LEDER Vi mangler svar på sikring af vores kritiske infrastruktur

28. oktober 2022 kl. 05:3921
LEDER Vi mangler svar på sikring af vores kritiske infrastruktur
Illustration: Ingeniøren.
Artiklen er ældre end 30 dage

Efter at Europa har lagt sig i overhalingsbanen for på rekordtid at sikre en energiforsyning uafhængig af russisk gas, venter der en diskussion af sårbarheden i andre vitale funktioner. I slutningen af 00’erne ignorerede politikerne advarsler mod netop at basere afgørende dele af EU’s energiforsyning på Rusland. Advarslerne kan i dette medie dateres helt tilbage til 2008. Der betales nu dyre lærepenge, men endnu dyrere kan det blive, hvis vi ikke benytter den aktuelle tilspidsede situation til at genbesøge risikovurderingen af forsyningen bredt.

At der mangler klarhed om vores kritiske infrastruktur ser vi i den aktuelle valgkamp, hvor Venstres forslag om frasalg af Ørsteds vindmølleforretning har skabt heftig debat mellem partiets formand Jakob Ellemann-Jensen og statsminister Mette Frederiksen om, hvorvidt Ørsteds havvindmølleparker er kritisk infrastruktur. Og om ejerskabet fortsat bør ligge hos staten for at mindske risikoen for at fremmede – ondsindede – magter en dag vil udnytte møllerne som redskab til at destabilisere vores samfund.

Mette Frederiksen er sidenhen blevet underkendt af eksperter, som fastslår, at havvind ikke er kritisk infrastruktur. Men det rykker ikke ved, at der er behov for en faglig diskussion af, hvilke teknologier vi er særlig afhængige af – og i værste fald kan udnyttes destruktivt. Ville vi eksempelvis sove godt om natten, hvis det statsejede russiske selskab RusHydro opkøbte flere danske havvindmølleparker, eksempelvis Vattenfalls Kriegers Flak, der producerer strøm svarende til 600.000 husstandes forbrug?

Der er sat barrierer op for, at offentligt eller forbrugerejet kritisk infrastruktur uden videre kan privatiseres. Et flertal pålagde i 2019 regeringen, at kritisk infrastruktur fremover kun kan sælges, hvis køberen enten har det offentlige eller forbrugerejede selskaber som majoritetsejer. Vi kommer næppe til at se privatisering af Energinets højspændingsledninger. Men problematisk er det, at vi ikke har en klar definition af kritisk infrastruktur - som i øvrigt heller ikke er en konstant størrelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vi har en tendens til at se forsyning med elektricitet som den mest kritiske infrastruktur. Men i virkeligheden kan vand, spildevand og fjernvarme også være særdeles kritisk infrastruktur, hvis vi fokuserer på risikoen for ødelæggende påvirkning af sundhed eller samfundsøkonomi. Til og med er mange systemer uden for elforsyningen ofte mere sårbare, fordi man her sjældent har backup, hvis systemet går ned. Iøjnefaldende er også landets 190 biogasanlæg, der spiller en stadigt større rolle for energiforsyningen. Før Ukrainekrigen er det svært at forestille sig, at nogen ville opfatte dem som kritisk infrastruktur, men i dag er situationen en anden.

Med den omfattende digitalisering af det danske samfund giver det heller ikke længere mening at sondre mellem software og hardware. Energinet fik således i april massiv kritik af Rigsrevisionen for at have outsourcet sin it-drift til KMD, fordi det ‘har skabt unødvendige risici for den forsyningskritiske infrastruktur’. Det fremstår noget halvhjertet at bevare det danske backbone – transmissionsnettet på 100 kV og derover – under fuld statskontrol, når man overlader driften af softwaren bag til en japansk virksomhed. Ingen mistænker japanerne for at have andet end gode intentioner over for Danmark, men dels viser den aktuelle situation os, at de diplomatiske spilleregler hurtigt kan ændre sig, dels er det ude af vores kontrol, om it-driften af denne kernekomponent i vores strømforsyning sælges videre til en mindre venlig aktør.

Distributionsnettet, som er ledningerne ind til den enkelte husstand eller virksomhed, er ofte forbrugerejet, men også det er under pres. Da Ørsted ville sælge netselskabet Radius, som dækker 1 million kunder på Sjælland, var byderne kapitalfonde. Køberen endte med at være SEAS-NVE, men der var ingen garanti mod, at f.eks. en udenlandsk ejer var trådt ind.

Senest har vi set, at en del af fiberselskabet Norlys Tele, der dækker 700.000 husstande, er solgt til et konsortium bestående af den hollandske pensionsfond PGGM og det franske investeringsselskab EDF Invest. Hvordan ville vi have det, hvis dette centrale datanet blev solgt videre til kinesiske Huawei? Overførsel af data er for mange virksomheder og institutioner kritisk, og en afkobling heraf kan destabilisere vitale funktioner i f.eks. sundhedsvæsnet eller industrien.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der bør også rejses et flag ud for datacentraler og infrastruktur på sygehusene. Region H kalder selv deres center for it og tele for »Danmarks måske mest kritiske infrastruktur«. I 2018 var regionen alligevel i gang med at outsource det og var i dialog med indiske Hindustan Computers Limited. Man endte dog med at droppe outsourcing-manøvren med henvisning til, at det ville blive for dyrt.

Svaret skal givet ikke være, at alle små som store kritiske enheder skal overgå til offentligt ejerskab. Det ville svække en sund konkurrence og sende problematiske signaler om protektionisme. Der er mange andre måder at sikre sig på. Folketinget kunne beslutte en liste over stater, som ikke må få ejerskab til vores særlig kritiske enheder. Også kloge teknologiske løsninger kan være en del af løsningen, f.eks. backup og redundante systemer eller spredning af infrastrukturen på flere uafhængige enheder. Men først og fremmest må der skabes et overblik over, hvad der er kritisk infrastruktur for Danmark i dag. hm/adf

Lederen udtrykker Ingeniørens holdning, der fastlægges af vores lederkollegium

Illustration: Ingeniøren.

21 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
21
6. november 2022 kl. 01:06

Redaktionen har ret i at vi mangler svar på sikring af vores kritiske infrastruktur. For eksempel på hvornår Storebæltsbroen bliver sikret med bygning at Kattegatforbindelsen. Og det bliver jo nok en tunnel.

18
29. oktober 2022 kl. 00:34

@MM: Meget få, hvis nogen, kraftværker er selvforsynende. Ved total black-out, som vi har set, er det ikke simpelt at starte en kraftværksblok uden ekstern forsyning.

Der er få, men teknisk spændende, beskrivelser af dette forhold efter danske black-outs.

I fortsættelse af ovenstående leders fokus på kritisk infrastruktur er det da relevant at stille kontrolspørgsmål til kold-start af vores kraftværker - ikke i en negativ tone, men i en opklarende tone. Hvor robust er infrastrukturen ?

I Ukraine ser man, præcis som jeg beskrev i et "Synspunkt", at manglende ekstern strømforsyning tvinger atomkraftværket i shut-down, hvilket pressen har beskrevet.

Måske mere konkret til MM's spørgsmål: den elektriske infrastruktur består af store, åbne, udendørsanlæg incl. transformere. De kan naturligvis, som en havn eller en lufthavn, i et vist omfang beskyttes ved militær bevogtning. Luftledninger omfatter tusindvis af kilometer (400 kV, 150-130 kV, 60-50 kV) og disse er det ikke muligt at beskytte. Funktionen kan i et vist omfang beskyttes ved redundans og topologi i form af ring-struktur. Kabler er sårbare i enderne.

16
28. oktober 2022 kl. 21:49

Hvis nogen er den mindste smule i tvivl om hvad der er vores vigtigste stykke infrastruktur, så sluk for strømmen et par døgn og se hvad der sket.

Jo. Michael Rangård. 2-3 atomkraftværker pr landsdel kan forsyne landet i Ø-drift.

Det kan en vindmølle park 30 km fra land, ikke! Især ikke når kablet er beskadiget.

14
28. oktober 2022 kl. 14:25

https://www.version2.dk/artikel/region-midtjylland-ramt-af-kritisk-nedbrud-alle-hospitaler-paavirket

citat derfra * Region Midtjylland blev i går torsdag ramt af et stort it-nedbrud, der blandt andet ramte alle regionens hospitaler med den kosekvens, at der kun er blevet gennemført et »absolut minimum antal operationer«, ligesom det ikke var muligt for personalet på hospitalerne at overvåge patienternes hjerterytmer. * og * »Vi har ikke analyseret årsagen endnu. Vi kunne se, at det ikke var enkeltstående, men hele systemet,« siger konstitueret koncerndirektør i Region Midtjylland Jørgen Schøler Kristensen.*

Jeg vil ikke gætte på hvad der var galt,men det lyder lidt langhåret at overvågning(på intensiv) åbenbart kan påvirkes ret meget...

13
28. oktober 2022 kl. 14:09

Men de har deres interne netværk (med mindre switsen er et problem) og de har vel også et internt samtaleanlæg(det er vel et såddan system at alarmer fra stuerne går ind over)? De bruger vel ikke et system hvor al intern kommunikation går igennem det offentlige mobilnet? For det lyder som en sårbar løsning...

Lidt baggrunds info:

De fleste sygehuse i dag benytter mobiltelefoner på det offentlige mobilnet, oftest i kombination med et (i nogle tilfælde IP baseret) omstillingsanlæg eller en omstillingsfunktion i skyen. Mobildækningen indendørs klares af lokale dækningsanlæg.

Patientkaldeanlæg (den snor patienten hiver i eller knap man trykker på) er typisk isoleret fra voice kald og omstilling, og giver enten alarm direkte til personalet via skærme, eller i mange tilfælde også via enten SMS eller anden form for besked. Der er typisk ikke voice fra patienten til alarmen (det bruges dog nogle steder på plejehjem, hvor det typisk kobles via POTS).

De steder hvor man bruger smartphones kører adgangen til data dvs. patientoplysninger, vagtskemaer osv. over WiFi (i nogle tilfælde også over mobilt bredbånd), og voice kører direkte via mobiltjenesten. Resten - dvs. udstyr, scannere osv. kører på LAN via kobber og fiber.

Der er så småt ved at opstå hybrider af ovenstående, hvor smartphones - når de er on-prem - kører IP telefoni via WiFi, og efterhånden som 5G bliver mere udbredt kommer den løsning også til at kører offentlig mobildækning (med WiFi som 5G RAT).

Summeret - og med forbehold for at der kan være afvigelser fra ovenstående - så kører voice på de allerfleste mobiltelefoner i hospitalssektoren via almindelige uprioriterede og usikrede mobiltelefoner.

For det lyder som en sårbar løsning...

Det ikke alene lyder som en sårbar løsning - der er en sårbar løsning.

12
28. oktober 2022 kl. 11:59

Det er korrekt. Men den enkelte læge og sygeplejerske på hospitalerne er ikke udstyret med TETRA / SINE telefoner og bliver det heller ikke. De bruger almindelige mobiltelefoner indkøbt uden begrænsninger på SKI aftaler. Og hvis andelen af telefoner fra "forbudte" leverandører bliver høj, har man et problem.</p>
<p>I en krise situation - under et hybrid angreb - kan den "forbudte" leverandør sætte sine telefoner ud af spillet, og dermed ramme kommunikationsinfrastrukturen. Derfor skal den problemstilling indtænkes i en national sårbarhedsanalyse.

Jeg er helt enig i problematikken og jeg har ikke det store kendskab til hvordan sygehuspersonalet arbejder og tilkalder folk fra andre afdelinger...

Men de har deres interne netværk (med mindre switsen er et problem) og de har vel også et internt samtaleanlæg(det er vel et såddan system at alarmer fra stuerne går ind over)? De bruger vel ikke et system hvor al intern kommunikation går igennem det offentlige mobilnet? For det lyder som en sårbar løsning...

Uanset hvad, så skal sygehusberedskabet løse disse problemer og lave de nødvendige beredskabsplaner således at den vitale fuktion kan løses under de værste forhold... På samme måde som at netselskaberne laver beredskabsplaner og holder øvelser med offentlige myndigheder hvor sikkerheden gennemgås og at det testes i faktiske situationer at værktøjerne virker uanset hvad...

11
28. oktober 2022 kl. 11:09

Man er nødt til at hjælpe sig selv før man kan hjælpe andre, med at overleve.

Jeg vil nu hellere sige, at det drejer sig om at sikre de lokale livsbetingelser og fungere i kraft af dem, fordi det faktisk også er til alle andres fordel, mere end den rendyrkede individualisme, der udfolder sig under UDVIKLINGENS OG GLOBALISERINGENS faner, men ekstremt ustabilt og på bekostningen af de fælles livsbetingelser.

9
28. oktober 2022 kl. 10:26

Det åbne samfund er sårbart. Selve fortællingen om UDVIKLINGEN har centreret sig om globaliseringen, hvor den fredelige kappestrid på markedets betingelser figurerede som garantien for UDVIKLINGEN frem mod den bedste af alle verdener, en verden, hvor det, der var godt for den ene på markedets betingelser, ikke bare var godt for denne, men for alle, fordi det forenede egennytten med almennytten.

De udfordringer, som det åbne samfund står over for, er funderet i den store fortællings iboende begrænsninger.

Hvad der er godt for Trump, på markedets betingelser, dvs. for en marketingsekspert frem for noget andet, hvor respekten for sandheden, demokratiets spilleregler er fraværende, og hvor succes på markedet for holdninger og kommerciel succes går op i en højere enhed, den enhed som det republikanske parti står sammen om med Trump i spidsen, det er noget forbandet lort, ikke bare for USA, den fri verdens sidste og snart tidligere supermagt, men for fortællingen om UDVIKLINGEN/GLOBALISERINGEN.

Han markerer grænserne for fortællingens gyldighed, den UDVIKLING, som globaliseringen og det åbne samfund står for.

Hvad der er godt for Kina, er ikke nødvendigvis godt for resten af verden. Indlysende klart, og de gigantvirksomheder af kinesisk oprindelse, der samler op på markedet i de endnu åbne økonomier, er en trussel for sikkerheden her.

Putin og EU initierede krigen allerede i 2014, og de fossilhungrende tyskere lukkede fuldstændigt øjnene for det faktum, at han på ingen måde kunne siges at være nogen sikker eller god partner, at basere sit overforbrug af klimadræbende fossilenergi på.

Elon Musk har sat sig på mediet Twitter. Er i fuld færd med at rense ud i ledelsen, og har tidligere erklæret, at han vil tillade Trump at vende tilbage til mediet, hvorfra vestens egen største fjende af det åbne samfund, globaliseringen, UDVIKLINGEN, spredte sin for dette samfund undergravende ideologi. https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/elon-musk-der-vogel-ist-befreit-a-573b9132-78b8-47e2-afb9-34b1b1eddf68

Begrebet KRITISK INFRASTRUKTUR kan ikke defineres bredt nok.

Det handler om de strukturer, som omfatter hele verdens logistik, dvs. kommunikation og fysiske forsyningslinjer.

Resilience på baggrund af selve globaliseringens betingelser og selvnegerende tilbøjeligheder kommer i den grad til at afhænge af evnen til at tænke globalt og agere på baggrund heraf i en afsikret og mere lokal kontekst.

Det kunne rime på nogle løsningsmodeller, der samtidigt begyndte at tage hensyn til det gigantiske spild af ressourcer, som globaliseringen står for, hvor afstande i tid og rum forsøges neutraliseret med fx Mærskflådens ekstravagante forbrug af fuelolie på bekostning af jordens klima.

Hvis der skulle være et fix at finde et sted der ude, så tror jeg at vi skal lede lidt i naturen, hvor alle livsformer opstod som konsekvens af sin evne til at overleve på de lokale betingelser, dvs. inden for den biotop som de blev valgt til på og som de måtte bygge op om, for ikke at forsvinde igen, via en form for proces, der ikke har noget som helst med markedsfundamentalisternes socialdarwinistiske selvbeskrivelse af det økonomisk højtflyvendes status af bedst egnet at gøre! Vi kender alle socialdarwinisternes vindertyper, Hitler, Putin, Trump osv. der hellere vil tage det hele med sig i graven, end slippe magten.

Vi skal tænke UDVIKLING på en helt anden måde.

Som generalist læser jeg ing.dk

Det generelle kommer bedst til udtyk i detaljen.

8
28. oktober 2022 kl. 10:25

Løsning: en lokal mobiltelefon-celle under hospitalets kontrol (som nødgeneratoren er det).

Fuldstændig enig - alle danske hospitaler skal kunne køre ø-drift - noget jeg har argumenteret for de sidste 10-15 år, men som ikke er implementeret et eneste sted, selv om teknologien er til rådighed og dækningsanlæggene er perfekte til opgaven.

Nogle få steder har man sørget for at kunne bruge WiFi som failover i ø-drift, men det er besværligt og usikkert.

Ø-driften skal desuden kombineres med, at man bruger telefoner fra godkendte leverandører - gerne spredt på mange forskellige produkter - så softwareopdateringer ikke kommer samtidgt og ikke indeholder (samme) fejl.

7
28. oktober 2022 kl. 10:20

Hvis telefonen er et vigtigt værktøj i beredskabet, så bruger de ikke almindelige mobiltelefoner...

Det er korrekt. Men den enkelte læge og sygeplejerske på hospitalerne er ikke udstyret med TETRA / SINE telefoner og bliver det heller ikke. De bruger almindelige mobiltelefoner indkøbt uden begrænsninger på SKI aftaler. Og hvis andelen af telefoner fra "forbudte" leverandører bliver høj, har man et problem.

I en krise situation - under et hybrid angreb - kan den "forbudte" leverandør sætte sine telefoner ud af spillet, og dermed ramme kommunikationsinfrastrukturen. Derfor skal den problemstilling indtænkes i en national sårbarhedsanalyse.

6
28. oktober 2022 kl. 10:15

Bornholm er et godt eksempel til at illustrere flere forhold.

I foråret svigtede elforsyningen (kabelbrud + generatorproblemer). Store dele af "kommunikationen" på øen forsvandt efyerhånden som mobiltelefon-cellerne løb tør for strøm. Det gjorde de fodi de kun levede op til de bureaukratisk fastsatte batteritider - ikke tider som sund fornuft og erfaring tilsiger.

Dette eksempel er relevant fordi det viser svagheden ved generalisering (kravet til tid for batteribackup) i modsætning til mere omtanke og sund fornuft.

Min erfaring er, at det ligger danskere fjernt at tænke på naturkatastrofer og krig - i de forskellige varianter fra alt ødelæggende til småhændelser. Der mangler, på alle planer og i alle sammenhæng, en grundlæggende vurdering af konsekvenser af nedbrud. Jeg har prøbedt det - dengang bilbomber mod internationale virksomheder var på mode. Ledelsen gad ikke lytte, og biler blev fortsat parkeret 5 meter fra bygningen.

Tag nu Torben Runes hospitalseksempel: det ville helt sikkert være lammende for ethvert hospital hvis mobiltelefon-tjenesten forsvandt. Løsning: en lokal mobiltelefon-celle under hospitalets kontrol (som nødgeneratoren er det). Ville det koste penge ? Ja, men hvad er alternativet ?

Og det dem som så råber "brug SINE" er svaret: det er kostbart, dårligt og utidssvarende. De såkaldte SINE-terminaler er så vanskelige at benytte, at en oplæring af hospitalspersonalet ville være prohibitivt - og så ville det være en dublering af 100.000 mobiltelefoner.

Så, hvad er kritisk infrastruktur ? Min definition er hamdler om 1) påvirkning af mange mennesker, 2) ingen simple, hurtige, erstatninger.

5
28. oktober 2022 kl. 09:41

Men hvad sker der når f.eks. 80% af medarbejderne i regionens hospitaler er forsynet med en telefon fra en "forbudt" leverandør? Hospitalet kan ikke fungere hvis personalet ikke kan bruge telefonerne - og slet ikke hvis der er krise og patienterne vælter ind.

Hvis telefonen er et vigtigt værktøj i beredskabet, så bruger de ikke almindelige mobiltelefoner, men TETRA-nettet. Det er også det system som Politi, brand, militæret og private der har samfundskritisk infrastruktur bruger (eller har mulighed for at bruge) så der i en krisesituation kan kommunikeres på tværs af d forskellige myndigheder...

4
28. oktober 2022 kl. 09:36

I går helt og aldeles udenom vores afhængighed for import af elektricitet. Hvis Rusland ønsker det, kan de klippe kablerne til Sjælland en kold vindstille aften og hele systemet falder samme.

Det kan de også gøre en varm blæsende sommerdag og konsekvensen vil formentlig være den samme... Og en håndfuld atomkraftværker vil ikke løse problemet, da systemet ikke er designet til så mange samtidige fejl inden for kort tid...

Jeg tvivler på at nogen har råd til at designe et system der kan sikre en fuldstændig stabil elforsyning til alle danske øer, hvor al backup er placeret inden for den enkelte ø's område...

3
28. oktober 2022 kl. 09:33

Denne leder er en af de vigtigste, og det er godt at ing.dk tager emnet op.

Og det er to komplicerede spørgsmål der tages op: Hvad er kritisk infrastruktur? og hvordan sikres den?

Om infrastrukturen er samfundskritisk er ikke statisk, men påvirkes af mange faktorer. Noget infrastruktur forældes og mister sin betydning, men anden dukker op fordi trusselsbilledet mod samfundet ændrer sig.

Et eksempel på hvor svært det kan være at udpege hvad der er samfundskritisk: Alle offentlige myndigheder i Danmark køber mobiltelefoner på forskellige SKI aftaler. Det er supergodt, for det sparer tid og penge, fordi aftalerne ofte giver gode rabatter og fine priser. Er disse telefoner kritisk infrastruktur?

Nej, ikke isoleret betragtet, og SKI aftalerne indeholder masser af produkter fra de leverandører som er udelukket fra at sælge udstyr til kritisk infrastruktur - "forbudte" leverandører. Fint, fordi disse telefoner ofte er billigere end hvad der ellers er at vælge imellem.

Men hvad sker der når f.eks. 80% af medarbejderne i regionens hospitaler er forsynet med en telefon fra en "forbudt" leverandør? Hospitalet kan ikke fungere hvis personalet ikke kan bruge telefonerne - og slet ikke hvis der er krise og patienterne vælter ind.

Gør flere regioner det samme, ender man i en situation, hvor sundhedspersonalets mobiltelefoner kommer til at udgøre en del af en kritisk national infrastruktur, og samfundet bliver ramt. Og det er vel at mærke sket selv om telefonanskaffelsen isoleret set ikke er kritisk.

Udfordringen er, at de forholdsregler der sættes op i forhold til leverandørvalg og sikkerhed, typisk kun bruges i sektorer eller områder som allerede er samfundskritiske.

Derfor opstår de divergerende opfattelser om f.eks. hvorvidt Ørsteds havvindmølleparker er kritisk infrastruktur. Isoleret set er det ikke - lige nu i hvert fald, men trusselsbilledet ændrer sig. Derfor virker et frasalg til f.eks. en amerikansk fond heller ikke specielt skræmmende - sådan en fond har vel kun en interesse i at tjene penge på møllerne - ikke i at ødelægge dem. Og der er frit slav for køberne - hvis der ikke købes kritisk infrastruktur, stilles der heller ikke krav til køberens tilhørsforhold - køberen er ikke underlagt investeringsscreening.

MEN, hvis Danmark afskæres fra eksterne energiforsyninger, og elkablerne til landet saboteres, kan havvindmøller få en afgørende betydning for samfundets overlevelse fordi de bliver den måske eneste produktionsmulighed i det elnet som allerede er kritisk infrastruktur.

Har det i det billede betydning, om ejeren er en amerikansk fond som ikke er investeringsscreenet. Ja - i min optik har det. For hvis fonden administrerer midler for f.eks. andre stater eller rigmænd fra fjendtligt indstillede lande, så får Ørsteds havvindmølleparker et problem. Det er investorerne som bestemmer over produktionsapparatet, og også dem der dermed sidder på hovedafbryderen.

Men i en krigssituation sender man vel blot militæret ind, så hovedafbryderen forbliver tændt? Korrekt - i den situation er det måske et mindre problem. Men det er ikke det trusselsbillede vi ser.

I en hybridkrig som den der udfoldes lige rundt omkring os - angribes infrastrukturer for at svække og destabilisere modstandere, så man enten kan opnå forhandlingsfordele, eller står bedre i en reel krigssituation.

Min egen personlige konklusion er derfor: Begrebet kritisk infrastruktur skal tænkes i den absolut bredeste forstand, og omfatte alt som kan blive kritisk hvis man ikke styre sine indkøb, anskaffelser og udnyttelse. Og den skal beskyttes efter alle kunstens regler - lige fra meget skærpede krav til ejerskabet dvs. screeningskrav som måske (for visse infrastrukturer) skal strammes helt til nationalt niveau, og til den fysiske indretning og redundans af infrastrukturen.

2
28. oktober 2022 kl. 09:28

I går helt og aldeles udenom vores afhængighed for import af elektricitet. Hvis Rusland ønsker det, kan de klippe kablerne til Sjælland en kold vindstille aften og hele systemet falder samme.

1
28. oktober 2022 kl. 08:10

Måske sku vi starte med at lave en liste over, HVAD der er Danmark´s kritiske infrastruktur. . .

\Petter