Leder: Røde borgmestre må tage egen medicin

‘Hvert år dør mere end 500 københavnere for tidligt af luftforurening. Det kan miljøministeren måske lukke øjnene for, men politikerne i København må insistere på, at regeringen gør noget reelt for at løse problemet.’

Citat: Morten Kabell, Enhedslistens teknik- og miljøborgmester i København, der har gentaget dundertalen adskillige gange, hovedsageligt i debatten om Danmarks officielle målestation for forurening på H.C. Andersens Boulevard.

Først efter en årelang kamp blev målestationen i oktober flyttet længere væk fra kørebanen, fordi vejen var blevet udvidet, så den var kommet tættere på trafikken. Kommunen modsatte sig flytningen, selv om det ifølge Aarhus Universitet giver de mest retvisende resultater. ‘Der er ingen københavnere, der bliver sundere af at flytte luftmålestationen længere væk fra trafikken,’ lød det fra den røde miljøborgmester.

Så er det ikke for meget at forvente, at han sammen med flertallet på rådhuset gør alt, hvad han kan, for at luften på storbyens gader er fri for sundhedsskadelige partikler og kvælstofilter (NOx). Men det går lige modsat på en anden af hovedstadens trafikerede veje, Jagtvej. Her snegler Movias linje 8A sig gennem køerne med i alt 22 busser.

Staten har betalt en kvart mio. kr. pr. bus for at få udstødningsluften fra dem renset. Nu skal ruten i udbud, og Movia tager gerne imod tilbud fra vognmænd, som kører med busser efter ældre miljøstandarder, hvor udslippet af ultrafine partikler og NOx er langt højere end i dag.

Movia har i flere år undladt at kræve den nyeste miljøstandard, Euro 6, på selv nye udbud af buslinjer, selv om den er ene om at levere reduktion af NOx-udslippet. Det på trods af, at EU’s grænseværdi for NO2 er overtrådt på en række af Københavns mest befærdede veje.

Ansvaret ligger hos ejerne af trafikselskabet, og Københavns Kommune er den største af dem. Men kommunen har enstemmigt vedtaget en miljøpolitik, som modarbejder den rene luft. Ifølge den er det for dyrt at kræve af bl.a. Movias vognmænd, at de skal benytte last­biler og busser med den seneste renseteknologi.

Politikerne vil vente til 2020 med at kræve rene busser. Dermed sætter de økonomi over borgernes sundhed og blåstempler, at busserne på Jagtvej kommer til at svine mere. De samme politikere har ellers påpeget, at DSB får lov til at køre gennem centrum med togsæt, der sviner alt for meget i miljø­zonen i Indre By.

De offentligt ejede biler kan naturligvis ikke alene sikre, at EU-grænseværdien for NOx bliver overholdt. Der skal skrappere tiltag til, f.eks. en generel stramning af miljøzonen. Men det friholder ikke flertallet på rådhuset for ansvar.

Det er prisværdigt, når overborgmester Frank Jensen vil skifte til elbusser i løbet af de næste 12 år. Vi må håbe, at teknologien udvikler sig, så det bliver realistisk med mere end de to busser, som kommunen nu har i prøvedrift. Men for den nuværende generation batter løftet ikke. Løsningen, rene dieselbusser, findes allerede. Hvis vi skal tro på de fine ord om miljøet, der bliver sagt på rådhuset, så skal de udbredes nu og her – og ikke fjernes fra byens gader.

Illustration: MI Grafik
Emner : Busser
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Citat: "De offentligt ejede biler kan naturligvis ikke alene sikre, at EU-grænseværdien for NOx bliver overholdt. Der skal skrappere tiltag til, f.eks. en generel stramning af miljøzonen. Men det friholder ikke flertallet på rådhuset for ansvar."

Det hjælper jo ikke. Danmark har verdens dyreste biler, alligevel har vi forurening, bilkøer og så videre. I København er der faktisk et glimrende udbud af offentlig transport - lige lidt hjælper det.

Inde i bilerne sidder de 80% af alle danskere som dagligt bruger bil. Ud over det finder vi håndværkere som kører omkring med 80 kilo værktøj, varebiler som skal levere varer ud og hjemmehjælpere som skal besøge 17 mennesker på en arbejdsdag. Alle sammen mennesker som bare ikke har fysiske muligheder for at bruge offentlig transport i stedet for.

Bilen er kommet for at blive, og det seneste halve års tid har ikke en eneste privatperson syntes miljøet er så vigtigt de selv vil betale for en elbil. Men gladeligt hyle op om andre skal betale.

Men der er håb: Bilerne bliver mere og mere miljøvenlige, selvkørende biler er lige om hjørnet.

Og hvad bruger vi så tiden og pengene på? Jo, vi bruger penge på letbaner og forældede kollektive transportløsninger som folk ikke vil have, med mindre andre betaler. Hvor mange ville egentligt køre med bus, hvis de skulle betale det som busdriften rent faktisk koster? Uden tilskud fra det offentlige.

Drop det ideologiske korstog mod bilen. Det er håbløst. Drop tanken om afgifter hjælper, det er Danmark kerneeksemplet på de ikke gør. Sats på forskning. Brug pengene fra håbløse letbaneprojekter på bedre vilkår for miljørigtige biler. Byg parkeringskældre under Københavns over 100 pladser, så folk ikke skal sive rundt i de små gader og forurene når de leder efter parkeringspladser. Byg havnetunnelen så trafikken ledes udenom centrum. Gør gerne Middelalderbyen bilfri, men overvej kraftigt hvordan varer så skal komme frem til butikkerne.

 • 8
 • 3

Lidt polemisk kan man vel sige, at de følger venstrefløjen. Kræver hele tiden stramninger i miljø, men ønsker at andre betaler. Af en eller anden grund, så er det ikke så nødvendigt at "gå foran" og vise vejen, når man selv skal betale.

 • 7
 • 7

Lidt polemisk kan man vel sige, at de følger venstrefløjen. Kræver hele tiden stramninger i miljø, men ønsker at andre betaler. Af en eller anden grund, så er det ikke så nødvendigt at "gå foran" og vise vejen, når man selv skal betale.

Hvilket så aldrig har haft noget med de forskellige fløje i dansk politik at gøre... Det er sådan alle politikere tænker, blå, lilla, røde, sorte, ingen betaler selv for den lovgivning de stemmer for... Ser du væk fra politikkerne, så er der derimod en masse der går ind for et bedre miljø, som selv betaler... Ikke noget du typisk ser når andre områder skal tilgodeses...

 • 5
 • 1

Lidt prosaisk må man vel blot konstatere, at viljen til at lære af de investeringer på området, som udføres i landene omkring os, er tæt på fraværende. Det giver debatten tillige indtryk af.

Uanset om man vil acceptere det eller ej, fordrer en effektiv trafikafvikling i tæt bebyggede områder et vist niveau af kollektiv trafik; ellers bryder trafikken ganske enkelt sammen. Der er også fine eksempler på, at løsninger med fortsat udbygning af veje og p-anlæg ikke fører til øget fremkommelighed; LA er vel det bedst kendte eksempel.

På trods af Københavns Kommunes investering på over 160 mio. kr. i 2 1/2 km svært forserbare busbaner har det alene ført til mere tilfredse buspassagerer, men så vidt jeg kan se, ikke signifikant øgede mængder. Erfaringerne fra Malö med deres 24 m ekspresbus viser endvidere, at selv om de har plads til det dobbelte, vælger passagererne den fra, når der er omkring 90 passagerer med: De finder alternativer, da man ikke ønsker at klumpe sig sammen i en bus på de vilkår. Malmö stads trafikplanlægningsafdeling oplyser da også selv, at det - med erfaringerne fra andre byer betyder, at der skal 2 af deres 'brt'- busser til at erstatte et letbanetog, hvorfor de nu planlægger en sådanne løsning.

Metro lader heller ikke til at reducere behovet for bustrafik væsentligt, ud over længere strækninger. Med fordyrelserne på cityringen ser det da også ud til at være den kollektive transportform med den suverænt dårligste samfundsøkonomi.

Endelig: Movias erfaringer med gasbusser (naturgas) er ikke voldsomt gode efter forsøgene i 90erne (?). De kører dog fint nu i bl.a. Helsingborg.

Det handler så ikke om noget korstog mod biler, letbaner, diesel eller andet - om om optimale løsninger ud fra en række mål om tilgængelighed, miljø og økonomi.

I øvrigt er det en gammel traver dén med den øgede forurening som følge af manglende p-pladser. Det vil være sådan altid, så længe prisen for at parkere i et p-hus (hvis der er nogen) er væsentlig dyrere end på gaden.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten