Leder: Kontroltab, hovmod og atomkraftens fremtid

**Kontorfolk kaster **sig ind under skriveborde i en konfettisky af bøger, mens reoler ryster som besat af dæmoner. Lange rækker af bange mennesker bliver gennemmålt med knitrende geigertællere. En far kalder med skælvende og klagende røst ind gennem træhøje ruinhobe og grimede bygninger efter sin forsvundne søn og falder grædende sin hustru om halsen i spinkelt håb. Det sorte hav indtager kysten med ufattelig kraft. Uforglemmelige syn af Japans tragedie med jordskælvet til Richter 9, en tilhørende tsunami med ti meter høje bølger og en stribe a-kraft-værker i knæ.

Deltagende skrækindjagede, men på sikker afstand, betragter vi dette højteknologiske lands kamp mod en skånselsløs natur, der har sendt en fremtrædende civilisation til tælling. Vi beundrer japanerne for deres tekniske jordskælvssikring, deres ro og tapperhed i en uhyggelig presset situation, men bliver foruroliget over, at naturen trumfer vores teknologier og selvtillid. Vi forfærdes over de tusinder af døde, mens vi minder hinanden om, at hvis det ikke havde været for de dygtige og rationelle ingeniører i Solens Rige, havde katastrofen krævet langt flere ofre.

De shinto-buddhistiske japanere, der dyrker deres forfædre og særligt værdsætter samhørigheden mellem natur og menneske, har med flid opbygget et velordnet samfund baseret på teknologi og respekt for den verden, de er sat i. Det slår hårdt at se en nation, der er blandt verdens mest avancerede og civiliserede, og som har skabt virksomheder som Toyota, Suzuki, Mazda, Sony, Panasonic, Fujitsu og Toshiba, blive sat skak, fordi den har overvurderet sin kontrol over elementerne.

Det er derfor, der går chokbølger gennem det politiske landskab i hele verden og i særdeleshed i Europa: Hvis de perfekte japanere kan undervurdere krav til atomar sikkerhed, hvordan ser det så ikke ud hos os.

**Man forstår **tyske Angela Merkels beslutning om prompte at trække syv a-kraftværker ud af elforsyningen for nidkært at granske sikkerhedsprocedurerne. Uanset hvor få, der bliver skadet eller omkommer i Japan som følge af strålingsskader, er tabet af kontrol en realitet. Det er tilliden til sagkundskaben og den nøgterne vurdering af risiko, der har lidt et alvorligt knæk: Beskyttelsen af japanernes helbred er aktuelt blevet en sag for svineheldet og den rigtige vindretning.

**Det virker derfor hovmodigt, **når situationen blandt flere eksperter og også i Ingeniørens netdebat bagatelliseres med henvisning til, hvor lille en skade a-kraft-værket har anrettet sammenlignet med selve tsunamien. For det er at misse pointen: Ingeniørerne har hverken været forsigtige eller kløgtige nok, da de designede værket. Og den eftertanke er ved at slå ned i flere, eksempelvis også USA, hvor værker i Californien måske nok er overdimensionerede i forhold til erfaringerne på Richterskalaen, men måske slet ikke nok.

**Atomkraft spiller i dag **en stor rolle i europæisk energiforsyning og kan ikke bare erstattes - og den bør have en stærk fremtid, skal vi leve på en måde, vi har været vant til. Men der er sceneskift. Rationelle Homo Faber-typer à la Max Frisch må i gang med seriøs selvransagelse og selvkritik. Risikoen for gentagelse er sikkert lav, men det er ganske vist, at Lissabon i 1755 blev raseret og mistede 90.000 indbyggere efter en tsunami, der fulgte i hælene på et skælv, der efterfølgende er beregnet til 8,7 Richter. Meget kan ske. Også i nærheden af os.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Bare et kort eksempel på graverende fejl.

Hvordan kan man i et land, der kender til Tsunamier, lægge sine nødkraftsanlæg så tæt ved havoverfladen?

Det er næppe et økonomisk problem at lægge disse anlæg i fx 30 eller 50 meters højde - men hvorfor er det ikke gjort?

Jeg tror vi ingeniører - danske som japanske - skal begynde at tage vores fag mere alvorligt, og insistere på at lave mere sikre og gennemtænkte konstruktioner.

Det kræver i praksis nok mest af os selv - har vi intelligensen og holdningerne til det?

 • 0
 • 0

For det er at misse pointen: Ingeniørerne har hverken været forsigtige eller kløgtige nok, da de designede værket.

Hovedproblemet med atomkraftværker er ikke tekniske men psykologiske, det er pointen, og her er ingeniører ikke fagfolk.

 • 0
 • 0

"Shiro Ogawa, 75, a now-retired engineer with Toshiba, watched the developments play out with a note of sadness and regret.

Ogawa had been involved in the design of safety pumps for the No. 1 reactor in 1971 and No. 2, completed in 1974, a year after the oil shock had convinced Japan that nuclear was the power of the future.

Ogawa said he had never questioned the earthquake design standards of the reactors and never questioned the durability of back-up power plans. He never thought about a tsunami big enough to take out the generators like last week's wave of 10 meters or more.

"We had almost no experience in Japan with nuclear power at the time," Ogawa told reporters. "It's a terrible thing to say, but we were ignorant. We didn't think that we were in a position to judge the standards we were given. We were close to being ignorant." " http://www.reuters.com/article/2011/03/17/...

 • 0
 • 0

Problemet er altid det man ikke tænker på. Det kan vi som ingeniører ikke designe anlæggene efter. Så nu har vi lært noget, men vi har ikke lært alt. Derfor vil der komme nye ulykker på A-kraftværker rundt om i verden.

Men kan vi ikke lære at leve med det set i lyset af hvad alternativerne koster os i form af klimaændringer ?

 • 0
 • 0

For det er at misse pointen: Ingeniørerne har hverken været forsigtige eller kløgtige nok, da de designede værket.

Hvad med dem som designede jernbanerne, havnene, oliterminalerne, lokal planen, gassystemet, husene, tsunami-digerne, etc. Her er dødstallet (faktisk og teoretisk muligt) meget større. Hvorfor taler vi aldrig om det? Hvorfor er det mindre vigtigt end atomkraftværkerne?

Hvorfor forlanger man kun zero risk fra akraftindustrien samtidig mens man helt uden nogen debat accepterer enorme tab indenfor andre områder??

Mvh Steen

 • 0
 • 0

Den nye erkendelse er/bør være, at enhver risikoanalyse altid er og vil være begrænset af de tænkelige scenarier. Man kan, selvsagt, ikke beregne en risiko for en hændelse, som man ikke har tænkt på - endsige en hændelse som ligger uden over ens fatteevne.

Det er der for så vidt ikke noget nyt i, men vi, teknikere som politikere, for slet ikke at nævne økonomer, har især de sidste par årtier haft en tendens til at glemme, at utænkelige hændelser faktisk forekommer. Læren bør være, at vi bygger vore systemer på en sådan måde, at konsekvensen af en utænkelig hændelse aldrig kan blive katastrofal - hvis et kernekraftværk af utænkelige årsager bliver pulveriseret og spredt ud over en storby, så vil det være katastrofalt; hvis en vindmølle af utænkelige årsager vælter, så er konsekvensen trods alt væsentlig mere overskuelig.

 • 0
 • 0

Hej Knud

Kan du ikke lige forklare, hvordan et jordskælv kan ligge ud over ens fatteevne, hvis man bor i Japan!

Det er som om, at en række personer ovenfor ikke vil erkende, at der er begået grove fejl i Japan, fordi de er bange for at bringe atomkraft i miskredit.

Det er imidlertid omvendt. Hvis atomkraft nogensinde skal accepteres af befolkningen, så skal tilhængerne erkende de fejl og risici, der findes.

Det kan befolkningerne sagtens forstå - men ikke alle disse tynde bortforklaringer, om at vi ikke troede, der kom jordskælv, eller hvad er en Tsunami (japansk ord), og så videre

 • 0
 • 0

Læren bør være, at vi bygger vore systemer på en sådan måde, at konsekvensen af en utænkelig hændelse aldrig kan blive katastrofal

Men det er der ikke råd til. Det er svært at forstå at der i alle disse overvejelser om teknik ikke nævnes økonomi som i høj definerer hvad ingeniørerne laver. Denne ulykke bærer tydeligvis præg af at værkerne er underdimensionerede sikkerhedsmæssigt. Det er ikke en ingeniørfejl. Krav til sikkerhed baseres på risikoscenarier og definerer et sæt minimumskrav som skal opfyldes af designer. Indenfor disse rammer vil man forsøge at kostoptimere, men man går ikke udenfor rammerne. Når værker er designet til 8,5 på Richter (eller hvad?) og max 8m tzunami bølge (eller hvad?) så er der jo ingen grund til at designe efter sikkerhedskrav som er bedre end det krævede. Kravene er bestemt af myndigheder og investor. Går man udenfor rammen (overdimensioner) taber man licitationen fordi man bliver for dyr. For hvorfor skulle investor betale for noget han ikke har bedt om?

Sådan foregår det. Det er ikke ingeniørernes skyld. De har ingen indflydelse på kravsspecifikationerne men skal bare gøre som de får besked på af den der betaler. Har man ikke autoritet kan man heller ikke have ansvar.

Det er besynderligt at ingeniører ikke forstår den rolle de har.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Hej Søren

Du tager fejl. Ingeniører har netop indflydelse på kravspecifikationer, hvis de vil.

Det drejer sig om fagstolthed og holdninger.

Men det er jo klart, at hvis man som ingeniør er tilfreds med den rolle som nyttig idiot, som du du åbenbart gerne ser os sat i, ja så går det galt.

Det er derfor jeg opfordrer til, at ingeniørerne kommer ud af rollen som nyttige idioter, og i stedet prøve med holdninger og viden at styre udviklingen.

 • 0
 • 0

Selv om alle årsagssammenhænge ikke er kendt endnu, står det rimeligt klart, at kernekraftulykken var fremkalt af, at nødgeneratorerne, der stod i kælderen i sidebygningen til reaktorerne, blev oversvømmet af en tsunami, der var høj nok til at skylde over et tsunamiværn, der netop var færdigt men som var dimensioneret til den største kendte tsunami.

Det ville næppe have været noget problem, da reaktorerne var så sikre, at man havde dage til at etablere nødkøling - hvis ikke:

Af hensyn til en enkel håndtering af brugte brændselsstave havde man anlagt et basin til lagring af brugte brændselsstave ved siden af reaktoren op af "containmentet" inde i reaktorbygningen.

Vandet i dem begyndte at koge og frigav derfor radioaktiv stråling, og da det sank under toppen af brændselsstavene steg den interne stråling dramatisk, og der udvikledes brint, der forårsagede mindst to eksplossioner. - Derefter var det umuligt at komme nær reaktorerne og inspicere og genetablere køling.

Jeg var i min ungdom som 68er "opskriftmæssigt" imod atomkraft, og måske som en slags kompensation for den naive holdning, har jeg sat mig ganske grundigt ind i det ved først at læse alt tilgængeligt på dansk og derefter på engelsk wiki og dernæst se 32 forelæsninger om kerne- og reaktorfysik på Berkely, MIT og TED-talk.

Dette har overbevist mig om,at det ikke er noget problem at designe moderne kernekraft, så "det værst tænkelige uheld" ikke er værre end alvorlige kemilkalieudslip o.l.

Også disse gamle reaktorer har åbenbart vist, at de næsten er umulige at mishandle, så de frigør radioaktivitet. Hvad jeg dog aldrig har hørt eller læst om i alle mine studier er, at man havde anbragt et badekar uden låg i toppen af reaktobygningen under et enkelt bliktag med brugt brændsel - der jo er langt mere radioaktivt end nyt - i mange gange større mængder, end der er brændsel i reaktoren.

Det chok fik mig til at stille spørgsmålet her i debatten til vore kerneeksperter, hvorfor de ikke havde vidst det og fortalt om det. Per A Hansen svarede, at det vidste han da godt, og at det havde da også været påtalt i bl.a. "Rasmussen rapporten".

Det bekræftede min mistanke om, at når dem, der leder med lys og lygte efter ting at kritisere ved et eller andet, gør det for at stoppe det og ikke for at forbedre det, da tvinger de aktørerne til at skjule, at ting kunne have været bedre, og ikke mindst bliver intern kritik - der er grundlaget for alle forbedringer - stoppet af hensyn til at vinde kampen i opinionen mod modstanderne.

Pga. japanernes meget elitære, autoritære og hierakiske kultur har det ikke været så fremtrædende der. Resultatet er dog næsten værre end her, idet ledernes autoritet kun kan opretholdes, hvis almuen opfatter dem som fejlfrie. - Derfor har ingen turde foreslå, at man da lige skulle bygge en bassin i fjellet bag for ikke at have to problemer oppe i hindanden, hvis noget uforuset skulle ske. - Hvad med en styrtende jumbojet i disse fire badekar?

 • "Nej, det ville ikke være noget problem", ville Per A Hansen sige indtil i går, "for det kan reaktorindeslutningen holde til".

 • Vi bliver altså hurtigt og dramatiskt overhalet af kineserne, hvis vi ikke kan finde på at fremføre kritik for at forbedre i stedet for at fremme ens egen gruppes interesser på bekostning af en andens.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Det der skal bringes in i design fasen er total økonomiske beregning=hvis vi sikre mod en 8 meter tsunami og får en 10 meter hvad koster det i erstatning kontra sikring.Sammen med sandsynlighed for en 10 meter kontra 8 meter vil det give et bedre udgangs punkt for beslutningerne.Tommelfinger reglen bør vel være det samme som når man selv planlægger ombygning=beregnet omkostning+30%=worst case

 • 0
 • 0

@Christian Munch-Petersen: Jeg postulerer ikke, at jordskælv har ligget ud over designernes fatteevne. Men det har oversvømmelse af nødstrømsgeneratorerne åbenbart. Retrospektivt forekommer det jo banalt og indlysende, at nødstrømsgeneratorerne skulle have været beskyttet bedre. Havde det været tænkt ind fra starten, havde det formentlig ikke engang kostet særlig meget ekstra. Men de tænkte åbenbart ikke på det - det er det, der er pointen.

@Søren Fosberg:

Denne ulykke bærer tydeligvis præg af at værkerne er underdimensionerede sikkerhedsmæssigt. Det er ikke en ingeniørfejl.

Hvem tror du, der udarbejder kravene i udbudsmaterialet?

 • 0
 • 0

Atomkraftdebatten blev i halvfjerdserne forplumret af diskussioner om det værst tænkelige uheld. Det undrede mig dengang at andre teknologier ikke udsattes for det samme. Det værst tænkelige uheld ved cyklisme er for eksempel at alverdens cyklister vælter og slår sig ihjel samtidig. Mange valgte at bruge deres kræfter på at modvirke indførelsen af atomkraft, i stedet for at lære den så godt at kende at de kunne bidrage til at formindske risikoen og forbedre økonomien. Det var efter mit skøn et uhensigtsmæssigt valg.

 • 0
 • 0

Christian! For at ingeniører kan stille krav, skal de firkantet sagt være en mangelvare.

Det er ingeniører ikke mere, nærmest tværtimod.

Som person kan man afgøre, hvad man vil være med til, og tage sin frakke og gå hvis tingene bliver for brogede, men som ansat vil fyresedlen være sikker, hvis du vedholdende advokerer for krav ,der går udover kravspecifikationerne som Søren er inde på.

Ens opgave som ingeniør er ikke at løse hele projektets problemstillinger, men at finde et svar, på de spørgsmål man bliver stillet over for.

Hvis man finder ting som man finder er dubiøse, så melder man det opad og afventer det lags afgørelse.

Finder man at ens bekymring ikke bliver taget til følge.....er det bestemt ikke smart at kolportere bekymringen videre til uvedkommende. Det være sig kolleger og medier hvis man vil forblive i sin stilling.

Er problemet et kabinetsspørgsmål for en .....ja så tager man slaget og følgerne.

 • 0
 • 0

Christian:

Det drejer sig om fagstolthed og holdninger.

Men det er jo klart, at hvis man som ingeniør er tilfreds med den rolle som nyttig idiot, som du du åbenbart gerne ser os sat i, ja så går det galt.

Det er derfor jeg opfordrer til, at ingeniørerne kommer ud af rollen som nyttige idioter, og i stedet prøve med holdninger og viden at styre udviklingen.

Nemlig! Og hvis nogle flere vidste, hvor vigtigt det er for vor anseelse og vores muligheder for at skabe glæde - og ikke frygt - med vores frembringelser, så ville vores organisationer støtte dem af os, der var "whistle-blowers", så det ikke kostede så utroligt meget.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

...

Hvorfor forlanger man kun zero risk fra akraftindustrien samtidig mens man helt uden nogen debat accepterer enorme tab indenfor andre områder??

Risiko = sandsynlighed x konsekvens

"Man" stiller krav om sandsynlighed tæt på nul, når konsekvensen er uoverskueligt stor. Det gælder i øvrigt ikke kun a-kraft, men også visse former for biologisk og kemisk teknologi.

...Hvad med dem som designede jernbanerne, havnene, oliterminalerne, lokal planen, gassystemet, husene, tsunami-digerne, etc

Her er konsekvenserne store, men til at overskue. Især stopper de på et tidspunkt.

 • 0
 • 0

For det er at misse pointen: Ingeniørerne har hverken været forsigtige eller kløgtige nok, da de designede værket.

Der er to ting den sag.

1) Ældre værker på ældre sites. 2) Nye værker på nye sites.

Kernekraftdiskussioner der ikke når længere end ja/nej duer ikke. De berørte reaktorer på Fukushima er fra 1970erne.

 • 0
 • 0

Det virker for mig også som om atomkraftmodstanden var mere kvalificeret dengang der var mulighed for at vi fik atomkraftværker i Danmark.

Dengang var der konsekvenser ved ikke at være i stand til at overbevise tilhængerne, og derfor satte modstanderne sig ind i problemerne så de kunne møde tilhængernes argumenter. Det er ihvertfald min teori.

På globalt plan synes jeg også at Greenpeace har leveret en meget grundig kritik af sikkerheden i atomkraftindustrien til trods for at jeg ikke synes om deres aktioner og retorik iøvrigt.

Hvis ikke vi havde lukket så grundigt ned for vores kompetencer indenfor atomkraft hertillands ville vi også være i stand til at levere kvalificeret kritik af affaldsopbevaring- og håndtering i udlandet, samt assistere med udformning af sikkerhedsregler osv.

Der er en del atomkraftmodstand der simpelthen går ud på at sabotere så meget som muligt, hvilket virker underligt når man tænker på at hovedargumentet imod det er at det skaber store miljøproblemer.

 • 0
 • 0

Hvem tror du, der udarbejder kravene i udbudsmaterialet?

Kravene i udbudsmaterialet er en afvejning af kost og sikkerhed. De udarbejdes ikke af designer men bestemmes af investor - under hensyntagen til standarder og myndighedskrav - og repræsenterer derfor investors interesser dvs økonomi. Det er klart at ingeniørerne indgår som en dialogpartner, men de tager ikke beslutningerne.

Spørgsmålet i denne sag er om værkerne er designet optimalt i henhold til sikkerhedskravene. Det kan vi nok ikke vide, men vi ved at sikkerhedskravene i forhold til jordskælv/tzunami ikke har været tilstrækkelige og at det (sandsynligvis) er det som har skabt problemet. Jeg må fastholde at det kan man ikke laste ingeniørerne for.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Vor statsminister Jens Stoltenberg var netop på den japanske ambassade for at underskrive kondolanceprotokollen. I den forbindelse udtalte han: "Det (hele forløbet den sidste uge) minder os om, at naturen kan være mægtig og farlig, men også at teknologien er det."

Har han glemt, at et jordskælv med en rystelse der var 10.000 gange mindre!! - dræbte mindst 10 gange så mange for et par år siden på Haiti?. Hvis haitianerne havde haft samme teknologi som japanerne til at bygge økonomi, huse og infrastruktur, da havde der vel være mindre end 1000 dræbte?

 • Igen en påmindelse til ingeniører og andre aktører i vores fantastiske nye samfund om, at de må gøre opmærksom på, at teknologi redder utroligt mange liv, og at det er mangel på teknologi, der er farligt.
  • Nu MÅ man få aflivet den groende myte om, at i en naturkultur, "græsser løven fredeligt sammen med fåret og ingenting truer os".

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Som jeg skrev i min egen blog, så handler det på den ene side om frygten for det atomare, som er åbenlys og som medierne helt klart spiller på. Når vi gør regningen op for atomkraft, dvs. døde og kvæstede pr produceret tWh, så er det ikke et højt tal, sammenlignet med kul, olie og gas, eller for den sags skyld vindmøller. Og så er det samtidigt omkostningeeffektivt og i det store meget miljøvenligt.

Det er lidt som med at flyve. Langt sikrere end at køre i bil, men mange flere er bange for det, fordi ulykker med dødelig udgang bliver omtalt i medierne osv osv.

At mestre en teknologi er ikke noget man gør fra den ene dag til den anden. Det er lidt som med at køre på cykel noget som tager tid og giver nogle knubs. Spørgsmålet er om disse er store at man bør forlade teknologien eller de bare er med til at sikre at fremtidige værker bliver endnu mere sikre, fordi vi har lært noget nyt. Lidt som med luftfart.

Angela Merkel er ikke fremme fordi hun er bange for tabet af kontrol, men fordi de grønne er stærke i Tyskland. Lidt som når V,C og S går DF i bedene herhjemme på immigrationspolitikken.

Der er to sider her. Den ene er kerneteknologien. Den anden er det geologiske og det er to forskellige ting. Kernekraften bygges efter hvad geologerne kan forudsige, men 40-50 år er meget lidt i geologisk sammenhæng og samtidig vidste vi heller ikke så meget om geologi for fyrre år siden da værket blev designet. Begge dele har bevæget sig fremad siden. Nu handler det om at lære og få den læring implementeret, så problemet ikke opstår igen. Og det burde være noget ingeniører kan :-)

Vh Troels

 • 0
 • 0

[quote]...

Hvorfor forlanger man kun zero risk fra akraftindustrien samtidig mens man helt uden nogen debat accepterer enorme tab indenfor andre områder??

Risiko = sandsynlighed x konsekvens

"Man" stiller krav om sandsynlighed tæt på nul, når konsekvensen er uoverskueligt stor. Det gælder i øvrigt ikke kun a-kraft, men også visse former for biologisk og kemisk teknologi.

...Hvad med dem som designede jernbanerne, havnene, oliterminalerne, lokal planen, gassystemet, husene, tsunami-digerne, etc

Her er konsekvenserne store, men til at overskue. Især stopper de på et tidspunkt.[/quote]

@Andreas Munk-Madsen

Jeg er enig bortset fra at jeg mener at konsekvenserne for akraft er overskuelige. Vi kan selvfølgelig diskutere om worst case er 100 døde, 2000, som angivet her på ing.dk i forgårs, eller 40.000 som svarer til Nagasaki atombomben.

Mange vil sikkert også synes at olieuheld er uoverskuelige - men vi bruger det alligevel.

Hvorfor er det overskueligt at kulkraft, alene i USA, forventes at dræbe mere end 20.000 per år!! Hvad med al det arsenik og kviksølv (uendelig "halveringstid" :-) er udledes, etc.

Jeg forstår ikke hvorfor vi er så irrationelle når det drejer sig om akraft. Det har nok noget at gøre med at man frygter det ukendte (og det usynlige.)

Desværre er prisen at flere dør når vi bruger andre energikilder.

Mvh Steen

 • 0
 • 0

Steen Larsen:

Jeg forstår ikke hvorfor vi er så irrationelle når det drejer sig om akraft. Det har nok noget at gøre med at man frygter det ukendte (og det usynlige.)

Clarkes tredje lov rammer helt rigtigt.

Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic

Magi kan vi forholde os til, det er enten sort eller hvidt.

 • 0
 • 0

Jeg postulerer ikke, at jordskælv har ligget ud over designernes fatteevne. Men det har oversvømmelse af nødstrømsgeneratorerne åbenbart.

Jeg forstår at man har designet i forhold til en 8 m bølge. Så det har man altså taget højde for. Det var bare ikke nok. Valget af 8 meters bølgen har givetvis været baseret på en risikoanalyse og her er det investor som har afvejet risiko mod kost og besluttet at han ikke vil investere i forhold til en 10 12 eller 20 meters bølge (og hvad så hvis der kom en 50 meters bølge? Umuligt? Overhovedet ikke. Bare usandsynligt). Han har stedet valgt at tage chancen. Hvis det endelig er, så må det være myndighederne som skulle have grebet ind og forlangt større sikkerhed. Men det har man ikke set nogen grund til. (Hvad er sandsynligheden for at det skete kunne ske? Hvis nogen for en uge siden havde opstillet et scenarie som det vi ser ville han givetvis være blevet hånet ud af samme de hoveder som nu ævler og bævler om alt det kloge de ville have gjort hvis det var dem som havde bygget værket i sin tid. Lad den hvide mand komme til!)

Sandsynligvis er det de færreste atomkraftværksdesignere som har særlig ekspertise på sandsynligheden for at denne begivenhed skulle ske. Men vi kan jo teoretisk set ikke vide om der har været designere som trak sig i sin tid i bekymring over sikkerheden. At trække sig ændrer imidlertid ikke noget, investor kan altid finde en anden.

Sagen er at man af økonomiske grunde altid løber en risiko - og er nødt til at løbe en risiko. Man kan ikke i den virkelige verden have som målsætning at eliminere enhver risiko. For det er for dyrt. Kun nulløsningen vil fuldstændig eliminere risikoen - ud fra en snæver betragtning - for i stedet ender vi jo så med at dø af forfrysninger som Bjarke så malende har forklaret. Vi har nemlig nået det punkt i menneskets udvikling hvor solenergi ikke længere kan sikre vor fysiske eksistens her på Jorden - mener han. En sand milepæl for menneskeheden.

Det er selvfølgelig interessant at der efterfølgende har været bekymring for om værket har været for usikkert jf artiklen om Wikileaks. Men så skulle det have været lukket af myndighederne. Gad vide hvad de "akraftkyndige" ville have sagt til det.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Langt hen af vejen er jeg meget enig i dine betragtninger Søren.

Men lige det med at få energi nok til....hele den danske befolkning...er noget du du lige må tænke en ekstra gang over....for vi er blevet mange flere end dengang du tænker på :0)

 • 0
 • 0

Men lige det med at få energi nok til....hele den danske befolkning...er noget du du lige må tænke en ekstra gang over....for vi er blevet mange flere end dengang du tænker på :0)

Alt andet lige (det er det ikke, men alligevel) er potentialet for solenergi/capita proportionalt med det landareal (inkl. tilstødende hav) som er til rådighed for tapning af energi og omvendt proportional med befokningsstørrelsen på samme. Danmark er relativt tæt befolket (næsten 25% af Japan) og har et stort havareal til disposition, så vi er ikke ilde stedt - slet ikke så ilde som f.eks. England, Holland og Belgien - og Japan, men på den anden side langt ringere stillet end Sverige og Norge (det gudsbenådede land).

Om det betyder at vi kan og skal producere solenergi nok til at dække vort eget behov er ikke kun et spørgsmål om teknologi og investeringer, men også om vi kan dække behovet billigere ved at købe udefra. (Norge, Sverige, Sahara).

Jeg er selvfølgelig rævestolt over at du er enig med mig langt hen ad vejen. Nu mangler vi bare det sidste nøk.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Søren:

Lad den hvide mand komme til! [ironi] ...... Sagen er at man af økonomiske grunde altid løber en risiko - og er nødt til at løbe en risiko. Man kan ikke i den virkelige verden have som målsætning at eliminere enhver risiko. For det er for dyrt. Kun nulløsningen vil fuldstændig eliminere risikoen -.... [men så] ender vi jo så med at dø af forfrysninger som Bjarke så malende har forklaret. Vi har nemlig nået det punkt i menneskets udvikling hvor solenergi ikke længere kan sikre vor fysiske eksistens her på Jorden - mener han. En sand milepæl for menneskeheden.

Det er nøjagtigt som at høre de spirituelle syrehoveder hjemme i kollektivet, som en ung elektroniktekniker følte sig meget underlegen overfor - og da også fik sig en anden uddannelse, hvor han kunne "arbejde med mennesker".

På det tidspunkt, hvor et par hundreder millioner mennesker på jorden kun brugte solenergi - og var så "kloge", at de havde opnået en stabil population, levede de ikke engang 25 år i gennemsnit. - Og skulle nogen være i tvivl, så var det ikke fordi, de længtes efter himmelen. - Det gjorde dog åbenbart syrehovederne - og de nåede den ganske hurtigt.

Jeg troede, disse misopfattelser af vore livsvilkår i historisk perspektiv var døde med dem - men nej.

Jeg kan godt fortælle dig, at da min Rwandiske kone - der bogstaveligt talt er født i stenalderen - sagde: "Lad den hvide mand komme til", så var det ikke ironiskt. Hun havde mange - til dels morsomme - (mis)opfattelser om vort samfund - men de kunne ikke overgå syrehovedernes - hvis hypnotiserende øjne, jeg heldigvis slap fra - og der er åbenbart mange danskere, der endnu har mere fejlagtige opfatninger af vort samfund, end hun har.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Det er nøjagtigt som at høre de spirituelle syrehoveder hjemme i kollektivet, som en ung elektroniktekniker følte sig meget underlegen overfor - og da også fik sig en anden uddannelse, hvor han kunne "arbejde med mennesker".

Du har altid ret. Ret som kun en idealist kan have ret. Ganske vist har du nærmest gennemløbet det fulde spektrum af meninger som man med rimelighed kan rumme i et enkelt liv, men jeg fornemmer at du på hvert enkelt tidpunkt i din livsbane altid har haft ret. Fuldstændig ret. Og at dem du er uenig med er idioter. Ikke bare idioter, men fuldstændig og totalt idioter. Ja, ikke mennesker, men undermennesker (eller umennesker).

Det gode er at de folk som du tidligere har nidstrirret nu kan ånde lettet op. Til gengæld synd for de alte kammeraden som nu skal tværes ud. For ikke at tale om nordmænd, danskere, japanere, myndigheder, kollektivister, byboere, akraftmodstandere, økologer, vegetarer og andre drømmere ...? som ikke opfylder Peders strenge krav om de rette meninger og evner.

Du har nok altid været vildt irriterende. Stivnakket, sur, bedrevidende, nedladende, fornærmende, nærtagende og humorforladt. Du er sikkert også generøs, venlig, hjælpsom. Det er skam svært ikke at holde af dig. Men du er hård ved dem du ikke kan lide.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Hvis det endelig er, så må det være myndighederne som skulle have grebet ind og forlangt større sikkerhed.

Man må altid formode at i et frit marked vil der være nogle som vil slippe så billigt om ved tingene så muligt. Derfor er sikkerhedskrav ikke erhvervslivets ansvar, men myndighedernes.

Vh Troels

 • 0
 • 0

Søren du må på et loppemarked og finde dig en bedre god gammeldags hukommelse, så du kan blive istand til huske, at det er dig, der altid har været uenig med undertegnede :o)

Jeg har nemlig altid været enig med mig selv:o)

Jeg mener det samme som jeg altid har ment, lige som du gør det.

At du er opmærksom på den detalje at en ingeniør svarer entydigt på det han bliver spurgt om i opgaveformuleringen og ikke på noget som helst andet, kan ingen da være uenige i. At jeg er enig med dig i at Christian er på vildspor skal ikke forlede dig til antage(ikke tro, for det er noget andet) at jeg set det samme lys som du.

Hvis du husker( når du har været på loppemarkedet) så har jeg aldrig kommenteret hvilke værker eller hvem der skulle gøre hvad.

Det som er mit synspunkt er at der er kun en enenergifrembringer der er CO2 fri som delvist kan erstatte de fossile på nuværende tidspunkt.

Sol er fint, vind er fint, soceller er fine, deres energievner er bare for små til at tilfredsstille de voksende ønsker hos de fattige staters befolkninger om at få en liignende levevis som vor, på nuværende tidspunkt og mange år frem i tiden.

Jeg tror( og håber da sandeligt også), at der efterhånden kommer bedre VE produkter frem, der kan dække store dele af vort energibehov herunder lagring der kan betales.

Den Akraft teknologi har vi idag, har vi fået nogle meget lidt muntre erfaringer med lige for tiden, der i store træk fortæller os, at placeringen og muligheden for at afbryde den ved uheld og natur katastrofer, uden fare for samfund redningshold skal gentænkes ganske grundigt. Og for mig man gerne lukke de gamle russiske og BWR fra før 1990 med det samme, ligesom man har gjort det i Tyskland.

Så det sidste nøk med at vi altid mener det samme Søren lader sig nok vente på et stykke tid :o)

 • 0
 • 0

Men lige det med at få energi nok til....hele den danske befolkning...er noget du du lige må tænke en ekstra gang over....for vi er blevet mange flere end dengang du tænker på :0)

Hej Bjarke,

Har du nogensinde præsenteret os for en penetrations-fordeling af de teknologier du mener der skal forsyne os med energi i fremtiden - og hvor stor en andel af energien der skal leveres til forbrug i form af el?

 • Altså ikke bare i DK, men lad os sige hele Europa vest for Rusland og Ukraine.

Mvh, Søren

 • 0
 • 0

@ Søren L

Det kan jeg roligt sige nej til Søren, det har jeg ikke. Men da jeg ved at du kender til outsourcing, må du have en fornemmelse af hvilke varetyper der bliver tilbage her i landet vi kan producere og betale vor energi med.

@ Troels

Vil alle ikke slippe så let om med alt, som myndighederne tillader?

 • 0
 • 0

Meget morsomt Søren - og faktisk ganske rammende på en god del punkter. - Dog har du byttet noget om.

Jeg har faktisk meget humor - og du er nok langt mere idealist, end jeg er - i hvert fald nu. Derfor er det nok også dig, der har sværest ved at le af dig selv - for selv synes jeg, at beskrivelsen om mig selv som ung er ganske morsom - det er i hvert fald ikke bitterhed. - Men jeg har en del sorg over, at en del mennesker, som jeg holdt meget af, er blevet offer for velmenenede idealisters tyrani - sådan som jeg selv var ved at blive det.

Så jeg har besluttet mig for, at jeg vil gøre, hvad jeg kan fo,r at mine gamle landsmænd skal få øjnene op for, at de har grund til at glæde sig mere end nogen andre generationer over de fantastiske muligheder, de faktisk har i et af verdens bedste samfund.

Der er desværre - også her i dette forum - en masse danskere, der ser ud til at se det som deres fremste opgave at fortælle "de andre", hvor mange dumme danskere, der er, og hvor dumt de har fået indrettet landet.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

@ Søren L

Det kan jeg roligt sige nej til Søren, det har jeg ikke. Men da jeg ved at du kender til outsourcing, må du have en fornemmelse af hvilke varetyper der bliver tilbage her i landet vi kan producere og betale vor energi med.

Mit bud er at vi nogenlunde er nået det level der er forretning i at outsource. Faktisk er "insourcing" et ord der tages mere og mere i anvendelse, og i takt med at fossile brændsler og CO2 afgifter stiger i pris, og levestandarden i de lande vi outsourcer til stiger, vil det nævnte level falde gradvist, d.v.s. mindre outsourcing kan svare sig.

Den generelle opfattelse er at vi om 3-5 år mangler 10-20.000 ingeniører i Danmark. Den slags er nok ligeså svær at forudsige som finanskrisen, både for du og jeg - så skal vi ikke bare lade makroøkonomien være lige, som udgangspunkt.

Generelt er det mit indtryk, at du og jeg er meget enige om den globale befolkningstilvækst, og vækst den generelle levestandard, så det kan du eventuelt medregne.

Så tilbage til spørgsmålet: Hvad er dit saglige bud på en fornuftig penetrations-fordeling i EU, Norge og Sweitz anno 2030-2050 ?

Bare i runde %-tal ?

Efter alle de år du har deltaget i energidebatten, med alle dine mange kommentarer og dine stålsatte meninger, må du da i det mindste have en idé om det ?

 • 0
 • 0

Faktisk er "insourcing" et ord der tages mere og mere i anvendelse, og i takt med at fossile brændsler og CO2 afgifter stiger i pris, og levestandarden i de lande vi outsourcer til stiger, vil det nævnte level falde gradvist, d.v.s. mindre outsourcing kan svare sig.

Det afhænger helt af de reference hvor sourcingen går hen. Når danske virksomheder først er blevet internationale, så er det en ny outsourcing.

 • 0
 • 0

Nogle ingeniører mener sig fritaget for ansvar med den begrundelse, at de "blot har pareret ordre fra deres overordnede" - det være sig direktører eller politikere. Jeg mener at viden forpligter, og måtte dette i sidste ende koste en levebrødet kan det være en nødvendig omkostning. Et ofte brugt argument for A-kraft og andre livsødelæggende teknologier er befolkningstilvæksten. Kunne det ikke tænkes at denne tilvækst blev begrænset ? Har vi - teknikere og ingeniører - ikke pligt til at se lidt uden for vort eget snævre fag og f.eks. interessere os for hvad det kristne højre i USA, pavens og andre religiøses modstand mod prævention har betydet for det øgede resourceforbrug ? Og : er det en naturlov at alting skal gå hurtigere, flyve højerere, være større, skyde længere osv - medens klodens resourcer opbruges og vi bliver federe og federe, mindre og mindre fertile, mere og mere historieløse og ikke mindst mere og mere agressive, fantasiløse og uempatiske ? La Cour var ingeniør OG højskolemand og kunne lidt mere end sine formelsamlinger - den slags ingeniører er der (med forlov) ikke ret mange af i dag.

 • 0
 • 0

Et ofte brugt argument for A-kraft og andre livsødelæggende teknologier er befolkningstilvæksten. Kunne det ikke tænkes at denne tilvækst blev begrænset ?

Jo. det kunne også tænkes at den kun blev begrænset af.. ..hovmod.

Ligesom jeg håber at du begrænser dig selv, når du vil diskutere hovmod. Kernekraft er langt mindre livsødelæggende end VE.

Banqiao-dæmningen er stadig den mest dræbende energindretning vi har fundet på.

Vi har, ganske hovmodigt, tilladt os at dele op i skidt og kanel uden at regne på det. Vand er det farligste molekyle vi leger med, og nitrogenatomer har vi fundet ud af at kombinere i en masse energirige kemiske forbindelser(eksplosiver). Skal vi stoppe med det?

 • 0
 • 0

Søren Ploug:

Hovmod Nogle ingeniører mener sig fritaget for ansvar med den begrundelse, at de "blot har pareret ordre fra deres overordnede" - det være sig direktører eller politikere. Jeg mener at viden forpligter, og måtte dette i sidste ende koste en levebrødet kan det være en nødvendig omkostning. Et ofte brugt argument for A-kraft og andre livsødelæggende teknologier er befolkningstilvæksten. Kunne det ikke tænkes at denne tilvækst blev begrænset ? Har vi - teknikere og ingeniører - ikke pligt til at se lidt uden for vort eget snævre fag og f.eks. interessere os for hvad det kristne højre i USA, pavens og andre religiøses modstand mod prævention har betydet for det øgede resourceforbrug ?

Du har helt ret i rimeligheden af den etiske fordring til ingeniører. Ingeniører - i bredeste betydning - er der også årsagen til, at vi har fået så meget styr på befolkningsvæksten, at vi for første gang kan stabilisere befolkningen omkring 2050, uden at det gøres med sult. - Kun ved hjælp af den velfærd og sociale sikkerhed, som den teknologiske udvikling har givet os.

Det er da også typiskt, at det netop er i Japan, Italien, Spanien og i det katolske Tyskland, vi har den laveste fødselsrate. - Pavens ord betyder ingenting - kun i de fremskridtsangstes øjne.

Søg på Hans Rosling og se nogle af hans videoforedrag. Så vil du aldrig komme med disse dumme påstande mere - garanteret.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

La Cour var ingeniør OG højskolemand og kunne lidt mere end sine formelsamlinger - den slags ingeniører er der (med forlov) ikke ret mange af i dag.

Det er sjovt at la Cour nævnes.I mine øjne var han den første i en umådelig række som lod sig forsørge mens han klogede med vindmøller ,brint og bedreviden.Han var før Japan da Askov også af og til sagde bang når hans omgang med brint var lemfældig. Det er min tese at miljisterne er hovedårsag til at brugte brændselsstave opbevares så åndsvagt som de åbenbart gør. Jeg synes der har været alt for mange som laCour

 • 0
 • 0

Peder W. Kender godt til "Hans Rosling" og hans resultater. Nu var det bare ikke befolkningstilvæksten i de af dig nævnte lande jeg havde i tankerne, men (lidt firkantet sagt) landene syd for Ækvator, hvor Bush-regeringen gjorde al "u-landshjælp" betinget af, at man IKKE på nogen måde fremmede prævention eller benyttede sig af abort, helt på samme måde som paven og andre religiøse ledere fordømmer brugen af andre børnebegrænsende midler end afholdenhed - en metode der, om jeg så må sige, har vist sig urealisabel (jævnfør Freud). Det var dét der var min pointe, og mon ikke lige netop det er de af dig nævnte landes kendskab til og brug af prævention der har stabiliseret deres befolkningstilvækst ? Hvis fremskridtsangst er at åbne øjnene for politiske, økonomiske og religiøse lederes magt og indflydelse, ja så er jeg fremskridtsangst. Og hvis man automatisk er dum og skyldig i uhensigtsmæssig opbevaring af brændselsstave på japanske A-kraftværker fordi man tillader sig at spørge om der ikke kunne tænkes andre løsninger på menneskehedens og klodens problemer end mere af det hele ... tjah, så bliver dialog vanskelig. God week-end fra en tekonologibegejstret elektroniktekniker :-)

 • 0
 • 0

Svar til Søren Plough.

Mere af det hele, er som du skriver en utopi hvis det kun var os her i landet det drejede sig om.....men du må da have en forståelse for at alle mennensker der er kommet tillive her på denne klode kunne ønske sig en lige så let gang på jorden som os.

her komme begrebét deles om resourserne ind og begrænse udslippene af udnyttelsen.

@ Søren Lund

Hvorledes man vil indrette sig i 2050 skal jeg ikke kunne sige noget om for der vil jeg, hvis i live være 106 år gammel. Men skal jeg sammenligne med de tekniske og politiske tiltag ,jeg har set min forældre generation har gennemført, så vil jeg ønske for mine børn at de ikke er borgere i et stor Europa med 28 forskellige sprog og hvor hvor der er en domstol der danner præcedens med domme, der ikke er underlagt demokratiske prøvelser, men som danske politikere annammer som lovgivning uden protester.

Modsat ser jeg heller ingen Europæisk solidaritetet, idet bare her med Ghadaffi så smyger et af de større lande sig uden om kollektive for pligtelser, fordi araberne harplaceret for mange penge i deres industrier....Tyskland hvor 60% af aktiekapitalen er på arabiske eller persiske hænder!...Tankevækkende ikke?

Men mit hoved synspunkt er at vi anvender Akraft hvis vi kke kan forliges me kulkraft.

 • 0
 • 0

...helt på samme måde som paven og andre religiøse ledere fordømmer brugen af andre børnebegrænsende midler end afholdenhed...

Hørte lige i NPR (National Public Radio) forleden dag, at paven skam nu tillod folk at anvende kondom. Dog ikke som børnebegrænsningsmiddel; men for at undgå at sprede HIV! Den pågældende præst? der blev interwievet lagde skam stor vægt på forskellen.

Sådan kan man jo også dreje den ;-)

Ja, jeg ved det. Fuldkommen OT, men det er fredag eftermiddag efter en uge med katastrofer.

 • 0
 • 0

Fin artikel - vi skal ikke undlade at sammenligne den matematiske risiko ved forskellige processer, men vi må blot ikke lade det stå alene. Naturen er indrettet på at sikre artens overlevelse. Det sidder dybt, at vi hellere accepterer 1000 uafhængige dødsfald end èn ulykke, der koster 500 liv. Man kan også opstille det således: Ville vi acceptere en teknik, med en noki så lille og teoretisk sandsynlighed for klodens udslettelse? - nej, vel. For at dreje sagen lidt værk fra A-kraft, så har vi mangedoblet risikoen for massedød af epidemier ved at rejse så meget og så hurtigt. Vi stoler desværre blindt på, at lægevidenskaben har elimineret risikoen fog pandemier. En anden side er, at der er himmelvid forskel på vores reaktion på naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer. Når vi gennem beslutninger har stablet et gode på benene, og det så udløser en katastrofe, er der virkelig nogen at klandre. Vi ved godt, at "ham deroppe" ikke har en ansvarsforsikring.

 • 0
 • 0

Det sidder dybt, at vi hellere accepterer 1000 uafhængige dødsfald end èn ulykke, der koster 500 liv. Man kan også opstille det således: Ville vi acceptere en teknik, med en noki så lille og teoretisk sandsynlighed for klodens udslettelse? - nej, vel.

Fejlen ved a-kraft er at risiko faktoren er synlig i vores egen baghave. Hvis der sker en ulykke i en kulmine, så rammer det langt væk og det rammer formodentlig ikke nogen vi kender. Vi bliver nødt til at inddrage a-kraft som en del af fremtidens energiforsyning, men ligesom ITER projektet skal der tænkes i internationalt samarbejde og forskning i hvordan det kan gøres på den sikrest mulige måde. Det er ikke slut med a-kraft, men det er slut med de nemme og billige løsninger. Der skal strammes op om sikkerheden og investeres i nye og mere sikre teknologier. Der kan ikke være nogen lande tilbage, som efter ulykker som Chernobyl og Fukushima ikke er interesseret i at indgå i internationalt støttet arbejde for at undgå fremtidige ulykker.

 • 0
 • 0

Er det nu en fejl? Acceptgrænsen for indånding af kulbrinter er meget højere for mekanikeren (arbejdsmiljø) end den er for mig, der færdes i byen. Mennesker har vidt forskellige tilgange til risiko - og det skal de vel have lov til? Visse risici kan den enkelte styre - lade være at tage arbejde i minen - lade være med at køre MC eller flyve. Andre ricisi påtvinges vi. Risici, som samfundet accepterer for os alle, skal være så små, at de er accepteret af "det store flertal". At frygten så i stor udstrækning hænger sammen med befolkningernes tiltro til autoriteter - og den tiltro ikke altid bygger på autoriteternes fortjente troværdighed er en anden sag. En risiko ved A-kraft, der efter min mening er overvurderet er langtidsvirkning (kræftrisiko) fra et eventuelt udslip. Det er nok fordi det er meget uhåndgribeligt, og selv den mindste stigning i strålingen princippielt giver en - godt nok tilsvarende lille - stigning i kræftrisikoen. Og det faktum, at strålingen aldrig forsvinder - den halveres over en vis tid. (jeg ved godt, det er væddeløbet mellem haren og skildpadden). Vi har lidt det samme ved udsættelse for partikelforurening, men her stopper risikoen, når "motoren" er stoppet.

 • 0
 • 0

Vi har lidt det samme ved udsættelse for partikelforurening, men her stopper risikoen, når "motoren" er stoppet.

Sådan er det bare ikke med andre udslip fra forbrændinger, f.eks. dioxin. Der er masser af det i Østersøen og fødekæden.

 • 0
 • 0

Er udvinding af a-kraft brændsel totalt risikofrit?

Hvad med afskaffelsen af atomkræftbrændsel. Har man fundet en god løsning på dette.

Hvad med transport til og fra værket? - Er der indtænkt gode sikkerhedsprocedurer for transporten?

 • 0
 • 0

Søg på Hans Rosling og se nogle af hans videoforedrag. Så vil du aldrig komme med disse dumme påstande mere - garanteret.

Mvh Peder Wirstad

F.eks. her, meget belærende og underholdende

Hans Rosling is once again debunking myths. Watch this high-definition video to find out what population growth really is. http://www.gapminder.org/videos/what-stops...

 • 0
 • 0

Jeg har siddet og tænkt på om det trods alt ikke er bedre og være bedstefar i Japan som er rigt og med KK end ditto på Haiti som er fattigt og med Vodoo i stedet for VE. Skælvenes størrelse desuagtet.

 • 0
 • 0

Jeg har siddet og tænkt på om det trods alt ikke er bedre og være bedstefar i Japan som er rigt og med KK end ditto på Haiti som er fattigt og med Vodoo i stedet for VE. Skælvenes størrelse desuagtet.

Ja helt klart bedre at have muligheden for at besøge Haiti som rig Japaner - end at være fattig og tvunget til at leve sit liv på Haiti og æde bananer

"Many foods are naturally radioactive, and bananas are particularly so" http://wattsupwiththat.com/2011/02/16/goin...

 • 0
 • 0

Opgørelsen af dødsfaldende i forbindelse med Tjernobyl til ca. 50 døde her tror jeg ikke et øjeblik på. Det passer måske inden for en måned efter ulykken. Det var nok mere relevant, at opgøre de meneskelige omkostninger ved forskellige energikilder som det akkumulerede antal af tabte gennemsnitslivstider på lang sigt pr twh, som så også skal ganges op med tab/gevinst i livskvalitet for dem som fik forkortet deres liv herved. Dertil kommer så tab/gevinst i livskvalitet for dem der ikke fik påvirket livslængden.

 • 0
 • 0

http://jp.dk/udland/asien/article2375214.ece

Det er forventelige afsløringer, som vi nu hører om fra Japan. Muligvis har atomulykken intet med jordskælv at gøre: Energiselskabet undlod at tilse kølesystemer, forfalskede i stedet rapporterne, og sparede en masse penge således. En morale at udlede derfra: Fageksperternes beregninger er nul værd, for hvad atomindustrien påstår, og hvad den gør, er to vidt forskellige ting, som gør fageksperters udtalelser om deres fagområde værdiløst, disse mennesker er stakler omgivet af en fantasi der kun findes i deres eget hoved. Og hvorfor? - Fordi: Atomkraft er så livsfarligt, at det forudsætter gigantudgifter til sikkerhedssystemer, og ved at lyve om dette, kan man i hemmelighed score enormt, som tiltrækker svindlere til denne industri. En vindmølle, der til sammenligning er fuldstændig ufarlig, er et sted som selv en dummeste inspektør tør besøg og stille spørgsmål til, som skræmmer svindlere bort. Deri er forskellen imellem de to brancher. Atomkraft, som ligner at være konkurrencedygtigt, eksisterer fordi branchen kan snyde, indtil skidtet eksploderer. Atomkraften er omgivet af en ultra-fed bræmme af påståede sikkerheder, som alle koster katastrofalt, og der er ingen der reelt tør undersøge det. I Finland, hvor finnerne i deres regnskaber fremviser forbrug af milliarder på sikkerheder omkring nye atomkraftværker: Bonanza at muligheder for at score kassen i hemmelighed. Cosi fan tutte. Det foregik i Japan, altså foregår det alle vegne. Hvis vi i Danmark har nogen som helst forstand, da skal vi øjeblikkelig insistere på at måtte deltage i en inspektion i Tyskland, med konkrete fysiske stikprøver alle vegne. Gad vide, hvad man vil finde ...?

 • 0
 • 0

Carsten sikke meget då kan få ud af den artikel der omhandler et akraftværk og et selskab. Jeg ka anbefale noget medicin der hedder risperidon, det forhindrer at du ser spøgelser alle vegne

Og nej akraft er billigt fordi den leverer kvalitetsstrøm det meste af tiden modsat en vindmølle og så også fordi der skal bruges langt mindre materialer til at producerer den samme mængde strøm.

 • 0
 • 0

Opgørelsen af dødsfaldende i forbindelse med Tjernobyl til ca. 50 døde her tror jeg ikke et øjeblik på.

Nå men så lad være med at tro på de eksperter der i de sidste 20-30år har brugt deres tid til at forske i tjernobyl og ulykkens konsekvenser og som samstemmigt kommer frem til at den største konsekvens af ulykken er psykisk. Specielt pga. hvordan medier og andre organisationer har overdrevet omfanget af ulykken og farerne ved stråling.

 • 0
 • 0

Fageksperternes beregninger er nul værd, for hvad atomindustrien påstår, og hvad den gør, er to vidt forskellige ting, som gør fageksperters udtalelser om deres fagområde værdiløst, disse mennesker er stakler omgivet af en fantasi der kun findes i deres eget hoved.

Jeps, det er alt sammen en stor konspiration af de onde multinationale, regeringer og vildfarne ingeniører.

Godt at vi er nogen som ved at Amerikanerne aldrig landede på månen og at det var CIA som stod bag 9/11.

-Sarkasme kan forekomme.

Vh Troels

 • 0
 • 0

Jeps, det er alt sammen en stor konspiration af de onde multinationale, regeringer og vildfarne ingeniører.

Tillykke! Der har du vist fat i den lange ende Troels. Den handler jo om at tjene penge, sandheden har trange kår. Den japanske akraft industri har endog et ganske særlig elendigt ry.

Japan har en stærk mafia (Yakuza) som angiveligt sidder hårdt på bl.a. intreprenørbranchen. Mon ikke mafiaen også har ømme følelser for atomenergiindustrien? Ville det ikke være et interessant emne for din næste industrianalyse?

Mvh Søren

 • 0
 • 0

http://jp.dk/udland/asien/article2375214.ece

Det er forventelige afsløringer, som vi nu hører om fra Japan. Muligvis har atomulykken intet med jordskælv at gøre: Energiselskabet undlod at tilse kølesystemer, forfalskede i stedet rapporterne, og sparede en masse penge således. En morale at udlede derfra: Fageksperternes beregninger er nul værd, for hvad atomindustrien påstår, og hvad den gør, er to vidt forskellige ting, som gør fageksperters udtalelser om deres fagområde værdiløst, disse mennesker er stakler omgivet af en fantasi der kun findes i deres eget hoved. Og hvorfor? - Fordi: Atomkraft er så livsfarligt, at det forudsætter gigantudgifter til sikkerhedssystemer, og ved at lyve om dette, kan man i hemmelighed score enormt, som tiltrækker svindlere til denne industri.

"Kunne denne ulykke have været mindsket med en bedre kontrol på Fukushima?

Det tør myndighederne ikke udelukke, konstaterer en atomsikkerhedsrepræsentant, der ikke ønsker at få sit navn frem."

..tør ikke udelukke...at ulykke kunne have været mindsket ... vil dog ikke lægge navn til.....riiiight

En vindmølle, der til sammenligning er fuldstændig ufarlig, er et sted som selv en dummeste inspektør tør besøg og stille spørgsmål til, som skræmmer svindlere bort.

Deaths per TWh Wind 0.15 (less than 1% of world energy) Nuclear 0.04 (5.9% of world energy)

http://nextbigfuture.com/2008/03/deaths-pe...

 • 0
 • 0

For en måneds tid siden gik Amagerbanken bankerot med et tab på 7 mia. kr. og så var der jo lige Roskilde Bank. Hvordan kunne det ske? - Når nu vi har et banktilsyn der netop skal sikre at det ikke sker? Hvilket grundlag er der for, at tro at vi kan gøre det bedre med kontrol af a-kraft? I værste fald er der en direktør der kan miste sit job (med et gyldent håndtryk). Resten af medarbejderstaben vil bare læne sig tilbage og sige: Det var ikke min skyld - jeg fulgte bare ordrer.

Vi taler virkelig big money her - og dermed er der også potentiale for at hoppe over hvor gærdet er lavest. Såsom at dumpe radioaktivt affald i havet ud for Somalias kyst... Men ihh nej, det var ikke vores skyld. Vi har skam ærligt og redeligt betalt et andet firma for at slippe af med affaldet - så er det ikke vores ansvar.

Uanset hvor sikkert man tror man kan lave et KK-værk, er det naivt at tro, at dette ikke kan forekomme.

 • 0
 • 0

Men først efter Roskilde bank sagen har finanstilsynet fået hjemmel til at lukke banker, indtil da har tilsynet kun kunne give henstillinger,

Tilsynet med A kraft skal have større "muskler" end vore hidtidige tilsyn (jævnfør tilsynet med SAS) så de kan lukke ting og så skal de ikke være afhængige af hvad en minister mener, men af en lovgivning der skal være vedtaget med mere end 1 stemmes flertal

 • 0
 • 0

Sikkerhed i SAS...??? Man lukker sgu da ikke et firma som SAS, (ej heller et a-kraftværk som har kostet milliarder at bygge)

http://epn.dk/brancher/transport/luft/arti... http://ing.dk/artikel/68553-sas-erkender-v... http://www.venstre.dk/nyheder/enkeltvisnin...

I bund og grund er jeg ikke modstander af a-kraft. Jeg er bare ikke så naiv, at jeg tror det er en sikker en "ren" energikilde. Men igen så håber jeg da for alt i verden at jeg tager fejl.

 • 0
 • 0

Jeg er bare ikke så naiv, at jeg tror det er en sikker en "ren" energikilde.

 • det afgørende spørgsmål må i denne sammenhæng være, hvorledes 'sikkerhed/renhed' defineres! Opgjort i 'dødsfald/energienhed' synes KK jo til nu at klare sig ganske fint ift. alternativerne:

Deaths per TWh Wind 0.15 (less than 1% of world energy) Nuclear 0.04 (5.9% of world energy)

 • en sammenligning med '[b]fossilt[/b] baseret' energitilvejebringelse ville naturligvis være langt mere interessant/relevant, men jeg har lige p.t. ingen gode kilder desangående; det er der dog sikkert andre, der har!?
 • 0
 • 0

Tabellen fra det tidligere nævnte link:

Energy Source Death Rate (deaths per TWh)

Coal – world average 161 (26% of world energy, 50% of electricity) Coal – China 278 Coal – USA 15 Oil 36 (36% of world energy) Natural Gas 4 (21% of world energy) Biofuel/Biomass 12 Peat 12 Solar (rooftop) 0.44 (less than 0.1% of world energy) Wind 0.15 (less than 1% of world energy) Hydro 0.10 (europe death rate, 2.2% of world energy) Hydro - world including Banqiao) 1.4 (about 2500 TWh/yr and 171,000 Banqiao dead) Nuclear 0.04 (5.9% of world energy)

 • 0
 • 0

Jeg er enig i lederens synspunkter.

Hvis en nation værdsætter alt mere end sit helbred, vil den senere miste det. Det er ironisk, at hvis det er magelighed eller rigdom, den værdsætter mere, vil den også miste disse - William Somerset Maugham - britisk forfatter.

Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet - Arthur Schopenhauer tysk forsker.

Lad hverken de medicinske autoriteter eller politikerne vildlede dig. Tag vare på fakta og træf dine egne beslutninger om, hvordan du kan leve et godt liv og arbejde for en bedre verden - amerikansk biokemiker, fysiker og dobbelt Nobelprismodtager Linus Pauling.

Læren må være, at vi bygger vore systemer på en sådan måde, at konsekvensen af en utænkelig hændelse aldrig kan blive katastrofal!

Kernen i frihed er at tvivle på autoriteter!

 • 0
 • 0

William Somerset Maugham - britisk forfatter. Arthur Schopenhauer tysk forsker. Nobelprismodtager Linus Pauling. Kernen i frihed er at tvivle på autoriteter!

En imponerende samling autoriteter til at underbygge tesen om at tvivle på autoriteter!

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten