Leder: Plast skal ikke forbydes – det skal genanvendes

Sig plast, og de fleste uden for dette blads læserkreds vil tænke på havdyr med bugen fuld af kulørte småstykker, mikroskopiske partikler i drikkevandet eller giftige kemikalier – eller generelt blot på skidt og møg. Plast er lagt for had i en debat, som er løbet af sporet, godt ansporet af en helt forkert formidling af ellers velmente politiske ambitioner.

Siden vi efter Anden Verdenskrig fandt ud af at producere plastpolymerer, er forbruget kun gået op. I dag produceres op mod 400 mio. ton årligt, og det er tvivlsomt, om stigningen i vores velfærd havde været mulig uden de fleksible polymerer, der produceres enkelt og relativt billigt.

Der findes næppe en dansker over skolealderen, som tvivler på, at det er noget skidt at smide plast fra sig i naturen, hvor det nedbrydes over så lang tid, at vores efterkommere skal døje med det. Smider vi derimod mindre plastemballager i skraldespanden, bliver det på glimrende vis til fjernvarme og lidt strøm i vores affaldsforbrændinger.

Derfor virker nogle af EU’s seneste forslag ikke gennemtænkte for Nordeuropa. Der er ingen grund til at forbyde sugerør og engangsbestik i plast. Svineriet i naturen kunne afhjælpes med bøder for at smide ting, som det bl.a. sker i USA. Amerikanerne skal ikke nyde noget af at smide McDonald’s-pakningen ud af bilvinduet, og vejkanterne er langt renere end herhjemme.

Når vi i dag bruger plast i alt fra biler over legetøj til emballager, møbler og tøj, skyldes det selvfølgelig, at alternativer er langt dyrere og mere besværlige at fremstille. Ofte ender de derfor også med at være mere miljøbelastende. Hvis vi erstatter plast med andre materialer, risikerer vi derfor at gøre mere skade end gavn. Se blot på analyserne, som konkluderer, at en plastpose er langt bedre for miljøet end en pose af stof. Generelt er der intet, som tyder på, at alternativer til plast er bedre, hvis ellers vi rydder op.

På samme måde udgør mikroplast fra eksempelvis kunststofkarklude næppe et stort miljømæssigt problem. Undersøgelser viser, at 50-80 pct. af mikroplast udledt fra land kommer fra bildæk. Det problem skal kortlægges, ligesom vi på ingen måde skal acceptere, at vores have bliver fyldt med plastaffald. Det er et gigantisk miljøproblem, men det løses ikke bedst med udfasning i vores del af verden.

Vi skal sætte ind på andre områder. Plast er i overvejende grad fossilt, produceret af olie og naturgas. Der skal naturligvis findes alternativer, selv om forbruget blegner, i forhold til hvor mange fossile brændsler vi brænder af på transport og energi.

Vigtigst er det at få genanvendt på et helt andet niveau, end vi har i dag. Danmark har været fodslæbende med genanvendelsen af affald, selv om det indebærer en stor miljøgevinst. Problemet er, at genanvendelse har vist sig hamrende besværligt. For det første er der mange forskellige typer af polymerer, som ikke kan smeltes sammen i én pære­vælling. For det andet har vi for længe set gennem fingre med de mange sundhedsskadelige tilsætningsstoffer, herunder blødgørere (phthalater), som stadig uden de store forhindringer kommer til Europa fra Fjernøsten. De umuliggør genanvendelse af plasten til samme formål som den oprindelige, og dermed sker der et stort værditab.

Det er på tide at stille andre og skrappere krav til indsamling og genanvendelse, og de skal tænkes ind, allerede inden den første støbe­sprøjte går i gang. Vi skal sikre, at plast bliver stadigt mere miljøvenligt, uden at vi går glip af de fantastiske goder, som vores forfædre bl.a. ikke fik, fordi de ikke havde plast.

Illustration: MI Grafik
Emner : Plast
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Plastproduktionen er forsvindende lille i forhold til den samlede olie og gas produktion, og plast er grundlæggende størknet olie, hvorfor det nok giver mest mening i mange tilfælde at bruge det og køre det på forbrændingen bagefter, så det bliver til el og varme. At genavende det for at reducere co2 udledningen er ikke nødvendigvis en god ide, da det kan vise sig af være en meget dyr måde at spare co2 på. Så her bør man undersøge hvad det koster at spare et ton co2 (og sammenligne med andre måder at spare et tin co2 fx opsætte en vindmølle mere), samt hvad alternativet er, altså hvor skal energien så komme fra, der ellers kommer fra plastaffaldet? Skifter vi det ud med gas eller kul, så er vi gået over åen for at hente vand. Man er altså nød til at se det i en lidt større sammenhæng.

Vh Troels

 • 12
 • 1

Plast bør efter min mening brændes, idet det erstatter olie under forbrænding og dermed ikke øger forureningen. Uden at kende alle de nødvendige mekaniske og kemiske processer, antal arbejdstimer, kørsel for medarbejder osv. osv. , har jeg svært ved at forestille mig at en nedbrydning og genopbygning af plast, ikke vil skabe mere forurening inkl mikroplast end en afbrænding.

 • 12
 • 0

Som tilføjelse til de mange udgiftkrævende, energikrævende, tidskrævende og miljøsvinende processer i forbindelse med "genbrug" af plast i DK (jævnfør Martin Kristensen indlæg ovenfor), vil jeg gøre opmærksom på, at allerede de ressourcemæssige omkostninger i forbindelse med rengøring af fødevare-emballage m.m. til genbrug oftest (noget flaske genbrug er rentabelt) meget langt overstiger gevinsten ved påstået "genbrug". · · · De steder i DK, hvor vi har en effektiv affaldsforbrænding med udnyttelse af forbrændingvarmen, er det mere end roterende nonsens at behandle et oprindelig nyttigt råolieproduceret affaldsprodukt, der nu er forurenet med både indre kemikalier og ydre smuds, som det er et uvurderligt og dyrebart råstof, Og det samtidig med, at man afbrænder det virkelige råstof (olien) for at få varme. Man må være mere end hjernedød for at få mening i denne galskab. · · · Hvordan regnskabet stiller sig i andre EU-lande, hvor man ikke har effektiv affaldsforbrænding, men lader affaldet gå til deponi , det er en helt anden sag. · · · Men her i DK er genbrug af plast (måske med få undtagelser) en særdeles dyr, meget ressourcekrævende og enormt miljøsvinende ( fx vaskevandet) beskæftigelsesterapi. Desværre er det ikke kun beskæftigelsesterapi for miljøentusiaster, der ikke kan (eller vil) se det tåbelige i tiltaget, men også for rigtige arbejdere, der bruger rigtige ressourcekrævende biler, som er energikrævende i fremstilling og under brug, som producerer "klimagasser" og miljøforurening, som skaber trængsel og ulykker på vejene, osv. · · · Med venlig hilsen - Steen Ahrenkiel

 • 9
 • 0

.... før det brændes. Meget få madvare rester og andre urenheder overlever de temperaturer der skal til at smelte plast og den "urene plast" kunne udmærket være kernen i plasthegnsstolper og andre "stortykkelser" af plastplader, selv om "kemien" ikke er ens,

Jeg har med fordel blandet forskellige plastarter i en exstruder og fået noget anvendeligt "plast" til almindeligt "plastklods brug" ud af værktøjerne. Det er fint til propper, håndtag og andet lavstyrke hobby formål.

 • 1
 • 2

Kodeordet er hobby.. Du kan ikke anvende uren og uens plast til særligt meget og slet intet der har med fødevare eller direkte kontakt med mennesker at gøre da du ikke kan gøre rede for kemien. Der til kommer at støbning af plast ikke er bare lige men ganske specialiseret og ingen ønsker en støbeform til halve eller hele milioner ødelagt før tid pga. uren plast.

så ja plast skal forbydes så længe vi ikke kan finde ud af at hvad der bæres ind kan vi også bære ud.

 • 2
 • 1

Hvis Industrien skal bestemme, så vil de ikke se mere end tre år frem. Så hvis forbrugerne ikke dør inden for tre år, så er det ikke virksomhedens problem.

 • 0
 • 2

@ Jesper Jepsen........Læs hvad jeg skriver og forhold dig til det!

Extruderværktøjer til massive stænger er ikke kostbare og undertegnede har anvendt makuleret plast affald bestående af flere forskellige plasttyper til at rense værktøjer for farve rester.

Jeg taler ikke om at genanvende blandet plast til fødevareopgaver, men til tekniske formål hvor dyre plasttyper er overkill til formålet. Der da intet ivejen for at sortere PP flasker og PE dunke der ikke har haft giftigt indhold. Sprit, Eddikesyre,Sæbe og Sprinklevæske er da lette at kende. Det kan ikke koste alverden at frasortere de mest snavsede plast hvor en meget stor del af snavset kan fjernes af let filtreret vand der genanvendes til formålet. Smitsomme bakterie rester eksisterer ikke længe ved de grader (230-40) hvor PE, PP, PVC og ABS er extruderings klare.

Jeg kunne ikke drømme om at genanvende kartoffelmarks og maler afdækninger der klart nok skal brændes men gerne plastposer og anden emballage, plantepotter, legetøj

 • 1
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten