forhold til de mastodontiske beløb danske forbrugere har lagt i det grønne eventyr, men derimod om hvordan man kan fastholde centraliseret energi med det formål at malke så meget ud af danskerne som muligt. Det er svært at se at der skulle være andre muligheder.

 • 3
 • 2

Som nævnt betales den primært af UK ved at de indbetaler prisdifferensen til kablets finansiering

Til gengæld så stiger elprisen for forbrugerne i DK.

UK forbrugere får lavere elpriser DK forbrugere får højere elpriser

Elproducenter med ophav i D/DK/N/S vil tjene penge. Elproducenter i UK vil miste penge.

Men.......? Er UK ikke i gang med at konvertere de sidste kulkraftværker til gas og dermed meget nemt kan lave fleksibel elproduktion tilpasset vind/vejr. Ret modsat sat vores kedler der buldrer løs i bålet, hvad enten vi har brug for strøm eller ej.

 • 1
 • 2

Så går det måske ikke så galt som du beskriver det, alligevel. ? For de danske elforbrugere, forstås.

Måske går det en del værre end jeg først tænkte?

Når vinden blæser i UK lukker de ned for deres gaskraftværker. Når vinden ikke blæser i UK og vi (DK/N/S) kan lave strøm billigere end UK kan med deres gaskraftværker, så trækker UK elprisen op for danske forbrugere.

UK har været ret smarte i det her setup, noget smartere end os her i DK som stadigt baserer os på traditionel dampkedelfyring.

Jeg vil dog gerne skyde ind at jeg faktisk synes Viking link er en god ide. Det giver mulighed for mere VE i det samlede el- & energisystem.

Jeg synes også at de der nævner at det måske skal laves med en lille omvej til den foreslåede Energi-Ø faktisk har en ret god pointe, som bør være med i overvejelserne for Viking link.

Flere HVDC forbindelser , flere vindmøller og solceller er og bliver vejen frem.

Detsværre så har vore nuværende regering lavet "ged i den" i forhold til borgerne: Afskaffelsen af PSO afgiften, betød afskaffelse af den eneste afgift der der faktisk havde et målrettet formål og gav tilhørende god mening!

 • 1
 • 0

så trækker UK elprisen op for danske forbrugere

Har nogen et bud på, om den forventede stigning primært kommer til at ramme DK1 eller også DK2? Elprisen i Jylland og på Fyn er næsten altid mindre end eller lig med prisen på Sjælland og øerne pga de flere vindmøller i vest og den begrænsede kapacitet på 600MW DC under Storebælt. Vil et kabel til England fra DK1 og noget mere vind til DK2 fra Kriegers Flak betyde mere homogene elpriser i Danmark?

Afskaffelsen af PSO afgiften, betød afskaffelse af den eneste afgift der der faktisk havde et målrettet formål og gav tilhørende god mening

Enig i at der er fornuft i brugeren-betaler-princippet (herunder industrien) frem for at lægge det over på danskernes skat. Jeg vil dog fremhæve PSO'ens skævvridning ifm grøn omstilling: alle de som vælger at tage aktiv del i elektrificeringen ved for eksempel at vælge elbil og varmepumpe, kommer til at betale mere til den grønne omstilling, som de lige har investeret i, mens de som fortsætter med fossil bil og fyr slipper. Måske skulle PSO'en lægges over på noget af det vi vil af med, såsom fossil brændsel?

 • 2
 • 1

Har nogen et bud på, om den forventede stigning primært kommer til at ramme DK1 eller også DK2?

Ikke mig, ej heller hvor meget stigningen bliver. Har kun min konklusion om at øget eksport vil give stigende priser (markedskræfter)

Måske skulle PSO'en lægges over på noget af det vi vil af med, såsom fossil brændsel?

Vi skal have PSO genindført, også gerne fleksible elafgifter for at motivere folk til fleksibelt forbrug. *SAMT** høj Co2 skat på fossil brændsel fra koks til naturgas.

Mon ikke det sidste kommer når den nye afgiftlettelse på fossilbrændere har sikret at der er rigtigt mange af dem på vejene?

 • 2
 • 2

Ingen kan overføre betalinger fra prisforskellen før varen handles. Før da er der ingen penge. Dvs briterne, som køber billig dansk strøm til højere pris, skaber et provenu, som udgør indtjeningen i projektet. Men det forudsætter at kablet er etableret. Og financieringen af kablet kan jo ikke gøres med det provenu som kommer efter dets etablering. Og financieringen af kablet er en risiko, for dels kan projektet bliver dyrere end forventet, og dels kan det vise sig at provenuet ikke manifesteres. Så nogen lægger de 11 mia ud til at etablere kablet, og det er Energinet. Og hvor kommer Energinets kapital fra? Nettariffer! Og hvor kommer Nettariffer fra? Danske forbrugere!

Så nej det er ikke briterne der løber risikoen i projektet.

 • 2
 • 2

Så nogen lægger de 11 mia ud til at etablere kablet, og det er Energinet. Og hvor kommer Energinets kapital fra? Nettariffer! Og hvor kommer Nettariffer fra? Danske forbrugere! Så nej det er ikke briterne der løber risikoen i projektet.

Jesper. Skal jeg forstå ovenstående således at Energinet HAR / VIL opkræve 11 mia. kr. i nettariffer før kablet anlægges. ?

Eller lånefinansieres kablet ?

Vedr. danske og engelske forbrugeres risiko, hvis forbindelsen ikke genererer den ventede indtægt, så løber de begge den samme risiko. Nemlig at skulle dække den manglende betaling.

I det materiale jeg har set, fremhæves faktisk at det er en kommerciel aktivitet. En evt. risiko ved en kommerciel aktivitet kan normalt ikke tørres af på forbrugerne, som jo er tvunget til at bruge Energinets kabler.

Se: http://viking-link.dk/

Men du ved måske bedre i den her situation. ? Så lytter jeg gerne.

Hvis priserne i de to områder udvikler sig som forudset, vil forbrugerne ikke skulle betale en eneste krone for forbindelsen.

 • 1
 • 0

Jesper. Skal jeg forstå ovenstående således at Energinet HAR / VIL opkræve 11 mia. kr. i nettariffer før kablet anlægges. ?

Eller lånefinansieres kablet ?

jeg fortolker Jespers indlæg lidt anderledes end dig.

Han fortæller hvor Energinet får sine penge fra såfremt at investeringen ikke giver afkast. Nemlig Danske forbrugere for den del Energinet står for, og engelske forbrugere for den del UK's pendan til energinet.

Der er og bliver udelukkende FORBRUGERNE der står med hele risikoen hvis projektet ikke giver forventet afkast.

Selv hvis skidtet låne finansieres (så bliver regningen til forbrugerne bare det større)

Måske vi skulle stille et spørgsmål (noget farvet af de seneste skandaler): Vil chefernes forskellige typer af bonus/aftrædelses ordninger blive holdt tilbage indtil der er præsteret det lovede overskud? (inklusive deres pensionsordninger, også ministerens)

Ellers står vi igen igen med: "Ansvar ha! - Ingen kvaler folket betaler"

 • 0
 • 0

Der er og bliver udelukkende FORBRUGERNE der står med hele risikoen hvis projektet ikke giver forventet afkast.

Også når hvis Energinet har betegnet det som en kommerciel aktivitet. ?

Netselskaber kan normalt IKKE tørre et evt. underskud på en kommerciel aktivitet af på de tilkoblede forbrugere. (Som jo ikke kan vælge et andet selskab at tilkoble sig). Vi kender det fra fjernvarmeværkers ønsker om at etablere fjernkøling, der er en kommerciel aktivitet. Her kan et evt. underskud på fjernKØLING ikke hentes hjem ved fjernVARMEforbrugerne, og skal derfor være selskabsmæssigt adskilt.

 • 0
 • 1

Også når hvis Energinet har betegnet det som en kommerciel aktivitet. ?

Hvis denne "kommercielle aktivitet" fejler og den kommercielle del står til konkurs hvem skal så spytte i kassen og redde fra konkurs? Det skal ejerne, som er staten=Forbrugerne

Betaler ejerne ikke, så trækker bankerne tabet fra i deres virksomhedsskatter => Forbrugerne får regningen, alligevel.

Jeg er tilhænger at Viking link, men mener også at vi skal have de rigtige præmisser på banen når vi snakker om det, inklusive de potentielt mørke sider af projektet.

Så kan vi snakke om de potentielt mørke sider af projektet kan opvejes at den gode side: Mere VE i det europæiske energisystem.

Det mener jeg godt de kan.

At male alt til med grøn maling(og nægte folket ordentlig indsigt i projektet) er ikke fordrende for tilliden mellem den almindelige dansker og politikerne og statslige selskaber.

 • 0
 • 0

Tyskerne har planer om at lave meget strøm af russisk gas. Vi hjælper med at lægge rør i Østersøen Englændere er desperate for at købe strøm Vi bygger ledning mellem Tyskland og England Fehmern er lidt det samme Ren vikingetid

 • 0
 • 1

Der et Dansk opvarmningsproblem når det ikke blæser i UK,BRD,DK eller ca 50% af tiden. Strømmen bliver hammerdyr i disse perioder. Mit forslag er at hvert hjem lov- befales en 3kW katalyseret naturgasdrevet kraftvarmer.Ikke værre end værnepligt. Tyskerne har sørget for gas og engelske VE fjog har sørget for et bundløst strømhul. Hvis nogen satser kan flere hold af mine tidligere vildledte studerende vise hvordan.

 • 0
 • 3
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten