Leder: Regeringens solcelle-forslag er en dobbelt katastrofe

Denne leder er skrevet onsdag til nyhedsmagasinet Ingeniøren, som udkommer fredag. På det tidspunkt var indholdet af et politisk forlig om støtten til solceller endnu ikke kendt, kun regeringens eget forslag.

Sjældent har et så ugennemtænkt forslag set dagens lys, som energiminister Martin Lidegaards (R) tanker om, hvordan solceller i fremtiden skal støttes. Lad os lige se på baggrunden:

Danmark har haltet voldsomt efter f.eks. Tyskland, når det gælder om at udnytte Solen til at producere el. Det har den såkaldte nettomålerordning lavet om på. Den har givet ejere af solcelleanlæg på op til 6 kW ret til at lade deres målere løbe baglæns. Det betyder, at de kan sende strøm ud på nettet, når Solen skinner, og hente den tilbage igen kvit og frit. Med verdensrekord i elafgifter er det en indirekte støtte, der virkelig batter.

Resultatet af den attraktive ordning er blevet et veritabelt solcelle-rush, efterhånden som priserne på solceller er faldet. Hele 40.000 husstande har nået at sætte opsparing eller efterlønspenge i silicium på taget. Successen var ved at udvikle sig til et mareridt af tabte indtægter for staten, og Lidegaards regering bebudede allerede i sommer, at den ville stoppe ordningen. Men beslutningen trak i langdrag, fordi løsningen ikke ligger lige for, hvis Danmark fortsat skal have mere solstrøm. Oplagt er det kun at fjerne håndværkerfradraget til solceller og de særlige afskrivningsregler, som forgylder ejerne.

I sin iver efter at proppe dræn i statskassen er Lidegaard kommet til at bryde med grundprincippet om ikke at lovgive med tilbagevirkende kraft. Han foreslår at gøre ordningen meget ringere også for borgere, der allerede har købt solceller inden for de gældende forudsætninger. De står nu til at miste i hundredtusindvis af kroner i løbet af anlæggets levetid. Ministeren var udrejst af landet, da harmen brød løs, og han måtte på Facebook forsvare sig hårdt mod solcelleinvestorer, der i den grad føler sig bondefanget. Han undskyldte sig bl.a. med den leksikale definition af 'tilbagevirkende kraft'.

Argumentet er patetisk. Sandheden er, at troværdigheden for dansk regeringsførelse generelt står på spil. Hvis ikke vi kan investere i vedvarende energi - eller i hvad som helst andet - i tillid til gældende regler, så bliver det småt med investeringsiveren i fremtiden.

Aktuelt kommer det til at ramme de danske ambitioner om solstrøm dobbelt. For i sit nye forslag til, hvordan solceller fremover skal støttes, vil regeringen nemlig have lov til at ændre den igen, uden at ejerne kan gøre noget som helst.

Skulle det mod forventning lykkes at finde et par idealister, som alligevel vil investere i solceller i fremtiden, ønsker ministeren at bruge strømmen ubegribelig tåbeligt. Med hans forslag får vi mindst miljø for pengene. Ejerne bliver tilskyndet til at bruge strømmen om dagen, mens kulkraftværkerne fyrer på livet løs. Det er stupid grid, det modsatte af smart grid, hvor forbruget bliver lagt i nattetimerne med overskud af el.

Når 15 organisationer med Dansk Byggeri i spidsen foreslår en ordning, hvor elmåleren løber baglæns, men ejerne betaler et gebyr for det, så virker det langt mere gennemtænkt end ministerens katastrofer. Heldigvis kan hans forslag stadig ændres under de politiske forhandlinger, som netop er gået i gang. Det kan kun blive bedre.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Nettomålerordningen blev måske for fordelagtig, særligt hvis strømmen stiger i pris, men det var svært at gøre noget, da ordningen faktisk blot var en aftale mellem ejeren og elværket. For at komme over det, kaldes ordningen derfor støtte, og det gøres så ihærdigt at de fleste tror på det. Derefter har ministeren selvfølgelig ret til at ændre på "støtten". Det samme træk bruges om CO2, der af mange kaldes forurening, og derfor selvfølgelig er noget der må bekæmpes.

 • 0
 • 0

For at komme over det, kaldes ordningen derfor støtte, og det gøres så ihærdigt at de fleste tror på det. Derefter har ministeren selvfølgelig ret til at ændre på "støtten"

 • meget peger i retning af, at Kongeriget simpelthen har dummet sig ved ureflekteret at traske i hælene på vor sydlige nabo!(?) Her en fem mdr. gammel 'Meldung' fra syd:

On Wednesday evening, at the second mediation committee meeting, representatives of the federal and state governments finally agreed on a compromise on photovoltaic subsidies in Germany. As expected, the planned cuts will be backdated to April 1.

Furthermore, a new class for large rooftop systems between 10 and 40 kW will be added to the EEG (renewable energy law), which starting also from April 1, should receive an allowance of 18.50 euro cents per kWh. The monthly degression will also be maintained...

Kilde:

http://www.pv-magazine.com/news/details/be...

Nu er DK så i færd med en ret analog 'about face'(?) :)

 • 0
 • 0
 • meget peger i retning af, at Kongeriget simpelthen har dummet sig ved ureflekteret at traske i hælene på vor sydlige nabo

Nej, egentlig ikke.

I Tyskland introducerede man en decideret støtteordning, hvor afregningen for produceret solcellestrøm var adskillige gange højere end den normale købspris.

Støtten for nyanlagte anlæg er nedtrappet gennem årene, men for en godt 5 år siden var den over 0.5€/kwh.

Derfor kræver en tysk husstand med solcelleanlæg to målere, en til forbrug og en til produktion.

Den langt højere kompensation har ført til mange og meget store anlæg, det kan ikke sammenlignes med danske forhold.

Den danske nettomåleordning er (var?) en noget mere beskeden form for støtte.

 • 0
 • 0

side, er det da et genialt forslag. De får billig strøm om dagen hvor belastningen er stor, og kan sælge den ingen dyrere senere på dagen hvor belastningen er lavere.

Legaliseret tyveri ved højlys dag?

 • 0
 • 0

Et solcelleanlæg, der producerer 6000 KWh/år koster 100.000 kr i investering. Ved 20 års afskrivning af investeringen, 1000 kr/år i udgifter til vedligeholdelse og 5 % rente, er den rene fremstillingspris (kostprisen) 153 øre/KWh. Med 4% rente er kostprisen139 øre/KWh. Det er 4 gange over markedsprisen for el på Nordisk Elbørs, 4 gange dyrere end el fra nye fossile kraftværker og nye a-kraftværker og 2-3 gange dyrere end el fra vindmøller på havet og på land. Når solceller er blevet en stor succes skyldes det udelukkende at ejerne får strømmen gratis fra nettet, hvor alle andre skal betale 240 øre/KWh, og dermed tjener 90-100 øre per KWh efter fradrag af hans kostpris. Hvis ordningen ændres, således at solcelleejeren får 130 øre/KWh strøm leveret til nettet, ´taber ejeren penge - selvom 130 øre/KWh er dobbelt så dyrt som vindkraft og 3 gange og markedsprisen prisen for el fra konventionelle og regulerbare energikilder. Prisen for solceller skal mere end halveres for bare at kunne konkurrere med vindkraft. Solcelles trøm er økonomisk fornuftig i f.eks. Sydcalifornien og Nordafrika, hvor el-forbruger desuden er størst til air conditioning midt på dagen. Under vore bredegrader og ustablie klima er kapacitetsudnyttelsen kun er 10-11 % og investeringen samfundsøkonomisk spild af penge, der kunne anvendes bedre til andre former for CO2-fri energi.

 • 0
 • 0

Nej, egentlig ikke.

I Tyskland introducerede man en decideret støtteordning, hvor afregningen for produceret solcellestrøm var adskillige gange højere end den normale købspris.

 • ølse for eller ølse bag?: Den afgørende lighed er selvsagt, at man begge steder skabte et incitament (åbenbart i bagklogskabens lys for kraftigt), som siden måtte neddrosles - lidt à là Ulf Pilgaards legendariske HT-buschauffør: "Fuld gas på - og så bremsen i!" :)

Støtten for nyanlagte anlæg er nedtrappet gennem årene, men for en godt 5 år siden var den over 0.5€/kwh

 • interessant! Betyder det at fem år gamle, tyske anlæg fortsat oppebærer 0.5€(+)/kWh?
 • 0
 • 0

Det er noget fis at i kalder det tilbagevirkende kraft. Når der ikke bliver ændret i hvad solcelleejerne tidligere har afregnet med elnettet sker der jo ikke ændringer med tilbagevirkende kraft.

 • 0
 • 0

side, er det da et genialt forslag. De får billig strøm om dagen hvor belastningen er stor, og kan sælge den ingen dyrere senere på dagen hvor belastningen er lavere.

Legaliseret tyveri ved højlys dag?

Har elværkerne fundet en metode til at opbevare strømmen? Ellers giver ovenstående jo ingen mening.

 • 0
 • 0

Har elværkerne fundet en metode til at opbevare strømmen? Ellers giver ovenstående jo ingen mening.

De har ikke engang opfundet det, det har eksisteret hele tiden og hedder kulbunker/gas/olie. Det er formodentlig så simpelt at ingen har tænkt på det. Det er hverken særlig teknisk eller kræver ny teknik og smarte projekter. Det er nok derfor det ikke rigtig tages alvorligt.

 • 0
 • 0

Så lykkedes det alligevel at få en nogenlunde fornuftig aftale om solceller igennem takket være Venstre. Det er tankevækkende, at de Radikale på den ene side prioriterer klimapolitikken, og på den anden side vil gøre solceller uattraktive og lægger en afgift på brændefyring. Det er åbenbart kun kul og olie der går fri af regeringens afgiftsliderlighed.

Åh, hvor man savner VKO...

 • 0
 • 0

Betyder det at fem år gamle, tyske anlæg fortsat oppebærer 0.5€(+)/kWh?

Ja.

Nu skrev jeg "en godt 5 år", men anlæg[*] som har været i drift siden 2004 får stadig aftaget deres produktion til 0.574€/kWh.

Satsen er faldende, og nåede i 2007 under 0.5€/kWh, og er nu under 0.2€/kWh.

Mange sydtyske bønder og boligforeninger har monteret 30kw anlæg på taget af deres bygninger, så støtten har helt sikkert stimuleret industrien.

Så vist jeg husker nåede den tyske spidsproduktion første gang 10GW i 2011 (næsten 40% af den installerede kapacitet).

Sammen med afkoblingen af flere kernekraftværker (og dermed udsat vedligeholdelse af kul- og gasfyrede værker) er det tyske elnet under pres og i den seneste tid væsentligt mere ustabilt end for nogle år siden.

[*] Tagmonterede, max 30kw peak, se også: http://de.wikipedia.org/wiki/Photovoltaik#...

 • 0
 • 0

Så vist jeg husker nåede den tyske spidsproduktion første gang 10GW i 2011 (næsten 40% af den installerede kapacitet)

Spidsproduktionen skulle da gerne nå op på 80-90% af den installerede kapacitet ?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten