Leder: Nej, Roundup er ikke den farligste gift i verden

I denne uge mislykkedes det igen for EU-Kommissionen at forny godkendelsen af glyphosat, verdens mest solgte ukrudtsmiddel og den aktive ingrediens i Round­up. Glyphosat skulle have været godkendt igen sidste år, men kommissionen kunne ikke samle det nødvendige, kvalificerede flertal blandt EU-landene. Derfor blev det til en midlertidig tilladelse frem til udgangen af i år i stedet for det sædvanlige blå stempel, der gælder i 15 år, og som jævnligt gives til andre sprøjtemidler. Kommissionen havde lagt op til en tiårig godkendelse, men heller ikke det var der tilstrækkeligt flertal for.

Ét er, at landbruget nu står i en mærkværdig situation, hvor det er uklart, om der også næste år kan hældes Roundup i sprøjterne. Det vil blive afgjort, når kommissionen hasteindkalder landene til et nyt møde. Noget andet er, at processen er uskøn af flere grunde. For det første tyder alle undersøgelser på, at glyphosat i sig selv er et af de mindst farlige sprøjtemidler for menneskers sundhed. Alle de rådgivende, videnskabelige organer, der spiller en formel rolle i godkendelsen, har frikendt stoffet og indstillet en fornyet godkendelse. Det gælder også herhjemme, hvor hverken Miljøstyrelsen, DTU eller Aarhus Universitet har indvendinger. Mange af de alternativer, som landmænd kan tænkes at benytte, er værre.

Når glyphosat alligevel bliver bremset, skyldes det ren politik. En effektiv kampagne fra miljøbevægelsen med Greenpeace i spidsen har rejst en folkelig modstand, som politikerne reagerer på. Men dermed underminerer de den faglige proces og de videnskabelige paneler, som godkendelsen af kemiske stoffer kræver tillid til. Glyphosat har nu fået en særstatus, og politikerne har vist, at de svajer i vinden for folkestemninger.

Desværre har spillet om glyphosat også åbenbaret svagheder i EU’s godkendelse, og de huller haster det med at lukke. For det første kom WHO’s panel af kræftlæger, IARC, for 2,5 år siden til den modsatte konklusion af EU’s videnskabelige rådgivere, nemlig at glyphosat muligvis kan være kræftfremkaldende. Det har udviklet sig til et årelangt, tåkrummende slagsmål. EU har et skidt udgangspunkt, fordi unionens videnskabelige vurdering medtager studier, der af misforstået hensyn til industrien holdes hemmelige. IARC benytter udelukkende videnskabeligt publicerede undersøgelser, og samme åbenhed har vi tidligere slået til lyd for, at EU skal tage i brug. Det haster nu mere end nogensinde, efter at undersøgende journalister har afsløret, at IARC ændrede konklusion og gav den væsentligt mere gas med kræftmistanken i den færdige rapport end i sine udkast. Desuden er processen helt lukket for offentligheden. Det gør kun behovet for transparens mere presserende.

En afgørende forskel på IARC og EU-undersøgelserne er, at IARC gransker virkningen af de færdige produkter, f.eks. Roundup, mens EU kun ser på aktivstoffet gly­pho­sat. Medlemslandene må selv vurdere de færdige produkter og de hjælpestoffer, som mistænkes for at være mere skadelige end stoffet glyphosat. Det bør ændres, så også EU ser på blandingen i sprøjterne. Protesterne mod Roundup går også på anvendelsen. Tænk blot på såkaldt green burndown, hvor kornmarker sprøjtes få uger før høst for at slå spirende ukrudt ihjel og sikre ensartet modning. Det er kun rimeligt, hvis der kan stilles krav til anvendelsen af en sprøjtegift, men så bør det gælde alle godkendte midler.

Tilliden til, at politikerne og deres rådgivere er i stand til at tage vare på vores sundhed og miljøet, skal genoprettes. Det sker ved at lukke hullerne i den videnskabelige proces, ikke ved at særbehandle ud fra antallet af likes på Facebook.

Illustration: MI Grafik
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hele økologi området er virkelig underlig. Fx så er der masser af mennesker der spiser økologisk, men stadig kører rundt i diesel- eller benzinbiler, flyver på ferie, køber masser af cool gadgets, etc. Hvis man mener det alvorligt, så skader man sine børns og klodens fremtid LANGT mere ved at forstætte brugen af fossile brændsler, end ved at spise korn der er tvangsmodnet med noget der har samme farlighed som kaffe (er der fundet kaffe i grundvandet?) Helt ude hampen er økologiske alkoholiske drikke. Man vil ikke have glyphosat-rester i sin øl, men er OK med at hælde organisk opløsningsmiddel ned i maven. Det er jo latterligt. Helt væk fra villigheden bliver det når man taler om genmodificering. Her han man chancen for at forsyne en sulten klode med råvarer der er langt mere klimavenlige og sundere end ellers. Men af følelsesmæssige årsager lukker man helt af. Så er der alle de giftstoffer, der opstår når man undlader at sprøjte med fx roundup. I korn fuldt af ukrudtsfrø har er der langt større chance for at der udvikles nogle virkeligt grimme giftstoffer fx aflatoksiner. Det negligeres totalt i debatten. Hvad med at afbalancere det her lidt, så klima, dyrevelfærd, og kemiske hjælpmidler får lov til at gå hånd i hånd, i stedet for den her hysteriske debat.

 • 21
 • 26

Hvorfor mener du at CO2 er værre end sprøjtegift og landbrugets udledninger i det hele taget. Aflatoxiner er da et problem, men så er er det vist heller ikke værre, De påvirker kun dem der spiser kornet og ikke som i giftstoffernes tilfælde alt liv der er i det ramte område. En nedgang på 70% af alle insekter i tyskland skyldes sandsynligvis landbruget. Og hvis insekterne forsvinder så er vi på røven, så er CO2 intet problem længere.

 • 27
 • 14

Egentligt er der intet underligt i kampagnen, den bygger på at Glyphosat er hormonforstyrrende - noget som de verse myndigheder ikke vil indrømme, heri er hele problemet. Roundup skal reguleres som et hormonforstyrrende stof, og udfasen hurtigst muligt, at udfase hormonforstyrrende stoffer er der i verden enighed om, da stofferne virker ved alle doser, og derfor forårsager kræft, misdannelser med videre i alle doser. Industrien taler om "Giftighed" som INTET har med hormonforstyrrende effekter at gøre, men derimod hvor stor dosis der skal til for at dræbe halvdelen af en gruppe forsøgsmus - LD50 Dette fakta ser ud til at være gået artiklen forbi.

 • 25
 • 12

Situationen for landbruget er ikke helt så mærkværdig som lederen giver udtryk for. Producenterne må fortsat sælge i 6 måneder og landbruget bruge i yderligere et år efter udløb af godkendelsen.

 • 10
 • 0

Ud over at glyphosat er hormonforstyrrende, så har det faktisk 3 patenter. 1. Som en metalbinder 2. som et herbicid 3. som et antibiotika den mineral bindende effekt har en lang række følge virkninger for både plante ernæring og Human ernæring Den antibiotiske effekt er et problem på mikrofloraen i jorden, på planterne og i dyr og mennesker der spiser afgrøder med Glyphosat rester. Faktisk er den dosis Glyphosat vores dyr indtager som følge af nedsprøjtning, GMO afgrøder eller simpel anvendelse før såning, hvoraf en lille del bliver opsuget af planterne med til at ødelægge mikrofloraen, og hæmme mineral tilgængeligheden i føden. Dette fakta har alle myndigheder udeladt at se på. på trods af at blandt andet Århus Uni har bedt EFSA og BRF om at se på problemet, på vegne af den Danske stat! http://dca.au.dk/fileadmin/DJF/Notat_gmofo...

 • 23
 • 4
 1. "at IARC ændrede konklusion og gav den væsentligt mere gas med kræftmistanken i den færdige rapport end i sine udkast."

Magnus burde vide, at når en arbejdsgruppe med 50 medlemmer arbejder, så sker der mange ændringer undervejs. Først skriver udvalgte medlemmer hver sit udkast til delafsnit, som derefter bliver diskuteret i en mindre gruppe og senere i plenum. Det siger sig selv, at for at opnå konsensus vil der ske mange ændringer undervejs. Der er overhovedet ikke noget odiøst i noget, der er normalt!

 1. "Desuden er (IARC) processen helt lukket for offentligheden. " Ja, det er normalt for faglige arbejdsgrupper, at kun inviterede deltager, men industrien (og NGO) inviteres som observatører ved møderne. I dette tilfælde fra industrien: 1) Christian Strupp attended as an observer for the European Crop Protection Association (ECPA), Belgium. He is employed by ADAMA Agricultural Solutions Ltd, Israel, a producer of diazinon and glyphosphate. 2) Mette Kirstine Boye Jensen attended as an observer for Cheminova A/S, Denmark. She is employed by Cheminova A/S, Denmark, a global company developing, producing and marketing crop protection products. (bl.a. glyphosat produkter) 3) Thomas Sorahan attended as an observer for Monsanto Company, USA. He is a member of the European Glyphosphate Toxicology Advisory Panel, and received reimbursement of travel cost from Monsanto to attend EuroTox 2012.

Måske er det industriens observatører, der har lækket interne oplysninger for at diskreditere IARCs arbejde?

 • 18
 • 2

Men jeg gætter, at man sundhedens tjeneste, vælger det argument som man kan forstå. Hvis en organisation siger, at der er "noget farligt indeni" i et eller andet produkt vælger mange af forsigtighedsgrunde at undgå dette produkt.

I det lys sælges der fødevarer som påståes, at være økologiske, foruden at de skulle være af en højere kvalitet. Supermarkederne , især COOP og Irma som er bannerførere, er taget med bukserne nede af TV programmet Kontant og forbrugerbladet Tænk. Olivenolie der i det værste tilfælde ikke er olivenolie og sandelig heller ikke økologisk. Eller tørret salvie 39 kr per 100 g hvor mindre end 70% er salvie og resten olivenblade. Det er smartfor supermarkederne at kalde en billig olie Extra Økologisk Virgin Olivenolie for så sælger den sig lettere til en højere pris til alle Feel Good kunderne der har tillid til supermarkedet.

Grunden for at bonden anvender Roundup skyldes,at han ikke selv kan fastsætte prisen på sine varer, men bliver trynet af supermarkedskæderne, så han må anvende alle kneb for at klare sig. Det samme problem har supermarkederne, der skal præstere de laveste priser på konventionelle varer.....og pludseligt har opdaget kundernes giftforskrækkelse og så præsenterer deres varer som Økologiske eller GMO fri uanset hvor de kommer fra.....Fup siger jeg.

Der angives mange grunde til at insekterne og bierne forsvinder. Fluerne lider ganske sikkert af manglende møddinger da møg og gylle nu opbevares i i lukkede tætte tanke. Bierne lider sikkert, af for store marker med korn, der giver lange flyveveje til deres fødeområder med blomster. Korn har ikke behov for bier. Myggene lider under de kommunale udstykninger af våde område, der drænes til "Moseengen" og lignende eventyr navne.

Når statslige instanser erklærer noget lovligt at anvende.....Så har politikerne med jævne mellemrum, lavet nogle politiske studehandler, der placerer dem nederst på tillidskalaen. Politiskolen, Skat, IC4. bla, bla, bla, og senest Mee too Allerslev og Ringsted banen med togsignalproblemer.

Den forsigtige borger vil derfor veje alt hvad der kommer fra staten på en guldvægt og ikke anvende tilbuddene, før end der er koncensus i befolkningen alment, om hvad der er hvad.

Brændt barn skyer ilden siges der og derfor kan politikerne hoppe på tungen herfra og til Roskilde. De får ikke accept af ting der engang har været nævnt som farlige. Det er overgået asbest, PBC, DDT, Akraft .

Derfor vil man se at modstandere af et produkt ofte uden belæg, kalder et stof kræftfremkaldende.

 • 11
 • 18

Som supplement til hvad Ib Borup skriver ovf., kan jeg oplyse at der for en del år siden ved en international konference, jeg deltog i, blev præsenteret en østrigsk undersøgelse af glyphosats negative påvirkning af jordens mikroorganismer.

Det siger sig selv, at hvis et stof binder og depleterer livsvigtige spormetaller i jord, planter eller dyr, så vil det have uønskede biologiske virkninger over en bred kam og kan måske også være årsag til hormonforstyrrelser og kræft.

 • 18
 • 5

Læs om Monsantos manipulation og købte ekspertudsagn Denne artikel fra New York Times kaster lys over Monsantos beskidte metoder i deres forsøg på at stoppe de kritiske røster omkring den mulige kræftrisiko fra deres produkt. https://www.nytimes.com/2017/03/14/busines...

Ud over kræftrisikoen er der også risiko for hormonforstyrrende effekt og konsekvenser for reproduktionen. Hør interview med professor i toksikologi fra Københavns Universitet : https://www.dr.dk/radio/p1/orientering/ori...

 • 14
 • 6

@Bjarne. Og du tror også på at jorden er flad ikke sandt? Økologi handler ikke om "sundere" fødevarer de handler om fødevarer der produceres på en sund måde, d.v.s´. UDEN sprøjtegifte og pesticide. At der findes en del brodne kar i oliven olie verden er vist ingen nyhed, men jeg kan love dig at økologiske fødevarer undersøges for pesticier o.lign. Desværre indegholder de små mængder da de forurenes fra omkringliggende marker. Så min holdning er at vi må over til økologisk drift for vores jord og børns skyld.

 • 18
 • 9
 1. Hvis økologi betyder "uden sprøjtegifte og pesticider" hvad har det så med arealet per høne at gøre?
 2. Hvorfor er GMO så ikke tilladt i økologiske landbrug?
 3. Hvornår undersøges fødevarer for pesticider, for det var da den økologiske oregano der testede højest for pesticidrester for nyligt, og det var efter den var endt i handlen.
 • 11
 • 4

Det er et fint eventyr, som lederen fortæller, om onde Greenpeace (og resten af miljøbevægelsen inddrages uden nærmere argumentation nu vi er i gang) som vildfører den gemene, uoplyste hob. Alles klar, vi venter bare på prinsen på den hvide hest skal frelse den akademiske sandhed og det rationelle samfund fra mørkets magter.

Spørgsmålet er dog om han kommer, måske findes han slet ikke?

Man kan altid finde fjolser, hvis man leder efter dem, og så - som lederen sådan lidt en passant gør det - fremstille dem som repræsentative for hele den fløj de befinder sig på.

Derudover er dette som lederen påpeger ikke bare en videnskabelig diskussion men også en politisk. Derfor afhænger svaret heller ikke blot af fakta, men af vægtningen af disse ift. den enkeltes værdier. Igen ville det klæde lederen at anerkende dette, ikke blot for tilhængernes vedkommende, men også for modstandersiden, som i lige så høj grad kan begræde den dysfungerende politiske proces.

Lukketheden og lobbyismen i EU-systemet er legendarisk. At man - som lederen heldigvis også kritiserer - bruger hemmeligholdte studier giver mindelser om sovjetiske tilstande med ideologisk ukorrekt viden. Her er ideologien så blot neoliberal og de interesser som skal beskyttes for enhver pris kommercielle.

I DK har landbrugslobbyen alle dage haft armene eksceptionelt langt inde i det politiske maskinrum, overvej en gang hvorfor vi har en minister for landbrug, men ikke for medicinalindustri? Esben Lunde Larsen illustrerer dette ualmindeligt tydeligt, måske ufrivilligt, måske er han blot ligeglad med de 99% af befolkningen der ikke har job eller ejerskab i landbruget. Ubekvemme studier bliver søgt undertrykt, fordrejet eller ideelt set aldrig foretaget, så man bare kan slå beklagende ud med armene når først skaden er sket.

Tilbage står spørgsmålet om hvad man gør som borger i DK, der er kritisk overfor at vi hælder giftstoffer ud på jorden? Selv har jeg bl.a. skrevet under imod fortsat brug af Roundup. Ikke fordi jeg ønsker at der bruges andre pesticider i stedet (sjovt nok det eneste alternativ lederartiklen kan se!), men fordi jeg ønsker en meget kritisk vurdering af pesticidanvendelse som sådan.

Det politiske system i DK og EU har i årtier de facto udøvet alle mulige politiske og bureaukratiske benspænd mod kritikere af pesticider. Når de demokratiske kanaler der burde fungere reelt er permanent lukkede, kan man enten resignere eller forsøge at kanalisere sin modstand ad andre veje.

Ikke fordi man elsker råbekor på Facebook (jeg føler mig sådan set også som et offer for den skæve og sort/hvide debat der), men fordi vi der mener noget andet end magthaverne konsekvent bliver nægtet reel demokratisk indflydelse.

 • 22
 • 9

Hvis økologi betyder "uden sprøjtegifte og pesticider" hvad har det så med arealet per høne at gøre? Hvorfor er GMO så ikke tilladt i økologiske landbrug?

I mine øjne betyder økologisk produktion en mere naturlig produktion. Det er for mig ikke særligt naturligt at klemme høns ind i et lille metaltrådsbur (jeg har rent faktisk set burhøns - det er ikke kønt, skal jeg hilse og sige) ligesom, at enhver kan sige sig selv, at genmodificering via GMO ikke er særligt smart idet, at det hurtigt kan gå galt, når man ikek kan styre det. Der er nu engang forskel mellem traditionel forædling og GMO. Økologisk svineproduktion har også vist langt mere modstandsdygtig overfor MSRA end konventionel svineproduktion. Jo mere man tænker over det, er det egentlig forunderligt, at man stadig forsvarer produktion vha. sprøjtegifte og GMO. Og nej, Danmark eller de danske forbrugere skal ikke ødelægges pga. verdenens overbefolkning.

 • 18
 • 7

Information bragte for nogle dage siden en artikel om Monsantos metoder - her er et citat:

I 2013 rekrutterer Monsanto agronomen, professor Kevin Folta, University of Florida, som rejsende fortaler for gensplejsede, herunder glyfosat-tålende, afgrøder og medlem af et panel, der på hjemmesiden GMO Answers skal informere borgerne om emnet. Folta fastholder efterfølgende, at han »ikke havde nogen formel forbindelse til Monsanto«, og at han ikke personligt havde modtaget penge fra selskabet. Af nu offentliggjorte mails fremgår det, at Kevin Folta i august 2014 fra Monsanto modtog 25.000 dollar, »som kan bruges som du ønsker til støtte for din forskning og udadvendte projekter«. I en svarmail erklærer professoren, at han »er taknemmelig for denne mulighed og lover et solidt afkast på investeringen«.

Måske ville lederskribenten få et lidt mere nuanceret syn på Monsanto, hvis han gad læse hele Informations artikel ?

Det kunne være interessant, at få oplyst hvorfra lederskribenten har oplysningerne om IARCs "ændrede konklussion" ... Mon de kommer fra Monsantos (des)informationsafdeling ? Indtil andet er dokumenteret, vil det være min påstand.

 • 12
 • 4

Hej Ingeniøren I denne sag har I grund til at fare med lempe. I mine unge dage var Ingeniøren (og chefredaktøren) nærmest gift med atomkraft industrien så bladet var dybt biased i mange år. I hvert fald den del af Ingeniøren som dengang hed "Ingeniørens Ugeblad". Ingen nævnt. Ingen glemt. Herbicider og andre sprøjtegifte er et følsomt emne. Ikke kun pga kræftrisiko men fordi vi ved så lidt om dem. Ingeniøren bør bevare en objektiv tilgang og ikke gifte sig med nogen.

Mit første ingeniørjob var i den tyske kemiske industri og jeg lærte af mine tyske kolleger at sprøjtegifte bliver godkendte efter et par år mens farmaceutiske produkter kræver mange års kliniske undersøgelser. Jeg har arbejdet i den farmaceutiske industri i alle årene siden da og undrer mig stadig over at sprøjtemidler (som vi alle er udsat for hver dag, modsat de fleste farmaceutiske produkter) kræver så lidt undersøgelse, som de gør. Den eneste grund til at vi nu reagerer på sprøjtegifte i grundvandet er at nu kan vi omsider måle tilstedeværelsen. Vi kender kun lidt af konsekvenserne.

Så "please don't jump to conclusions" i Ingeniøren. Jeg forstår godt hvis folk foretrækker økologisk og vil begræde hvis Ingeniøren synes det er et organ for den del af den kemiske industri som ikke er fulgt med tiden..!

 • 17
 • 4

Som supplement til hvad Ib Borup skriver ovf., kan jeg oplyse at der for en del år siden ved en international konference, jeg deltog i, blev præsenteret en østrigsk undersøgelse af glyphosats negative påvirkning af jordens mikroorganismer

Du burde have stor indsigt i det her: Roundup har været på banen i 40 år. Har du du nogen undersøgelser der viser en klar korrelation eller causalitet mellem dets brug og så formindsket biodiversitet, eller sygdomme hos dyr eller mennesker? Min pointe er, jeg syntes at pt er roundup og giftigheden af alm danske føde varer er et mindre problem. Vi har meget større opgaver i form af klimaforandringer, bæredygtig udvikling af den 3 verden, plastic affald, dyrevelfærd og ikke mindst at give alle i verden sunde og friske fødevarer på en måde som kloden kan klare. Til den opgave syntes jeg IKKE vi skal afskrive hverken kemikalier der er ufarlige, gen-modificering, robotter, etc. Og man skriver så meget om giftighed og hormonforstyrrelser. Alt er jo på et eller andet plan giftigt og formentlig også hormonforstyrrende (vis mig noget der ikke er). Spørgsmålet er i hvilken grad. Og man kan måle alt nu om dage. Og jeg syntes virkeligt det er underligt at samvirke viser det billede med gasmasken. De kunne have vist glade mennesker på charter ferie, der er skyld i flygtninge krisen, tørke eller stormflod. Men det vil den økologiske klasse ikke undvære, så det vises ikke.

 • 7
 • 8

Hvorfor mener du at CO2 er værre end sprøjtegift og landbrugets udledninger i det hele taget

Fordi det har en global ødelæggende effekt, der får roundup på middagsbordet til at ligne en lækker dessert. De fleste menneskers abstraktionsevne er bare ikke stor nok til at se det, så laver man lidt feel good med en ferie med jet den halve verden rundt og økologisk øl. Ja, du får ingen glyphosat rester, men du smadrer bare resten af kloden!

 • 6
 • 4

Mener du at din stemme skal tælle mere end andres stemme?

Faglig videnskab er ikke demokrati! Eller skal vi nu også til at stemme om de matematiske beviser, naturlove mm. Skal flertal bestemme at andet er "entartet"? Måske skulle der netop mere kontrol over interesse-organisationer, så disse også holder armslængde-princippet. Fremfor at nogle guldflippere stemmer om noget der kræver en faglig kompetence.

 • 3
 • 6

Citat: "I får vel den demokratiske indflydelse som jeres stemmetal til valg berettiger til."

Tror du selv på det, Jens?

I den bedste af alle verdener ville det være sådan, ja. Jeg nævner i mit indlæg nogle grunde til at vi ikke er så heldige, dem kan du jo kigge på, hvis du får lyst.

Derudover er der nogle iboende begrænsninger i vores demokratiske system, bl.a. er der nok flere der sætter deres kryds ud fra temaer som integration og skat, end ud fra kandidaternes holdning til Roundup. Skal man så konkludere at disse vælgere er ligeglade med Roundup? Næppe, ligesom mange af dem sikkert også har holdninger til motorvejsbyggerier, folkeskolen, danske krigsindsatser, kunststøtte og de særlige afgifter på visse typer af nødder. Men man kan nu engang kun sætte et kryds...

Der er mange andre problemer, men dem vil jeg lade dig selv om at udforske, hvis din nysgerrighed virkelig skulle være blevet vakt.

 • 7
 • 3

@Jan:

Citat: "Faglig videnskab er ikke demokrati!"

Næ, er der da nogen der har påstået det her i tråden? Selv nævnte jeg netop at denne sag er en politisk diskussion: "Derfor afhænger svaret heller ikke blot af fakta, men af vægtningen af disse ift. den enkeltes værdier."

 • 7
 • 1

Pesticider har en kort og beskidt historie som en del af landbruget siden anden verdenskrig. Det er en historie fuld af forurening og falske løfter. Det er en usund og forkert praksis som ikke kan fortsætte i en uendelig fremtid. Pesticider skal forbydes medmindre der er tale om en akut nødsituation. For ingen landmand kan fordi han forbigående ejer et stykke land tage en beslutning for os alle om det svineri.

 • 9
 • 7

Læs selv http://www.ipcc.ch

Det er ikke lykkedes at finde dokumentation for at ipcc.ch påstår CO2 er værre end giftrester i maden, eller hvordan kloden smadres grundet fravær af Roundup. Er det mulig at få et direkte link til den ønskede dokumentation? På forhånd tak.

 • 4
 • 8

Har du du nogen undersøgelser der viser en klar korrelation eller causalitet mellem dets brug og så formindsket biodiversitet, eller sygdomme hos dyr eller mennesker?

ikke evidens != ikke eksistens

Der er simpelthen ikke nogen offentlige undersøgelser af virkningen på mennesker. (det er vanskeligt at lave, af etiske årsager)

Der er derimod evidens for at roundup er kræftfremkaldende hos mus. Det er hovedårsagen til at WHO stempler Roundup som måske kræftfremkaldende. Ofte er der sammenhæng mellem det der giver kræft hos mus og mennesker.

Endvidere har EU skrevet i rapporten at de tager hensyn til de økonomiske interesse, i deres anbefaling. det er sgu da ærlig snak, omend lidt overset.

 • 12
 • 5

ikke evidens != ikke eksistens

Hmm, det siger alle religiøse også! Selvfølgelig er der ikke noget der er 100% sikkert, men følger man din ligning, så er der rigtigt meget der bliver farligt. Jeg syntes at det er mærkeligt at der på et så kontroversielt middel som roundup, som rigtigt mange gerne vil af med, ikke er undersøgelser der i 40 år viser en korrelation mellem kræft hos fx landmænd, der må være de mest udsatte, og stoffet (inkl konserveringsmidlerne). Eller mellem biodiversitet og stoffet. Hvorfor er der ingen der laver den slags undersøgelser? Jo det er der faktisk også. Og der er ingen korrelation mellem brugen af stoffet og cancer hos dem der har været udsat for det. IARC siger: International Agency for Research on Cancer (IARC) announced that glyphosate would be added to their list of agents that are “probably carcinogenic to humans." Det betyder at dem der håndterer det skal være forsigtige, da de er udsat for det i meget store koncentrationer. For forbrugeren af fødevarer har det ingen betydning. Og sat i relief, så udsætter brændeovne os for forurening der er meget meget være end det.

 • 5
 • 5

Det er godt nok noget af det mest betændte leder-artikel jeg længe har set i Ing. Det Magnus skriver er decideret løgn:

http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnew...

Jeg mener at den bør fjernes fra ing.dk og at Magnus lærer at når der det kommer til så følsomme emner som brugen af sprøjtegifte så skal man ikke hoppe til nogen konklusion baseret på desinformation. Ingeniøren skal naturligvis ikke viderebringe desinformation, men være klar over at den slags findes når disse emner diskuteres.

 • 6
 • 10

@Jens Friis:

Jeg burde vel sådan set være smigret over dit stadige fokus på min person - hvad jeg mener, tænker og føler. Jeg må dog erkende at jeg ville foretrække at du blev lidt konkret i din forklaring på hvorfor du mener at der ikke er grund til bekymring for demokratiets ve og vel. Bekymring som jeg ikke selv har researchet og ræsonneret mig frem til, så mere hemmelig og personlig er den heller ikke.

 • 2
 • 2

Det står dig frit for at være uenig med mig, men jeg vil ikke spilde min og andres tid med at gentage mig selv og forklare selvfølgeligheder.

Et konkret eksempel? Prøv med håndteringen af Roundup i EU, det var vist den vi debatterede inden du hellere ville diskutere samfundsfag på folkeskoleniveau.

 • 4
 • 3

mere naturlig produktion.

Det giver ikke mening uden en yderst klar definition på hvad "naturlig" betyder.

enhver kan sige sig selv, at genmodificering via GMO ikke er særligt smart...

Hvor mange gange før har man hørt at "enhver kan sige sig selv"? Enhver kan sige sig selv at et barn ikke kan opdrages uden tæsk. Enhver kan sige sig selv at onani er en synd og gør dig blind. Gæt hvad, vi bruger videnskab nu om dage til at svare på disse ting, og videnskaben har frikendt GMO teknologi, der er stadig problemer med hvad man kan gøre med denne teknik, men det er en helt anden diskussion.

Der er nu engang forskel mellem traditionel forædling og GMO

Jeg venter spændt på en uddybning?

Økologisk svineproduktion har også vist langt mere modstandsdygtig overfor MSRA end konventionel svineproduktion.

Sidste data jeg har set viser et klart højere sygdomsniveau i økologiske stalde, så her vil jeg gerne se en kilde på din påstand.

Jo mere man tænker over det,

Overraskende hvor lidt videnskab "man" har gjort brug af til disse tanker.

Faktum er at der ikke er noget som helst, ej heller økologisk, som har en skid med de vilde arter du finder i naturen at gøre. https://youtu.be/Mwzq-swl4cI

Jeg vil foreslå at du sætter dig lidt mere ind i hvilke metoder der ER godkendt til økologi, og forhåbentligt kan du derigennem komme frem til at det på ingen måde giver mening at disse er tilladt mens GMO ikke er det.

 • 6
 • 10

"ikke evidens != ikke eksistens"

Hmm, det siger alle religiøse også! Selvfølgelig er der ikke noget der er 100% sikkert, men følger man din ligning, så er der rigtigt meget der bliver farligt.

Hvordan kommer du frem til det? Der er vel også meget der ikke er farligt!? vi ved bare ikke hvad der er hvad.

Prøv blot at skrue tiden tilbage, og se hvad der har været af påstande baseret på evidens, og sammenlign med hvad vi nu ved om emnet. Der er virkeligt mange eksempler på skråsikkre påstande, som vi nu kun kan smile eller græde af - Eller tror du at vi nu endeligt ved alt, hvad der er værd at vide?

 • 5
 • 5

Det giver ikke mening uden en yderst klar definition på hvad "naturlig" betyder.

Du har tydeligvis brug for en regelbog, der siger, at GMO og burhøns ikke er naturligt.

Det behøver jeg ikke.

Sidste data jeg har set viser et klart højere sygdomsniveau i økologiske stalde

Citat: Ny undersøgelse bekræfter, at økologiske grise går stort set fri af resistente bakterier.

Nye data fra Fødevarestyrelsen viser, at der kun er MRSA i 4 ud af 65 økologiske svinebrug. Det skal sammenlignes med, at den resistente svine-variant af bakterien har inficeret 68 procent af de konventionelt opdrættede slagtesvin.

Når der overhovedet findes MRSA i de økologiske bedrifter, så skyldes det, at avlsdyrene er inficerede, når de kommer ud på markerne til de økologiske producenter.

https://ing.dk/artikel/konventionelle-svin...

 • 8
 • 1

Et samfund der forbyder brugen af kunstgødning, pesticider og GMO til produktion af fødevarer og andre produkter det vælger at kalde økologiske er et samfund der hverken interesserer sig for økologi, natur, folkesundhed, dyrevelfærd eller sine efterkommere og den fremtid det stiller dem i udsigt.

 • 3
 • 7

Der er mange underlige religioner her i verden der hver har deres opfattelse af hvad der er sundt Hitler var vegetarianer og røg ikke, Er der nogen der vil kalde ham normal? Muslimer og jøder spiser ikke grise. Hinduer ikke køer Kinesere spiser hunde og alt på to og fire ben undtagen borde og stole og økologer er maskinstormere der ikke kan forstå grundene for at vi bliver ældre og aldrig sulter.

Men således er der så meget, man ikke kan forstå.

 • 6
 • 10

økologer er maskinstormere

Det er med al respekt noget forbandet vrøvl hr Bjarke Mønnike!

Ofte når konventionelle avlere forsøger at svine deres succesrige økologiske konkurrenter til skriver de udmalende om at økologi er skyld i massiv forurening grundet øget brug af maskiner. Prøv at læse nyhederne fra tid til anden, det vil kunne forhindre flere brølere af samme skuffe.

 • 5
 • 4

Du har tydeligvis brug for en regelbog, der siger, at GMO og burhøns ikke er naturligt.

Ja hvorfor skulle det ikke være nødvendigt? Økologi er netop fuldstændigt arbitrært og regler er dybt nødvendige.

Hvis jeg bruger GMO til udvikling af en ny plante er det ikke økologisk. Hvis jeg smider en håndfuld planter under UV lys til de mutere, er det økologisk. Hvordan stemmer det med din forståelse af naturlig og økologi?

Det er altid nemt med de ekstreme områder, det er nemt at sige "burhøns buuh" frie høns "yaay" men der skal regelbøger til for at finde ud af hvor mange m2 der skal være per høne før vi får lov at råbe hurra. Er du, i ramme alvor, tilhænger af at vi IKKE bruger klare definitioner i vores samfund, og er du sikker på at den tilgang til samfundet hører til i et ingeniørforum?

Citat: Ny undersøgelse bekræfter, at økologiske grise går stort set fri af resistente bakterier.

https://ing.dk/artikel/hver-fjerde-okologi...

MRSA er mindre helt korrekt, sygdom generelt er ikke.

 • 3
 • 2

Eller bare her:

"Udtrykket bliver dog også brugt som betegnelse for tilhængere af den politiske bevægelse økologismen." som leder dig til https://da.wikipedia.org/wiki/%C3%98kologisme

"Økologisme er en politisk ideologi som fokuserer på det miljø som omgiver mennesket, på naturens kredsløb og på det der opfattes som naturlig balance."

Så endnu en dead end med bavl om naturlig balance som absolut intet forklarer-

 • 5
 • 3

Biblen kan læses på mange måder og de ting der står der i kan også tolkes forskelligt, men om man er religiøs eller ej er ens eget valg.

Religion er ens private valg og bør holdes inden for hjemmets fire vægge.....og facts er at GMO og økologiske fødevarer har ikke belæg for, at være sundere end konventionelle.......men forhåbentlig uden den slags giftrester som økologisk troende er bange for, men modsat i besiddelse af plantegift svampeinfektioner som bestemt ikke er ønskelige at indtage.

http://www.foejo.dk/enyt2/enyt/aug05/metod...

http://orgprints.org/7482/1/7482.PDF

Så hr, Bresler! Jeg har siden jeg blev født for 73 år siden, været opdraget efter Rudolf Steiners metoder(Gunnar Jørgensens skole og Katrinedalskole Nordentoft) og tvunget til at indtage vegetarisk kost , så længe jeg boede hjemme, der var fremstillet økologisk . Begge mine forældre var vegetarianere som henholdsvis blev 59 og 91. Min mor var født Okkels og er opvokset på en gård og hendes fætters børn har været økologiske landmænd... der er kendte debattører her på sitet.

Jeg har mødt en masse fanatiske fantaster gennem min opvækst, der hver har haft deres opfattelse af hvad der var rigtigt og forkert, med hensyn mad opdragelse og politik, uden den pli at vise respekt for andre "trosretninger" end lige deres egen. Det har givet mig en berettiget opfattelse af, at troen for de fleste er vigtigere for dem end facts og sundfornuft.

Jer er ikke på nogen måde troende, men har selvfølgelig en erfarings holdning til tro, politik og madanprisninger som bunder i netop møder med "de frelste"

Min indstillig er: Frels jer selv og lad os andre i fred.

 • 4
 • 6

@Erik Bresler Som der er forklaret er den politiske økologi (som biodynamiker á la Rudolph Steiner) noget andet end den videnskabelige øklogi. Linket til den engelske version viser en mere omfangsrig forklaring, der mangler tydeligvis en del i den danske version. Oversat fra græsk er det blot husholdningslære, så vi mangler blot at lægge budget og finansieringsplan. Ender budgettet i minus er det ikke bæredygtigt. Ignoreres minus i lang tid går man fallit (og jorden udpines).

 • 4
 • 3

Om undertegnede abonnere på de økologiske principper eller ej gør ingen forskel. Forbrugerne har besluttet sig! De vil mindre gift og konventionelt landbrug har meldt ud de vil mere. 4 måneder om 1,3 millioner underskrifter mod et meget omtalt nedvisnings-middel.

https://ing.dk/artikel/1-million-underskri...

Forbrugerne forlanger mere økologi for deres penge. Havde de i dag valget mellem økologiske kartofler til 10 kr. kg. og konventionelle til 10 kr. kg. så har vi dokumentation fra talløse undersøgelser, inklusiv landbrugets egne, at valget falder ud til økologiens fordel.

Der er til gengæld ikke skygge af dokumentation for at landbrugets omstillingskrise er årsag til at religion og en vis hr hitler går igen i mange velmenende læserbreve fra konventionelle avlere der er overbevist om at økologien vil forvolde altødelæggende katastrofer hvis forbrugerne får magt som de har agt.

 • 7
 • 3

...Men som Niels Hausgaard synger ; " Om de fleste er de klogeste eller bare de fleste" er jo et ret tankevækkende udsagn.......ligesom det er synd for den danske arbejdende befolkning, at de er de færreste og må finde sig i at de statslønnede uden for arbejdsmarkedet er de fleste, som ved hjælp af politikere der ikke kan skelne kan udbytte de arbejdende som skal betale højere og højere skattter.....bevares det er jo demokrati.

Ligeledes er det med det økologiske snakeoil sælgere der forleder naive personer der ikke kan finde oplysningerne selv, og tvinges til at mistro statens anbefalinger. Du har jo kun tillid til undersøgelser der bekræfter dig i at du har ret.

 • 3
 • 8

Forbrugerne forlanger mere økologi for deres penge. Havde de i dag valget mellem økologiske kartofler til 10 kr. kg. og konventionelle til 10 kr. kg. så har vi dokumentation fra talløse undersøgelser, inklusiv landbrugets egne, at valget falder ud til økologiens fordel.

Så er de nok købt i COOP. Ser vi producentens produktionspris, er det ikke i økologiens favør. Vælger markederne en lavere avance på økologi, betyder det at avancen så hentes på de konventionelle varer. Ved reel fri prissætning, vil økologi kun tiltrække et mindretal af forbrugerne. Om underskriftindsamling: Der er over 500 mio borgere i EU.

 • 2
 • 7

Hej.

Ingeniørens artikel handler om det aktive stof i en bestemt sprøjtegift. Selvom jeg har læst lidt om dette, har jeg ikke viden nok til at ville blande mig i denne debat. Men debat-tråden under artiklen handler også om økologisk og almindeligt landbrug samt om gensplejset GMO. Og her vil jeg gerne blande mig.

Jeg har ikke besøgt et landbrug i rigtig mange år. Så min viden stammer først og fremmest fra, hvad jeg har læst og hørt om, hvad journalister, fagfolk, økologiske landmænd og ikke økologiske landmænd har sagt og skrevet gennem årene. Jeg har lige sendt et brev til politikerne og flere andre om dette.

Istedet for at kaldet det landbrug vil jeg i det følgende ofte kalde det dyre/plante-brug. Jeg synes nemlig ikke, at en frugt-plantage er det, som jeg opfatter som et landbrug. Det følgende omfatter både landbrug og frugt-plantager.

Som forbruger køber jeg ikke økologisk. Det er der flere grunde til. Dels tror jeg, at alt - eller det meste - økologiske mælk er uhomogeniseret. Jeg vil have det homogeniseret. Dels kan mit ønskede type blandingsprodukt af smør og planteolie - i stil med Kærgården - ikke fås i en økologisk udgave. Dels synes jeg, at noget økologisk fjerkræ er alt for dyr. Jeg vil hellere købe nogle bestemte frilands-fjerkræ, da de mig bekendt er billigere end flere eller alle de økologiske. Og dels vil jeg ikke kalde mig en stor tilhænger af økologisk dyre/plante-brug. Ligeledes kan man diskutere, hvor mange tilsætningsstoffer, der bør være i almindelige og økologiske fødevarer. Som privatperson håber jeg, at højst 20 % af dansk og europæisk dyre/plante-brug bliver økologisk.

Jeg kan se fordele og ulemper ved både det almindelige og det økologiske dyre/plante-brug. Jeg synes, at det er godt, at man kan bruge sprøjtemidler m.m. Der har de økologiske landmænd nok en anden holdning end jeg. Men måske bør man bruge en mindre mængde end i det almindelige dyre/plante-brug. Jeg går ind for mere dyrevelfærd end det, som har været - og åbenbart stadig er - i noget af det almindelige landbrug. Og så her jeg set med bekymring på mængden af antibiotika i det almindelig landbrug, som måske er et problem. Det er nemlig det indtryk, som jeg får, når TV behandler emnet - og når jeg har læst om dette.

Man kan sige for og imod gensplejset GMO. Er det sundt eller usundt ? Det kunne man starte en længere diskussion om. Der er åbenbart flere teorier om GMOs sundheds-profil. Læs blot debat-trådene på Ingeniøren.

Jeg er imod det meste gensplejsede GMO. Derfor køber jeg gerne den mælk, som er fremstillet af dyr, der ikke har fået GMO-foder. Men jeg går ind for gensplejset GMO, hvis det kan øge modstands-dygtigheden mod tørke, for meget regn, for meget varme m.m. Så på 5-10 punkter kan jeg gå ind for gensplejset GMO. Det er jeg ikke sikker på, at de er enige i i økologisk dyre/plante-brug. Hvis det økologiske plante/dyre-brug ikke vil bruge spor GMO, er jeg endnu mere mod det økologiske.

Fagfolk, politikere og landmænd i Danmark eller EU bør lave nogle retnings-linjer for LYSEGRØNT dyre/plante-brug, hvor der bruges sprøjtegift men i mindre mængder end i det almindelige danske landbrug - og hvor der er lagt rimelig meget vægt på dyrevelfærd. Det vil sige, hvor man - populært sagt - tager de bedste ideer fra både det økologiske og det almindelige dyre/plante-brug. Så det bør blive en mellemting mellem disse 2 former for dyre/plante-brug.

Det kan være, at produkter fra det LYSEGRØNNE landbrug er sundere end det mad, som kommer fra det almindelige plante/dyre-brug.

Venlig hilsen Jan Hervig Nielsen Ideudvikler Projekt Smørhul ( Og Projekt Trafiksikkerhed )

 • 2
 • 8

Min indstillig er: Frels jer selv og lad os andre i fred

Jan, helt fint - vil du så venligst forklare mig hvordan mit grundvand slipper for diverse stoffer, som notorisk stammer fra landbruget. Ligeledes vil jeg gerne have et forslag til, hvordan jeg sikrer, at mine æbler ikke er saftet ind i luftbårne sprøjtemidler fra giftlandbruget ?

Da du så åbenbart hører til blandt " de andre", vil jeg gerne have, at du svarer på mine to konkrete spørgsmål og en forklaring af hvordan os, som ikke er blandt "vi andre" , slipper for de andres (!!!) gift og øvrige svineri. Jeg venter spændt !

 • 5
 • 3

Jan, jeg dummede mig - undskyld min fejl ! Min kommentar var rettet til Bjarke Mønnike som i et indlæg ovenfor opfordrede os "frelste" til at "lade os andre i fred"

Vil du (Jan C. Damgaard) virkelig påstå, at du er ubekendt med at luften er forpestet med sprøjtemidler og at grundvandet flere og flere steder er udrikkeligt fordi det er fyldt med nitrat og diverse giftstoffer ? Eller, at der er så meget ammoniak i luften, at tagene på vore huse "grønnes" på ganske få år ? Altsammen et resultat af landbrugets aktiviteter og ligegladhed med naturen og naboerne.

 • 5
 • 3

......at Danmark er så utåleligt svinsk at leve i, har du jo en mulighed for, at vælge et andet sted her på jorden, hvor tingene er bedre end her.......der er da ingen der holder på dig.

P.S Undskyld at jeg staver dit navn med stort begyndelses bogstav.

 • 2
 • 7

Hvis jeg bruger GMO til udvikling af en ny plante er det ikke økologisk. Hvis jeg smider en håndfuld planter under UV lys til de mutere, er det økologisk. Hvordan stemmer det med din forståelse af naturlig og økologi?

Det stemmer helt fint med mig. Hvorfor du ikke kan se forskel på en mere traditionel forædlingsmetode og så gensplejsning, er mig en gåde.

Der linkes så til en artikel, der er mere end 10 år gammel. Som også siger, at svin fra økologisk produktion generelt er mindre syge end svin fra konventionel produktion. Og som ligeledes siger, at det er muligt at lære af hinanden, da der er stor forskel på de forskellige landbrug. Mon ikke det er lykkes på de 10 år?

Der findes i øvrigt regler for, hvor meget plads en økologisk høne skal have.

 • 6
 • 1

Hej Jan.

Jeg har læst dit spændende indlæg. Tak for dine fine og interessante links.

Du skriver ordret : " Faktisk er IPM allerede en del af det "konventionelle" landbrug i Danmark, og EU har en målsætning for at nærme sig det danske niveau ".

Jeg vil meget gerne vide noget mere om, at EU har en målsætning for at nærme sig det danske niveau. Det synes jeg ikke, der står noget om i dine 2 links. Hvis du har lyst, vil jeg derfor gerne have nogle links eller noget mere skriveri fra dig på dette punkt.

Det er positivt, at nogle i Europa og andre steder tænker på det, som nogle kalder Integrated Farming.

Jeg kender selvfølgelig ikke hele det almindelige plante/dyre-brug. Og jeg kender heller ikke det halve. Som enkelt-person er det jo umuligt at kende det halve eller det hele. Jeg vil og kan derfor heller ikke afvise, at en større eller mindre del af det almindelige landbrug kan være det såkaldte lysegrønne plante/dyre-brug. I tidens løb er jeg da også stødt på enkelte produkter, som man måske kan kalde lavet af det lysegrønne plante/dyre-brug. Men som forbruger og privatperson kan jeg lede længe efter sådanne produkter. Jeg mangler i den forbindelse et lysegrønt EU-mærke eller et stats-kontrolleret dansk mærke. Jeg køber frikadeller med mærket fra Dyrenes beskyttelse, men jeg ved ikke, hvor grøn produktionen har været.

Og det er godt, hvis større eller mindre dele af det almindelige dyre/plante-brug bruger nogle af principperne i IPM . Spørgsmålet er bare, om det er nok til at kalde dem lysegrønne ?

Jeg er godt klar over, at nogle mennesker, landmænd og frugtavlere mener, at det lysegrønne allerede er en større eller mindre del af del af det almindelige plante/dyre-brug. Men det kommer jo an på, hvilke krav og retningslinjer man har for dette.

F.eks har folk nok forskellige meninger om hvilke krav og retningslinjer, der bør gælde, hvis det skal være lysegrønt. Nogle vil kalde det lysegrønt, hvis en landmand kun bruger 50 % eller 75 % mindre sprøjtegift end almindelige landmænd. Andre vil mene, at landmanden højst bør kunne bruge 25 %, hvis man skal kalde det lysegrønt. Og her står vi jo ved et af de helt store problemer. Visse landbrug, som nogle kalder lysegrønne, vil andre måske definere som almindelige landbrug, der ikke er lysegrønne. Dette skyldes, at de andre mener, at de ikke er grønne nok. Og det er jo et problem ved begrebet "lysegrønt ". Man risikerer, at det kun bliver en lille bitte smule grønnere end det almindelige landbrug, hvis der kommer ny lovgivning på området.

Jegkender godt begrebet Integreret Produktion. Det er vistnok mindst 20 år siden, at jeg første gang stiftede bekendtskab med Dansk IP - Integreret Produktion. Jeg skal på ingen måde gøre mig klog på dyrkning af frugter og grøntsager. Det har jeg nemlig ikke særlig meget forstand på. Men måske er Dansk IP - Integreret Produktion lysegrønt. Jeg linker til dette nederst.

Jeg kender logoet eller mærket på Dansk IP - Integreret Produktion. Førhen var det røde vist et hjerte. Men det måtte de mig bekendt ikke længere benytte, så nu ser det ud som det gør. Problemet er, at de færreste forbrugere kender Dansk IP og deres mærke/logo, som kan sidde på bl.a. agurker.

https://www.dkplant.dk/dansk-integreret-pr...

Da Ingeniørens artikel øverst i denne debat-tråd handler om det aktive stof i en bestemt sprøjtegift, er dette hermed det sidste indlæg om det lysegrønne plante/dyre-brug, der betyder mindre sprøjtegift og relativ høj dyrevelfærd.

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 1
 • 3

Hej.

Jeg havde jo ellers besluttet, at jeg ikke ville blande mig i diskussionerne om glyphosat, der er et aktivt stof i sprøjtemidler Round Up. Det skyldes, at min viden om dette er relativt lille. Men jeg har ændret mening og vil derfor alligevel blande mig lidt. Jeg har selvfølgelig læst en del om glyfosat. Men da min viden som sagt ikke er særlig stor, vil jeg ikke komme med påstande og skarpe meninger om dette. Det bliver derfor kun forsigtige formuleringer.

Grunden til at jeg blander mig i denne og andre debat-tråde er fordi jeg har læst flere MEGET interessante ting om Glyphosat i COOPs artikel i Samvirke.

I artiklen står der, at hvis man forbyder Roundup kan det få vidtrækkende konsekvenser for det danske landbrug. Det britiske landbrugsministerium har anslået, at forbud mod glyfosat vil betyde, at landmændene fra et år til det næste kan høste omkring 20 procent mindre.

Jeg ved ikke, om denne påstand fra artiklen er korrekt. Hvad siger I andre ? Vil et forbud mod glyphosat betyde en nedgang i produktion på ca. 20 %. Hvis "ja", er det jo en utrolig stor nedgang i produktion.

Man kan spørge, om det er en god ide at forbyde brugen af dette stof ? Istedet for at forbyde det, bør man istedet for - MÅSKE - blot have et lavere forbrug af stoffet end i dag. Måske kan man sige til landmændene, at de ikke må bruge stoffet til det og det, men kun til de allervigtigste ting. Jeg ved dog ikke, hvordan man kan kontrollere, at landmændene så kun bruger det til de allervigtigste ting. Men istedet for at forbyde stoffet, kan man måske nøjes med at begrænse mængden af stoffet betydeligt.

Kort og godt er jeg som privatperson i tvivl om, om det er godt at forbyde dette stof.

Brugen af sprøjtemidler er en kompliceret problemstilling. Jeg gik engang rundt og brændte ukrudt af med en gasbrænder på mit arbejde på et ældrecenter. Jeg kom til at sætte ild til en busk, men det er en anden historie. Hihi.

Jeg tænkte på, om det er mest miljøvenligt at brænde ukrudtet af i byerne eller bruge noget spøjtegift. Ved at brænde ukrudtet af, får man jo en udledning af CO-2, der jo er en klimabelastning. Så derfor er det måske bedre at bruge sprøjtemiddel. Siden er der kommet en anden mulighed, som er at bruge varm damp mod ukrudt. Opvarmning af vandet skulle betyde en mindre udledning af CO2 end gasbrænderen, så måske er vanddamp bedre end sprøjtegift. Hvad ved jeg ? Ihvertfald viser eksemplet, at det er kompliceret at finde ud af, om man bør bruge sprøjtegift eller ej.

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 0
 • 3

Siden er der kommet en anden mulighed, som er at bruge varm damp mod ukrudt. Opvarmning af vandet skulle betyde en mindre udledning af CO2 end gasbrænderen, så måske er vanddamp bedre end sprøjtegift. Hvad ved jeg ?

Det eksempel viser jo tydeligt at selv brugen af ukrudtsbrændere mod ukrudt kan bruges forkert uden grundig vejledning (uddannelse). Ukrudtet behøver blot "blancheres", så vækstpunktet rammes. Hjælper ikke på rodukrudt, men på de fleste typer uønsket vækst. Ukrudtsbrændere mv. burde egentlig også følges op med krav om kursus.(Særligt af brandtekniske årsager) Brugerne af bekæmpelsesmidler har erhvervet et certifikat eller bevis. Herunder er der netop monitering af behov for bekæmpelse, hvor skadetærskel vurderes. Glyphosat bruges for netop at bekæmpe rodukrudt i et sædskifte, som måske snarere skulle indskærpes. Et forbud mod midlet vil betyde at alternativt bruges midler med højere belastningsindeks. At bekæmpe kvik mv. mekanisk kendes allerede: Det koster stål og diesel foruden tid. Tid koster mandskab og slid på maskine.

 • 4
 • 4

Hej Jan.

Det ville have været godt med nogle gode råd, førende jeg brugte gasbrænder på plejehjemmet, hvor jeg arbejdede.

Jeg tror nemlig, at jeg varmede/brændte ukrudtet i langt længere tid end der var nødvendigt. Så de blev vist ikke kun "blancheret", som du siger.

Senere arbejdede jeg på en Shell / Seven Eleven - tankstation. Der måtte vi selvfølgelig ikke bruge gasbrændere. Så vidt som jeg husker brugte jeg vist sprøjtegift mod ukrudtet på et tidspunkt. Måske var det Round Up.

Kærlig hilsen Jan, Projekt S og T

 • 1
 • 3

Hvis jeg bruger GMO til udvikling af en ny plante er det ikke økologisk. Hvis jeg smider en håndfuld planter under UV lys til de mutere, er det økologisk. Hvordan stemmer det med din forståelse af naturlig og økologi?

En af de væsentlige forskelle er at GMOer har en antibiotika resistent vektor, der kan spredes til vilde planter i nærheden. Planten behøver ikke dette gen, men det inkorporeres som led i GMO processen. Vi aner simpelt hen ikke hvad indvirkning det vil have på økologien og om det fremmer resistente bakterier.

... blot for at nævne en enkelt forskel på naturlig og GMO. Så at mene at der ikke er forskel er noget sludder. Men om det reelt ender med at vise sig at have praktisk betydning, ved jeg ikke.

 • 1
 • 1

Ok det er en sidetråd til RoundUp. Men når der argumenteres for at dyrevelfærden er større i konventionelt kyllingeopdræt end i økologisk ditto, er der faktisk evidens for det:

 • Definitionen af dyrevelfærd er , i denne sammenhæng, baseret på måling af antal døde og alvorligt syge dyr.

I økologisk hønsehold, er der flere dyr der dør, som følge af rovdyr og for store flokke, sammenlignet med burhøns. Men at påstå er burhøns har bedre dyrevelfærd end fritgående økologiske høns, er efter min mening useriøs forskning. Og den deraf udledte evidens ditto.

Man kan ikke udlede at fysisk sundhed er direkte lig med velfærd, der er en psykisk tilstand. Det modsatte kan derimod godt være tilfældet.

Konklusionen må her være at selv gyldigt evidens, kan være noget sludder, når antagelserne bag, er det.

Et mere nærliggende valg af metode til måling af dyrevelfærd, kunne være, at kvantificerer graden af naturlig adfærd hos dyrene, fratrukket sult og sygdom, idet man kan antage at de gennem deres udvikling, er tilpasset sådant et liv og trives med det.

 • 0
 • 1

Den 27.11 er det igen godkendt, og nu for 5 år. Shame on you Danmark :(

Shame on EU! Denne sag burde aldrig være kommet til afstemning. Nu er der præcedens for at enkeltsager kan komme til afstemning. Fin sammenblanding af den lovgivende, dømmende og udøvende magt. :( Desuden er det nok mere en ren tysk takling, for at for blødgjort SPD. En forsmag på hvad de kan vente med en mindretalsregering. Endnu en grund til at sagen aldrig burde være kommet til afstemning i EU.

 • 2
 • 4
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten