Leder: Politikerne er tøsedrenge, når de ikke tør røre ved benzinafgiften

Skattekommissionens udspil er fuld af grønne ideer og stærkt præget af ønsket om at sænke skatten på arbejde og dække de manglende offentlige indtægter ind på anden vis.

Alt sammen fint nok. Men på transportområdet er rapporten præget af gammeldags tænkning: Benzinafgifterne må ikke røres, lyder budskabet.

Første gang, man møder ordet "benzin" i den 332 sider lange rapport, er således på side 89. Og allerede her kobles det lammende gamle argument om grænsehandelen på. Tekstafsnittet lyder:

"For motorbrændstoffer (benzin og diesel) kan selv en mindre afgiftsforhøjelse medføre en stor ændring i grænsehandlen. Det indebærer, at provenuvirkningen er lille, og at forbruget af motorbrændstoffer ikke kan påregnes at falde særligt meget. Ligeledes er afgiftsniveauet højere på motorbrændstoffer end for de øvrige energiformer. En forhøjelse af motorbrændstofafgifterne bør i givet fald ske koordineret med nabolandene, som et middel til at nå de fælles EU-mål for nedbringelse af CO2-udslippet i transportsektoren. Der er på den baggrund ikke i reformforslaget indregnet finansiering fra en forhøjelse energiafgiften for motorbrændstoffer."

Zap!

Dér aflivede skattekommissionen muligheden for at regulere benzinforbruget i transportsektoren med den allerenkleste metode overhovedet; direkte på prisen for brændstoffet.

Det bliver ikke anderledes i resten af rapporten. På side 300 udvides argumentet tilmed:

"... en forhøjelse af benzin- og dieselafgiften med 10 øre pr. liter (skønnes, red.) at have en selvfinansieringsgrad på ca. 80 pct. Det betyder, at det umiddelbare merprovenu stort set forsvinder som følge af ændret adfærd (grænsehandel mv.). Velfærdstabet ved afgiftsforhøjelser kan således overstige merprovenuet ved ensidige afgiftsforhøjelser..."

Zap-zap!

I rapportens afsnit om miljøafgifter bringes derefter roadpricing i spil - det system omtales med lidt mildere formuleringer:

"... Roadpricing er opkrævning af kørselsafgifter (afhængig af sted, tidspunkt og type af køretøj), der kan afspejle en eller flere af de omkostninger, der påføres samfundet gennem blandt andet forurening og trængsel. En egentlig roadpricing er ét af flere mulige virkemidler, der kan regulere og/eller begrænse biltrafikkens vækst. Roadpricing vil dog kun være aktuelt på længere sigt, hvilket skyldes de høje omkostninger (med den nuværende teknologi), der er forbundet med at indføre roadpricing. Det er blandt andet konklusionen fra De Økonomiske Råd i 2006. Disse omkostninger må dog forventes reduceret efterhånden som anvendelsen af teknikkerne udbredes til flere områder og byer..."

Konklusion: Politikerne er nogle tøsedrenge, der ikke tør røre ved det eneste, der med sikkerhed vil påvirke brugen af fossile brændstoffer i transportsektoren den rigtige vej: Afgifter direkte på prisen.

I stedet bliver alle de gamle argumenter trukket ud af stalden og støvet af igen-igen.

På det punkt er skattekommissionens arbejde spild af tid.

Dokumentation

Skattekomissionens rapport (pdf)

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Lederen slår sig til talsmand for øgede benzinafgifter.

Tja, i en ideel verden hvor ingen kunne køre hen, hvor benzinen var billigere, ville det sikkert være en god mulig for at flå de billister som i forvejen betaler rigeligt til gildet.

Tilfældigvis lever vi i en åben økonomi, hvilket måske kommer bag på Ingeniøren. Benzin har altid og vil altid være en grænsehandelsvare, hvor den psykologisk faktor er langt større end den priselastiske faktor. Såsnart prisen bliver en lille smule højere, farer en stor del af bilisterne over grænsen for at fylde benzin - ikke bare i tanken, men også i dunke, vandkander, babybadekar mm.

Hvorfor skal vi dog risikere, at pengene lægges i Tyskland eller Sverige fremfor i Danmark og samtidig risikere større usikkerhed på landevejen, når bilister skal hjem med dunke og andet godt fyldt med brændfarlige væsker?

Det er lige vel naivt at tro at befolkningen blot klapper hælene sammen og tanker dyrt benzin på danske tankstationer, når billigere muligheder findes lige på den anden side af grænsen.

Derfor: Et stort klap i hænderne til Skattekommisionen for ikke at ville røre benzinafgiften.

 • 0
 • 0

Hvorfor skal vi dog risikere, at pengene lægges i Tyskland eller Sverige fremfor i Danmark og samtidig risikere større usikkerhed på landevejen, når bilister skal hjem med dunke og andet godt fyldt med brændfarlige væsker?

Det er lige vel naivt at tro at befolkningen blot klapper hælene sammen og tanker dyrt benzin på danske tankstationer, når billigere muligheder findes lige på den anden side af grænsen.

Derfor: Et stort klap i hænderne til Skattekommisionen for ikke at ville røre benzinafgiften.

Hvorfor ikke vende dit argument om, og spørge, hvorfor ikke sænke afgiften på benzin, det er tydeligvis selvfinancierende! Tænk på tyskerne der vil valfarte hertil i stor stil, med enorme lastbiler og supertankere bare for at tanke benzin!

Jeg spørger bare - er det ikke at sætte tingene lidt på spidsen at affærdige forhøjede benzinafgifter, sådan lige med det samme?

Grænsehandlen vil måske forøges, men er der i samfundet ikke på nuværende tidspunkt så meget øget fokus på at være miljø-rigtig, at grænsehandlen vil være begrænset til dem der har måske optil 30km kørsel til den nærmeste tyske tankstation.

Og hvad med kapaciteten på de tyske tankstationer? Kan de pludselig forvente at skulle udvide i flere etager for at stille danskernes umættelige tørst efter benzin?

 • 0
 • 0

"Hvorfor skal vi dog risikere, at pengene lægges i Tyskland eller Sverige fremfor i Danmark og samtidig risikere større usikkerhed på landevejen, når bilister skal hjem med dunke og andet godt fyldt med brændfarlige væsker?"

Hvor stort er grænsehandelsproblemet egentligt når det kommer til benzin? Benzin er jo modsat cigaretter og øl særdeles besværligt at transportere over lange afstande i kraft af at man forbruger det på vejen til og fra grænsen. Uden at sætte en timeløn på, skulle man derfor tro at man skulle bo meget tæt på grænsen for at det forblev rentabelt? At det skulle kunne betale sig at køre til Sverige virker meget mystisk da man så skulle betale for at køre over broen oveni.

Men der er måske noget jeg har misforstået?

 • 0
 • 0

"Hvorfor skal vi dog risikere, at pengene lægges i Tyskland eller Sverige fremfor i Danmark og samtidig risikere større usikkerhed på landevejen, når bilister skal hjem med dunke og andet godt fyldt med brændfarlige væsker?"

Hvor stort er grænsehandelsproblemet egentligt [...]

Forbavsende lille.

Tænk på det som egnsudviklingsstøtte til Sønderjylland og lad os så komme videre.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Heller ikke jeg begriber, at man ikke hæver benzinafgiften. Det kunne/kan elegant gøres ved at hæve afgiften, når benzinprisen falder. Mens prisen faldt: 12-11-10-9-8 kr/liter kunne afgiften være hævet tilsvarende. Og når den så stiger igen, ja så falder skylden på olieprisen, verdenssituationen og oliestaterne! Og synes man, at den (næsten betydningsløse) grænsehandel er en hindring, så tal med tyskerne om også at hæve afgiften.

 • 0
 • 0

Lad os sætte benzinprisen op så de fattige i deres latterlige gamle biler holder sig væk fra VORE veje så VI kan komme hurtigt frem.

Ups, nu blev den så høj at VI heller ikke har råd, men kun de rige svin, så VI skal bruge 2 timer ekstra hver dag på transport.

 • 0
 • 0

Lad os sætte benzinprisen op så de fattige i deres latterlige gamle biler holder sig væk fra VORE veje så VI kan komme hurtigt frem.

Ups, nu blev den så høj at VI heller ikke har råd, men kun de rige svin, så VI skal bruge 2 timer ekstra hver dag på transport.

At dømme efter debatten her på siden bliver man tydeligvis et mere bittert menneske af at eje en bil.

Folk tog da stadig bilen da benzin prisen var oppe at vende de 12 kr hvis de virkeligt var tvunget til det. Der blev bare gjort mere for at finde alternativer, man var mere åben. Det er altsammen forsvundet som priserne er faldet igen, desværre.

 • 0
 • 0

Vi har i forvejen verdens højeste afgifter af alle farver. En afgist forøgelse vil blot bringe os nærmere den ideelle socialstat, hvor flest mulige bevæger sig mindst muligt, man de fryser i stilhed.

 • 0
 • 0

Hvis man blot ønsker at pålægge en mindre ekstra afgift på kørslen må højere benzinafgifter klart være den nemmeste og letteste vej. Som jeg forstår det er der vel ikke tale om flere kroner i ekstra afgift, og i så fald tvivler jeg på at det vil få sønderjyder, herunder mig selv, til at valfarte til tyskland for at tanke. Hvis målet derimod er at hindre folk i at køre bestemte steder på bestemte tidspunkter, må man nok finde andre værktøjer, f.eks. Road Pricing eller bompenge. Så for at få diskussionen til at dreje ind på rette spor, skal ovenstående spørgsmål vel først besvares. Hvor store afgiftsforøgelser er der tale om (hvis de skal påføres som ekstra benzinafgift)? Hvad skal det koste at køre en kilometer på landet/i storbyen i myldretiden/uden for myldretiden? Nogen bud på dette?

 • 0
 • 0

Skattekommisonens udspil (det der har været fremme i pressen) bærer præg af mangel på nytænkning, ikke bare på benzinafgifterne. Efter at regeringen har tilladt lange og afdragsfri fri lån, som har lokket en masse unge til anskaffelse af dyre huse med store rentebyrder, som de nu sidder fast i, snakker man om begrænsning af rentefradragsretten. Hvad med i stedet at beskatte fortjenesten ved salg af fast ejendom, så kunne dem, der har haft store arbejdsfri fortjenester i deres huse, mens de trak den fulde renteudgift fra, betale for lettelserne i topskatten. En lettelse af topskatten på bekostning af rentefradragsretten nu, vil gavne de samme, som havde den store fradragsmulighed, mens den eksisterede.

 • 0
 • 0

Udover de afgifter og skatter der skal til, for at holde infrastrukturen i gang, er det pjat at opkræve yderligere afgifter.

Ift. befolkningens ønsker, handler det jo om moral, og hvis folk vil køre mindre - så gør dog det!

Sænk afgifterne til kun det der er behov for, og lad folk få muligheden for at spare op til hvad de ellers ønsker af el-biler og andre "alternative" løsninger.

Men det handler vel måske i virkeligheden om at kontrollere andre? Socialist-kapitalisme? host

 • 0
 • 0

Vi er jo efterhånden så vant til, at vi bare kan gå ud og dreje nøglen i vores biler. Det er svært at ændre på vores vaner. Men én ting er vaner, en anden ting er behov. Hvis man har valgt at bosætte sig i et såkaldt yderområde, kan det være meget svært at undvære muligheden for individuel transport, for der er ofte ingen eller kun ringe mulighed for kollektiv transport. Og der kan vel kun være enighed om, at kollektiv transport er en mindre miljøbelastende transportform, hvis den ellers kan udnyttes mere eller mindre optimalt. Desuden er vi en del, der for mange år siden har bosat os herude "hvor kragerne flyver baglænds for ikke at få sand i øjnene". Hvilke muligheder har vi for at ændre på vores transportmuligheder ved enten at flytte nærmere til bus/togforbindelser, eller simpelthen ved at købe en mere brændstoføkonomisk bil? Der er jo også en økonomi, der skal hænge sammen i hverdagen. Med den verserende finanskrise med efterfølgende risiko for at miste arbejde og dermed indtægt bliver tingene jo ikke nemmere. Desuden er bankerne jo også blevet mere tilbageholdende med at låne penge ud til den slags godt belært af de seneste måneders konkurser med videre.

 • 0
 • 0

Den enkleste, mest retfærdige, mindst bureaukratiske, billigste og mest effektive måde at få folk til at betale for hvert eneste gram fossilt brændsel de brænder af, er selvfølgelig at lægge afgift direkte på det fossile brændsel.

Så ja tak! til afgift på kul, gas, diesel og benzin.

Nej tak! til mere kostbart bureaukrati, roadpricing, differentierede afgifter på fossile biler og alle andre nye skatteskruer man måtte forsøge at introducere under påskud af at den mest oplagte løsning, øgede skatter direkte på brændstoffet, ikke du´r.

 • 0
 • 0

Hvis man nu hæver benzinafgiften, så øger man jo bare motivationen til at benytte transportmidler der bruger alternativ energi.

Det betyder så at statens indtjeningen ved benzin/diesel-afgifter endnu hurtigere end ellers bliver reduceret. Det kan vi ikke have.

I dag er der groft sagt afgift pr. kørte kilometer (med afvigelse i hvor meget en bil kører pr. liter).

Når elbilerne for alvor kommer bliver man nødt til at have en alternativ løsning til benzin/diesel-literafgifterne og her er det at roadpricing kommer ind i billedet.

-Også selvom det vil medføre en total overvågning af den enkelte borgers bevægelser - der vil selvfølgelig komme en garanti for at oplysninger ikke bliver "misbrugt" hvor misbrug til hver en tid defineres ud fra hvad der er behændigt for lovgivende/udøvende magt.

 • 0
 • 0

Når elbilerne for alvor kommer bliver man nødt til at have en alternativ løsning til benzin/diesel-literafgifterne og her er det at roadpricing kommer ind i billedet.

Var det smarteste i det tilfælde ikke at indføre en afgift på strøm?

Jeg tror ikke at vores politikere bevidst arbejder på at øge bureaukrati og overvågning. De er bare bange for at slagte en hellig ko. Road pricing etc. er ved at blive indført fordi folk er religiøse omkring deres biler. Hvis der bliver pillet ved benzin eller bilpriser (og tingene ikke bliver biligere) bliver folk meget meget sure, det ses tydeligt af debatten både her og andre steder.

Af en eller anden grund ser folk det som et indgreb i deres personlige frihed, foretaget af rige socialist-kapitalister (hvad det så end er?) der vil kontrollere alting.

 • 0
 • 0

Hej Kevin!

Tror du har misforstået noget.

Vi skal have afgift på ondets rod, altså det fossile brændsel/brændstof, og ikke på strøm der kan laves på et utal af forskellige måder, herunder miljøvenlig vindmøllestrøm.

Det er jo netop rene elbiler der kører på ren vindmøllestrøm vi skal fremme, hvorfor afgifterne på ren strøm skal sænkes markant.

Et hul i det offentlige pengebjerg kan fyldes på to måder, enten kan man bibeholde eller øge verdens i forvejen hårdeste skatte og afgiftstryk, eller også kan det offentlige skrue lidt ned for sugeevnen.

I det private fyrer og sparer man hvis suget er for stort, det kunne det offentlige godt lære noget af.

Og ja, vi er mange der er glade for vores biler, af rigtig mange gode grunde.....og sådan vil det altid være, så vend dig til det.

 • 0
 • 0

Selvfølgelig skal der skat på fossile brændstoffer, det er jeg helt enig i. Og elbiler som de er nu skal have støtte.

Den afgift på strøm jeg foreslog var tænkt til en fjern fremtid hvor alle biler kørte på el og der var et stort hul i statskassen fordi der ikke var nogen skatteindtægter fra fossile brændstoffer og man ikke havde magtet at finde på en anden og bedre løsning end roadpricing og overvågning.

Med hensyn til biler: to biler eller mere per husstand er ikke en menneskeret uanset hvor glade vi er for det. Jeg er ikke sikker på der er metal nok i verden til at lave alle de biler der skulle til hvis alle kinesere, indere og afrikanere skulle have bare en bil per husstand. Stålpriserne tyder ihvertfald ikke på det.

http://www.kiplinger.com/businessresource/...

Min pointe var at grine lidt af de enorme mængder usammenhængede galde som (ellers fornuftige) folk udspyr nå debatten falder på at deres bilvaner skal ændre sig.

 • 0
 • 0

Sæt nu 180% afgift på mælk og kød. Dem sviner da lige så meget CO2 ud. Hvorfor skal bilfolket tage den hele belasting ? Bilejerne er nærmest mål for alt som handler om klima, og det er bare helt forkert. Den heksejagt skulle til å stoppe. Benyt istedet alle de milliarder man trækker ind på bilafgifte til faktisk frembringe mere ren teknologi, istedet for at supsidiere alle andre som skal tage bussen med 30 tomme stole halvdelen af dagen dem kører rundt og brænder af energi uden nogen faktisk er med.

 • 0
 • 0

..fordi forbrugerne kører over grænsen. Det er den enkle forklaring.

Forbrugerne skal rammes med midler der ikke kan undviges..

Brændstof afgiften skal øges rigtig meget før det kan betale sig at køre langt efter brændstoffet.

At køre til udlandet koster tid, brotakst/færge (til Sverige), brændstof og slid på bilen.

Skal man køre 50 km hver vej = 100 km, koster det nemt 200 kroner i slid og brændstof, plus bro/færge plus tid.

Så bor man 50 km fra den tyske grænse, eller i København, skal man på en 50 l tank mindst kunne spare 4 kroner pr. liter før der er break even, og det uden at man har regnet tidsspildet med.

Så vi kan roligt smække et par kroner oveni literprisen som en start, samtidig med at vi kan forsøge at koordinere en højere brændstof afgift med Sverige / Tyskland.

 • 0
 • 0

Leder: Politikerne er tøsedrenge, når de ikke tør røre ved benzinafgiften

Tja, eller også er der andre, der er asociale - der findes faktisk folk i DK, som er afhængig af deres bil som erstatning for ben. Disse folk er fritaget for at betale vægt-/grøn ejerafgift, hvordan skal de kompenseres for øget brændstof beskatning? Politisk blev det til en afvejning af hvor "byrderne" skal placeres.

 • 0
 • 0

[quote]Leder: Politikerne er tøsedrenge, når de ikke tør røre ved benzinafgiften

Tja, eller også er der andre, der er asociale - der findes faktisk folk i DK, som er afhængig af deres bil som erstatning for ben. Disse folk er fritaget for at betale vægt-/grøn ejerafgift, hvordan skal de kompenseres for øget brændstof beskatning? Politisk blev det til en afvejning af hvor "byrderne" skal placeres.[/quote]

Går udfra at det er en minoritet af Danskerne der ikke har ben/kan bruge disse, hvorfor problemet må være tilsvarende mikroskopisk.

Derudover, hvorfor kan folk uden ben ikke køre i elbiler?

 • 0
 • 0

problemet med sådan afgift og regulering er at den kuer folks frie vilje. f.eks.. Man kan ikke forsvare at have campingvogn mere.. da den bil man trænger til en sådan en ikke kan købes ind, og benyttes, uden man kører meget lidt resten af året... (grundet afgifter) På samme måde har vi desværre nesten ingen autocampere som er til at købe, da disse bliver betragtet som en voldsom miljø svin, grundet sin vægt og dermed udslip.. Så .. når vi i forvejen har mistet autocamperne fra den vanlige borgers budget, så er det neste at man ikke længre kan have råd til camping ferie.. Jo..jeg ved godt byfolket så istedet tager på charter fly rejse. ja..endda til "by-ferie".. meget sundt for børnene, og meget godt for familien...,-) og flyene forurener vel næsten ikke noget i forhold til bilen og campingvogna? :-) nu skal det man anser som sund holdning, fritid og natur blive luxsus.... I flytter problemet blot til værre løsninger!! Jo tak.. bivirkningene af en hård taksering, høje grønne ejer afgifter kan vi se hvor hen går. Og I ønsker det endda værre ? Lifskvalitet = ?? Jeg er enige i man skal beskytte miljøet.. men når en enkelt ko forurener mere end 2 biler.. så bliver det ligsom at skyde ved siden af målet. Og jeg tror stadige ikke vi har set et rigtige billede af forurening som resultat af kollektive trafik. Det er så stor andel tomme stole som kører rundt for at opretholde tur-tabellene. Jeg tror derfor ikke på at de opgivne tall er korrekte og hænger sammen med virkeligheden. Dertil alt det overhead med alle ansatte som skal betjene de mange tilbud.(og igen all den industri og butikker med mere som følger i kølevandet af det kollektive tilbud.

 • 0
 • 0

Hej Rune!

Hvorfor tror du ikke at en elbil kan trække en campingvogn?

Til din information har elmotorer et betydeligt bedre vægt/kraft forhold sammenholdt med en gennemsnitlig stempelmotor. Samtidig har en elmotor max. moment fra 0 omdrejninger.

Elbilers lave driftomkostninger gør det relativt billigere at trække campingvogne, sammenholdt med fossile bilers høje driftudgifter.

Derudover kan du have nytte af en elbils store batteri når du camperer.

Elbiler er som skabt til at trække campingvogne ;-)

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten