Leder: Skatteparadoks kræver ny borgerkontrakt

Når riget fattes penge, synes ikke én eneste bæk for lavvandet til at opsuge et par ekstra deciliter vand til at slukke tørsten i vores fælles husholdning. Det kommer blandt andre op til 250 ingeniører til at mærke, hvis regeringens forslag om afskaffelsen af ligningslovens paragraf 33A bliver vedtaget. Paragraffen giver på særlige betingelser medarbejdere skattefrihed i Danmark ved udstationering.

Umiddelbart skal regeringen have ros for at ville sanere i de evigt voksende lovsamlinger, måtte den have som mål at redigere og forenkle lovgivningen generelt, men i dette tilfælde er det riset, der skal piskes med.

Hvordan kan det på nogen måde forsvares, at dygtige danskere, som trods savn af familie og venner vælger at hjælpe i vigtige projekter rundt om på kloden, radikalt får ændret på deres økonomiske grundvilkår og kan blive presset til at sælge deres hjemmebolig? De ulykkelige ingeniørers situation er dog blot et symptom på en større og mere grundlæggende problemstilling.

**Argumenterne for **beskatning af de højtuddannede danskere i udlandet baserer sig på tanken om, at de skylder for de velfærdsgoder, som har bragt dem i den gunstige situation: adgang til sundhedsvæsen under opvækst, børnehaven til ungerne, mens de er væk, og måske især den samfundsbetalte uddannelse og uddannelsesstøtte.

**Således synes **afskaffelsen af paragraf 33A i familie med forslaget om en uddannelsespant, der var i spil, dengang regeringen var i opposition - nemlig at en dimittend skal tilbagebetale SU ved efterfølgende arbejde i udlandet. Dilemmaet mellem finansieringen af fremtidens velfærdsstat og vor offensive omfavnelse af verden omkring os er åbenbart, som det i panoramisk vue kommer til udtryk i vor statsministerfamilies egen prekære skattesituation.

Og se bare på forskerskatteordningen, der paradoksalt nok peger i den stik modsatte retning. I jagten på globalt talent bliver Danmark nødt til at lokke med skatter på sølle 26 procent i op til fem år, selv om man skulle tænke, at bruttolønnen nok er betydelig endda.

Det er der ifølge tænketanken Kraka omkring 4.000, der benytter sig af i dag. Havde det ikke været for det tillagte arbejdsmarkedsbidrag, ville selv amerikanske præsidentkandidater finde niveauet for taksering af borgeren i orden.

For desværre ser det ikke ud til, at et gratis skole- og sundhedsvæsen, et socialt sikkerhedsnet, der gør det sikkert at færdes om aftenen, en velfungerende trafikal infrastruktur, hvor poderne trygt kan cykle i fritidsordning, og ej heller danskens vindende væsen eller 7.000 kilometer kystlinje er nok til at lokke kloge hoveder hertil.

Der skal åbenbart økonomisk bestikkelse til på et niveau, der aldeles udstiller den hjemlige skattediskussion og den ihærdighed, hvormed man søger at skatteligne de udenlandsarbejdende danskere.

Bag krisesnak og forhandlinger om finansiering af vores velfærdsstat gemmer sig et fundamentalt spørgsmål; nemlig hvor man finder balancen i forventningsafstemningen mellem borger og stat: Hvilke forpligtelser over for staten skriver barnet under på, når det indskrives i folkeskolen og senere som ung tager den uddannelse, alle ønsker, hun skal tage? Svaret får afgørende betydning for vores chance i landenes konkurrence om fremtidens velstand.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er desværre sådan, at vi for længst er nået til det point of no return, hvor det er blevet borgerne, der er til for staten og ikke omvendt. Vi må som borgere erkende, at såvel vores økonomiske, som vores personlige frihed gradvist bliver reduceret. Skat er for længst blevet til ufatteligt meget mere end de beskyttelsespenge, vi med glæde betaler for at sikre et velfungerende samfund.

Når krybben er tom bides hestene.

At 33A forsvinder er blot et af de ulykkelige resultater af dette.

/Bjørn.

 • 0
 • 0

Hvis det bare var det - men regeringens forslag er i dette tilfælde ligesom sukker, alkohol og fedtafgifter med til at indholdet i krybben bliver endnu mindre. Jeg har svært ved at finde anden forklaring end at både regeringsapparatet og embedsmanbdsapparatet i stigende omfang er befolket med mennesker, der aldrig nogensinde har sat deres ben på det normale danske arbejdsmarked - det være sig i en virksomhed eller en kommune.

 • 0
 • 0

Er det ikke bemärkelsesvärdigt at "krybben" ALDRIG er tom når det gälder bankredninger, millitäre eventyr, bidrag til EFSF, kulturhuse, o.s.v.

Renten på Danske statsobligationer er negativ - og stadigväk kan man ikke finansiere en ny Storströmsbro eller noget Jernbane eller blot udskifte et 40 år gammelt papirisoleret blykabel.

Problemet er at simpelthen at hvis det er noget politikerne selv önsker er der ikke nogen diskussion overhovedet, modsat hvis udgiften er noget som går til befolkningen, for SÅ välter det frem med floskler om "Ökonomisk ansvarlighed", "Krisetider", "Pengene skal jo komme et sted fra" under den livlige, langtrukne men efterhånden totalt ritualiserede "debat" i folketinget.

 • 0
 • 0

Vi må som borgere erkende, at såvel vores økonomiske, som vores personlige frihed gradvist bliver reduceret.

Heldigvis er der een frihed som vore politikere endnu ikke har vovet at fratage os: Friheden til at forlade bageriet, hvis man finder lugten for slem.

Det gjorde jeg for 3 år siden, hvor jeg definitivt rejste væk fra Danmark. Farvel til tårnhøje skatter, farvel til stigende småracisme, farvel til et samfund som åbentbart har som mål, at hvis vi ikke kan blive lige rige allesammen, så kan vi i hvert fald blive lige fattige.

Der [b]var[/b] et yndigt land !

 • 0
 • 0

Var du ikke god nok til nogen dansk kvinde?

Kender du nogle du kan anbefale ?

Hvis du i øvrigt ikke forstår hvorfor jeg har forladt danmark, behøver du blot at se på dig selv: Dumsmart, "kvikke" bemærkninger på andres bekostning og - småracistisk !

 • 0
 • 0

Det er som regel folk der har taget en eksotisk kvinde med hjem der ævler om racisme, da de åbenbart ikke vil indse at det er den hovedløse mangel på indvandringspolitik der udløser "racismen".

Da vi ikke må gøre forskel mellem anatolske fårehyrder og kinesiske ingeniører indførte den forrige regering på papiret nogle skrappe krav, som kun har ramt de kinesiske ingeniører.

Det ville være så let: Ingen begrænsninger for danskere efter flg. definition:

Enhver der enten selv, eller hvis forfædre i lige linie, havde lovligt ophold i Danmark før 1968, har ret til at bosætte sig i Danmark med en ægtefælle af udenlandsk herkomst.

 • 0
 • 0

Det er som regel folk der har taget en eksotisk kvinde med hjem der ævler om racisme, da de åbenbart ikke vil indse at det er den hovedløse mangel på indvandringspolitik der udløser "racismen".

Nu modsiger du jo dig selv ! Hvordan kan "en hovedløs mangel på indvandringspolitik" få " folk der har taget en eksotisk kvinde med hjem" til at "ævle om racisme" ? Det giver jo ingen mening !

Jeg ved ikke hvad du har imod anatolske fårehyrder, men dine drømme om fri import af kinesiske engeniører tror jeg næppe vil falde i god jord hos de arbejdsløse danske ditto. Hvorfor skulle kinesiske engeniører også ønske at komme til danmark, vores regering eksporterer jo allerede masser af danske jobs til Kina. Hvilket vil blive endnu værre hvis dette lovforslag bliver virkelighed !

Hele dit sidste afsnit forstår jeg simpelthen ikke, så det vil jeg lade være med at kommentere.

 • 0
 • 0

Hvis du i øvrigt ikke forstår hvorfor jeg har forladt danmark, behøver du blot at se på dig selv: Dumsmart, "kvikke" bemærkninger på andres bekostning og - småracistisk !

Den eneste som er dumsmart er dig, hvorfor læser du en dansk blog og kommentterer, hvis ikke det var fordi du alligevel gerne vil tilbage. Hvis dit argument KUN havde været racisme, så havde jeg respekt for din stillingtagen, men at du blander det med andet luftigt, gør argumentet tomt.

 • 0
 • 0

Nu er "racisme" jo efterhånden et vidt begreb som fortrinsvis bruges til at stemple meninger med som man ikke anser for god tone. Bl. a. dækker det vel begrebet nationalisme, men her er det måske på sin plads at nævne at hvis man har fået en ægtefælle som har andet end skandinaviske rødder så har man normalt lejlighed til at stifte bekendtskab med nationalisme i en helt anderledes kontant og skarp form end vi er vant til!

Og hvis man bygger et samfund på uholdbare illusioner om at det gavner at tilføre fremmede befolkningselementer, så kan det da godt skabe grobund for en utilfredshed der af nogen bekvemt kan tolkes som racisme.

For i længden kommer vi ikke udenom at hvis man vælger at supplere eller udskifte befolkningen med "anatolske fårehyrder" så bliver man nødt til at tilpasse samfundets serviceniveau og den offentlige sektor efter hvad "anatolske fårehyrder" har råd til at betale for.

Så når vi snart har fået tømt landet for vidensarbejdere og må undvære deres indtjening, så var det måske en ide om vore politikere tog på studietur til Anatolien og så hvordan den offentlige sektor fungerer på de kanter, hvad de får i løn på rådhuset osv.

Det kan jo være at vi om en del år kommer til at acceptere et skattetryk på niveau med forskerskatten og dermed en stærkt reduceret offentlig sektor fordi fremtidens danskere måske ikke har råd til mere?

Vi kunne naturligvis i stedet satse på at tage ved lære af vore indvandrere og forsøge at genvinde en national stolthed som kunne redde os fra nogle af de senere års vildfarelser, men det er nok for meget forlangt?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten