Leder: Københavns miljøzone ligger i bunden af Europas 4. division
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Leder: Københavns miljøzone ligger i bunden af Europas 4. division

Tiden er løbet fra den miljøzone, som burde beskytte københavnerne mod unødig sundhedsskadelig forurening fra trafikken. Det er den helt enkle konklusion i en ny rapport fra Aarhus Universitet og Cowi.

Miljøzonen var mellem de mest uambitiøse på kontinentet, allerede da den blev vedtaget for ti år siden. Et stort antal storbyer holder på forskellig vis de mest svinende biler ude af de tættest bebyggede områder for at begrænse de værste partikler og kvælstofilter. I København lod man kun miljøzonen gælde lastbiler og busser, hvorimod de tyske byer gik foran med zoner, der også omfattede forurenende personbiler, hovedsageligt de ældste dieselhakkere.

Danmark interesserer sig desværre ikke meget for at nedbringe partikelforureningen yderligere. De fine partikler fra trafikken er skyld i flere dødsfald end kvælstofdioxid, NO2, også selv om EU’s grænseværdi kun er overtrådt for sidstnævnte. Det er den så til gengæld 1.066 steder i hovedstaden, viser den nye rapport.

Miljøzonen er i dag blevet stort set virkningsløs, konstaterer forskerne. Årsagen er enkel: Kravene til lastbiler og busser er overhovedet ikke blevet ændret i de ti år, miljø­zonen har eksisteret. Og de gamle krav opfyldes med den europæiske Euro IV-norm, som det i 2005 blev obligatorisk for alle nye lastbiler i Europa at leve op til. Udskiftningen af bilparken siden 2005 betyder, at så godt som alle tunge køretøjer på landets veje kan køre i miljøzonen.

Når det gælder NO2, blev Euro­kravene strammet gevaldigt med den seneste, sjette udgave af Euronormen for over fire år siden. Her blev det et krav til lastbiler og busser at teste udslippet under rigtig kørsel og ikke blot ved slappe laboratorietests. Så mens personbiler fortsat udleder syv gange mere NO2, end de er godkendt til, virker Euro-normen langt bedre for de store køretøjer.

Ifølge rapporten kan op til 90 pct. af de farlige stoffer i udstødningen fjernes med udstyr, der lever op til de nye normer. London og Stockholm er eksempler på byer, som på den baggrund vil stramme kravene, så det kun bliver muligt at køre i de mest belastede gader med Euro VI.

De slappe krav til at teste personbiler var ironisk nok den forrige S-R-regerings undskyldning for ikke at lade personbiler omfatte af miljøzonen. Hvorfor genere bilister i ældre dieselbiler, når heller ikke de nye lever op til kravene, lød den bagvendte logik.

En logik, der betyder, at over 1.000 personer hvert år dør for tidligt som følge af luftforurening. Vi kan selvfølgelig vente på, at de renere biler kommer af sig selv, men det vil tage tid. Antallet af dødsfald falder i så fald med blot fire pct. de næste 10 år, viser den nye rapport. Derfor er det ovenikøbet en god forretning at stramme miljøskruen og skaffe ren luft nu og her. Over en halv milliard kroner kan spares i sundhedsrelaterede omkostninger hvert år ved at indføre skærpede krav til både lastbiler og personbiler, anslår rapporten.

På trods af det har ingen af de store partier opdaterede miljøzoner på programmet. Socialdemokratiet har foreslået et forbud mod nye diesel­biler fra 2030, men vil ikke gøre noget ved de gamle, der er et langt større sundhedsproblem. Heller ikke den nuværende regering har gjort noget for at nedbringe forureningen her og nu.

Det skriger til himlen, at partier konkurrerer om de mest vidtgående ambitioner for elbiler og dieselforbud et årti eller længere ude i fremtiden, mens de nu og her lader hånt om borgernes sundhed.

Illustration: MI Grafik

Øresund og lufthavn ligger tæt på. Grønne arealer er blevet bebygget.
Er det så mærkeligt at der mangler åndehuller?
Er det byplanlægning der mangler?

  • 4
  • 2

I glemmer stenplanterne der brolægger enhver grøn plet i byen, så der med garanti ikke kommer PLANTER OG BIER., og som er skadeligt for "folkets" mentale tilstand. Enhver fysiker/politikker kan se det, bare ikke dem der beslutter tingene. Det kunne være en ALT for hård og nidkær budgetstyring der har skylden. Budgetstyringen ødelægger meget alle steder. (eks. -2% tyraniet)

  • 4
  • 0