Leder: Skats nye overvågningsmaskine er et demokratisk svigt

Illustration: Ingeniøren

Man skal have boetunder en temmelig stor sten for ikke at vide, at det er hårde tider i det danske skattevæsen. Pengene fosser populært sagt ud af statskassen, og mens nedskæringer og it-kaos har lammet inddrivelsen af de mange milliarder, borgere og virksomheder skylder skattefar, bruges endnu flere milliarder på nye it-systemer med tvivlsom effekt.

Den situation skal der naturligvis rettes op på, men ikke desto mindre er det bekymrende, at et tilsyneladende enigt Folketing har givet Skat nærmest frie tøjler til at overvåge danskerne. Skat må nu indsamle og samkøre data fra alle andre myndigheder og offentligt tilgængelige kilder, og den eneste reelle begrænsning ligger i, om skattevæsenet selv finder data nødvendige for sin myndighedsudøvelsen.

Sagt på en anden måde: Skat kan nu indsamle data fra dine sociale medier, hjemmesider og al anden offentlig tilstedeværelse og sammenkøre det med alle oplysninger, som andre offentlige myndigheder har indsamlet om dig til andre formål. Skat bestemmer selv, hvilke data der er relevante, og ideen er at pudse algoritmer på hele molevitten for automatisk at udpege potentielle svindlere.

Det kan virke tillokkende at bruge ny teknologi til at styrke skattevæsenets kontrol, og det er ikke i sig selv en dårlig idé. Folk skal betale hvad de skylder til fællesskabet. Men det intet mindre end et nybrud i den offentlige forvaltning, at der nu skal baseres myndighedsudøvelse på automatiserede it-systemer. Skat vil i fremtiden forskelsbehandle borgere udelukkende baseret på en risikoprofil, som et it-system beregner på baggrund af et uoverskueligt sammensurium af data fra forskellige kilder, og det er således ikke en kompetent skattemedarbejder, der bestemmer, hvem der skal udtages til kontrol.

Det algoritme-baserede skattevæsen risikerer også at bryde med en anden tradition i Danmark. Nemlig at man som dansker skal kunne forstå de beslutninger, det offentlige tager om en. Skatteministeriet skriver selv i lovteksten, at de statistisk beregnede risikovurderinger kan blive behandlet forskelligt. Hvis man som borger i Danmark flages i det offentlige som potentiel skattesvindler, har man naturligvis krav på at forstå hvorfor. Men hvis årsagen er en kompleks beregning foretaget af en algoritme på baggrund af 10 forskellige datakilder, så bliver det svært at give den almindelige dansker en forklaring - og næsten værre endnu umuligt for myndighederne selv at gennemskue årsagen. Det er uacceptabelt.

Endnu mere beskæmmende er det, at nogle af de vigtigste eksperter slet ikke er blevet hørt. Dataetisk Råd har til formål at rådgive den til enhver tid siddende regering, når der skal tages beslutninger med indbyggede dataetiske dilemmaer. Alligevel er rådet ikke blevet spurgt, men på bagkant af vedtagelsen i Folketinget har formand Johan Busse ytret alvorlige bekymringer. Det er bekymrende, når han råber vagt i gevær og advarer om, at skattevæsenet i princippet får hjemmel til for eksempel at inddrage politiske tilhørsforhold i kontrol-virksomheden og risikerer at svække danskernes tillid til det offentlige.

Når rådets bekymringer først kommer på bagkant, bliver partierne i Folketinget heller ikke klædt på til at gøre deres job ordentligt. Politikerne skal netop høre fra de kloge hoveder inden de stemmer ja eller nej - men det er ikke sket her, og det svækker den demokratiske proces. Det står lysende klart, når flere af Folketingets partier, der har stemt for forslaget, på bagkant er bekymrede over, hvilke muligheder de ny har givet forvaltningen. Nu er katten ude af sækken, og skats nye muligheder bliver svære at rulle tilbage. Det er en demokratisk ommer, og det må ikke ske igen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Folk skal betale hvad de skylder til fællesskabet.

Det er der mange som bruger som undskyldning for at krænke folks privatliv m.m.

Måske det er på tide at få en erkenelse frem, at det er hele systemet med at trimme skatteopkrævningen så den rammer toppen af lafferkurven, der er problemet.

At Danmark kan opretholde verdens højeste skattetryk kræver kontrol, kontrol og atter kontrol. Er vi virkeligt villige til at ofre frihed og privatliv for at få en ektremt lav gini koeficient.

 • 32
 • 17

L 73 Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, skatteindberetningsloven og skattekontrolloven. (Registersamkøring med henblik på systemudvikling og myndighedsudøvelse samt udvidet adgang til eSkatData-ordningen m.v.).

Af: Skatteminister Morten Bødskov (S) Udvalg: Skatteudvalget Samling: 2021-22 Status: Stadfæstet

Lovforslaget har til formål at fastsætte, at Skatteforvaltningens eksisterende adgang til at foretage registersamkøring også gælder ved udvikling af Skatteforvaltningens it-systemer.

Resumé: Desuden har lovforslaget til formål at give virksomheder, der har tilladelse af Finanstilsynet til at drive virksomhed som finansiel rådgiver, mulighed for at anvende eSkatData. En finansiel rådgiver vil herved med borgerens samtykke kunne få videregivet en række oplysninger fra Skatteforvaltningen om borgerens økonomiske forhold, når oplysningerne er nødvendige til brug for en rådgivningssituation.

Afstemning: Forslaget blev vedtaget. For stemte 100 (S, V, DF, SF, RV, EL, KF, NB, LA, FG og ALT), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0. Ved en fejl er Rasmus Helveg Petersens (RV) stemme registeret i Henrik Dam Kristensens (S) navn.

https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag...

 • 24
 • 5

Sidst jeg læste om den slags stod der Kina og profilering i hver anden sætning ...

Jeg var af den opfattelse af jeg boede i et demokrati og i et åbent frit land.

Hvor tog jeg fejl!

 • 36
 • 7

Demokratiet består i at Folketinget stemte om det. Alle de frie demokratiske folkevalgte politikere og partier var enige om det og stemte for, og det kan tyde på at partierne mener at loven er nødvendig for at SKAT og revisorerne kan udfører deres arbejde i den moderne elektroniske verden. Hvis man ikke er enig, så har man sin frie ret til at stemme på nogle andre ved næste valg.

Jeg tvivler på at man i Kina stemmer om den slags...

 • 25
 • 9

Danmark kan opretholde verdens højeste skattetryk

Det synes jeg umiddelbart er noget, vi som nation kan og bør være rigtig stolte over - så tak for at minde om dette. Andre og måske mere korrekte opgørelser bringer for EU tallet ned på niveau med Finland, Italien, Sverige og Østrig, men vi ligger dog fortsat helt oppe i den rigtige ende af skalaen. Hvis bare vi så osse kunne ramme flere af skattesvindlerne, og især de udenlandske monopoler - i stedet for at Skat mest jager efter små gevinster med ufine metoder...

 • 28
 • 6

Naturligvis er ok, at skat undersøger offentlige informationer som facebook osv. De må også gerne læse sladderspalten i avisen. Men, de pågældende oplysninger kan ikke bruges til noget, uden bevis. Og mange informationer, der kan søges på Internet er forkerte. Ofte, er ikke engang bevis for, hvem der har skrevet dem. Måske, er det skat selv.

Det kan diskuteres, om det er i orden, at det offentlige sammenkører sine egne registre. Men, personligt forventer jeg at de gør det, og det tror jeg de fleste danskere forventer. Jeg gør ikke meget ud af, at udfylde selvangivelsen selv, netop fordi, at jeg forventer at skat har alle de oplysninger, som jeg, min arbejdsgiver, eller banken, giver til det offentlige. Og jeg vil være ganske overrasket, hvis skat ignorerer de oplysninger, som man sender til det offentlige. Jeg kan virkeligt ikke se, at det er et problem.

Alt i alt, er der som jeg forstår det, intet nyt. De fleste danskere forventer allerede at loven er sådan, og at den har været det siden indførslen af computeren. Og det vil da også være tåbeligt, hvis vi skal sende de samme oplysninger igen og igen, til forskellige offentlige myndigheder. Da jeg var arbejdsløs, og skulle sygemelde mig, der skulle man sende sygemeldingen til 3 offentlige myndigheder, plus a-kassen, og det sted man eventuelt skulle aktiveres, fordi at det offentlige ikke sammenkørte data. Det medførte, at jeg ikke kunne få sygedagpenge, da jeg havde glemt at give alle offentlige instanser besked. Og der fantes ikke engang en tjekliste, så man kunne se hvem der skulle vide det. Jeg er glad for, at det offentlige idag sammenkører det hele, også med a-kassen, og at vi i dag bare behøver at sygemelde os på jobnet. Har vi en aftale, skal vi også give dem besked. Men, det er trods alt meget nemmere end før. Så tak, fordi at man sammenkører registrene. Det gør det altså nemmere for os alle.

 • 11
 • 11

Hvis du ikke bidrager med en skid, belønnes du med offentlige ydelser. Hvis du arbejder, straffes du med skatter. Hvis du ikke betaler dine skatter, af de penge du selv har tjent, smides du i fængsel. Vi har vænnet os til det, og har det godt med det, men at skatter har et moralsk og demokratisk problem, er næppe noget nyt.

 • 17
 • 30

"Hvis man som borger i Danmark flages i det offentlige som potentiel skattesvindler, har man naturligvis krav på at forstå hvorfor."

Det vidste jeg ikke man havde krav på?

Bureaukratiet, politiet osv. har da sikkert mange mapper med individer som de giver særlig opmærksomhed. A.k.a. "gamle kendinge" - men jeg har da aldrig hørt om, at disse individer får det at vide.

 • 7
 • 1

Bureaukratiet, politiet osv. har da sikkert mange mapper med individer som de giver særlig opmærksomhed. A.k.a. "gamle kendinge" - men jeg har da aldrig hørt om, at disse individer får det at vide.

Der findes nogle regler om agtindsigt, men jeg er ikke sikker på, at de gælder politiets register over "gamle kendinge".

Dertil, skal man vist også vide, hvilke registre man søger agtindsigt i - man skal altså vide dataene er der, og hvad man skal spørge om. Mener ikke, at man bare kan spørge om alt, for det vil jo kræve samkørsel.

 • 1
 • 2

Det vidste jeg ikke man havde krav på?

De skriver følgende på borger.dk:

For at få aktindsigt skal du henvende dig til den myndighed, der har den sag, du ønsker aktindsigt i. Du kan henvende dig mundtligt eller skriftligt. Myndigheden afgør så hurtigt som muligt, om din anmodning om aktindsigt kan imødekommes.

Du skal altså vide hvilken offentlig myndighed, der har oplysninger om dig, og hvilke oplysninger de har, for du kan få agtindsigt. Retten til aktindsigt gælder for hele den offentlige forvaltning.

Du kan som udgangspunkt få aktindsigt i alle slags dokumenter, dvs. ikke blot skriftlige dokumenter (breve, mails, sms-beskeder mv.), men også fotografier, billeder, kort, rids, film mv. Derimod gælder retten til aktindsigt ikke formløse noteringer, som en offentligt ansat nedfælder på f.eks. gule ”post-it”-etiketter under en telefonsamtale. Så hvis politiets "gamle kendinge" står på post-it lapper, så gælder agtindsigten naturligvis ikke.

Dertil er en række begrænsninger på agtindsigt. De kan læses på borger.dk

https://www.borger.dk/samfund-og-rettighed...

 • 10
 • 0

Bureaukratiet, politiet osv. har da sikkert mange mapper med individer som de giver særlig opmærksomhed. A.k.a. "gamle kendinge" - men jeg har da aldrig hørt om, at disse individer får det at vide.

Som regel opdager de det. For det offentlige kontakter stort set alle - undtagen "offeret". Og det betyder at alle andre ved det. Og så kan man ikke få lån. Pludseligt skal alle lån indfries. Banken henholder sig til, at de ikke behøver at begrunde deres beslutninger. Får man overtrukken sin konto, løber rykkergebyret på samme sekund, hvor det før, var en elastik på en måned. Så du skal nok opdage, hvis SKAT har gang i dig...

 • 2
 • 0

Naturligvis er ok, at skat undersøger offentlige informationer som facebook osv. De må også gerne læse sladderspalten i avisen. Men, de pågældende oplysninger kan ikke bruges til noget, uden bevis. Og mange informationer, der kan søges på Internet er forkerte. Ofte, er ikke engang bevis for, hvem der har skrevet dem. Måske, er det skat selv.

Jeg kan høre at du aldrig har været i klørene på skattevæsnet. SKAT kan administrativt fastsætte hvad de synes er en passende beskatning af dig. Bevisbyrden ligger helt på din side, og det er ikke SKAT du skal overbevise om noget. Hvis du er utilfreds med deres beslutning så skal du lægge sag an ved domstolene.

 • 11
 • 1

det er et grotesk side spor. kedeligt, at vi som borger igen skal straffes for politisk uduelighed. når man når erinde i sundheds apparatet. der skriver mand som borger under på at ens oplysninger, må bruges. det kan vel ikke være så svært at bede borger om samtykke til at samkøre hvad de nu mener de skal bruge.

det vil give,de det sikkert i forvejen overbebyrdede domstole,nok at lave. hvis man ikke viste bedre ,lyder det nærmeste som et foreslag stillede af adovokatbranchen.

minister betyder jo borgernes tjener, denne tjerner og de øvrige genier. mistænker alle deres borger for at snyde. tyv tror hver man stjæler. sørgeligt,at vores samfund er noget sålangt ud. som den amerikanske poet EE cunningham skrev. fremskridt er,en frygtelig sygdom. De selv samme politiker himlede op, da nyheden om de israelske aflytnings software kom frem. hykleri, er den eneste synd som gud ikke vil tilgive.

 • 2
 • 1

Det system skal finde små private der snyder, men det er slet ikke dér det store problem er. En sag om en almindelig dansker har nemlig en størrelse som skats medarbejdere sagtens kan overskue og dermed tager de fat i dem. Lige så snart virksomheder kommer over en vis størrelse, som ikke er særlig stor, bliver skatten så kompleks, at SKAT helst undgår at grave i dem. Gør de det endeligt, kan de finde en masse ligegyldige småting mens de store og dyre ting foran næsen helt bliver overset.

Der er ikke brug for at kontrollere flere af de små. SKAT skal have kompetancer og ressourcer til også at kigge på det store.

 • 9
 • 0

Finansiel rådgivning, - er det det man får når man fx vil låne penge i banken eller købe en bolig? Hvor meget af det her private information får ens "finansielle rådgiver" adgang til - fra Skattevæsenet! - om en mulig kunde? Inkluderer det fx politisk tilhørsforhold og sundhedsdata? Det her stykke lovgivning - vedtaget med 100% opbakning fra vores valgte repræsentanter i Folketinget - lyder som en kæmpestor fejltagelse.

 • 6
 • 0

Der er ikke brug for at kontrollere flere af de små. SKAT skal have kompetancer og ressourcer til også at kigge på det store.

Som alle andre kendte direktorater, styrelser m.fl. i den offentlige sektor, så skal man kunne 1) ansætte, 2) fastholde, 3) tilstrækkeligt aflønne og 4) uddanne tilstrækkeligt mange personer med 6) evner for faget.

Som allerede velkendt, så er de her nødvendige personressource ikke tilstede, og det har de aldrig være nogen som helst steder i det offentlige sektor.

2017 er der 712.000 ansat indenfor den offentlige forvaltning og service.. masser af mennesker, men.. ;)

Så skat må "opfinde" en anderledes og helt ny tilstrækkelig personale-anskaffelses-metode eller hvad ?

Bevares.. der er en del gode folk rundt omkring, men ikke mange samt på tilstrækkeligt højt niveau.

Bemærk 1-6 og ordet "tilstrækkeligt".

 • 3
 • 1

Når man får politisk magt, rykker man mere eller mindre bevidst over en linie i sandet, og glemmer meget hurtigt, at man selv kom fra den anden side, dér, hvor folk nu pludseligt fremtræder som en trist grå masse, der bare skal styres og holdes i ave.

Befolkningen en bloc er dybest set politikernes modpol, kun til disses ærgrelse og ulejlighed - på nær ved valgene, hvor den er politikernes allerbedste og kæreste ven, som da skal have alt, hvad den ønsker sig.

Og derfor opstår denne type tankefraværene magtmættet lovgivning, med bagrund i fortrængning af, at magtpositionen ikke vare evigt.

 • 4
 • 0

Det er typisk på Ing.dk at man kan få en negativ tommelfinger for at citere en lovtekst.

Får jeg også en negativ tommelfinger for at citere noget fysik?

F = m * a

Den logik fungere desværre ikke ;o) Næsten lige meget hvad man skriver, så vil der stort set altid være nogen der er uenige i et eller andet omfang - det er nok bla. et udtryk for hvor forskellige vi er som mennesker. Tag f.eks youtube, hvor man af utopiske årsager har fjernet alle de negative tommelfingre, for at prøve at lade som om at noget kun kan opfattes godt og ikke tåler kritik. Jeg har fiflet lidt med en ide, som jeg ikke helt kan gennemskue vil virke - here goes: Hvad hvis det var synligt hvem der havde givet en tommefinger op - og at man kun kan give en tommefinger ned, hvis man samtidig har et argument for den kritik man føler. Selvfølgelig ville det skabe en grobund for en pokkers masse potentiel debat, men på den anden side kunne det også kaste lys over hvor let det er at have en holdning på internettet, uden egentlig at skulle stå til ansvar for noget.

 • 2
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten