Leder: Superdyrt sundhedsvæsen - drop selvrosen og få det til at virke

12. februar 2010 kl. 10:0211
Artiklen er ældre end 30 dage

Verdens lykkeligste befolkning får også dækket alle lægelige behov. Og samtidig er befolkningen - danskerne - blandt de allermest tilfredse i sammenligning med andre nationer, når vi opholder os på vores sygehuse. Det er sundhedsminister Jakob Axel Nielsens primære budskab ved præsentationen af et benchmark af de europæiske sundhedsvæsner, hans ministerium har udarbejdet.

Og sikkert er det, at mange patienter tænker med taknemmelighed på den omsorg og den professionalisme, de er blevet mødt med af dygtige sygeplejersker, sosu-assistenter og læger, når det har været nødvendigt at frekventere dette gratis samfundsgode. Men lige så sikkert er det, at mange har oplevet dårlig kommunikation mellem forskellige afdelinger, lange ventetider og behandlingsforløb ved lidelser, der ikke er omfattet af garanti - det, der i jargonen kaldes gennemløbstider.

Så hvad skal man tro om det sundhedsvæsen, der nu berømmes som det ypperste, mens vi dagligt får tidender om righoldige sygehusfyringer og mangel på ressourcer? Eller rettere: Hvad ved vi helt præcist?

**Hvad angår ministerens **glæde og stolthed over den fremlagte benchmark, må det være på sin plads med følgende bemærkninger: Nyheden om patienternes behovsopfyldelse stammer fra en EU-undersøgelse tilbage fra 2006, hvor respondenterne blot spørges, om de har råd til at tage på sygehuset, om ventelister og om rejseafstanden. Og med hensyn til europæiske patienters tilfredshed om besøg og indlæggelser på sygehuset, er data forsøgt sammensat fra forskellige spørgeskemaundersøgelser fra vidt forskellige år. Dokumentationen for ministerens konklusion synes grumset.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vi ved derimod, at de offentlige sundhedsudgifter er vokset markant de seneste år, uanset hvordan man måler og uanset, at medicintilskud trækkes fra. For eksempel er regionernes nettodriftsudgifter eksklusiv medicin steget siden 2007 med hhv. 10, 6,6 og senest 4,4 pct. til næsten 87 milliarder kroner i 2010. Lignende vækstrater kan man finde i de samlede sundhedsudgifter, der nu udgør henved ti procent af vores bruttonationalprodukt mod otte pct. for ti år siden.

En forklaring på de øgede udgifter er, at der arbejder stadig flere i væsenet. På ti år er arbejdsstyrken øget med 20.000, så der er cirka 135.000 ansat - heri er antallet af læger øget til 21.000 fra 17.000. Til gengæld er udviklingen i produktiviteten aftaget fra 2,4 til 1,4 pct. i seneste måling. Måske er det derfor, at vores sygehusudgifter relativt set er de højeste i Europa. I hvertfald er det i det lys, vi bør se de nye anlægsmilliarder, der de næste otte år skal anvendes til bygning af nye effektive sygehuse og skabe grundlaget for et moderne og sammenhængende sundhedsvæsen. For midlerne er alt for få i forhold til de ønsker, som regionerne har. Kun de aktører, der går nye og effektive veje med hensyn til bygningsfysik og logistik får del i pengene. I denne situation bliver sygehuse og sundhedssystem ikke isoleret til en dyst mellem læger, økonomer og politikere - men især en stor opgave for teknologer i flere faglige kulører.

**De nye sygehuse **bringer dermed ingeniørerne i centrum som aktører i designet af fremtidens sundhedssystem, der indtil nu nok har været blandt de dyreste - men som i fremtiden kan blive det bedste.

11 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
11
17. februar 2010 kl. 12:17

NEJ og atter NEJ. Formoder at du gerne vil have behandling i topklasse. Er det tilfældet - så skal vi benytte det mest moderne udstyr. En CT-scanner er teknologisk forældet efter 5-7 år. Tilsvarende gælder meget andet af det højteknologiske udstyr vi anvender på sygehusene idag. Betjeningen af dette udstyr kræver specialviden og ofte lang tid øvelse. Så skal jeg undersøges / behandles - så skal det ikke være på et eller andet "lokalsygehus" med gammelt udstyr / læger som ikke benytter det særligt ofte / plejepersonale som ikke er vant til at passe og observere evt. komplikationer. Så kører jeg gerne 100 km ekstra. (Og tro mig - det vil du også!) Så lille Danmark har reelt kun brug for max 15 sygehuse. Men forklar mig lige hvorfor vi nu skal bygge en masse "forskellige" nye sygehuse. Både personale - især lægerne - men også patienterne ville nok sætte pris på en "fælles standard" for udseende af sengestue, skiltning, indretning af operationsstuer og IT-udstyr. Men der er nok en flok arkitekter som har en anden mening.

10
16. februar 2010 kl. 22:39

IT er sygehusvæsenets stænklapper( en gammel sag) som ikke rationaliserer en dyt. Dagligt sidder jeg og bruger en masse kostbar lægetid....

Tak Lars fra en der kender og fortæller om vrkeligheden.

Jeg kan bekræfte dit udsagn som også kan genkendes udefra - helt ned til den praktiserende læge. Mange bruger der 15-20 min til konsultation, men reelt forsvinder halvdelen til tasteri og andet, som andre kunne aflaste gode fagpersoner med - ubegavet ressourcespild - så dumme kan mennesker med god solid uddannelse ikke være - men fakta modbeviser det.

Organiseringen skal 'ombygges' til deres formål i stedet for at rode med simple fysiske trivialiteter.

De faguddannede bruger tid, uddannelse og penge på noget, som kan købes billigt på markedet. Væsenet triller i samme rille og stritter imod enhver arbejdsmæssig ændring og kravene i nuværende virkelighed - 2000 årene.

Alverdens penge ændre ikke på vaner, faggrænsekampe, uvilje eller manglende motivation.

9
16. februar 2010 kl. 17:43

IT er sygehusvæsenets stænklapper( en gammel sag) som ikke rationaliserer en dyt. Dagligt sidder jeg og bruger en masse kostbar lægetid på at agere sekretær ved at skrive mine notater ind og hvis man bruger talegenkendelsen tager det endnu længere tid for så skal der læses korrektur. Med sekretær kan man nå ca 25 pt dagligt i et ambulatorium men med hjælp af IT kan man nå ned på 13 daglige besøg og det er ret trængt. For år tilbage var jeg ansat på et meget stort og velanskrevet midtjydsk sygehus, hvor alene anvendelsen af det såkaldte medicinmodul i den elektroniske patientjournal(indskrivningen af medicin til patienten) kostede 1,5 lægestilling pr år blot på en afdeling = ca 900.000 kr og det var tabt lægetid.

8
14. februar 2010 kl. 10:28

Sygehusvæsenet lider af for stor politisk opmæksomhed.

Dels skal det være det bedste i verden, for det har politikerne som mål sætning.

Dels skal det kunne overholde den af politikerne satte tidsfrist.

Dels skal den finde sig i ikke at få midler til kunne overholde disse tidsfrister.

Desuden er er der nogle dokumentationskrav og arbejdsforhold der burde afskaffes.

På to store hospitaler er der kun en og kun en nyuddannet læge i weekenden til at tage sig af alle patienterne og til at svare telefoner og være back up i skadestuen. Der er i snit 80 opringninger, et antal dødsfald og akutte indgreb der skal foretages og hver eneste aktion skal beskrives og katalogiseres under det rette kontonummer. Dokumentationen sluger 75% af lægens tid. Det er en dårlig anvendelse af en lang uddannelse og dere basis for masser af fejltagelser.

Ligeledes er sygeplejerskerne blevet PC narkomaner der taster løs istedet for at pleje patienterne. Dette er også spild af en uddannelse.

Hvor jeg ved det fra. Dels fra tre unge læger i min bekendskabskreds der virker på tre forskellige hospitaler. Og dels fra min gang på et hospital der var en måned om at ikke at kunne redde min far fordi sygeplejerskerne strejkede. og endeligt fordi min mor var sygeplejerske og at jeg sagtens kan se forskel på forholdene på hendes arbejdspladser og arbejdsmetoder og nutidens.

Og endeligt så skal hospitalerne tage sig af barnløshed og sportsskader, der ikke hører under sundheds væsenet opgaver. Udgifter og hospitalskapacitet for brækkede ben og lignende ved skiløb og bjergbestigning burde stilles til fri afbenyttelse af de lande der også sætter pris på turistindtægterne

7
14. februar 2010 kl. 08:55

Industri og landbrug har produktivitets stigninger på 10 % om året, hvorfor mon sundhedssektoren kun kan præstere 1,4 %. Sundhedssektoren burde vel også kunne drage fordel af diverse IT systemer, ny teknologi, forbedret medicin og bedre metoder (alm. optimering). Man kunne måske få den mistanke at øgede bevillinger ikke hjælper meget hvis strategi, motivation og styring ikke fungerer.

6
13. februar 2010 kl. 20:40

Det seneste jeg hørte var at de private sugehuse nægtede at tage visse operationer fordi betalingen simpelthen var for lav.

Hvad nyt er der i det? Hvis det kan berolige dig kan jeg oplyse, at NÅR det så endelig går galt med en operation, betaler det offentlige skam ambulancen til akuthospitalet (=det offentlige).

Og da også for diverse reoperationer.

Riget fattes penge! ;-)

5
13. februar 2010 kl. 20:38

Den satning på de såkaldte supersygehuse med nedlæggelse at de mindre provinssygehuse er meget dyr for samfundet. Det er rigtigt at vi skal have større sygehuse til de mere specialiserede behandlinger, men de mindre sygehuse er meget effektive til de ca. 90% af behandlingstyperne som de mindre syeghuse udføre.

Sååååe? - Og hvorfra ved du så det?

4
13. februar 2010 kl. 17:55

Sundhedsvæsnet er blevet dyrt.

Man overdynger systematisk de private sygehuse med penge, meden man lige så systematisk udsulter de offentlige.

Det seneste jeg hørte var at de private sugehuse nægtede at tage visse operationer fordi betalingen simpelthen var for lav. Vi går mod en situation hvor der systematisk bliver åbnet for at lave stor privat profit på sundhedsvæsnet. Vores nuværende statsminister har med al ønskeligt tydelighed åbnet ballet da han var sundhedsminister. Derfor vil det blive dyrere for os alle.

3
12. februar 2010 kl. 23:37

Den sygehusstruktur som regeringen og sundhedsministerens samgsdommere i sundhedsstyrelsen pålægger landet er langt mere ideologisk/politisk og udokumenteret end den er virkelighed. Den satning på de såkaldte supersygehuse med nedlæggelse at de mindre provinssygehuse er meget dyr for samfundet. Det er rigtigt at vi skal have større sygehuse til de mere specialiserede behandlinger, men de mindre sygehuse er meget effektive til de ca. 90% af behandlingstyperne som de mindre syeghuse udføre. Men det gider lars løkkes smagsdommere jo ikke høre på. De har travlt med at øde vores penge bort på overbetalinger til privatsygehuse? Det er og bliver alt for dyrt.

2
12. februar 2010 kl. 12:04

Vi er på vej ned ad skåplanet. Færre og færre medarbejdere, ( i sundhedssektoren og udenfor), skal løbe hurtigere og hurtigere. De rammes derfor oftere af stress og nedslidning. De rammes desværre også oftere af vold, fysisk og verbalt.

Samtidig trues flere og flere med udstødelse fra arbejdsliv og, deraf følgende, ringere livskvalitet. Det gælder måske især de unge, (flest mænd), som forlader skolen og ofte går på langvarig passiv forsørgelse. Enorme omkostninger er resultatet, menneskeligt og økonomisk. Disse unge mangler vi om få år, hvis vi skal opretholde noget der ligner dagens standard.

Disse unge, og de andre grupper der er udsat, må vi have fat i. De er IKKE en byrde. De er en enorm ressource hvis vi forstår at sadle om. De unge har brug for at føle sig set og værdsat. Det har andre udsatte sjovt nok også. Min påstand er at disse mennesker, med en minimal indsats fra, dels myndigheder, og ISÆR resten af befolkningen. At de sammen kan danne netværk på tværs af generationerne, og lære af hinanden.

At møde til aftalt tid, udføre aftalte opgaver, (som føl, eller oplært af os ældre), kan blive det der giver en god start på et arbejdsliv.

Og lad os så få aflastet dem der løber alt for stærkt, inden de skal ind i det sunfdhedsvæsen, der trods alle gode medarbejdere og udstyr jo kun kan reparere...

1
12. februar 2010 kl. 11:12

"Kun de aktører, der går nye og effektive veje med hensyn til bygningsfysik og logistik..."

Hertil må tilføjes, at vi så småt er ved at genopdage mennesket som en hel og sansende organisme, hvis helbredelse ikke blot kan reduceres til mekanisk reparation. Vi er ved at erkende vores manglende indsigt i de komplicerede processer der finder sted under helbredelsen. Samspillet mellem de fysiske og psykiske processer via hormoner og andre signalstoffer er næsten uopdaget land. Vores modeller er grove og forsimplede, og derfor er det fortsat relevant at se på, hvad der rent empirisk synes at have virket tidligere.

Her spiller arkitekturen en væsentlig rolle. Fra gammel tid har man været bevidst om, at smukke omgivelser og grønne udsigter har målbar effekt. Sådan byggede man klostrene, sådan tænkte man tuberkulosehjemmene, sindssygeanstalterne osv. Det var der en grund til. Det virkede. Ikke blot på patienterne, men også på personalet - og dermed indirekte igen på patienterne.

Hvis vi skal optimere og effektivisere de gode lægers bestræbelser, behøver vi derfor ikke kun ingeniører der kan skærpe logistikken og bygningsfysikken! Vi behøver dygtige mennesker, som evner at se helheder og tør anerkende erfaringer, selvom disse ikke (endnu) kan forklares bio-teknisk. Disse mennesker kan være ingeniører, som formår at tænke ud over den silo, de befinder sig i - måske er Aalborg Universitet det sted, man bedst er igang med at skabe sådanne. Det kan også være arkitekter, som formår at nå frem til et fælles sprog med de ingeniører, læger og andre specialister, som kræves for at samle hele feltet.

Vi skal for alt i verden ikke forlade os udelukkende på smalle teknikere - der skal skabes helhed i tingene, og alle skal turde samarbejde fordomsfrit.