Leder: Støtten til biogas er løbet løbsk
more_vert
close
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Leder: Støtten til biogas er løbet løbsk

For to år siden forventede Energistyrelsen, at de danske biogasanlæg ville modtage under en halv milliard kroner i støtte fra de danske elkunder om året. Det var en grøn teknologi, som endnu var i sine teenageår og derfor havde behov for en ekstra økonomisk hånd for at blive økonomisk flyvefærdig. Men styrelsen tog grueligt fejl. På to år er støtten til biogas fløjet i vejret, og nu ser det ud til, at over to milliarder kroner vil tilflyde ejerne af anlæggene, som omdanner hovedsageligt gylle til grøn energi. Det er vel at mærke alene fra de danske kunder. Energikoncernerne henter også tilskud ved at sælge hovedparten af gassen videre til kunder i Sverige.

Biogas er fem gange så dyrt per kWh som kystnære vindmøller, konstaterede Ingeniøren i oktober 2016. Siden er prisen på vindkraft på havet styrtdykket yderligere. Nu har Berlingske opgjort, at biogas lægger beslag på en fjerdedel af støtten til grøn energi herhjemme, selv om den kun leverer ti procent af energien. Og misforholdet vil blot vokse fremover.

For miljøet er der masser af gode grunde til at producere gas af de efterladenskaber, landmændene samler op fra produktionen af over 30 millioner grise og 17 millioner mink årligt. Gassen leverer grøn energi, også når det ikke blæser, den kan lagres, og den kan indgå i transportsektoren, hvilket hovedsageligt sker i bybusser, særligt i vores naboland. Desuden får vi mindre udvaskning af kvælstof til vandmiljøet og mindre afdampning af klimaskadelige gasser fra gyllen, når den kommer i biogasanlægget.

Men spørgsmålet er, om det er rimeligt, at det er borgerne, der betaler over energiregningen, og delvist over personskatten, fordi PSO er under aftrapning. Som energiprofessor Brian Vad Mathiesen pointerede for halvandet år siden her i Ingeniøren, bidrager støtten til at løse landbrugets miljøudfordring, hvorfor landbruget selv burde bidrage mere, hvis udbygningen skulle fortsætte. Dengang var støtte kun en fjerdedel af i dag. Nu er der tale om et milliardbeløb, og den største spiller er solgt af Naturgas Fyn til en britisk kapitalfond, som vil etablere yderligere ti store biogas­anlæg baseret på den høje støtte.

Allerede for halvandet år siden lovede energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) at gribe ind over for støtten. Et flertal af Folketingets partier krævede også handling. Siden er intet sket, bortset fra en frivillig aftale om inspicering af biogasanlæg, så de værste læk af drivhusgassen methan kan undgås. Undersøgelser har nemlig vist, at den slags udslip kan fjerne helt op til halvdelen af klimafordelen ved at omdanne gylle til biogas.

Det handler om den grønne dagsordens troværdighed. Danmark har i årevis haft en førerposition inden for vedvarende energi. Det har kostet milliarder, som befolkningen velvilligt har betalt. Den folkelige opbakning er afgørende at bevare, hvis vi også i fremtiden skal gå foran. Det går ikke, hvis der er berettiget mistanke om, at milliarderne til biogas, som efter vind modtager det største støttebeløb, i virkeligheden er industristøtte til landbruget. Lars Chr. Lilleholt burde have holdt ord og reduceret borgernes regning til biogas allerede for halvandet år siden. Nu har han en bunden opgave med at skrive mere rimelige støttesatser ind i et nyt energiforlig.

Illustration: MI Grafik

Jeg har ikke som sådan noget mod biogas, men regeringens politik på dette område har meget lidt eller slet intet med grøn omstilling at gøre, men er derimod blot slet skjult landbrugsstøtte. Havde det været vindmøller, eller solceller så havde man været der med leen for længe siden, mens det føg med fraser om ansvarlig omgang med skatteborgernes penge mv.
Men nu er det jo til gavn for landbruget (men betales af den brede befolkning), lige som udgifterne i forbindelse sprøjtegift i grundvandet, antibiotika resistens, MRSA, hegn ved grænsen, belastning af søer, åer, fjorde og havet etc. Og ikke nok med det, men erhvervet modtager så yderligere milliarder i tilskud hvert år.

  • 20
  • 1

Inden man løber med halve vinde og råber op om hvor dyrt biogas er så overvej lige hvor mange miliarder vindmøllerne har fået gennem tiden og stadig får..
Biogas kan være en af flere kilder til energi og modsat vindmøller så løser produktionen af biogas flere opgaver på en gang. Biogas kunne bruges som grundlag for at fjerne areal tilknytningen til husdyrhold og gøre op med tanken om at landbrug ikke er industri. Landbruget kan nemt underlægges krav der pålægges affaldet som gyllen og stille krav til at den skal bortskaffes inden for nogle rammer. Dette kunne være til biogas , således at jord og antal dyr adskilles og der fokuseres på problemet med miljøpåvirkning ( og tåbelige høje jordpriser)
Vindmøllerne har fået miliarder og får stadig f.eks ved ikke selv at betale for tilslutingen til elnettet og via sikrede mindste priser og andre skattemæssige og lovgivnings mæssige forhold så inden der råbes højt og vindmøller udråbes som det billigeste/bedste så tjek lige om man ikke står inden i drivhuset når man kaster stenen ud mod marken....

  • 5
  • 14

Det handler om at fjerne vådt organisk affald samt at udnytte restenergi i gylle - Men Gylle er ikke nogen hensigtsmæssig måde at gøde på da den tilføres længe før der er planter til at udnytte den -
Så der skal findes en løsning for gyllen mm vi fortsat vil have masser af udvaskning og spild af gødning
Magnus Bredsdorff fatter ingenting med sit enøjede og alt for begrænsede regnskab for biogassens pris
Danmark tjener mange penge på at lave vindmøller og - biogas teknologi . Uden statens tilskud havde vi ikke udviklet teknologierne . Er det rimeligt ? Ideologi har intet med det at gøre !
Det har været en kanonforretning og er det fortsat
Biogasanlæg behandler organisk affald fra vandrensning - medicinfremstilling - fødevareproduktion - husholdninger restauranter mm Hvis vi lukker al biogas i morgen vil det organiske affald tårne sig om - Jeg vil foreslå vi lægger det i Magnus Bredsdorff baghave

  • 3
  • 12