Leder: Pil overtroen ud af det røde Ø - byg bro til GMO

Der er godt at sige om økologiske fødevarer og den tilknyttedede mærkningsordning, som blev indført i 1989: Dyrevelfærd, godt landboskab, smag og bæredygtighed kom i fokus efter den blinde industrialisering i skyndingen havde efterladt sjæl og helhedssyn.

Med introduktionen af Ø-mærket fik de velstillede forbrugere dermed et tiltrængt alternativ til stadig mere tarvelige fødevarer. Alternativet har i årene vokset sig stort, udbudet er voldsomt øget og udvalgte produkter er at finde i discountkæder til en rimelig penge for de fleste.

**Men hvis **det økologiske landbrug nogensinde har været identisk med vadmelsklædte hippiebønder i små husmandsbrug, er det fortid. En økologisk bedrift er i dag lige så stor som en konventionel, og økologernes magtfulde interesseorganisation, Økologisk Landsforening, der tæller over fyrre medarbejdere, forstår dygtigt at sætte dagsordenen og markedsføre den grønne historie på en måde, så velmenende politikere træder hinanden over tæerne for at gå planken ud.

Senest har foreningen betalt for en undersøgelse, der indikerer at befolkningen bliver mere imod GMO, jo mere den ved om emnet.

Prompte ønsker SF og Socialdemokraterne at indføre GMO-mærkning i køledisken og antyder, at Danmark i efteråret kan blive europæisk foregangsland som GMO-dyrkningsfri. Det er ikke usandsynligt, at regeringen kan lokkes med på galejen.

Der er brug for et andet perspektiv på GMO, der globalt er en vigtig nøgle til at øge fødevareudbuddet til en hurtigt voksende, sulten befolkning. Og samtidig er der behov for en erkendelse af økologiens skyggeside - eksempelvis fraværet af pesticider, der øger nitratudvaskningen, fordi øko-bonden bliver nødt til at pløje ukrudtet væk eller ammoniakforurening fra de fritgående grise.

At bruge kræfter på at mærke GM-fødevarer, endsige at forvise dem fra Danmark, er komplet meningsløst og irrationelt. Der er derimod brug for at bygge bro mellem de økologiske dyder og kombinere med højteknologiske landvindinger som GM, så vi kan skimte konturerne af et moderne landbrug, der er baseret på den gode smag, etik, viden og teknologi.

Vi spiser milliarder af gener hver dag. Om kød er opfodret på GM-afgrøder eller ej, kan vi ikke måle, og det har ingen betydning for vores sundhed. Vi kan roligt regne med, at al importeret kød kommer fra dyr, der er flasket op med GMO og at intet foder er fri herfor. Det er et efterhånden gammelt grundvilkår, som vi ikke kan mærke os ud af. Det er heller ikke ønskeligt.

Vi har rapsplanter, der er tolerante over for sprøjtegift, så vi skal bruge mindre gift. Vi har A-vitamin-ris, der bekæmper blindhed og død i den tredje verden. Vi har planter, der er tørkeresistente, kan overleve oversvømmelser eller gro i saltholdig jord og dermed hjæpe udsatte befolkninger i klimatruede områder. Der er planter, der mere effektivt kan udnytte næringsstoffer, så man skal gødske mindre, og modificerede kartofler, som gør papirproduktion mere energivenlig.

Risiko for spredning? Jo - men hvis en pesticid-resistent bjørneklo er mareridtscenariet, så sprøjter man med et andet middel. Heksejagten på fremtiden må stoppe nu, skal vi ikke synke ned i middelalderens mørke.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Problemet med GMO er at det grundlæggende er en teknologi, hvis berettigelse i realiteten primært er at man så håber ikke at skulle forholde sig til andre mere grundlæggende problemer.

Fx fremføres det ofte at det vil hjælpe fattige i ulande, men deres problemer udspringer typisk af at de ikke kan dyrke noget pga. krig, korruption, nepotisme, religion, racisme etc. Eksempelvis tvivler jeg meget på at det vil gøre nogen forskel i fx. Zimbabwe om de anvendte GMO afgrøder. Her er problemet den inkompetente og korrupte politiske ledelse af landet, der har ødelagt (bl.a.) landbruget.

Et andet argument er at det vil afhjælpe problemerne med at brødføde verdens stigende befolkning, men selv med anvendelse af GMO støder man før eller sidne på et loft hvor man ikke længere kan øge produktionen pr. arealenhed. Indførelse af GMO vil således i bedste fald blot udskyde problemerne med at brødføde en stadigt stigende overbefolkning - ikke løse dem.

Et tredie argument er at man så kan dyrke afgrøder i ellers ødelagt landbrugsjord - men igen betyder dette at i stedet for at forhindre at landbrugsjord ødelægges, så kan man først ødelægge det og derefter alligevel dyrke noget bagefter ved blot at anvende GMO-afgrøder.

I alle tre tilfælde anføres GMO ofte som løsningen. I realiteten burde løsningen være henholdsvis 1) Bekæmp korruption mv., 2) Stop befolkningstilvæksten - det er fx lykkedes i stort set alle industialiserede lande, 3) undgå at ødelægge landbrugsjord.

Jeg siger ikke at det er nemt - men det er i sidste ende det eneste der virker.

Hertil kommer selvfølgelig hele diskussionen om hvorvidt GMO i realiteten kan indfri forventningerne. Fx kan jeg ikke umiddelbart komme i tanke om nogen afgrøde hvor anvendelsen af GMO har ført til nogen væsentlig forøgelse af udbyttet - i hver tilfælde ikke noget som batter i forhold til de stigninger i jordens befolkning som vi jvf. prognoserne kan forvente. Jeg ville forvente at med en så ny og lovende teknologi burde der være nogle "lavthængende frugter" i form af en eller flere afgrøder hvor en væsentlig forøgelse af udbyttet relativt hurtigt og enkelt kunne opnås - men hvor er de?

 • 0
 • 0

Jeg antager at Arne skriver om GMO i Danmark - ikke i resten af verden.

Først og fremmest så er det ikke vores ansvar at dyrke fødevarer til hele verden - det er ikke en moralsk forpligtigelse vi har. Det er noget vi kan vælge at gøre.

Jeg er helt enig i at Ø-mærket skal renses for Morten Korch-religion og reglerne bør revideres.

Men jeg mener ikke at vi skal acceptere GMO i vores Ø. Den enkeltes frihed og den enkeltes ret til at udøve denne frihed skal stå over hensynet til andre. For at den enkelte herhjemme kan udøve den frihed er der nød til at være tale om et informeret valg, hvilket betyder at fødevarer som indeholder GMO bør mærkes.

Ligesom med Ø-mærket så kan det diskuteres om der er en reel sundhedsfordel ved ikke-GMO. Men jeg mener ikke at regeringen skal gå ind og agere formynder for befolkningen. Det må være op til den enkelte.

At gøre Danmark GMO frit, har jeg svært ved at se en fordel i, så lad landmanden dyrke det han ønsker (og som er godkendt).

Vh Troels

 • 0
 • 0

Nemlig alt det som GMO også skal bruges til, f.eks. at sælge gamle æbler som ligner nye - for derigennem selv at opnå større profit. Det er vi mange som finder klamt, hvor andre (især producenter) syntes det er helt fint. Allerede nu kæmper supermarkeder og producenter jo en kamp for at holde sandheden om produkterne væk fra kunden, så denne ikke har et valg f.eks.: Pålæg som der er mærket dansk er fra polen, laks farves røde så de ser friskere ud, hønsesalat laves af sammenpresset kyllingeaffald etc.. Man forarges efterhånden ikke mere, hvorfor vi er mange som køber økologi med et spinkelt håb om at producenten har en fornuftig moral og holdning til hvor meget denne kan tillade sig at manipulere forbrugeren. Jeg syntes det er relevant når nu man nævner ulemperne ved økologi også at nævne ulemperne ved GMO, og alt det man kan bruge det til.

 • 0
 • 0

Ja, overtroen blomstrer.

"Jo - men hvis en pesticid-resistent bjørneklo er mareridtscenariet, så sprøjter man med et andet middel."

Ved du med sikkerhed, at kemiindustrien kan løse enhver bivirkning ved GMO-teknologi? Eller er det noget, du tror?

Tror du eksempelvis også, man kan også løse problemet med penicillin-resistente bakterier på den måde: Giv bare patienten en anden pille?

 • 0
 • 0

Nemlig alt det som GMO også skal bruges til, f.eks. at sælge gamle æbler som ligner nye - for derigennem selv at opnå større profit. Det er vi mange som finder klamt, hvor andre (især producenter) syntes det er helt fint.

Bland ikke tingene sammen. "Gamle æbler som ligner nye" er ikke GMO. Der er opbevaret på et lager hvor kocentrationen af ilt er lav. Og så er det særlige æblesorter, som har meget lang holdbarhed. Granny Smith æblet - de meget grønne æbler, som kan holde sig i over et år - er en gammel sort, som har være dyrket længe inden man fandt ud af hvad arvemassen i levende organismer består af.

 • 0
 • 0

@ Ebbe Holleris Petersen Praktisk taget alle dine påstande i dit indlæg er noget vrøvl - og ofte det modsatte af virkeligheden.

For det første er der ingen af dem, der tror på GM-teknikkens muligheder, som mener, at den kan "løse alle problemer". - Den er en del af løsningen af mange alvorlige problemer.

For det andet er hovedårsagen til både korruption, høje fødselsrater og migration til Vesten, fattigdom og usikre sociale forhold. En god og sikker forsyning af mad er derfor den absolut sikreste medicin mod de problemer, du opstiller - og ikke omvendt. - Udviklingen her i Vesten, Japan, Kina og efterhånden også i Indien, Sydamerika og Afrika viser det med al tydelighed.

@ Troels Halken Jeg er stort set enig med det, du skriver. Jeg forstår blot ikke, at du skriver, at det ikke er Danmarks "ansvar at dyrke fødevarer til hele verden". Det har du selvfølgeligt ret i, men det samme kan du jo også sige om vindmøller, elektronik og andre højt udviklede industriprodukter, som vi er blevet rige af at eksportere - ved siden af fødevarer. - Det er altså ikke "vores ansvar" - det er en af "vores muligheder".

@Jakob Jensen At blande GMOer ind i alle dine forskellige aversioner mod forskellige nye - og gamle - metoder at fremstille madvarer på er helt meningsløs - men desværre også typisk for den moppeholdning, mange danskere har overfor landbruget.

At mange af dine påstande - og dit sprogbrug - så er uden rod i virkeligheden, vil jeg lade ubesvaret.

Mvh Peder Wirstad

Se også mine kommentarer her:

http://ing.dk/artikel/112665-gmo-loeser-ik...

http://ing.dk/artikel/112782-eksperthoerin...

 • 0
 • 0

Ja, overtroen blomstrer.

"Jo - men hvis en pesticid-resistent bjørneklo er mareridtscenariet, så sprøjter man med et andet middel."

Ved du med sikkerhed, at kemiindustrien kan løse enhver bivirkning ved GMO-teknologi? Eller er det noget, du tror?

Tror du eksempelvis også, man kan også løse problemet med penicillin-resistente bakterier på den måde: Giv bare patienten en anden pille?

Ja - overtroen blomstrer i sandhed!!

Her burde jeg vel ikke kommentere videre, men jeg vil dog spørge dig, hvilket problem, du mener penicilinresistente bakterier er, hvis man ikke skal bruge "kemikalier"? - Da skal man jo heller ikke bruge penicilin.

Jeg er bange for, at din og mange andres modforestilligner mod moderne vestlig teknologi bare er en dyb civilisationsskræk - livslede?. - Der for øvrigt er dobbelt meningsløs, da de fleste af jer aldrig havde været født - eller var døde som spæde - hvis vi ikke havde haft denne teknologi.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Ja, overtroen blomstrer.

"Jo - men hvis en pesticid-resistent bjørneklo er mareridtscenariet, så sprøjter man med et andet middel."

Ved du med sikkerhed, at kemiindustrien kan løse enhver bivirkning ved GMO-teknologi? Eller er det noget, du tror?

Tror du eksempelvis også, man kan også løse problemet med penicillin-resistente bakterier på den måde: Giv bare patienten en anden pille?

Ingen afgrøder kan krydse med bjørneklo, så det behøver vi vist ikke bekymre os om.

Mht antibiotikaresistens, så stammer multiresistente bakterier primært fra import af kød og fisk fra bla. Asien, hvor man har et meget stort forbrug af antibiotika som vækstfremmer/sygdomsbekæmpelse.

Overførsel af resistensgener fra planter til bakterier er en teoretisk mulighed, som ingen som helst betydning har i praksis.

Iøvrigt har version 2 af GM-afgrøder ikke antibiotikaresistens.

 • 0
 • 0

Jeg er bange for, at din og mange andres modforestilligner mod moderne vestlig teknologi bare er en dyb civilisationsskræk...

Jeg er en stor tilhænger af vestlig teknologi. Når den anvendes professionelt! Med ordentlig dokumentation, test og kontrol.

Men der er mange eksempler på uprofessionel anvendelse af vestlig teknologi (antibiotikaresistens, Tjernobyl, Grindstedværkets og Cheminovas giftdepoter).

Ordentlig specifikation (mærkning) af varer er et normalt element i vestlig kvalitetsstyring. Det er ikke overtro.

 • 0
 • 0

@Troels Ja, desværre vælger du at se mig som én der mopper landbruget, i stedet for at tage min kritik alvorlig. Prøv at se mig som forbruger i stedet - der er mange som mig der har en holdning til hvad de køber. Det er heller ikke landbruget alene jeg er efter, det er alle led fra producent til supermarked som der har svigtet forbrugernes tillid efter min mening. Der er mange gode ting man kan gøre med GMO, men også mange dårlige - du ser måske slet ingen negative ting? Jeg har aldrig set dig stille spørgsmålstegn ved noget GMO, men modsat har jeg flere gange udtrykt sympati for dine holdninger og sat mig ind i problemstillingerne. Et konstruktivt forslag til hvordan man kunne undgå de dårlige ting, kunne f.eks. være hvis man begyndte at rydde lidt op i branchen og lave nogle regelsæt og etiske regler. Da ville man kunne vinde forbrugerens tillid tilbage. Desværre virker det som om at man hellere vil tvinge ting igennem og gøre ting uigennemskuelige, så folk ikke kan se hvad de spiser.

 • 0
 • 0

Overstående var naturligvis til @Peder Undskyld Troels :-)

 • 0
 • 0

@Inga Jeg er klar over at man bruger gas til at få frugt til at holde sig, f.eks. under transport og lagring. Jeg er også klar over at man spøjter voks på æblerne for at de skal se blanke ud, ligesom man i Holland bestråler frugterne. Men stadig ved jeg også at man arbejder på GMO frugt som der skal holde endnu længere. Jeg siger ikke at det er forkert, blot at man i det mindste kunne informere kunden om hvad det er de spiser. Er det ikke også i dansk landbrugs interesse at man skriver på en pakke pålæg at kødet er fra polen, eller at æblerne fra Holland er behandlet med voks?

 • 0
 • 0

Al detaildiskussion om penicilinresistente bjørnekløer er kun skræmmende beviser på at vi i virkeligheden ikke ved ret meget om konsekvenserne.

Tilbage står jeg som forbruger, og vil gerne have lov til at vælge om de risici, der uomtvisteligt er ved at pille ved nogle gener og forrykke nogle naturlige ballancer, er fordelene værd. Og det er, og forbliver i rum tid, en tros sag.

Men inden da er der et vigtigere valg, hvis ikke det er for sent! Skal jeg kunne vælge, eller er det allerede bestemt af de økonomiske interesser bag GMO at jeg jo alligevel får det stoppet ned i halsen. Har deres bevidste "point of no return" strategi båret frugt? Er argumentet om at det er for sent blevet det bærende i debatten?

Arne skriver henslængt til sidst i en sætning: "har ingen betydning for vores sundhed". Sandheden af det udsagn er vel det mest væsentlige i hele debatten. At udtale sig skråsikkert om det forekommer mig meget useriøst. Historien er fyldt med introduktion af nye stoffer, som bestemt ikke var skadelige, og som havde fantastiske egenskaber der kunne gavne de sultne i afrika og andre sympatiberretigede grupper. De fleste er over tid havnet på denne liste på 72 sider over uønskede stoffer. http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/200... Konsekvensen af GMO fejl/kikskan være markant større end for de fleste af dissse stoffer. Derfor er bekymringen tilsvarende større.

Husk Madame Curries berømte ord, og husk hvordan hun kom af dage. "Nothing is to be feared - only to be understood"

Så jeg mener at troen har sin berretigelse i denne sag, og at det vigtigste er om jeg og andre har mulighed for at vælge. At gøre verdens sundhedstilstand afhængig af de etiske værdier i store kemikalievirksomheder, gør ikke mig til en tryg verdensborger.

 • 0
 • 0

@Andreas,

Men der er mange eksempler på uprofessionel anvendelse af vestlig teknologi (antibiotikaresistens, Tjernobyl, Grindstedværkets og Cheminovas giftdepoter).

 • der er lidt galt med geografien, Tjernobyl ligger i Rusland - ikke i Vesten. Resistens er ikke noget vestligt fænomen, men en naturlig foreteelse. Traditionel planteforædling har gennem mange år kæmpet for at følge med i meldugsvampens evne til at omgå resistensgener, hvorfor der nu er en lang række smitteracer. De andre eksempler er ikke te4knologi, men svineri - svarende til at en husejer smider malingrester i kloakken. Her løser en holdningsændring problemet.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

For det andet er hovedårsagen til både korruption, høje fødselsrater og migration til Vesten, fattigdom og usikre sociale forhold. En god og sikker forsyning af mad er derfor den absolut sikreste medicin mod de problemer, du opstiller - og ikke omvendt. - Udviklingen her i Vesten, Japan, Kina og efterhånden også i Indien, Sydamerika og Afrika viser det med al tydelighed.

Du kan ikke løse Afrikas problemer ved at sende bunker af fødevarer derned, og du kan heller ikke stable en stabil fødevareproduktion på benene i lande hvor der er krig, korruption mv. Så en stabil fødevareforsyning er ikke en forudsætning for at få disse lande på fode, men snare et resultat af det (i praksis skal det nok ske lidt i parallel).

Og selv hvis det var en forudsætning, så ville det ikke nødvendigvis kræve GMO, men blot enhver form for fødevarer uanset type. For at gentage mit eksempel med Zimbabwe, så er det jo ikke fordi de ikke har god landbrugsjord, tørke eller lignende problemer at de ikke dyrker tilstrækkelig med fødevarer. Så der er ikke noget særligt behov for GMO - traditionelle landbrugsvarer ville have samme effekt.

 • 0
 • 0

@Peder

 • Det er altså ikke "vores ansvar" - det er en af "vores muligheder".

Præcis. Og er der mulighed for at eksportere fødevarer og dermed tjene penge på at brødføde de lande som ikke kan selv, uden at vi sætter miljøet og sundheden over styr, så bør vi da gøre det.

@Jacob

Overstående var naturligvis til @Peder Undskyld Troels :-)

NP :-)

Vh Troels

 • 0
 • 0

Jacob Jensen:

Der er mange gode ting man kan gøre med GMO, men også mange dårlige - du ser måske slet ingen negative ting? Jeg har aldrig set dig stille spørgsmålstegn ved noget GMO, men modsat har jeg flere gange udtrykt sympati for dine holdninger og sat mig ind i problemstillingerne.

Jeg har sagt, at det skal være helt obligatoriskt, at alle GMOer skal igennem en grundig etisk- og konsekvensanalyse og forbrugermærkning. - Det mener jeg også burde gælde anden forædling og ikke mindst statsautoriseret økologisk landbrugs helt udokumenterede påstande om "sundhed" og "miljøvenlighed" i deres produkter.

Du har ret i, at jeg ikke har kommenteret nogle negative resultater af GMOer. - Jeg har ikke opdaget nogen - i hvert fald ikke, der var uventet.

Man kan da godt f.eks. kalde det "negativt", at der (også) dannes resistens mod insektgifte i GMOer. Jeg kan imidlertid ikke se det som et problem, idet man har flere muligheder. - F.eks. har man to udviklede uselektive herbicider, glyphosat og glyphosinat, der er udviklet GMO-majs og -soya, der er resistente imod. Hvis der da opstår alvorlige problemer med ukrudt, der bliver resistent mod et af disse herbicider, kan man bare skifte til det andet.

Den virkeligt farlige aktivitet med GM sker indenfor udviklingen af medicin - især vacciner - men det vil vi vel ikke gerne undvære? - Og desuden sker det under stor sikkerhed.

Det er ofte fremhævet, at det faktum, at det bare er store multinationale firmaer, der markedsfører GMOer, er negativt pga. markedsmæssige monopolsituationer. Dagens artikel om en enkelt forsker, der har udviklet to nye byg- og hvedeplanter, hvor fosforen bedre kan udnyttes af dyr, viser, at planteforædling er langt lettere med GM-teknik end ved konventionel teknik, hvor der må medvirke store institutioner. Problemet med at det mest er "tunge" firmaer, der markedsfører GMOer, skyldes udelukkende den irrationelle frygt, der er skabt om GMOer, og som gør, at det er meget dyrt, tager unødvendigt lang tid og er usikkert at markedsføre det færdige produkt.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Hvor får du dine oplysninger fra Arne Steinmark? Det skulle vel ikke være fra kemiindustrien, GMO-forskere og andre med økonomiske interesser i GMO?

Jeg kan desværre ikke få noget af det pro-GMO snak til at passe med informationer fra ramte personer de lande, der er hårdt ramt af GMO-forureningen (USA, Canada, Indien, Argentina m.fl.). Se evt. http://ludvigslyst.dk for mere information.

I USA vil den voksende modstand nok føre til flere forbud mod GMO i nær fremtid. Et forbud mod Monsantos GMO-sukkerroer er allerede på vej: http://food.change.org/blog/view/judge_ban...

Hvem vil spise afgrøder, der producerer pesticider i skadelige mængder og fremkalder kræft eller andre alvorlige sygdomme? Det er desværre det, der berettes om fra økonomisk uafhængige kilder som værende konsekvensen af GMO.

 • 0
 • 0

Kære Peder,

Hvis man bare bevæger sig en lille smule væk fra det multinationale financerede GMO forskning, som for det meste er hemmeligholdt, er det til at finde.

F. eks.

http://shatterlimits.com/genetically-modif...

http://www.organicconsumers.org/monsanto/s...

http://worldvisionportal.org/wvpforum/view...

http://www.gmfreecymru.org/news/Press_Noti...

De multinationale virksomheder, som lover en "Kvik - Fix" til fødervare mangle, kan også tilbyde en "Kvik - Fix" for en helt dele sygdomme...

Dvs. bliver du (ufrivillige) forbruger af GMO, og syge deraf, har de en ny kunde i deres Pharma biks.

Det lyder måske meget mistroisk. Men mange af de Big - Pharma, Big - Agro virksomheder, har også en lang og mørk historie i krig, oppression og misbrug af mennesker.

Om Tjernobyl ligger i Rusland eller ej (det er faktisk Ukraine) kan være lige meget - der er ingen der kan bo der nu ;0(

V.h. R.O.

 • 0
 • 0

@Inga

Jeg er klar over at man bruger gas til at få frugt til at holde sig, f.eks. under transport og lagring. Jeg er også klar over at man spøjter voks på æblerne for at de skal se blanke ud, ligesom man i Holland bestråler frugterne.

Men stadig ved jeg også at man arbejder på GMO frugt som der skal holde endnu længere.

Jeg siger ikke at det er forkert, blot at man i det mindste kunne informere kunden om hvad det er de spiser.

Er det ikke også i dansk landbrugs interesse at man skriver på en pakke pålæg at kødet er fra polen, eller at æblerne fra Holland er behandlet med voks?

At noget er en gas betyder jo bare at det er luftformigt. N2 er en gas. Ilt er en gas. CO2 er en gas. Vi indånder disse gasser i forholdet 80:20:0,004. Æbler holder sig længere hvis der er mindre ilt.

Ethylen er en gas, som udskilles fra frugt, som modner. Det får andre frugter til at modne hurtigere. Ved at tilsætte en meget lille mængde af en analog til ethylen (solgt som SmartFresh) til luften i et frugtlager, påvirkes frugten mindre af ethylen. Mig bekendt er det tilladt at bruge i EU, men de fleste frugtavlere vælger det fra, fordi det bedre kan betale sig at sælge æblerne i stedet for at gemme dem på lager i meget lang tid. SmartFresh har været brugt til avokadoer i årevis.

Nogle æblesorter har et tykt vokslag. Det er helt naturligt. I nogle lande er det tilladt at overfladebehandle frugt. Jeg mener ikke at det er tilladt i EU, men har ikke checket efter. Er der nogen her, der kender reglerne?

Mig bekendt arbejdes der ikke på at lave GM-æbler med længere holdbarhed.

Hollandske forskere er i gang med at lave GM-æbler, som ikke bliver angrebet af skurv. Konventionelle avlere sprøjter mod skurv. Udenlandske øko-avlere bruger kobbersprøjtemidler, som har været forbudt i Danmark i årevis. Danske øko-avlere så lavt udbytte af æbler af 1. kvalitet, så de har svært ved at få økonomi i produktionen.

Der har været markedsført en GM-tomat, der ikke blev blød. Dermed kunne man lade den blive mere moden på planten, så man kunne få mere velsmagende dåsetomater. Det var en kedelig sort, som man satte generne ind i, så derfor er den ikke længere på markedet.

Jeg så gerne at alle oplysninger om produktionen af råvarer var tilgængelige via stregkoden.

 • 0
 • 0

Kære Inga,

Antibiotika resistance kan muligvis overføres via pollen til bakterie i bier. Det er muligvis en af faktorene som har førte til en markant øgning i det allerede alamerende bidød.

se f.eks.

http://www.biotech-info.net/JR...html

At der ikke er AB resistance i GMO gen. 2, er måske en fremskidt. Men hvis “genien” er ud af flasken er det måske allerede for sent at rette på den skade.

Desværre er verden blevet til “laboratoriet” og hele naturen inklusiv vi mennesker, til “prøve-kaniner”.

Mvh. R.O.

 • 0
 • 0

Niels Christensen

Hvor får du dine oplysninger fra Arne Steinmark? Det skulle vel ikke være fra kemiindustrien, GMO-forskere og andre med økonomiske interesser i GMO?

Jeg kan desværre ikke få noget af det pro-GMO snak til at passe med informationer fra ramte personer de lande, der er hårdt ramt af GMO-forureningen (USA, Canada, Indien, Argentina m.fl.). Se evt. http://ludvigslyst.dk for mere information.

Først antyder du, at Arne Steinmarks oplysninger om GMO er uvederhæftige, fordi der er "økonomiske interesser" involveret i udviklingen og dyrkningen af GMOer. Dernæst henviser du som dokumentation til en kommerciel hjemmeside, der er en reklame for din egen virksomhed. Som om det ikke skulle være nok, så viser det sig, at du prøver at sælge dine egne produkter ved at nedgøre andres. - En markedsføringsmetode, der både er dybt uetisk og ulovlig.

Det bliver helt barokt, når de produkter, du nedgør - GMO-fødevarer - hverken dyrkes eller markedsføres i Danmark.

Jeg skrev i går et indlæg - "Økologi. Fra altruisme til egoisme" - hvor jeg forklarede, at jeg selv var sluttet som økologisk avler, fordi området var gået fra at være domineret af folk, der havde omsorg for verdens resurser til først og fremmest at bestå af en livsstiloverklasse, der var optaget af et egoisitsk fokus på eget velvære og sundhed - og så en samling opportunister af såkaldte "økologiske" avlere.

Jeg må sige, at det ikke er vanskeligt at få den opfattelse bekræftet!

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Kære Inga,

Antibiotika resistance kan muligvis overføres via pollen til bakterie i bier. Det er muligvis en af faktorene som har førte til en markant øgning i det allerede alamerende bidød.

Hvis det er årsagen, hvorfor dør bierne så i Danmark, hvor der ingen GMO er?

De insektforskere, som jeg kender, mener at der er en kombination af forskellige vira, der slår bier ihjel.

 • 0
 • 0

Kære Peder,

Hvis man bare bevæger sig en lille smule væk fra det multinationale financerede GMO forskning, som for det meste er hemmeligholdt, er det til at finde.

Den slags dokumentation, du henviser til, er WWW fyldt af, og der kan man finde "god dokumentation" for at håndspålæggelse, medicin udtyndet 1 mio, gange osv. er mere effektivt end medicinindustriens produkter.

Jeg har læst meget af det, men jeg er holdt op med at argumentere imod det. - Det er lige så nytteløst, som at argumentere mod Jehovas Vidner, når de angiveligt kommer for at samtale med en søndag formiddag. - De kan ikke "samtale" - de er forblindet.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Inga Bach:

Jeg så gerne at alle oplysninger om produktionen af råvarer var tilgængelige via stregkoden.

Det er et meget vigtigt punkt for at få forståelse for de mange positive sider ved moderne brug af forædling og kemikalier i fødevarerproduktionen.

"Det konventionelle" har været "svimelået" i alt for lang tid af den kyniske propaganda fra "de økologiske". Det har bevirket, at man dæmper informationen om, hvilke produktionsmetoder, man bruger - hvilket bare øger manipulationskraften af "de økologiskes" propaganda.

Vi må til at beskrive, hvilke metoder, der er brugt, og hvilken gavn, de f.eks. har gjort mht. sikkerhed for fravært af svampegifte og bevarelsen af nyttige stoffer i produkterne.

Mvh Peder Wirstad

PS: Jeg vil benytte anledningen til at takke ing.dk for at have anlagt en mere positiv og mere kundskabsbaseret holdning til fødevareteknologier.

 • 0
 • 0

Jeg var ikke klar over at man ikke måtte nedgøre GMO, blot fordi man er landmand og dyrker GMO-fri afgrøder. Men hvis der kommer en retssag ud af det, så vil jeg da overveje af afhænde mit landbrug for at bevare min ytringsfrihed. Så skal Økologiske Landsforening vel også i retten?

Nedgøren af andres produkter for at fremme salg af egne er for øvrigt ikke ualmindeligt, men jeg har nu ikke hørt at der er kommet retssager ud af det. Et groft eksempel var Colgate, der for nogen tid siden i Søndagsavisen skrev at "tandpasta uden fluor duer ikke." Jeg kunne ikke drømme om at bruge tandpasta med fluor, for jeg har ikke fået huller i tænderne siden jeg begyndte at bruge tandpasta uden fluor!

Men hel og lykke med at hive Colgate, Økologisk Landsforening og mig i retten.

 • 0
 • 0
 1. "Vi har A-vitamin-ris, der bekæmper blindhed og død i den tredje verden". Golden Rice (den beta-caroten berigede GM Ris) dyrkes stadig kun på test-basis og forventes tidligst godkendt i (I Filippinerne) i 2012. Så det er vist en fordrejning at bruge nutid i den formulering.

 2. Lederens påstand om, at GM-afgrøders resistens overfor herbicider medfører mindre brug af sprøjtemidler, er meget omdiskuteret. Ifølge

http://www.rsc.org/delivery/_ArticleLinkin...

er antallet af typer af herbicider anvendt pr. ha logisk nok faldet (afgrøderne er typisk kun resistente overfor et bekæmpelsesmiddel). Men mængden af herbicider pr. ha er steget.

For Bt-bomuld gælder det ifølge samme kilde, at insekticid-bruget er faldet, mens der for Bt-majs bruges ca ligeså meget.

 1. Et af lederens vigtigste argumenter for at dyrke GMO'er er, at de vil øge fødevareudbudet. Det er også meget omdiskuteret om dyrkningen af gmo'er har ført til øgede udbytter i USA. Mht Bt-afgrøderne har de formentlig øget udbytterne, men mht. herbicid-tolerante afgrøder er der ikke nogle konklussive erfaringer.

 2. En meget mere effektiv (og risikoløs) måde at øge fødevareudbudet på, er at lægge fødevareforsyningen om til større grad af vegetabilsk føde.

Ud over at diskutere de potentielle fordele ved GMO-dyrkning, bør man også se på de faktiske erfaringer man har ved at dyrke GMO'er i fx USA.

 • 0
 • 0

Jeg tillader mig at kaste et spørgsmål ind i debatten, nemlig sammenhængen mellem teknologi og den mængde areal der skal til for at producere en given mængde fødevarer.

Ifald vi nu helt undsagde kunstgødning, pesticider og måske også GM for at skifte til 100% økologi, så skulle vi med vore nuværende fødevareindtag bruge 3 gange så meget areal til at producere den samme mængde mad (her antager jeg et gennemsnitligt 5 årigt sædskifte med græs og kornafgrøder).

For den danske landbrugsproduktion ville det betyde at der skulle findes 5,4 millioner ha ny landbrugsjord andetsteds (svarende til Danmarks samlede areal) -hvordan skal det ske; skovrydning i Mozambique, konvertering af græssteppe i Brasilien eller noget helt tredie?

Jeg ved godt det er en meget firkantet og ikke helt korrekt måde at stille problemet op (vores fødevareindtag ville formentlig ændre sig). Men det er en ikke uvæsentlig del af hele problemstillingen om hvordan vi laver mad til 9 milliarder mennesker uden at helt at ødelægge kloden.

 • 0
 • 0

"Nogen må bare gøre noget ved, at der bor 3 gange for mange på Jorden".

Dette er det vanligste svar prof. Felby vil få, når han tvinger folk op i det moralske dilemma mellem det overdrevene krav til fødevaresikkerhed og konsekvensen af det: Et voldsomt resursbrug, der ødelægger resten af Jordens natur.

Dette er grunden til min sarkastisk-barokke overskrift, idet 4 mia. enkeltgrave og personlige begravelsesceremonier ville være så resurskrævende, at det ville få økonomien til at stoppe op. - Så, som hutuoprørerne propaganderede, før de fyldte massegravene op med bl.a. min rwandiske svigerfamilie: "Gravene er kun halvfulde".

Frygtsomme mennesker tager ikke ansvar - de overlader det til andre. - Og de finder altid en efterrationalisering, så andre er skyld i det, der truer.

En, magtpsykopat kan dog - når de frygtsomme masser kommer i flertal - samle dem til handling mod det, de frygter. I historien giver det sig som oftest til kende ved at man skal skaffe sig "lebensraum".

Det er selvfølgeligt et meget relevant spørgsmål prof. Felby stiller, når han spørger, hvor arealerne skal komme fra, når man skal føde 9 mia. mennesker med en så stor fødevaresikkerhed, at man ikke kan bruge moderne jordbrugskemikalier, stordrift, mineralgødninger og bioteknologi.

De grupper, han spørger, føler sig bare endnu mere presset og får derfor endnu større tendens til at skylde på andre.

Derfor hjælper det ikke at vi (der kan det der med at fremstille fødevarer i store mængder), stiller spørgsmål som en dygtig forhørsleder, der stiller den afhørerede skakmat. - Vi må få de bange til at forstå, at vor ekspertviden har gjort det meget sikrere at leve, end det nogen sinde før har været. - Vi må få dem til at forstå, at vi ikke er ved grænsen for væksten i evnen til at dyrke flere og bedre fødevarer. - Vi er i begyndelsen. - Vi må få dem til at forstå, at afsløringen af enkelte tilfælde af "giftig" mad og kemikalier ikke er et resultat af, at maden og miljøet er mere giftigt end før. - Det er et resultat af, at vi tester det mere, fordi teknologien har gjort os så resursstærke, at vi nu har råd til at sige: "Vi skal ikke bare gøre folk mætte - vi skal også gøre det på den sundeste måde og tilmed på en måde, hvor de kan glæde sig over det at spise"

Hvordan det skal gøres er dog for meget for et enkelt debatindlæg.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Tak til Ingeniøren for at bringe lidt modvægt til de øko-får som ellers præger mediebilledet.

Et par svar til en af de mere seriøse kommentarer.

Frederik Brønd:

 1. "Vi har A-vitamin-ris, der bekæmper blindhed og død i den tredje verden". Golden Rice (den beta-caroten berigede GM Ris) dyrkes stadig kun på test-basis og forventes tidligst godkendt i (I Filippinerne) i 2012. Så det er vist en fordrejning at bruge nutid i den formulering.

Du har desværre ret. Pga. den langsommelige godkendelse ser det ud til at skulle tage 8 år fra GR var færdigudviklet i 2004 til den kommer ud at gøre gavn. En tragedie, når man betænker at vurderes at kunne redde 500.000 børn fra blindhed og 2-3 mio fra døden. Om året.

Opfinderen har skrevet en leder i Nature om emnet: http://www.goldenrice.org/PDFs/Nature_Opin...

"For example, we lost more than two years for the permission to test golden rice in the field".

Hvis ikke det er blod på GM'ofobernes hænder, så ved ikke hvad.

 1. Lederens påstand om, at GM-afgrøders resistens overfor herbicider medfører mindre brug af sprøjtemidler, er meget omdiskuteret. Ifølge http://www.rsc.org/delivery/_ArticleLinkin... er antallet af typer af herbicider anvendt pr. ha logisk nok faldet (afgrøderne er typisk kun resistente overfor et bekæmpelsesmiddel). Men mængden af herbicider pr. ha er steget.For Bt-bomuld gælder det ifølge samme kilde, at insekticid-bruget er faldet, mens der for Bt-majs bruges ca ligeså meget.

Vi kan diskuttere herbicid tolerance herfra og til evigheden. Det er jo hele to yndlingsaversioner på en gang (herbicider og GM). Jeg kan forsikre dig at mange som arbejder med GM ærger sig over at det blev de første GM afgrøder på markedet. Men husk nu på at herbicid tolerance ikke er unikt for GMO'er. Majs har f.eks. naturligt tolerance overfor atrazin. Tidligere brugte man i USA og andre lande netop atrazin mod ukrudt i majs, men det er nu erstattet af glyphosat pga. "roundupready" majs. Der er bred enighed om glyfosat er langt mindre problematisk end atrazin, men modstanderne vil hellere tale om absolute mænger (kg/ha) eller det ligeledes næsten meningsløse begreb "behandlingshyppighed".

 1. Et af lederens vigtigste argumenter for at dyrke GMO'er er, at de vil øge fødevareudbudet. Det er også meget omdiskuteret om dyrkningen af gmo'er har ført til øgede udbytter i USA. Mht Bt-afgrøderne har de formentlig øget udbytterne, men mht. herbicid-tolerante afgrøder er der ikke nogle konklussive erfaringer.

Indtil nu er der ikke markedesført nogen GMO'er som er modificeret til at vokse sig større som sådan. Det har handlet om tiltag der mindsker tab til skadedyr og ukrudt. Jeg husker at have læst, at amerikanerne nu ser mindre udsving i høsten og en fortsættelse af de hidtidige stigninger. Det er i sig selv meget værdifuldt. Vi har jo set, også i det senere år, at udsving i høsten og dermed prisen kan have dramatiske konsekvenser. Men mere dramatiske forbedringer af udbyttet er ganske rigtigt et fremtidssenarium.

 1. En meget mere effektiv (og risikoløs) måde at øge fødevareudbudet på, er at lægge fødevareforsyningen om til større grad af vegetabilsk føde.

Om det er helt riskofrit ved jeg ikke, men det er ihvertfald effektivt og noget enhver forbruger kan tage på sig.

 • 0
 • 0

At der ikke er AB resistance i GMO gen. 2, er måske en fremskidt. Men hvis “genien” er ud af flasken er det måske allerede for sent at rette på den skade. Desværre er verden blevet til “laboratoriet” og hele naturen inklusiv vi mennesker, til “prøve-kaniner”.

Mvh. R.O.

Og hvor tror du generne fra antibiotikaresistens kommer fra?

Det er helt godnat at frygte overførsel af et gen fra planter til bakterier når dette aldrig er observeret i naturen og når det pågældende gen i forvejen er vidt udbredt i bakteriefloraen.

 • 0
 • 0

[quote]At der ikke er AB resistance i GMO gen. 2, er måske en fremskidt. Men hvis “genien” er ud af flasken er det måske allerede for sent at rette på den skade. Desværre er verden blevet til “laboratoriet” og hele naturen inklusiv vi mennesker, til “prøve-kaniner”.

Mvh. R.O.

Og hvor tror du generne fra antibiotikaresistens kommer fra?

Det er helt godnat at frygte overførsel af et gen fra planter til bakterier når dette aldrig er observeret i naturen og når det pågældende gen i forvejen er vidt udbredt i bakteriefloraen.

[/quote]

Du har selvfølgeligt ret Claus. Det centrale i det, du citerer er dog dette:

Desværre er verden blevet til “laboratoriet” og hele naturen inklusiv vi mennesker, til “prøve-kaniner” <<<.

Det er jo åbenbart, at han har meldt sig ud af "verden" - eller i hvert fald af den del - "laboratorielederne" - der ikke bare er passive medvirkende (ofre).

Han - som så mange andre bange mennesker - kan man ikke gøre andet med end at prøve at fjerne deres frygt.

Oplysning er selvfølgeligt en del af "behandlingen", men ekspertviden giver ofte indtryk af, at "vi kan alt - bare overlad ansvaret til os". Når noget så går galt - og det gør det jo altid, så lang tid, vi ikke kan give folk evigt liv - så mister de frygtsomme troen på os.

 • Vi må i al vor information indbygge, at før udviklingen af moderne teknologi opnåede næsten ingen at dø af ælde.
 • Vi må få de frygtsomme til at forstå, at alle mennesker kan bidrage til en udvikling mod en bedre verden, så de kan få den offensive holdning, der er nødvendig for at indse, at en bedre verden ikke fås ved at afvikle "os".
 • Vi må også få dem til at forstå, at selv om det er en helt naturlig reaktion at fokusere på det, der går galt, når vi er nået så langt, at det meste går godt - så må vi alle lære at forstå, at uden menneskets fantastiske evne til at forbedre "naturen", så levede vi alle i en "natur", hvor de færreste af os blev så gamle, at vi blev bevidste om det fællesskab, vi indgår i.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

@ Niels Christensen

Du driver et gårdsudsalg: http://ludvigslyst.dk Det er ikke godkendt økologisk, så for at “narre” de godtroende, erklærer du det “GMO-fri zone”

Du ved helt klart selv, at ingen i Danmark dyrker GMOer og ingen i Europa dyrker GMOer til menneskeføde, så din markedsføring går helt klart på at fremhæve ting ved dine produkter, som er fælles for alt, hvad der kan købes i Danmark.

Du driver også: http://www.helseudsalg.dk/shop/frontpage.html Her sælger du natur- og homøopatmedicin.

Homøopatmedicin er som bekendt “lægemidler” udtynnet til molekylniveau per dose. Din pris på 20ml for udtynnet sennepsekstrakt osv. sælges for 90 kr! - 4500 kr/l !!!

Jeg ved ikke, hvordan lovgivningen for kvaksalveri er i Danmark. I Norge vil din markedsføring klart rammes af loven, fordi du sælger urtemedicin under navnet “lægemiddel” og i tillæg angiver, hvilke medicinske lidelser, det har virkning imod - bl.a. nedsat hjertefunktion!! Du sælger det også til udlandet - bl.a. Norge - og da rammes du i hvert fald af den norske kvaksalverlov, hvis “lægemidlet” undersøges i tolden. - Det er måske også derfor, du ikke sælger det til USA, hvor de er meget strængere end her.

Jeg har et nærstående menneske i Danmark, der på en dårlig pension køber sig fattig på håndspålæggere, homøopater og homøopatmedicin. Jeg er sikker på, at den “afhængighed” er langt mere skadelig for hendes helse, end hvis hun spiste GMOer. - Aller bedst ville det nok være for hendes helbred, hvis hun ikke hele tiden gik og frygtede for sit helbred pga. alt det gift, sådanne som dig har bildt hende ind, hun får ved en normal kost.

Du er medlem af en ny bølge af “snakeoil agents” som plagede USA for mange år siden. Nogle af jer kan da godt være i god tro, men de fleste udnytter blot kyniskt folks frygt og helseplager.

Peder Wirstad

PS: Du angiver i din "propaganda", at GMO uden tvivl vil udfases inden få år. Du ved helt sikkert at det er lodret løgn og manipulation, men af hensyn til læserne vil jeg bede dem se på dette: http://www.gmo-compass.org/eng/agri_biotec...

Læg mærke til at den enorme øgning af GMOer på verdensplan især skyldes udviklingen i ulande, og at arealet der vil overstige Vestens næste år.

 • 0
 • 0

Hvad med patent problematikken. Uden GMO er der ingen der kan kræve nogen afgift at en fattig bonde. Med GMO går der da i al fald mange historier om kemi koncerne der anlægger retsager mod "de små" på spinkelt grundlag.

Er i trykke ved den problematik ?

/Henrik

 • 0
 • 0

...ja bestemt.

Jeg er mere tryg ved en GMO afgrøde i et Uland, frem for at se stakler, der med en simpel klud for mund og næse, går rundt med en håndbetjent giftsprøjte på ryggen i en mark og sprøjter Cheminova kemikalier ud.

De kemikalier er sandsynligvis ikke er doseret som brugsanvisningen foreskriver da sprøjteføreren ikke kan læse, men antageligt doseret som vi gør med Ajax i gulv-vaskevand.

 • 0
 • 0

Jeg er mere tryg ved en GMO afgrøde i et Uland, frem for at se stakler, der med en simpel klud for mund og næse, går rundt med en håndbetjent giftsprøjte på ryggen i en mark og sprøjter Cheminova kemikalier ud

 • jeg kan i denne forbindelse varmt anbefale klummen 'Rastrups Asien' (af Ulrik Høy), på bagsiden af kultursektionen i seneste WA. Har man ikke avisen, kan man (diskret) forsøge sig her:

http://www.hansogoline.dk/netv/Rastrup.htm

 • 0
 • 0

Nu læser jeg sjældent Politiken, da jeg ikke er medlem af det parti :o)

Men jeg har mine oplysninger om misbruget fra mange andre steder. Jeg har repareret sprøjtefly (Airtruk og Pawnee) der drønede rundt i Algier og nærliggende lande. Blandt andet ser jeg hvorledes franske vinbønder frygtløst drøner rundt blandt vinstokkene og spreder den kalk og blåstens holdige sprøjtemiddel Bordeauxvædske i rigelige mænder, når jeg er dernede. Og det myggeplagede Carmaque delta holde man sig ikke tilbage med sprøjterne. Heller en lidt højere koncentration af DDT i fedtet frem for Malaria.

Jeg vil bestemt ikke tages ved næsen af manipulerende journalister, der mener at målet helliger midlet, men må også erkende, at det mest er den selvindbildte "silketråds" opfattelse af etik der forhindrer mig i at tage hans avis alvorligt.

Hvad og hvorledes UP gebærder sig kan jeg ingen mening have om da man åbenbart som det fremgår af dit link Hans Henrik, at man sandsynligvis er misinformeret derom.

 • 0
 • 0

Jeg vil bestemt ikke tages ved næsen af manipulerende journalister, der mener at målet helliger midlet, men må også erkende, at det mest er den selvindbildte "silketråds" opfattelse af etik der forhindrer mig i at tage hans avis alvorligt

 • enig, og tænk på, at uden 'nettet' (blogosfæren) kunne 'tråden' utvivlsomt blot ha' fortsat deruda'! :(
 • 0
 • 0

Hvad med patent problematikken.

Uden GMO er der ingen der kan kræve nogen afgift at en fattig bonde.

Med GMO går der da i al fald mange historier om kemi koncerne der anlægger retsager mod "de små" på spinkelt grundlag.

Er i trykke ved den problematik ?

/Henrik

Først og fremmest skal vi lige have på plads at konventionelt forædlede sorter også kan være beskyttede;

"Alle bedrifter over 17,6 ha skal ifølge lovgivningen betale licensafgift for nyhedsbeskyttede sorter ved benyttelse af hjemmeavlet udsæd." Mere: http://www.sortsejere.dk/hjemmeavlet/

Dette synes at være gået helt hen over hovedet på GM'ofoberne. Velsagtens fordi det er helt uproblematisk. Hvorfor skulle det også være et stort problem at udviklere indenfor planteforædling og bioteknologi nyder de samme privilegier som andre opfindere? Er det værre at patentere en ny type såsæd end en ny type plov? I bund og grund findes patenter vel fordi de også er i almenvelets interesse.

Mht. store koncernernes påståede forfølgelse af sagesløse småbønder... har jeg ikke kunnet finde meget materiale med kød på. Den mest omtalte, candiske Schmiser, har dom for at have opformeret GM-frø ved selektion med glyfosat. Det synes jeg da er helt rimeligt at patenthaveren går i rette med.

Inden der kommer en eller anden GM'ofob og påstår at man kan komme i en patentklemme pga. utilsigtet GM bestøvning eller lignende på sin mark vil jeg lige henvise sameksistenslovens §9-12, som tværtimod sikrer man kan få erstatning i sådanne tilfælde.

Men lad os da høre. Hvilket grundlag kan man finde i dansk lov, som kan bruges mod bønder der har været udsat for GM-forurening? Hvilke verificerbare sager har der været i udlandet?

 • 0
 • 0

jeg forklarede, at jeg selv var sluttet som økologisk avler, fordi området var gået fra at være domineret af folk, der havde omsorg for verdens resurser til først og fremmest at bestå af en livsstiloverklasse, der var optaget af et egoisitsk fokus på eget velvære og sundhed - og så en samling opportunister af såkaldte "økologiske" avlere.

Så du overlod bare slagmarken til de "onde andre"? Der må være svært at være dig Peder. Findes der overhovedet gode mennesker uden dig selv her i verden?

Mvh Søren

 • 0
 • 0

.......Peder blev bare klogere på menneskeheden og følte at hvis han fortsatte af den vej, ville han føle sig som en svindler i erkendelsen af at Økologi er religion, der ikke harmonerer med den viden, han af anden vej har skaffet sig........det er da ret enkelt.

 • 0
 • 0

Peder blev bare klogere på menneskeheden

Ja, det er jo rigtigt nok - når han selv skal sige det. Men skal vi ikke undlade at diskutere andre på debatten i 3 person? Jeg har da mine tvivl om hvorvidt Peder føler sig tryg ved din sledske tale.

Men jeg kan da tage fejl.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Det gør du jævnt, tager fejl,som selvbestaltet overdommer, der faktuelt teknisk er gået istå, hvilket ses af, at du hele tiden går efter manden frem for bolden.

Jeg mindes ikke at du har præsteret indlæg om ting, der kunne interessere andre, men hele tiden skal korrekse alle negativt, som med denne bemærkning:

<<<< Findes der overhovedet gode mennesker uden dig selv her i verden?>>><

Peder skal nok klare sig, stol på det :o)

 • 0
 • 0

Aha. Nu forstår jeg. Måske er det ikke så slemt for ballancen alligevel. Altså: Fundamentalt problem: Der er for mange menesker på jorden! Løsningensstrategi: Skaf dem mad - hurtigt. Løsning: Optimer fødevareproduktion for envher pris -> GMO

Jubel

Men hov, løste det problemet, eller blev det bare værre? Hvis det tårepersende argument om at redde verdens sult og nød virkelig skal have lov at blomstre, så skal det udfordres af sin egen yderste konsekvens - en endnu større overbefolkning. Det bliver det bare ikke, for ingen spin doktor i verden vil anbefale en beslutningstager at røre ved det emne.

Jeg tror ikke at der ligger smukke tanker bag. Jeg tror de bliver brugt bevidst som argumentation. Jeg tror den altafgørende motivation er 1- Profit, og det er der ikke noget galt i, blot det er indenfor de acceptable risici for samfundet. 2- Professionel innovation, som jeg er vild med og som vitterligt har skabt den skønne verden vi er i, men også har brug for at få sat grænser når effekten af innovationer har for store risici.

Men tilbage til ballancen. Fejltagelser i forbindelse med GMO har potentiale til virkelig at gå galt. Og når det sker, så skal vi nok få fyldt massegravene op. Lige netop på det tidspunkt ville jeg ønske at jeg havde haft mulighed for at vælge...

 • 0
 • 0

Peder Wirstad, først anklager du mig for at nedgøre andres produkter for at fremme salg af egne. Men du fremhæver meget grundigt at GMO ikke sælges som fødevarer i Danmark, så hvordan kan det være være tilfældet?Det GMO-alternativ, som jeg nedgør, findes ikke på markedet i Danmark som et konkurrerende produkt.

Så nedgør du mine helseprodukter. Det med at nedgøre er du vist ret god til, den ros skal du have. Men det preller desværre af på mig. Nu må jeg ikke reklamere i dette forum for min naturmedicin (der er godkendt af de danske myndigheder), men som sagt, kritikken preller af.

 • 0
 • 0

Kære Inga,

[quote]Antibiotika resistance kan muligvis overføres via pollen til bakterie i bier. Det er muligvis en af faktorene som har førte til en markant øgning i det allerede alamerende bidød.

Hvis det er årsagen, hvorfor dør bierne så i Danmark, hvor der ingen GMO er?[/quote]

fordi, det er, som jeg skriver; muligvis EN af faktorene, som har førte til en markant ØGNING i det allerede alamerende bidød.

En - faktorer blandt andre; herunder sprøjtegift, mider og som du selv skriver, vira.

Mvh. R.O.

 • 0
 • 0

...ved vi?

Der er så mange påstande her i denne tråd ,der ikke dokumenteres , at man sandsynligvis må antage at en del af dem er rene gætterier.

Da jeg mener mig ligeså god til at gætte, som alle andre ,der ikke har, eller har haft bier, så jeg gætter på, at ingen her ved hvad årsagerne er til en eventuel bi-overdødelighed. Selv i de artikler der dukker op i pressen, om den sorte død blandt bier er forvirringen total.

Jeg kan bare ikke gøre fra eller til så jeg håber at de som har bedre forstand derpå, finder en løsning......jeg prøver så at lytte til dem der har en uddannelse indenfor eller arbejder med biologi og landbrug som må være nærmere løsninger ...end gætteholdet .

 • 0
 • 0

Når du absolut vil kommentere min person frem for at deltage i diskussionen, kunne du så ikke istedet for give mig karakterer for udførsel og kunstnerisk kvalitet..,,,,det er kun et ønske, da jeg ikke ved om du magter så høje tal som jeg fortjener :o)

 • 0
 • 0

Nu må jeg ikke reklamere i dette forum for min naturmedicin (der er godkendt af de danske myndigheder), men som sagt, kritikken preller af.

Det er da muligt at kritikken preller af. Men føler du aldrig sådan rent personligt lede ved dig selv, når du tager dig dyrt betalt fra dine medmennesker for produkter som med 100% sikkerhed er fuldstændigt virkningsløse?

Selv ville jeg ikke kunne få mig selv til det. Men folk er jo så forskellige.

 • 0
 • 0

Kære Claus,

Og hvor tror du generne fra antibiotikaresistens kommer fra?.

Hvis du mener hvor generne [i]for[i/] AB resistens kommer fra, så mener jeg at de oprindeligt kommer fra bakterie, dvs. at det er tale om bakterie gener, som er “splicede” inde i planter.

Det er helt godnat at frygte overførsel af et gen fra planter til bakterier når dette aldrig er observeret i naturen...

Det er ikke sikkert, set fra en bakteries synsvinkel, at plante gener er særlig brugbar. Det er fordi bakterie er god til selv at udvikler de gener som de har brug for. Plante gener, som evt. kan optages af bakterier, giver sandsynligvis ingen selektive fordele, og vil derfor være meget svært at “observere”...

...det pågældende gen i forvejen er vidt udbredt i bakteriefloraen.

Nemlig! Og derved har den bevist sin nytte, duelighed, samt spredningspotentiale for bakterie. Men gener er ikke universelle. De er (groft sagt) kun tilstede der hvor de giver en vis selektive kraft. Det er først når bierne behandles med AB, at en AB resistens gen giver mening for bakterierne på/i bierne... og det er svært for en bakterie på en bi at hente et gen fra bakterie i muldlaget. Det vises ved at AB behandling har før været effektiv imod bisygdommen AFB i et menneskealder. Det som der er tale om, er at pollen, som bierne både spiser og nærmest bader i, har indeholdt bakterie DNA for AB resistance (i et miljø med kraftigt selektion for AB resistance). Er det virkeligt så “godnat” at forestiller sig en overførsel her? Husk lige at pollen er beregnet til overførsel af gener, og at bakterie er mestre i at bytte gener med hindanden.

Mvh. R.O.

 • 0
 • 0

Jeg må beklager, at der på trods af flere redigeringsforsøg, ikke har lykkedes mig at få citations systemet til at virke for ovenstående indlæg. vh. R.O.

 • 0
 • 0


“Jeg kan bare ikke gøre fra eller til så jeg håber at de som har bedre forstand derpå, finder en løsning......jeg prøver så at lytte til dem der har en uddannelse indenfor eller arbejder med biologi og landbrug som må være nærmere løsninger ...end gætteholdet .”

Hej Bjarke,

Vil du så måske “lytte” til ham her?

"GMO testimony" Submitted by Joe Rowland 
to the N.Y. Assembly standing committees on agriculture, consumer affairs
and the assembly task force on food, farm, and nutrition policy
October 3, 2000

“Thank-you for inviting me to testify on the subject of genetically modified organisms. I'm a commercial beekeeper, and the secretary/treasurer of the Empire State Honey Producers Association. I also sit on the executive committee of U.S. Beekeepers, a national trade association.”

“At the beginning of my testimony, I mentioned the fact that bees in the U.S. are increasingly afflicted with a strain of antibiotic resistant American Foulbrood (AFB). Before the advent of antibiotics, this bacterial infection was the most serious bee disease in the world. Tetracycline had been used effectively against AFB for 40 years until 1996. In that year, tetracycline resistance was confirmed in both Argentina and the upper Midwestern states of Wisconsin and Minnesota. Since then, it has spread to at least 17 states, including New York. During the 1990's, millions of acres of Round-up Ready crops were planted in the U.S. and Argentina. According to my information, the antibiotic resistant gene used in the creation of Round-up Ready crops was resistant to tetracycline. After 40 years of effective usage against an infective bacterium found in the guts of honeybees, suddenly 2 geographically isolated countries develop tetracycline resistance simultaneously. A common thread between the U.S. and Argentina is the widespread and recent cultivation of GM crops containing tetracycline resistant genes.”

“Professor Mark Winston, a Canadian bee research specialist, has attempted to review scientific studies pertaining to bees and GMO's. As you might expect, most GM research has been conducted by the biotechnology companies who create GMO's. What I did not expect is that this research is considered proprietary information, and not subject to public scrutiny. Prof. Winston contacted the Canadian Food Inspection Agency and encountered a brick wall. Their response was that, yes, honeybee larvae or adults had been examined in tests with GM pollen. They would not reveal what GM crops were tested, who did the testing, what the experimental protocol was, or the results of the tests. Information which is absolutely essential for the independent validation of Biotech company claims regarding the safety of GMO's is unavailable to the GMO consuming public. It is my understanding that FDA policy is similar to the Canadian Food Inspection Agency. This veil of secrecy does not serve the public interest and should be lifted as a precondition for EPA approval of GMO's. Proprietary research on presently approved GMO's should also be publicly accessible.”

Udvalgte citater fra http://www.biotech-info.net/JR_testimony.html

Ja Bjarke, du kan vælge at forholde dig udelukkende til den information som industrien og dens representanter fodrer dig med. Du kan også vælge at tænke selv og stiller kritiske spørgsmål til det nuværende process, som desvære har potentiale til at ødelægger mere end den gavner. Mvh. R.O.

 • 0
 • 0

Det er jo ikke behagelig læsning, men forskerne tager dog forbehold.

They would not reveal what GM crops were tested, who did the testing, what the experimental protocol was, or the results of the tests. Information which is absolutely essential for the independent validation of Biotech company claims regarding the safety of GMO's is unavailable to the GMO consuming public.

Jeg ved meget lidt om bier, men spørg mig om teknik....og om vegetarianere (økologi) samt religionersamt politik og Akraft, så er jeg mere på hjemmebaned

 • 0
 • 0

Det er da muligt at kritikken preller af. Men føler du aldrig sådan rent personligt lede ved dig selv, når du tager dig dyrt betalt fra dine medmennesker for produkter som med 100% sikkerhed er fuldstændigt virkningsløse?

Selv ville jeg ikke kunne få mig selv til det. Men folk er jo så forskellige.<<<

Kære Jens, Homøopati, som jeg mener du omtaler her Jens, har muligvis en virkemekanisme, som er udover din forstand lige nu. Men det kan ikke samstilles med at Niels ved at det er med 100 % sikkerhed fuldstændigt virkningsløs. Det kan være at Niels har oplevede en god effekt ved brug af homøopati. Ligesom mange andre har. At du muligvis har taget en uddannelse, som præger dig så meget at du kun ser et mennesker som et rent fysisk entitet, er vel din begrænsning.

Homøopati er udviklede af læger, og anvendes af læger i flere lande, enda i lille DK. I forhold til meget andet medicin, er det ganske billigt. Man kan også fremstille det selv, men det kan som regel ikke betale sig.

Mvh. R.O.

 • 0
 • 0

Hej Robert Tetracylinresistens er vidt udbredt i naturen og kan findes i enhver jordprøve. Forkomsten er sæligt høj hvis der været anvendt husdyrgødning, og særligt selvfølgelig hvis dyrene har været behandlet med tetracylin. Man har ligefrem kunnet konstatere en stigning i den generelle forkomst i jordprøver indsamlet siden 1940'erne. Antaglig pga. veterinærmedicin. Når du så fortæller at biavlerne (også) har brugt tetracylin mod den samme sygdom i 40 år hos bier der flyver frit rundt i landskabet, så er det vel ikke så underligt at de på et tidspunkt får problemer med resistens?

Mht. påstanden om en GM-forbindelse, er min første tanke at tetracylin ikke ligefrem er den mest udbredte ARM til plantetransformation. Kan du påvise at der overhovedet er sådanne afgrøder godkendt i USA og Argentina? Måske du kan finde et eksempel i CERA's database:

http://www.cera-gmc.org/?action=gm_crop_da...

Ja, jeg spørger bare, for de RoundupReady majs og soja jeg lige hurtigt har kigget på indeholder ikke tetracyklinresistens, men utænkeligt er det da heller ikke.

 • 0
 • 0

Man får den tanke, at mange slet ikke fatter hvilket unaturligt indgreb genmanipulation er. /Hvor/ unaturligt det er, og hvilke konsekvenser det kan få. Og at disse også findes blandt dem der udvikler GMO.

 • 0
 • 0

Når du absolut vil kommentere min person frem for at deltage i diskussionen,

Hvis jeg var arbejdsløs, pensionist eller for tyk og doven til at bevæge mig ud i den friske luft en gang i mellem ville jeg sikkert deltage 10 gange så meget i diskussionen - men indtil videre giver jeg så meget som jeg kan overkomme og gider - det må du stille dig tilfreds med. Og du skal ikke bestemme hvad jeg skal skrive om - eller opstille normer for hvad rigtige ingeniører skal mene.

Heldigvis er der forskel på ingeniører og ikke alle er som dig - lad os i det mindste glæde os over det.

Må jeg give dig et godt råd - tag dig sammen og få dig et liv. Der er ingen grund til at kede sig ihjel når man skal dø under alle omstændigheder.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Desværre ser meget af denne diskussion ud til at bassere sig på myter og fejlopfattelser af grundlæggende forhold i et så stort antal, at det kan synes håbløst at gå igennem dem.

En genganger er dog opfattelsen af, at immunitet eller resistens erhverves eller udvikles hos den enkelte organisme.

Området må opdeles i immunitet overfor fremmede biologiske organismer i andre højerestående organismer og det, der normalt udnyttes ved brug af pesticider. Det første er megt kompliceret, og det er der, man finder den "poppulære" opfattelse af immunitet - nemlig den at det er muligt at lære en højerestående organisme til at bekæmpe et fremmed bioaktivt stof eller en fremmed celle.

Ved udviklng af selektive pesticider udnytter man en fysisk indretning eller biologisk proces i den organsime, man vil dræbe, som gør, at man med et bestemt stof kan skade en biologisk proces i organismen, så den dør eller ikke kan formere sig. At andre organismer, som man ikke vil skade, er resistente overfor netop det stof, er fordi, de har en anden fysisk udformning eller biologisk mekansime.

Når derfor en bakterie eller plante "udvikler resistens" mod et antibiotika eller herbicid, så er det egentlig et forkert sprogbrug, fordi det ikke er den enkelte organsime, der lærer at "forsvare sig". Resistensen eksisterer allerede hos enkelte individer af arten, men da den ikke har haft betydning for overlevelsen - ja den har måske været negativ ved f.eks. at give en langsom reproduktion - så er arten som helhed mulig at bekæmpe med vedkommende antibiotika eller herbicid. Når de følsomme individer imidlertid dræbes gennem mange generationer, så ser det ud til at den overlevende stamme har opnået resistens.

Opfattelsen af, at der overføres "resistensgener" til en organsime fra en anden, er derfor helt forkert, og er derfor aldrig årsagen til udvikling af resistens (muligvis dog indenfor bakterier, men i meget begrænset omfang).

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Kære Claus,

Ved at google: tetracyklin maize OR cotton OR wheat OR soya "roundup ready" Få jeg en hel del hits, som synes at peger på at de er i brug.

For at pille et mindre styk ud af det som jeg tidligere citerede:

After 40 years of effective usage against an infective bacterium found in the guts of honeybees, suddenly 2 geographically isolated countries develop tetracycline resistance simultaneously. A common thread between the U.S. and Argentina is the widespread and recent cultivation of GM crops containing tetracycline resistant genes.

At resistensen er pludselig opståede og i to adskilte lande, peger ikke umiddelbart på at det er en resultat af de behandlinger som har allerede fundet sted i 40 år.

Det er også stort forskel i de utilsigtede virkninger ved korrekt brug af et antibiotikum til behandling af en sygdom, og “behandling” som vækstfremmer i dyrefoder. Det sidstenævnte kan bruges som eksempel på misbrug af teknologi. Der er nogen som øger deres indtjening herved, mens andre skal betale regningen. Og regningen kan bl.a. bestå i antibiotikaresistance i bakterier som fremkalder sygdomme i mennesker.

Mvh. R.O.

 • 0
 • 0

Kære Peder,

“Hyggeligt” af dig at omtaler mig i 3. person i dit indlæg. Det et ret klamt oplevelse at læse dit forsøg på at overbevise andre om hvilket type person jeg er. Det ved du stort set intet om, men det holder dig naturligvis ikke tilbage. Personangreb og demonisering er blandt dine stærkeste midler. Og du bruger dem flittigt, for at flytte fokus og for at få “dine modstander” til at se mindreværdigt ud. Ganske professionelt.

Men du skriver, at den “behandling” som jeg behøver, er delvis oplysning.

Det finder jeg sært - at det skal kom fra dig. Du har, i tidligere debattråd, nægtede at svare på mine spørgsmål, med den baggrund at det vil være “kontraproduktiv”.

Du er meget dygtigt til at dele debatten op i to lejre. De som er “for teknologi”, og de som er imod det. Hermed tager du (“dit” lejre) kredit for al tekniske fremgang i menneskehistorien. Der er næsten ingen grænser til hvad du / I kan... Citat: ...så lang tid, vi ikke kan give folk evigt liv... citat slut. Og os andre, vi som er kritisk overfor GMO? Ja vi skal være ansvarlige for massegrave til 4 milliard mennesker!

Det er sort hvidt tænkning, der går rent ind hos dem der helst vil være fri for selv at tænker.

Men polarisering af debatten gavner kun dem som har yderligegående standpunkter, da det tvinger moderate meningsholdere til at “vælge side”.

Man skal lige huske, at af de teknologiske forbedringer, som har givet menneskeheden fremgang, har du sandsynligvis ingen opfundet. Der er ingen på debatten som forslår at vi forsager al teknologi. Der er tale om kritik af brugen af en teknologi med potential for store ødelæggelser. En teknik, som i sin nuværende form er stærkt magtforvridende. En teknik som kan tjene menge penge - for nogle få mennesker, og begrænser mulighederne for mange andre.

Mvh. R.O.

 • 0
 • 0

Kære Peder,

[quote]Hvis man bare bevæger sig en lille smule væk fra det multinationale financerede GMO forskning, som for det meste er hemmeligholdt, er det til at finde.

Den slags dokumentation, du henviser til, er WWW fyldt af, og der kan man finde "god dokumentation" for at håndspålæggelse, medicin udtyndet 1 mio, gange osv. er mere effektivt end medicinindustriens produkter.

Jeg har læst meget af det, men jeg er holdt op med at argumentere imod det. - Det er lige så nytteløst, som at argumentere mod Jehovas Vidner, når de angiveligt kommer for at samtale med en søndag formiddag. - De kan ikke "samtale" - de er forblindet.

Mvh Peder Wirstad [/quote]

Kære Peter,

Jeg tvivler at du vil anerkende GMO afgrøder som potentielt sundhedsfarlige, selv hvis de eksploderede på din tallerken. At du fornægter al information som kommer fra forbrugerne er behændigt, hvis du udelukkende har producentens ærinde at løbe. Er det måske bjælken i dit eget øje som du ser hos Jehovas Vidner?

Som (selvbestaltede?) talerør for GMO industrien, ved du nok at langt de fleste forskningsmidler indenfor området tilkommer industrien selv, derefter kommer universiteterne som er til dels sponsorerede af industrien. Industrien holder tilbage de resultater som de finder “kontraproduktive”.

WWW er vist et brogede verden. Men det er også et fantastisk medie for “den lille mand” at komme til ord. Du har angiveligt store ambitioner på menneskehedens vegne. Hvordan vil du gøre noget godt for menneskerheden når du ikke vil lytte til mennesket?

Mvh. R.O.

 • 0
 • 0

Du er medlem af en ny bølge af “snakeoil agents” som plagede USA for mange år siden. Nogle af jer kan da godt være i god tro, men de fleste udnytter blot kyniskt folks frygt og helseplager.

Det er lige som taget fra “Big-Pharma Lobby Guide Book” Har du også den på hylden Peder?

Mvh. R.O.

 • 0
 • 0

Kære Claus,

Ved at google: tetracyklin maize OR cotton OR wheat OR soya "roundup ready"

Få jeg en hel del hits, som synes at peger på at de er i brug.

Mystisk. Jeg får ikke noget lødigt. Vil dele et par af dine hits med os? Jeg formoder du heller ikke kunne finde sådan en afgrøde i CERA's database over godkendte GM-afgrøder?

Det er jo ret afgørende for din pointe at afgrøder med tetracyclin resistens overhovedet findes.

 • 0
 • 0

Kære Peder,

Du skriver:

Frygtsomme mennesker tager ikke ansvar - de overlader det til andre. - Og de finder altid en efterrationalisering, så andre er skyld i det, der truer. En, magtpsykopat kan dog - når de frygtsomme masser kommer i flertal - samle dem til handling mod det, de frygter. I historien giver det sig som oftest til kende ved at man skal skaffe sig "lebensraum".

Så er det vel godt, at der er mennesker som ikke bare sluge storeindustriens propaganda, men vil selv tag ansvar, og tør tænker udenfor de rammer som “systemet” tilbyder.

“Lebensraum” var et yndet koncept hos Adolf Hitler. Han kom til magten ved hjælp at storindustrien, som financerede hans parti og drev KZ lejrene, - som var en del af deres genetisk- renheds og forsknings program. Nogle af hans største støttere, var firmaerne BASF og Bayer. Begge er stadig stort på Pharma og Agro fronten, herunder GMO.

Videnskaben og praksis i Nazi Eugenics blev udviklede bl.a. igennem “Kaiser Wilhelm Institute for Psychiatry” og “Kaiser Wilhelm Institute for Anthropology, Eugenics and Human Heredity”. De var financerede og inspirerede af Rockefeller Group (nu Rockefeller Foundation).

Der var mange veluddannede videnskabs folk involverede i Eugenics programmet, hvilket gav Hitler videnskabeligt legitimitet. Udover at være en ekstrem magtfuld ejer i verdens banksystem (herunder medskaber af den nuværende “finanskrise”), er Rockefeller familien også stærkt involverede i udvikling og markedsføring af GMO.

Men en anden grund til at Hitler kom til magten, var at han havde en fremragende propaganda maskine. Den magtede at sælge nazisternes “vision”, som vejen til en bedre verden.

Mvh. R.O.

 • 0
 • 0

Homøopati, som jeg mener du omtaler her Jens, har muligvis en virkemekanisme,

Op i røven med virkemekanismen. Lad os nu bare starte beskedent med at vise at det overhovedet har en virkning. Ikke en eneste korrekt gennemført naturvidenskabelig undersøgelse har til dags dato kunne vise nogen som helst effekt af homøopati overhovedet, Så der er lige et stykke vej endnu der. Men fat mod...den næsten undersøgelse skal nok vise en effekt...helt sikkert...bare vent.

som er udover din forstand lige nu.

Ja, folk der er uforstandige kan ikke se klæderne!

At du muligvis har taget en uddannelse, som præger dig så meget at du kun ser et mennesker som et rent fysisk entitet, er vel din begrænsning.

Ja, viden har det med i uhyggelig grad at begrænse hvor mange ting man sådan uden videre tror på. Af samme grund anbefaler mange kristen fundementalister (Jehovas vidner f.eks.) at man afholder sig fra at tage videregående uddannelser.

Homøopati er udviklede af læger, og anvendes af læger i flere lande, enda i lille DK.

Ja i dine drømme!

I forhold til meget andet medicin, er det ganske billigt. Man kan også fremstille det selv, men det kan som regel ikke betale sig.

Drik du lidt kartoffelvand i stedet. Det er der i det mindste vitaminer i.

 • 0
 • 0

Hej.

Her er et link til kort og i mine øjne god info om problemerne og relevante bekymringer omkring GMO:

http://www.earthsave.org/lifestyle/genfood...

Jeg har intet med sitet at gøre og kender stort set ikke noget til deres "mission", men det der står er ret klart og virker temmelig velunderbygget. Især den sidste del af info'en er interessant synes jeg. God fornøjelse.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten