Leder: Opdel Klima- og Energiministeriet i to

Det lignede en genistreg, da Connie Hedegaard blev minister for klima og energi efter det seneste Folketingsvalg. Områderne er to alen af et stykke og samtænkningen af energiforsyning med reduktion af CO2-udledning var oplagt og samtidig kontroversielt tænkt. Desværre ser det nu ud, som om det primært er det internationalt orienterede arbejde med at arrangere klimatopmødet i København 2009, der løber med embedsmændenes fokus.

Det er en stærk politisk prioritering at lade Danmark stå i front for sikringen af et globalt samarbejde om at nedbringe den menneskeskabte CO2-forurening. Men det er så meget desto større et problem, hvis konsekvensen er, at vi får misrøgtet den hjemlige energiforsyning. Alt andet lige arbejder vi i klimaspørgsmålet med tidshorisonter, der strækker sig både 20 og 40 år frem i tiden, mens vi allerede i 2015 står med en ny forsyningssituation for en halv million danske hjem.

Spørgsmålet er ikke kun af teknisk karakter. Det bliver et betydeligt sikkerhedspolitisk emne herhjemme, hvis konsekvensen - som alting peger på nu - er, at vi fremover skal købe gas af et Rusland, der ikke ryster på hånden, når der skal føres magtpolitik med naturressourcerne i det 21. århundrede. Hver dag installeres der nye gasfyr i Danmark, som indirekte bliver mulige gidsler i en eventuel konflikt. Det kunne være omkring en krig i et russisk nærområde eller måske uoverenstemmelser i forbindelse med territorialkrav ved Nordpolen og Grønland.

Naturligvis arbejder embedsmændene i ministeriet kompetent på at løfte den danske energiforsyning på en række områder eksempelvis i forbindelse med havmølleparker og anden vedvarende energi. Men med den snarlige afslutning på det danske gaseventyr er det tydeligt, at ministeriet på dette store område har sovet gevaldigt i timen. Der er i dag ingen svar fra ministeriet på, hvad der skal erstatte den danske gas. At udvikle alternativer til energiforsyningen af de mange hjem med gasfyr er en meget stor opgave, som tager mange år og for længst burde være prioriteret i top.

I takt med at energiforsyning kobles sammen med sikkerhedspolitik, bliver det stadig mere tydeligt, at et kombineret klima- og energiminsterium ikke er den rigtige konstruktion. Et rent energiministerium, der får som målsætning at sikre dansk selvforsyning med energi, eller begrænse afhængigheden til blot EU og Norge, må på tegnebrættet nu. Det er en opgave, der haster. Og det levner stadig rum til, at nationen med Connie Hedegaard i spidsen kan kæmpe mod den globale opvarmning.