Leder: Værsgo – en mere tænksom avis

Hvis ikke du lagde mærke til det på forsiden, har du nok her på side 2 bemærket, at Ingeniøren ikke ser ud, helt som den plejer.

Vi har nemlig brugt den lange sommerpause til at gentænke avisen, så den passer lidt bedre ind i dagens mediebillede, hvor nyheder serveres 24/7 på alverdens netmedier. En ugentlig avis skal i dag udfylde en anden funktion end at holde læseren opdateret. Den skal give ro til eftertanke.

Mest synligt her på siden er det, at satiren er erstattet af en - formentlig lige så stikkende - stribe med AI-robotten Lille Memo som hovedperson. Lille Memo er en tænksom AI-robot, der ikke alene handler ud fra alle de input, den bliver fodret med fra verden omkring den, som andre robotter. Memo supplerer med lidt menneskelig omtanke og rebelskhed, så ikke alt bliver kynisk og kedeligt forudsigeligt.

Memo er i sig selv et af de nye konkrete tiltag, der skal gøre avisen mere nærværende for vores abonnenter. Men hans væsen er også symbol på den tilgang, vi har haft i arbejdet med resten af avisen. Vi vil ikke bare viderebringe det nyeste og vildeste, vi kan finde, når vi som journalister kigger rundt i teknologiens verden. Vi vil se på udviklingen i bredere forstand, end hvad teknologien kan. Vi vil have tanke for, hvad vi vil og skal med den. Og også hvad vi ikke vil. Vi kalder det tænksom journalistik.

I en verden, hvor de teknologiske grænser flytter sig i et tempo, hvor selv et teknologimedie må slås for at følge med, ser vi det som vores rolle - sammen med vores indsigtsfulde læsere - at bidrage til en dybere forståelse af teknologien og sikre, at den bruges rigtigt.

Den diskussion er vigtigere end nogensinde. Det ser vi, når en kommunal socialchef ukritisk indfører datasamkørsel af alle kommunens borgere for lettere og billigere at få øje på mulige problemer. Og politikerne bare klapper i hænderne og vil indføre det på landsplan uden tanke for, om vi ønsker os sådan et Big Brother-samfund. Vi ser det, når robotter bruges til at slå ihjel uden risiko for den dræbende part, eller sociale medier misbruges til at sprede falske historier og påvirke folkestemninger og demokratiske valg. Når smartphones rykker ved skellet mellem arbejde og fritid og mellem samvær og nærvær. Når vi kan redigere vores gener for at undgå sygdomme - men også designe os mere perfekte ud fra en given samfundsnorm.

Vi skal selvfølgelig ikke stoppe den teknologiske udvikling, som også løser alvorlige problemer for mennesker og samfund. Men vi skal indimellem stoppe op og tænke over, hvad vi vil bruge den til. Så det fortsat er os, der udvikler vores verden med teknologien, og ikke teknologien, der udvikler verden for os.

Den tænksomme journalistik vil du møde i mange forskellige formater. Gennem inter­views med dygtige, vidende og tænksomme forbilleder fra den teknologiske verden. Gennem tendensartikler, der sætter perspektiv på tidens markante udviklinger. Du vil fortsat blive præsenteret for nye teknologiske løsninger og ideer i avisen, men vi gør mere ud af at vurdere teknologiernes modenhed og gavnlighed i forhold til eksisterende teknologi.

På forsiden kan du stadig møde den kritiske nyhedshistorie, som stiller skarpt på mismatch mellem teknologi og samfund, typisk fordi nogen har glemt omtanken i brugen af teknologiske løsninger. Men små hurtige nyheder, der bare fortæller, hvad der lige er sket, skal du fremover finde på ing.dk. Her i avisen vil vi i stedet opsamle og sætte perspektiv på nyhederne, ligesom vi vil bringe de bedste debatter fra ing.dk - det er her, du som læser får mulighed for selv at bidrage med viden og perspektiv.

Det er vores ambition at prioritere tydeligt og give mere rum til de historier, vi vælger til avisen. Samtidig puster vi nyt liv i petitstoffet, der giver dig hurtigt indblik i de historier, vi har været omkring på ing.dk i ugens løb.

Du vil sikkert blive lettet over, at Bagsiden ligner sig selv … næsten. Her har vi nemlig skruet tiden lidt tilbage og genindført et tidligere hit: Tænkeboksen. Så hvis det ikke er lykkedes os at give dig stof til eftertanke i avisens artikler, får du med sikkerhed noget at tænke over på sidste side. Det er skarpe hjerner fra en række af landets ingeniøruddannelser, der stiller opgaverne, så du kan godt advisere familien om, at du får brug for et par timer for dig selv i løbet af weekenden.

Vi håber, du vil sætte pris på din nye avis.