Leder: Klimaplan bør ganges med tre

Mens IPCC beder verdens politikere om at sikre drastiske ændringer i vores liv og omgang med klodens ressourcer, beder vores regering os om at skrotte den gamle brændeovn og overveje en el- eller hybridbil, næste gang vi skifter bil. Ja, den vil endda betale os lidt for at gøre det, så det ikke gør så ondt i pengepungen.

Der var varmet op til det store big bang med seks ministre og en elbus til fremlæggelsen af regeringens længe varslede klima­plan i tirsdags. Men planen, der skal imødegå, hvad statsminister Lars Løkke Rasmussen selv kalder »en af de største udfordringer i verden«, er noget af en fuser, mener både oppositionen og en lang række organisationer.

Det må vi desværre give dem ret i. Hvis vi ser bort fra det klare mål om stop for salg af benzin- og dieselbiler og udfasning af ditto busser, skal man kigge langt efter store brag mellem de 38 initiativer. Flere af dem er slet ikke nye. Tag initiativ 19: »Overvågning af svovludledning i danske farvande«. Med det vil regeringen »fortsætte med at overvåge og kontrollere udledninger af svovl i danske farvande«. Eller initiativ nummer 37: »Flere penge til klima i 2026-2030«, der viser sig allerede at være besluttet i energiaftalen fra juni.

En del af initiativerne er nedsættelse af kommissioner, paneler og partnerskaber, der skal analysere sig frem til, hvad man kan stille op på udvalgte områder. Det er der i sig selv ikke noget galt i, men både denne og tidligere regeringer har nedsat så mange kommis­sioner, arbejdsgrupper og udvalg til at komme med forslag til klimaindsatser, at redaktionen må opgive at tælle dem. Problemet er, at regeringen har valgt at overhøre så godt som alle de gode råd, den har fået om, hvordan den kan bidra ge til at redde os fra ødelæggende klimaforandringer.

Hvor er f.eks. de fem konkrete virkemidler i landbruget, som Nationalt Center for Føde­varer og Jordbrug har peget på i en rapport fra september bestilt af Miljø- og Fødevareministeriet? De fem virkemidler, som bl.a. tæller ændret fodring af kvæg, forsuring af gylle og braklægning af de lavbundsjorder, som sender klimagasser ud i atmosfæren, kunne tilsammen spare 2,75 mio. ton CO2 årligt. Hvorfor har regeringen intet med om energirenovering, der ifølge dens eget klimaråd er blandt de vigtigste og billigste virkemidler frem mod 2030? Som undskyldning peger regeringen selv på, at der er sat penge af til støtte af energibesparelser i industri og bygninger i energiforliget. Men beregninger viser, at det kun forslår til halvdelen af det samfundsøkonomisk optimale niveau, så her var der masser af plads til fornuftige initiativer i klimaplanen også.

Vi kigger også forgæves efter initiativer, der skal mindske udledningen fra biltrafikken, indtil regeringen får styr på, hvordan den får os til at købe elbiler i stedet for forbrændingsmotorer. Trods den nye plan og de fine og langsigtede visioner er det så sikkert som amen i kirken, at udledningerne fra vejene vil fortsætte i vejret i de kommende år, selv om noget så simpelt som en endnu mere miljø­differentieret registreringsafgift kunne forhindre det.

»Sammen om en grønnere fremtid« hedder regeringens udspil. Men det bærer præg af, at regeringen alligevel ikke tør bede danske borgere og landmænd om at ofre noget for sagen. En vagt formuleret vision om en klima-mærkningsordning, der skal gøre det muligt for danskere at »vælge klimaet til, selv i en travl hverdag«, lyder fint, men holder foreløbig ikke klimakatastrofen på større afstand.

Klimaplanen sikrer os ikke en grøn fremtid, men skal vi se på den positive side af sagen, så åbner den i det mindste debatten – og med nye spilleregler.

Hidtil har prisen været afgørende, når vi har diskuteret vores visioner for klimaet, men det gør planen op med. Regeringen har taget første skridt med et visionært mål om en fremtid fri for fossilbiler. Finansieringen er ikke på plads endnu, og et nyt efter­slæbende EU-forlig om emissionskrav til biler er end ikke tæt på regeringens ambitioner. Men målet står klart, og årstallet er sat – nu skal opgaven løses.

Lad os se klimaplanens bilvision som et eksempel til efterfølgelse på de to øvrige CO2-tunge områder: landbrug og boliger. Vi må kræve af vores politikere, at de kommer med lige så klare mål her. Hvordan regningen skal betales, og prisen holdes så lav som muligt, kan de overlade til eksperterne at finde ud af.

Trods de dystre udsigter minder IPPC’s rapport os om, at klimakatastrofen kan bremses, men kun, hvis vi alle sammen handler meget, og hvis vi handler her og nu. Giv os flere klare visioner, så vi kan vise, at vi er mere klar til sammen at sikre fremtiden, end regeringens klimaplan lægger op til. /trb

Illustration: MI Grafik
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Ingen af de borgerlige partier har opdaget at der også er borgerlige vælgere der er bekymret for miljøet og klimaet. Kun Connie Hedegaard havde sams for det og siden hen har de konservative glemt det , jeg tænker at de missede chancen for at profilere sig i forhold til de andre borgerlige partier, en oplagt mulighed for at de fremadrettet er i folketinget.

 • 14
 • 5

Der bliver overhovedet ikke snakket om flyforurening eller overbefolkning?

Fly forurener utroligt meget, og den stiger. Befolkningstilvæksten stiger og stiger, og det er i ulandene, dem der ikke har råd til en Tesla eller solceller, men brænder kul og olie af!

Hvorfor ikke tage disse alvorlige emner op?

 • 17
 • 7

Befolkningstilvæksten stiger og stiger, og det er i ulandene, dem der ikke har råd til en Tesla

Heldigvis er miljøbelastningen for en nigerianer mindre end 1% af en danskers. Så vi i Danmark forurener som 700 millioner nigerianere. Der er derfor langt mere at hente ved at sætte ind i Danmark end i Afrika. Og som vi har kunnet læse på Ingeniørens sider er Tesla ikke miljøvenlig grundet den store miljøbelastning ved batteriproduktionen. El-biler med mindre batterier er derimod en miljøvenlig løsning.

 • 7
 • 15

En faktor tre på hysteriet gør ikke verden bedre. Hvor længe skal vi tale uden om elefanten i rummet, luftfarten ? Vi tilfører en jævn strøm af H2O uden om troposfæren. Et særdeles effektivt drivhus med højere temperaturer til følge.

U're barking up the wrong tree. Let's make the sky blue again, selv om det bliver lidt koldere om natten.

 • 7
 • 17

PHK:

Hvis vi beregner ud fra artiklen skrevet på informationssitet ”Spørg Piloten” , så vil 4 personer have et forbrug på 7 km/l. Der er 6.200 km til New York herfra, så retur er det 12.400 km. Dette giver et forbrug på 1.771 liter. Hvis dette forbrug omsættes til en bil, der kører 20 km på literen, vil denne kunne køre ca. 35.000 km! – altså et årsforbrug. Så det ville være bedre at blive hjemme, hvis man nu går op i CO2-forureningen!

Kul Der bliver på verdensplan brændt meget kul af, dette til både madlavning og opvarmning af huse. Kul fra kullejer består af 80-85 % rent kul, resten er affaldsstoffer. Da kul, der brændes af, bliver til CO2, så er kul et meget forurenende brændsel, og affaldsstofferne bliver til partikler, altså ”smog”. Verdens årlige forbrug ligger på ca. 6000 millioner tons og udgør 29 % af det samlede forbrug af energi.

Niveauet i New Delhi lå i en periode luftforureningen på mere end 1.500 % over det anbefalede niveau, Beijing næsten 800 %. og det er kun blevet værre over årene! Ny undersøgelse viser at 30 % af dødsfaldene i Kina skyldes luftforurening.

 • 13
 • 4

Ingen af de borgerlige partier har opdaget at der også er borgerlige vælgere der er bekymret for miljøet og klimaet

- men der er åbenbart 'grænser for bekymring', når det kommer til personlig prioritering(?): DR kunne i går aftes berette, at antal udrejsende fra danske lufthavne ved efterårsferiens begyndelse sætter nye rekorder - og det blev oplyst, at mange danskere nu foretager flere årlige udenlandske flyrejser (til fjernere destinationer).

Lur mig, om ikke andelen af 'frelste' klimahyklere blandt disse mange flyrejsende er betydelig! :))

 • 16
 • 3

Så det ville være bedre at blive hjemme,

Absolut.

Men det er stadig ikke luftfarten der er vores største problem.

Luftfarten er nem at regulere, den har "choke-points" i lufthavne af hvilke der er ganske få, så en CO2-skat på luftfart burde ikke tage mere end 20 minutter at få på plads og så skal folk nok blive hjemme fra luxus-rejserne.

Ligeledes elproduktion: Det er et løst problem, der mangler også bare politisk vilje.

Vores virkelige problemer er der hvor vi ikke har en realistisk teknologisk eller administrativ løsning der kan rulles ud på kort tid: Landbruget, havtransporten, plastic-produktionen osv.

 • 13
 • 14

PHK - jeg har heller ikke pointeret at luftfarten er det største problem, du har tolket det forkert.

Men, men, vi er blevet så "religiøse" herhjemme, at hvis vi bare indfører el-biler, så er problemet klaret!. En Tesla bil koster CO2 mæssigt det dobbelte af en almindelig bil at producere! Men bliver der skrevet om det? Så det er kun efter 2 års brug af bilen, at der eventuelt er noget at hente CO2 mæssigt, og stadig, der laves megen el på kulværker.

Og mange klimafolk o.a. rejser meget med fly, - men ingen snakket om det? Vi flyver og flyver mere og mere!

Og hvad, hvis vi forbyder kvægbrug herhjemme, så er der blot andre lande der "tager over", og så importerer vi fødevarer, transporteret på skibe (forurener med olie) eller lastbiler.

O.s.v.

Der mangler i den grad en realistisk debat om problemet.

 • 13
 • 9

Men, men, vi er blevet så "religiøse" herhjemme, at hvis vi bare indfører el-biler, så er problemet klaret!.

Nej, det er vist bare Privat-Lars og Minister-Lars der prøver at føre valgkamp.

Folk der ved hvad de taler om, er udemærket klar over at elbiler er den mindste del af de nødvendige tiltag

Og igen: Elbiler er et løst problem, med lidt fiflerier med skatter og afgifter bliver der ikke solgt en eneste fossilbil igen.

Det størst problem er at vores politkere, allesammen slet ikke har fattet hvor grundigt der skal tages fat og slet ikke tør tænke på det, fordi deres "voter analysts" ikke ved hvordan det vil påvirke mandat-fordelingen.

Vi skal have valgt nogle unge mennesker, for hvem denne omstilling er en chance, frem for nogle gamle røvhuller der ser den som en trussel.

 • 18
 • 18

PHK

Du går langt over debatreglerne med dine kommentarer om folkevalgte politikere:

"Vi skal have valgt nogle unge mennesker, for hvem denne omstilling er en chance, frem for nogle gamle røvhuller der ser den som en trussel."

Jeg kan ikke forstå at du altid skal tale så nedladende om andre der har en anden mening end dig. Det klæder ikke Ingeniøren at have en medarbejder der har denne måde at kommunikere på!

 • 18
 • 14

Lavere afgifter & højere privatforbrug er god, gammel borgerlig politik. Intet nyt i det. Nyheden består i at man nu også mener at kunne løse klimaproblemerne den vej rundt. "Brug mere strøm, køb en elbil og frels isbjørnene" synes at være mottoet. Hvad der så er hovedmotivet må blafre i det uvisse.

Noget andet er, at i forhold til "det ikke-kvotebelagte område" (som her diskuteres) er elbilerne faktisk emissions-fri. De energiforsynes jo fra det kvotebelagte område! Dette meningsforstyrrende bogholderi betyder samtidig at referencerammen ikke er Danmark, men hele EU - og her er sol & vinds andel af elproduktionen hele 15%...

Andre steder er tosseriet mere åbenbart. F.eks. Polen, der også har en politik for udbredelse af emissions-fri elbiler - og en 2030-målsætning, der siger at kulkraft skal ned på 60% af den samlede produktion!

 • 14
 • 1

I Jyllands Postens den 24.08.2018 skriver Signe Munk fra SF, at det allerede i 1860’erne ved laboratorieforsøg blev påvist at kuldioxid var en ”klimagas".

Er der nogen, der har hørt om et senere eksperiment, der underbygger og kvantificerer denne påstand?

I øvrigt udledte Frankrig i 2017 ialt 320 millioner tons kuldioxid medens Tyskland udledte 764 millioner tons.

Årsagen til forskellen er at Frankrig har masser af atomkraft. Atomkraft ses ikke at være nævnt i regeringens klimaudspil. Konklusion: Jeg glæder mig hver gang jeg kører bil over at disponere over en motor med 210 turboheste.

 • 10
 • 11

I Jyllands Postens den 24.08.2018 skriver Signe Munk fra SF, at det allerede i 1860’erne ved laboratorieforsøg blev påvist at kuldioxid var en ”klimagas".

Er der nogen, der har hørt om et senere eksperiment, der underbygger og kvantificerer denne påstand?

Jeg kender ikke til forsøg fra allerede 1860'erne men, i 1896 beskrev den verdensberømte svenske forsker og nobelpristager Svante Arrhenius teoretisk, at øget CO2-indhold kunne virke opvarmende på jordens atmosfære.

I 1906 svjh påviste senere nobelprismodtager, August Krogh det samme eksperimentelt, under en forskningsrejse til Grønland. Med instrumenter af egen konstruktion, han var en meget talentfuld instrumentbygger, målte han med stor nøjagtighed CO2 koncentrationer.

Han blev klar over de potentielle problemer, og foreslog "en eller anden verdensorganisation" (Kan helt ærligt ikke huske hvad eller hvilket) et overvågningsprogram. Som bekendt høstede dét ingen lydhørhed.

 • 9
 • 0

Atomkraft ses ikke at være nævnt i regeringens klimaudspil.

Hvordan skulle atomkraft kunne ændre noget som helst ved den danske CO2 udledning?

Transportsektoren? Udleder vores fossilbiler mindre CO2 når de kører forbi et atomkraftværk? Landbruget? Udleder de minder ammoniak når kørerne græsser på en mark, ved siden af et atomkraftværk? El- og varmeproduktionen? Vil atomkraftværker gøre noget ved udledningen de næste 20-30 år?

Hvad skulle formålet være for at nævne atomkraft i en dansk regerings klimaudspil?

 • 11
 • 6

Atomkraft ses ikke at være nævnt i regeringens klimaudspil.

Atomkraft rimer ikke ligefrem på valgflæsk, og man er da naiv hvis man tror at de aktuelle udspil fra partierne handler om andet! At de så måske kan blive fanget af deres egne ord og ende med at tro på det de siger er en anden sag! Som vælger gør man klogt i at betragte de politiske partier som firmaer der alle prøver at sælge os det samme junk med forskellige etiketter på, så de politiske løfter med andre ord er lige så meget værd som det bundt reklamer man smider ud hver uge!

 • 7
 • 3

Det er en kendsgerning at Frankrig baserer sin elforsyning på ca. 80% atomkraft og ca. 20 % vandkraft .

Det er en kendsgerning, at Tyskland får ca. 30% af sin elforsyning fra vind og sol.

Det er en kendsgerning, at Frankrig udleder mindre end halvt så meget CO2 som Tyskland.

Det er en kendsgerning, at det franske elforbrug per indbygger er en del højere end det tyske.

Mennesker, der ønsker reduktion af kuldioxidudledningen, men ikke vil have atomkraft, kan følgelig ikke tages højtideligt.

Til PHK. Jeg skal ikke bestride kuldioxids absorbtionsspektre. Men jeg efterlyser et eksperiment/måling, der viser hvor meget dette betyder for klimaet.

Kunne man ikke f.eks. fylde et rør med luft og variere kuldioxidkoncentrationen og så måle, hvor meget varme der udstråles fra den ene ende til den anden.

Man kunne med Inbicon smide 1 milliard kroner ud på et håbløst 2G ethanolprojekt. "Klimakampen" kommer til at koste Verden dyrt. Var det ubilligt at bede klimakæmperne udtænke og gennemføre et eksperiment, der rent faktisk kunne vise sammenhængen mellem kuldioxidkoncentration og varmeudstråling til verdensrummet udtrykt i veldefinerede enheder.

 • 6
 • 12

Det er en kendsgerning, at det franske elforbrug per indbygger er en del højere end det tyske.

Er det? https://www.google.dk/publicdata/explore?d...

Mennesker, der ønsker reduktion af kuldioxidudledningen, men ikke vil have atomkraft, kan følgelig ikke tages højtideligt.

Hvis du ikke kan forklare hvordan indførelse af atomkraft i Danmark, kan nedsætte den danske CO2 udledning, hvorfor indrømmer du det så ikke bare? For jeg formoder at du tænker på danske forhold når du kritiserer at atomkraft ikke er nævnt i den danske regerings klimaudspil...

 • 6
 • 4

Det er snart en nogle år siden, jeg brugte en hel del tid på, at tjekke reklamebranchens omsætning. Dengang lå indtjeningen i Danmark på over 20 milliarder/år.

Er der, virkelig, nogen der mener reklamer, på nogen måde, er en fordel for forbrugerne? Hvem er der til at dække udgifterne til reklamerne?

F.eks. hvor mange ville spille, hvis ikke tv var fyldt med spillereklamer?

Når jeg har skrevet en huskeseddel, kommer der ikke færre punkter på den, hvis jeg lige tjekker online-tilbudsavisen før jeg tager ud for at handle. - Har jeg så brug for de ekstra ting? Næh, sikkert ikke men, de er jo på tilbud!

 • 12
 • 1

Så reklamerne trykkes og distribueres til din postkasse, alene for at blive smidt ud!? Hvor er fornuften i dét?

Fornuften fra samfundets side er beskæftigelsen!

Fornuften fra min side er vel at jeg har betragtet det som under min bagatelgrænse, og det ser da også ud til at mængden svinder ind. Jeg bekymrer mig lige så lidt om plastposer, jeg køber nok højst en stor indkøbspose om måneden, det er 30 g plast, til gengæld smider jeg nok et par kg diverse plastemballage i containeren om ugen, jeg blev overrasket over hvor meget det var da vi fik den container. Og jeg tror ikke det kan bruges til andet end opvarmning, det eneste reelle genbrug er nok glas. Metal og papir er nok også tvivlsomt?

Blot et eksempel på at man bør vælge sine bekymringer med omhu :-)

 • 5
 • 5

Hvor er fornuften i dét?

Reklamer nej tak, bliver ikke respekteret. Reklamebranchen omgår det og distributørerne tjener på det. Omdelte reklamer (og ugeaviser) burde forbydes ved lov, internet og app er jo opfundet. De kan stå i supermarkederne, mens ugeaviser også burde kunne placeres der. Så kan de afhentes og store udgifter og miljøet spares for dette spild.

 • 7
 • 0

Det undrer mig, at der ikke er nogen, som har opdaget og diskuteret de mange fejl, der er i IPCC's nye rapport. Det er som om, at både Ingeniørens redaktion og læsere æder alle de forkerte påstande i rapportens konklusioner råt, i stedet for kritisk at analysere den.

Der er tale om et skræmmende politisk papir med det formål at få sat gang igen i det internationale klimacirkus, der har mistet fremdriften.

Rapporten er fuld af konkrete diskutable vurderinger og faglige forenklinger, direkte fejl og misforståelser. Jeg har i detaljer gennemgået og diskuteret nogle af de mest åbenbare og lagt det på min hjemmeside www.nipsect.dk!

 • 7
 • 9

Et hurtig tjek i Danmarks statistik fortæller at der bliver solgt ca. 20.000 nye personbiler om året. Dvs. 240.000 styk på 12 år. Vi skal så til at købe ca. 4 gange så mange biler om året og ALLE skal være klimavenlige, nogle skal trække trailer og nogle skal kunne køre mellem landsdelen. Det er jo umuligt!

Den kul-grønne regering kan tydeligvis ikke regne.

Valgflæsk skal spises med stemmegaffel.

 • 5
 • 9

Søren H K: Vi er 100 % enige om, at hvis man tager klima-politiken tilstrækkelig alvorligt, så skal og bør kernekraften med i "værktøjskassen" - for at bruge et fortærsket udtryk! Men hvordan skulle man lave et eksperiment, der viser, at mere CO2 i atmosfæren øger jordens middeltemperatur? Hvis det skal ligne virkeligheden blot nogenlunde, skal det udføres i et flere km langt rør (mindst 10 km), hvor indholdet af CO2 kan varieres, f.eks. mellem 280 ppm og 400 ppm. Og så skal der anbringes en "sol" i den ene ende og en klump jord i den anden....! - Og så skal det iagttages i nogle år for at se, om jordklumpens - og luften i rørets temperatur øges. . . . . !!! - Og så er jeg stensikker på, at det ikke vil blive betragtet som et bevis, selv om temperaturen øges.. - for det er jo ikke realistisk! Nej, det realistiske eksperimentet udføres lige nu og viser, at der er mistænkelig korrelation mellem CO2-indholdet og temperaturændringen !!! Og "beviset" (det kvalitative bevis) ses ved at kigge i en af verdens 1000 fysiske tabeller over gassers absorptionskoefficienter.

 • 4
 • 5

Hvis antallet af elbiler i Danmark skal øges til en million i 2030... - I kan desværre ikke se, at jeg griner, mens jeg skriver..... - så skal der i snit sælges ca. 83.000 elbiler om året i 12 år. Nu sælges der vist ca. 1000 om året, så det skal gøres 83 gange mere attraktivt at købe elbil end nu. - Gad vide, om regeringen har tænkt over det? Jeg kører selv i elbil, og reklamerer kraftigt for elbiler i mine omgivelser, men på nu 3 år er det ikke lykkedes at kapre en eneste ny el-bil-ejer.

 • 9
 • 1

Søren H K: Vi er 100 % enige om, at hvis man tager klima-politiken tilstrækkelig alvorligt, så skal og bør kernekraften med i "værktøjskassen" - for at bruge et fortærsket udtryk!

Er den da ikke også det ?

Du spilder sjældent selv en chance for at påpege hvor meget atomkraft der bygges i sydøstasien ?

Hvis du mener den danske værktøjskasse, mangler du stadig at komme med noget der bare minder en lille bitte smule om en rationel businesscase for atomkraft her i landet.

 • 7
 • 2

Hvis man lever i et samfund hvor det er tilladt at meddele fordele til almendheden, så som reklamer med priser, så lev med det!

Men hvis du mener, at det ikke er tilladt meddele offentligheden , om en virksomhed om deres tilbud, så må du jo også være imod, at de intetsigendevalgplakater, der hænges op i alle lysmaster i hele landet, i forbindelse med valg, ikke er ønsket :) Især dem som du selv hænger op :)

Når jeg læser dine indlæg, så forstår jeg bedre, hvis ugeavisen er nok for dig, Hvis det er dit åndelige udsyn, undrer det bestemt Du plejer jo at være ret skarp, men tendenserne i reklamerne går nok din næse lidt forbi. Og så er der derfor meget, der er mere forståeligt for os andre :)

 • 1
 • 11

Til PHK. Jeg skal ikke bestride kuldioxids absorbtionsspektre. Men jeg efterlyser et eksperiment/måling, der viser hvor meget dette betyder for klimaet.Kunne man ikke f.eks. fylde et rør med luft og variere kuldioxidkoncentrationen og så måle, hvor meget varme der udstråles fra den ene ende til den anden.Man kunne med Inbicon smide 1 milliard kroner ud på et håbløst 2G ethanolprojekt. "Klimakampen" kommer til at koste Verden dyrt. Var det ubilligt at bede klimakæmperne udtænke og gennemføre et eksperiment, der rent faktisk kunne vise sammenhængen mellem kuldioxidkoncentration og varmeudstråling til verdensrummet udtrykt i veldefinerede enheder.

Der findes da fornuftige forskere som måler den faktiske effekt af CO2.

De finder at CO2 ikke giver de effekter man postulerer i de globale cirkulationsmodeller som IPCC bruger. Cirkulationsmodellerne antager sammenhænge i mange parametre, som ikke verificeres. Det er disse modeler som er grundlaget for IPCCs endnu engang mærkelige formuleringer og hysteriske forslag.

Den svenske professor Jelbring har studeret detaljer i udstrålingen fra jorden. Som man kan se er der slet ikke belæg for det man påstår i modellerne.

https://www.portoconference2018.org/upload...

Han taler lidt om sin research og IPCCs propaganda gennem 25 år i Sverige bl. a. i dette korte indlæg på Youtube

https://youtu.be/qXpuU8L6qhk

 • 5
 • 11

@Bjarke Nu var det om disse udsendte reklamer gør nytte i disse tider, hvor vi jo har alskens medier udover det trykte. Alle der har en mobil bruger app til alt, selv til at betale og bogføring. Internet har vi haft længe og TV, radio er også udbredt. Nu postkassen sjældent benyttes i disse e-boks tider med eksorbiante post-priser, så er det underligt at den skal fyldes helt op med med overflødig spam 2-3 gange ugentlig. Det var et sted at spare på overflødig papirforbrug og miljømæssigt tvivlsomme kemikalier og plastindpakninger. Det betyder nok ikke så meget for klimaet, men det hjælper på motivationen, at der ikke sløses ressourcer. PS! Når reklamerne omlægges et adresseret omslag, omgås "reklamer nej tak" jo.

 • 2
 • 2

PHK: Jo, så siger vi, at kk er med i værktøjskassen! - Men helt nede på bunden! Politiken har bragt 15-20 ret oplysende artikler om både FN-rapporten og regeringens klimaudspil. Der har jeg fundet eeet sted, hvor kernekraft er nævnt - og det var i et interview med en gymnasieelev! (Jeg KAN have over set det et enkelt sted???) HHH: Det er vel både private og (offentlige) virksomheder, der skal motiveres i snit 83 gange kraftigere end nu!

 • 2
 • 1

PHK: Du spørger om mulige danske kernekraftværker. Da jeg har svaret på dette mindst 10 gange før på ing.dk, vil jeg bruge telegramstil: To mellemstore, gennemprøvede kk på hver side af Storebælt kan levere 60-80 % af elbehovet og halvdelen af boligopvarmningen (med varmepumper). Da det tager mindst 20 år , - måske 25? - at debattere, beslutte, planlægge og opføre disse elværker... passer det fint med, at vindmøllerne er udtjente til den tid. - Vi fortsætter med gas efter behov, mens de opføres. Det er desværre nok Korea, der vinder udbuddet, - og de opfører dem på 5-6 år. Pt. i bl.a. Forenede Arabiske Emirater. Og så kan vi lige nå at opfylde de himmelske CO2-krav i 2050, fordi vi bliver så glade for de fire, at vi præcis når at bygge to til, som går på nettet 1.4.2050. - Og så er vi fossilfri. Her ville jeg indsætte et Dannebrogsflag, men det virker ikke!

 • 7
 • 9

To mellemstore, gennemprøvede kk på hver side af Storebælt kan levere 60-80 % af elbehovet og halvdelen af boligopvarmningen (med varmepumper). Da det tager mindst 20 år , - måske 25? - at debattere, beslutte, planlægge og opføre disse elværker... passer det fint med, at vindmøllerne er udtjente til den tid. - Vi fortsætter med gas efter behov, mens de opføres. Det er desværre nok Korea, der vinder udbuddet, - og de opfører dem på 5-6 år. Pt. i bl.a. Forenede Arabiske Emirater. Og så kan vi lige nå at opfylde de himmelske CO2-krav i 2050, fordi vi bliver så glade for de fire, at vi præcis når at bygge to til, som går på nettet 1.4.2050. - Og så er vi fossilfri.

Jeg ville ønske at jeg var religiøs :) Byg 4-6 atomkraftværker og alle fossilbiler er væk i 2050, industrien bruger ikke mere gas på varmeprocesser, oliefyre er udfaset i private hjem og landbruget er pludselig blevet miljøbevidste, brændeovne er skrottet osv... Der skal bare bygges nogle atomkraftværker der kan dække 60-80% af vores elbehov (inkl. halvdelen af landets varmepumper) og på magisk vis er alle de andre problemer løst... Halleluja, miraklernes tid er ikke forbi... :)

 • 11
 • 3

Jeg ville ønske at jeg var religiøs :)

Jamen du virker da ellers stærk i din tro :-)

Som ingeniør ville jeg nok helst udtrykke det sådan at havde vi valgt atomkraft kunne vi i princippet have en energiforsyning, i stedet for de mange vi har nu: Elnet, gasnet, fjernvarmenet, oliefyr, brændeovn osv. Vigtigst er det at ved at bruge elvarme baseret på atomkraft kunne al vor opvarmning ske CO2-frit!

Men nu har vi valgt en anden vej her i landet og så må vi forsøge at leve med det! Til gengæld ville det være hensigtsmæssigt om vi droppede vort koloniale storhedsvanvid, fordi det har udviklet sig til skyldfølelse overfor verden (det personlige ansvar for klimaet, bla bla bla). Igen handler det om at se tingene som ingeniør og forstå at når vi her i landet udgør en promille af verden, så er det yderst begrænset hvor megen betydning vore beslutninger på klimaområdet får, og derfor bør vi koncentrere os om hvordan vi gør tingene bedst muligt på vores egen lille plet :-)

 • 4
 • 5

.......noget der kommer fra FN(UN) til noget som helst, da FN er en koncensus virksomhed med sammensætninger af deres specialråd....der er uforståelige.

Menneskeretskommisionen medlemmer kommer overvejende fra diktaturer hvor menneskerettigheder er en by i Rusland, så resultatet herfra må betegegnes som varm luft, Kun Israel kritiseres. At araberne bruger deres udenlandske konsulater som forlængelse af deres fredagsfornøjelse, decaptioner af personer styret bare ikke kan lide, gør dem uegnede til at sidde i en eneste FN kommision.

Derfor sætter jeg også spørgsmål om deres klimarapport validitet men ikke til at ændre vor måde at svine atmosfæren til med drivhusgasser.

Samtidigt vil jeg sige, at alle der er imod Akraft også er klimafornægtere, idet de argumenterer om deres børn og børnebørns fremtid. Der bliver ingen fremtid for dem der kan sammelignes med vor tid......basta.

 • 5
 • 13

Som ingeniør ville jeg nok helst udtrykke det sådan at havde vi valgt atomkraft kunne vi i princippet have en energiforsyning, i stedet for de mange vi har nu: Elnet, gasnet, fjernvarmenet, oliefyr, brændeovn osv. Vigtigst er det at ved at bruge elvarme baseret på atomkraft kunne al vor opvarmning ske CO2-frit!

Har du nogensinde regnet på den utopiske vision ?

Hvis hele danmarks bygningsmasse skulle opvarmes med elektricitet under en "sibirisk vinter" ville det kræve en rent ud sagt latterlig overprovisionering med atomkraftværker.

En hurtig udregning baseret på kendt tal fra danmarks statistik og de mest almindelite reaktorstørrelser gennem tid, giver et behov i omegnen af 30 atomreaktorer.

Det giver så en elpris der er ca. 8-12 gange højere end idag, fordi flertallet af disse reaktorer ikke ville lave dagens gerning 360 dage om året i gennemsnit.

 • 13
 • 7

Jamen du virker da ellers stærk i din tro :-)

tjaaa, men i det mindste er jeg åben over for andre løsninger :)

De fleste af os kan hurtigt blive enige om at atomkraft er en del af løsningen på verdensplan. Men jeg har endnu ikke kunne få et eneste svar på hvordan atomkraft skal kunne gøre Danmark CO2-neutral eller bare nedsætte Danmarks CO2-udledning... Og i dette indlæg kan jeg så læse mig frem til at hvis vi udskifter vindmøller med atomkraft, så opfyldes vores CO2-krav i 2050...

Og det er oven i købet af Holger Skjerning, der i denne tråd (sådan som jeg læser ham?) ikke tror på at elbiler kan overtage transportsektoren og udfase de fossile biler i Danmark:

Hvis antallet af elbiler i Danmark skal øges til en million i 2030... - I kan desværre ikke se, at jeg griner, mens jeg skriver.....

Hvad er det ved atomkraft der gør at vi (i Danmark) har totalt udfaset brugen af fossile brændstoffer i 2050, også selv om Holger Skjerning selv afsætter 25 år til første værk står færdig?

 • 6
 • 0

Har du nogensinde regnet på den utopiske vision ?

Naturligvis ikke, men kig eventuelt mod nord, hvor de gør det, med vandkraft og atomkraft i de områder hvor det er til rådighed. Her har man det tredobbelte elforbrug af en danskers, vi byggede også med elvarme herhjemme før atomkraften blev droppet og elvarme nærmest blev forbudt.

Men interessant at du overvejer 30 atomreaktorer i Danmark, vi kunne jo også vælge at tro på den globale opvarmning, så er vi tilbage ved de 4 - 6 stykker :-)

 • 2
 • 7

Det kan godt betale sig at bygge 3-4-5 gange overkapacitet af vindmøller og tilsvarende med solceller. Det er smadder billigt at bygge kæmpe store energilagrer, med varme og batterier.

Brint er også super nemt og billigt at fremstille og håndtere, med virkninggrader på hele 20 %, for vi bygger bare endnu større overkapacitet på vindmøller.

Norge har ubegrænset hydroelektrisk kapacitet og udvider gerne med nye dæmninger på tværs af deres floder. Det har jo ingen miljømæssige konsekvenser for naturen i Norge, at vi skal have pumped storrage i deres land.

Men at bygge 10-20-30 atomreaktorer er fuldstændig vanvittigt, og det kan i hvert tilfælde ikke betale sig!

Hvor kom de 30 reaktorer i øvrigt fra? Nårrrr jo, dem trak PHK op af hatten, for at latterliggøre sin opponent.

Jeg synes at PHK er en dygtig debattør. Dybt usympatisk og manipulerende, men dygtig!

 • 4
 • 14

Inden redaktionen begynder at indkøbe nødforsyninger, lommelygter osv, til den kommende klimakatastrofe, så kunne de lige læse dette indlæg

Og bagefter kunne man så læse dette: https://insideclimatenews.org/news/0603201...

Skrevet af ikke pensionerede MIT kolleger til Lindzen.

 • og sådan er der så meget - - - eller rettere: Vælg dine kilder - enten med omhu, eller efter hvilke der underbygget dit synspunkt bedst.

Det bliver dog alt sværere at finde kilder imod AGW - specielt fra nuværende aktive forskere.

mvh Flemming

 • 9
 • 1
 

Det bliver dog alt sværere at finde kilder imod AGW - specielt fra nuværende aktive forskere.

Sikkert, for så er de ikke ansat mere. Og så den sædvanlige videnskab ved flertal: A recent analysis found that 140 of the world's national academies and top scientific geosciences, biological, chemical, physical, agricultural and other organizations have issued statements about human-caused warming. Og hvor mange har mon forstand på klima?

Det har altid undret mig at disse institutioner skulle tage speciel stilling til menneskeskabt opvarmning. Hvis der er så stor enighed om emnet behøver de jo ikke at tage stilling, det giver sig selv. Hvis der ikke er enighed bør de slet ikke tage officiel stilling. Så hvorfor gør de det?

 • 3
 • 8

Men, du kan sikkert sætte både navn, og videnskabelige resultater på, Svend! Oder?

Det kan jeg ikke, men andre kan: http://notrickszone.com/2018/10/15/missed-...

Derudover er der John Christy, Judith Curry, Roy Spencer og mange flere. Men igen, det er ikke en afstemning, hvor flertallet bestemmer resultatet. Det nævnes af og til at vi skeptikere er et ekko kammer. Det er nærmest et kosteskab i forhold til de troendes ekko kammer.

 • 2
 • 8

At det ikke er blevet varmere de sidste 20 år er slet og ret en løgn.

Det er heller ikke det han siger. ‘Warming of any significance ceased about 20 years ago, and 2C warming was looking increasingly unlikely.’ Kan i ikke mere læse? Jeg kan jo spørge hvor mange klimaforskere der har forudsagt dommedag, og hvor troværdige de så er, når det bevisligt ikke er sket endnu. Er de så løgnere.

Prøv at se på den længste og måske mindst justerede temperaturserie, Central England Temperature: http://www.climate4you.com/images/CentralE... Man skal være meget kreativ for at se nogen særlig afhængighed af CO2 indholdet.

 • 1
 • 10

Hvad har du gang i Svend? Spiller du dum eller er du bare dum, siden du anbefaler disse "oplysninger"? Måske keder du dig, men kunne du så ikke finde en mere intelligent måde at blande dig i debatterne på? Sikkert ikke. Men inden du begynder at finde på alle mulige dumme kommentarer, kunne du så ikke .. Nåh, nej. Det kan du jo ikke. Så måske skal du bare have lov til at være vores allesammens lille hyggetroll. :)

Jeg kommer uvægerligt til at mindes "Stambordet" i Politikens forlængst hedengangne debatforum! Her var formen friere og dermed muligheden for at afreagere. Måske vi mangler sådan et sted her hvor man kunne gå hen og banke hovedet ind i væggen når man synes de andre var dumme? :-)

 • 2
 • 1

Det bliver dog alt sværere at finde kilder imod AGW - specielt fra nuværende aktive forskere.

Næh det er ganske nemt. Og datakilder er jo helt åbentlyst ikke på AGW siden. Kender du nogen der støtter AGW? Klimaskeptiske forskerartikler, som er peer-reviewed, findes anført med kort omtale på f. eks., som alene er fra 2018.

notrickszone. com/skeptic-papers-2018-1 notrickszone. com/skeptic-papers-2018-2 notrickszone. com/skeptic-papers-2018-3

Se også Ferdinandsens indlæg, hvor han nævner flere.

Jeg har lige bemærket at Frank Lansner ikke længere har sin ovenud informative blog på Børsen længere? Han er ihvertfald ikke listet blandt bloggerne i dag og tidligere henvisninger viser kun en tom side. Det er da censur. Børsen kan ikke længere tolerere informative kilder om klimaet åbenbart. Eller?

 • 0
 • 11

Det er ikke en diskussion Michael, religion er ikke beregnet til diskussioner. Man er enten for eller imod. Men mange GW fortalere tror, at man både kan stoppe GW og være imod Akraft.......det er desværre ikke tilfældet. Akraft påståes at være farlig, men den er ikke farligere end højresvingende biler....og er beviseligt ,den mindst CO2 frembringende energi frembringer.

Så hvis man mener at GW er farlig, så er det mangel på realitetssans, at være bange for Akraft, som jeg ser det.

 • 1
 • 10

Det er ikke en diskussion Michael, religion er ikke beregnet til diskussioner. Man er enten for eller imod. Men mange GW fortalere tror, at man både kan stoppe GW og være imod Akraft.......det er desværre ikke tilfældet.

Nu ved jeg ikke om du tænker på mig, når du skriver til "Michael"... Men du kan da både holde vejret, stampe i gulvet og sige basta, din påstand bliver ikke mere rigtig af at du gentager den... Tænker du på danske forhold? Norske forhold eller hele verden? Uden den præcision giver det ikke mening at diskuterer...

Akraft påståes at være farlig, men den er ikke farligere end højresvingende biler....og er beviseligt ,den mindst CO2 frembringende energi frembringer.Så hvis man mener at GW er farlig, så er det mangel på realitetssans, at være bange for Akraft, som jeg ser det.

Kampen om at gøre det at være for eller imod atomkraft til et spørgsmål om frygt, gider jeg ikke at deltage i. Du kan frygte højresvingsulykker alt det du vil, det er din sag... Desuden er atomkraft ikke bevisligt den energikilde med det laveste CO2-aftryk, men du kan sikkert opstille nogle meget specifikke tilfælde hvor det vil være tilfældet...

 • 6
 • 1

Hvis man ikke har nogle fakta, kan man altid prøve at skabe en konspirationsteori... Eller?

Der er ikke tale om at jeg ikke har fakta. Frank Lansners blog kunne ikke findes længere på www.borsen.dk i dag. Det er et faktum.

Da hans blog er meget informativ og ikke præget af nogen form for propaganda, går jeg ud fra at Børsen ikke længere vil have den slags. Børsen havde jo forleden en leder om at bladet nu også er på AGW tilhængernes side politisk. Så en blog der fremhæver træk man ikke ser i massemedierne, men er baseret på kildemateriale og data, som MSM ikke interesserer sig for er nu ikke at finde længere på Børsen.

Jeg supplerer denne konstatering med et spørgende "Eller?" for at efterlyse andre forklaringer. Ved nogen hvorfor Lansers blog er forsvundet fra Børsen?

 • 3
 • 5

Helt valid og relevant perspektiv du efterlyser. Ulandene skal have resurcer overført grundet div. omstændigheder, men man må slet ikke se på de store problemer med ansvarlig forbrug af råstoffer og hvordan oliespil og batterier etc. bortskaffes, for i venlighedens/væmlighedens tegn, lukker man øjnene for at redde mange fra at lide... i første omgang altså, for når overbefolkningen i store områder virkelig slår igennem, som vi nu ser flere steder i afrika, så flygter folk grundet manglende muligheder i hjemlandet, og man vil så give økostøtte lokalt, hvilket igen giver større muligheder for flygtning/flytning til EU.

jeg ser problemer i politikerne ikke tør se helt ind i problemernes essens for at sætte ind helt fundamentalt hvor problemerne skabes, hvilket synes eneste måde hvorpå at mindske disse. Det ser ikke ud til man kan isolere klimaproblemer og flygtningeproblemer fra hinanden, hvis de unægteligt hænger sammen.

 • 1
 • 0

NVJ:

Jeg har lige bemærket at Frank Lansner ikke længere har sin ovenud informative blog på Børsen længere? Han er ihvertfald ikke listet blandt bloggerne i dag og tidligere henvisninger viser kun en tom side. Det er da censur. Børsen kan ikke længere tolerere informative kilder om klimaet åbenbart. Eller?

Først: NEJ, det er bestemt ikke censur. Enhver avis har ret til at vælge sin redaktionelle linje og dermed også hvilke blogs, de vil publicere. De har jo heller ikke en blog om fladjord, kreationisme eller æter"teori".

Dernæst: Jeg ser det da som ekstremt positivt, at Børsen nu endelig har set lystet og erkendt, at heller ikke deres kernelæsere er så dumme, at de hopper på Frank Lansners cherry pickede mumbu jumbu.

/Flemming

 • 9
 • 3

Hej Henning. Håll med om att det är märkligt att något så svindyrt som "klimatkriget" inte får belysas vetenskapligt?

Sanningen är ju att ingen studie visat ökad växthuseffekt som funktion av än högre halt CO2 än förindustriell tid.

Då mätningar från rymden jämfördes mellan 1970-1997 triumferade forskarna bakom studien för den visade aningen högre växthuseffekt (inte ändrad o CO2-molekylens verksamma band) vilket publicerades i Nature 2001, tre månader senare visade det sig att forskaran förväxlat data, det var aningen högre växthuseffekt över den region som mättes 1970 än 1997.

Då fanns fortfarande seriösa atmosfärsfysiker med integritet knutna till IPCC så de kom fram till att även om jordytan inte längre sänder ut IR i koldioxidmolekylens verksamma band som växthusgas, så kommer mättnaden att sjunka med ökad halt.

Därför genomfördes studier av tidigare och nya mätningar som skulle visa uppvärmning i vissa lager över först tropikerna på ca 7m höjd.

Då de aldrig gick att finna men IPCC ökade hotretoriken väl medvetna om att organisationen läggs ner om koldioxidhotet faller hoppade alla seriösa atmosfärsfysiker av.

När det gäller dina funderingar på rör så hade det räckt med att dagens korta rör som ger 1C per fördubblad halt allt annat lika, förlängts till 30m så 100m för att kunna räkna ut mättnadseffekten.

Ditt påstående om 10 km långa rör och lång väntan är inte ingenjörsmässigt.

Fundera i stället på hur mycket billigare (deflation som i sanning tjänar folket) allt skulle bli om det blir allmänt känt att CO2-hotet är vetenskapligt avvisat.

Jag använde själv hotet tills jag tvingades läsa på och ge upp, i min propaganda för det enda energisystem vi nu vet fungerar med potential till en global välfärd till 2050.

Utan det ingen global miljövård och ett ständigt ökande flyktingtryck mot rika välfärdsländer.

Så även om man skiter i hur fattiga afrikaner har sina liv borde man vara intresserad av en global välfärd av rent egenintresse.

För mig är det en gåta att så många inteligenta danska ingenjörer vägrar utsätta klimatpolitiken för granskning.

Se PH som ett exempel, han förminskar till att koldioxid är en växthusgas vilket alla med minsta bildning i ämnet vet.

Fråga PH varför jorden blev täckt av is då fotosyntesen tillförde syre till atmosfären och den tidens metanmättade atmosfär blev av med en stor del av sin växthusffekt .

Syre bryter ju ner metan till vatten och värme, vattnet föll till marken och värmen strålade ut i rymden, det tog flera miljarder år för soleffekten att öka så jordytan blottades och livet kunde ta fart.

Skulle vara intressant att läsa PHs förklaringar till detta.

 • 2
 • 1

Dernæst: Jeg ser det da som ekstremt positivt, at Børsen nu endelig har set lystet og erkendt, at heller ikke deres kernelæsere er så dumme, at de hopper på Frank Lansners cherry pickede mumbu jumbu./Flemming

Jamen tak for oplysningen. Du ved så at Frank Lansner er blevet censureret på gr.a. den nylige kovending i Børsen? Eller er det mon dig der har konspirationsteorier? :-)

 • 1
 • 3

"Trods de dystre udsigter minder IPPC’s rapport os om, at klimakatastrofen kan bremses, men kun, hvis vi alle sammen handler meget, og hvis vi handler her og nu. Giv os flere klare visioner, så vi kan vise, at vi er mere klar til sammen at sikre fremtiden, end regeringens klimaplan lægger op til. /trb!"

skriver lederskribenten.

Der er ingen dystre udsigter i IPCCs rapport. Modsat det man skulle tro når man læser Ingeniøren og dagspressen.

Der er ingen der har læst hvad der faktisk står i IPCCs rapporter ser det ud til.

Her er en opsummering af diverse kæpheste man jævnligt ser i fuldt trav i blogs og indlæg uden den fjerneste belæg i IPCC rapporterne.

"The IPCC once again reports that there is little basis for claiming that drought, floods, hurricanes, tornadoes have increased, much less increased due to GHGs."

Temperature extremes: Nor change from AR5 or SREX Very likely= cold days and nights Very likely= warm days and nights Likely= "consistent changes are detectable on continental scale in North America, Europe and Australia"

Drought. No change vs AR5 "low confidence in the sign of drought trends since 1950 at global scale... likely to be trends in some regions of the world, including increases in drought in the Mediterranean and W Africa & decreases in droughts in central N America & NW Australia"

Floods: "There is low confidence due to limited evidence, however, that anthropogenic climate change has affected the frequency and the magnitude of floods. "

Floods: "In summary, streamflow trends since 1950 are non-statistically significant in most of the world’s largest rivers (high confidence)" Though some basins see up trends, some down.

Tropical cyclones: "Numerous studies towards and beyond AR5 have reported a decreasing trend in the global number of tropical cyclones and/or the globally accumulated cyclonic energy"

"there is only low confidence regarding changes in global tropical cyclone numbers under global warming over the last four decades."

PS. Link to the report: (link: http://ipcc.ch/report/sr15/)

 • 2
 • 7

Tackar för påpekandet, faktiskt har jag läst att de extremväder som politiker tar till argument att framförallt höja energiskatter saknar stöd och det är ju hederligt av IPCC. Än mer hederligt vore att godkänna klimatdataprogram som saknar den ovaliderade förstärkningseffekten. Hade jorden haft ett så instabilt klimat skulle det synts i den geologiska klimathistorien. Alla former av "tipping" points borde avvisas med hänvisning till Niels Bohr Climate institute som visar att det under förra mellanistiden var 8C varmare på Grönland under 6000 år.

Bäst vore att fokusera på billig säker och minst möjligt miljöbelastande energi för att skapa en hållbar mänsklig civilisation.

Jag ser bara massproduktion av walkaway safe kärnkraft, men hoppas på småskalig fusion och på sikt då allt mänskligt yrkesarbete är automatiserat kan vi faktiskt ha både sol och vind om vi vill.

Personligen anser jag att stationär storskalig solenergi ska producera syntetiska drivmedel utom i kanske mycket solrika länder med hög andel aircondition.

Det är dock intressant att konstatera att bara de elnät vindkraft kräver använder enorma mängder metaller, betong, plast och areal i jämförelse med exempelvis ett par APR-1400.

Men varför inte hoppa från svenska GenII+ över de GenIII+ som nu byggs till GenIV med hög nog temperatur för att kunna växla mellan produktion av elektricitet och vätgas? Troligen kommer några modeller på banan de närmaste åren.

Det skulle vara kul om Danmark först tog över vindkraft då Sverige lade ner den tillverkningen, så kärnkraft som ju hatas rabiat av flertalet i parlamentet.

Även Norge börjar köra från Svensk utveckling på området.

 • 1
 • 1

Om NVJ's bidrag til klimadebatten kan der siges meget. Jeg synes egentlig PHK rammer hovedet på sømmet med dette indlæg: https://ing.dk/blog/sst-lidt-meget-214992#...

hvad er det så PHK siger "som rammer hovedet på sømmet" i dette tilfælde? jeg rejser såmænd en debat og spørger bare ind til emnet. Men du laver groft tilsvinende personangreb , på snedig vis ved at henvise til et andet indlæg uden at sige noget direkte. Er du mon bange for at stå ved dine egne meninger?

Du er i øvrigt anmeldt for personangreb da PHK bruger nedsættende og personligt fornærmende udtryk i den reference du henviser til og som du synes så godt om

 • 2
 • 4
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten