Leder: I kan skabe den rigtige klimabevægelse

Jordens befolkning spiser mere kød end nogensinde, Kastrup Lufthavn kunne melde om passagerrekord i efterårsferien, og i Frankrig udløser øgede benzinafgifter gadekampe.

Netop i år har vi mærket ekstra meget til de fysiske konsekvenser af klimaforandringerne med hedebølger, skovbrande og voldsomme regnskyl. Alligevel har afstanden mellem, hvad vi ved og fortæller hinanden er det rigtige at gøre, og hvordan vi som befolkning rent faktisk handler, aldrig været større. Vi, der har råd, vil nødig give afkald på de røde bøffer og eksotiske ferierejser, og de, der har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen, protesterer, når klimaindsatsen trækker på deres bankkonto.

Samtidig bliver det stadigt mere tydeligt, at heller ikke vores politiske beslutningstagere sætter handling bag ordene. CO2-koncentrationen har atter sat nye rekorder, og kun ganske få lande er på vej til at overholde deres forpligtelser i forhold til Paris-aftalen. Den var i sig selv helt utilstrækkelig til at holde temperaturstigningen under 1,5 grader. At det igangværende COP24 i Polen skulle få politikerne til at ændre kurs, er svært at tro på, når den polske vært, præsident Andrzej Duda, indleder med at sige, at han ikke ser en modsætning mellem beskyttelse af klimaet og at udnytte kulreserverne under den polske muld.

Vi har på denne plads ofte skudt på vores politikere for at træffe uansvarlige beslutninger. Vi har tænkt os at blive ved med at hænge dem op på deres fine klimasprog, når de handler stik modsat. Det var desværre tilfældet igen i den forløbne uge, hvor regeringen sagde god for at bygge en gasledning, Baltic Pipe, fra Nordsøen tværs gennem landet og Østersøen til Polen. Dermed kan polakkerne købe norske fossile brændsler. Nogen garanti for, at de holder op med at fyre med det endnu værre kul, er der ikke, men klimaministeren har sagt ja. Argumentet er økonomi: Polakkerne vil med ledningen gøre det billigere for danskerne at transportere naturgas, og den gevinst overtrumfer klimahensynet.

At det er for simpelt udelukkende at skyde mod regeringen, kan vi se på de franske gader og stræder. De er indtaget af gule veste, en ny græsrodsbevægelse. Den har bred opbakning i befolkningen til sit udgangspunkt, som var en protest mod, at præsident Macron af hensyn til klimaet ville sætte afgiften på benzin og diesel i vejret. Men store dele af den franske befolkning prioriterer det højere at have råd til at køre på arbejde, med deres børn og i det hele taget få dagligdagen til at hænge sammen.

Den franske bevægelse viser, hvor vanskeligt det er at sætte ind med klimatiltag, hvis de koster på pengepungen eller begrænser det liv, vi gerne vil leve. I det perspektiv er det logisk, at andre medier satser på at fortælle danskerne, som er mellem de første til at acceptere at betale ekstra for eksempelvis strøm fra vindmøller, hvordan de selv kan gøre en forskel for klimaet i dagligdagen.

Selv er vi her på Ingeniøren netop blevet udnævnt som Danmarks førende klima-avis af vores kollega på Weekendavisen, redaktør Louise Fogh-Hansen. Hendes pointe er, at vi modsat mange dagblade ikke bare spørger ‘hvorfor’, men også stiller det praktiske spørgsmål ‘hvordan’.

Det vil vi selvfølgelig blive ved med at spørge beslutningstagerne om. Hvordan vil de sikre en million el- og hybridbiler på vejene i 2030, hvordan får vi udnyttet overskudsvarmene fra datacentrene, som politikerne har talt om, men ikke står til at gennemføre, hvordan bruges pengene egentlig, når vi køber klimakompensation sammen med vores flyrejse, og hvordan hjælper det klimaet?

Men politikerne sidder ikke med alle svarene alene - ikke engang hvis de gjorde, ville de kunne handle på dem uden befolkningens opbakning og slet ikke uden ingeniørernes løsninger. Derfor må vi også begynde at spørge os selv, hvad vi vil gøre.

Ingen skal få Ingeniøren til at mene, at mere evidens er dårligt, så lad endelig klima­forskerne og IPCC fortsætte deres arbejde. Men skal vi gøre en forskel, så er adfærd og argumentation nødvendige følgesvende til videnskaben.

Her har Ingeniørens læsere såvel som journalister en særlig rolle. Vi er alle så heldigt stillet, at vores omgivelser ser til os, når de søger forklaringer og løsninger på så komplekse problemer som klimaforandringer. Det ansvar skal vi være os bevidst.

Vi behøver ikke alle at være veganske klima­dydsmønstre, men ved at forklare, fortælle og selv handle der, hvor vi kan gøre den største forskel for klimaet, kan vi hjælpe en bevægelse på vej, som er mere fremtidssynet end de gule veste på de franske veje. /mbr og trb


Lederen udtrykker Ingeniørens holdning, der fastlægges af vores lederkollegium.

Emner : Klima
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Ingeniøren fortalte i 1990 om det nye trafiksystem RUF. Det satte gang i en vigtig udvikling, som hvis den ikke var blevet bremset af Transportministeriet ville have bragt Danmark helt i front i udviklingen af sandt bæredygtige trafiksystemer. Nu må tiden være kommet til at gøre det igen. Giv RUF en chance. Jeg er parat.

 • 3
 • 16

Køretøjer spiller uden tvivl en stor rolle i forhold til vores Co2 udslip, men os som er normale borgere kan ikke alle sammen købe en Tesla, og skifte til 100% grøn energi af økonomiske årsager. Jeg læste en artikel på https://www.ewire.dk/ om hvad der ville ske hvis vi lagde alt landbrug om til økologi, og det kan gøre en kæmpe forskel i vores klima forandring. Vi ødelægger ikke vores atmosfære med pestisider, og disse pestisider stiger ikke op mod himlen, og ender med at skabe syreregn der ødelægger vores jord og grundvand. Hvis vi nu bare på daglig basis købte økologi produkter nede i Netto, så kunne vi gøre en kæmpe forskel

 • 1
 • 12

Vis man vil minske menneskehedens forbrug af olie, så er der kun en ting som virker. Det er god regringsførelse i olielandene.

 • 2
 • 12

Jeg læste en artikel på https://www.ewire.dk/ om hvad der ville ske hvis vi lagde alt landbrug om til økologi, og det kan gøre en kæmpe forskel i vores klima forandring

- hvordan dét?:

Økologisk produktion kan føre til mindre klimagasser pr. arealenhed. Men målt pr. produceret enhed mad er der ikke stor forskel. Tager man hensyn til, at økologisk landbrug har større arealbehov og dermed fører til reduceret CO2-binding i skov eller øget udslip af CO2 og lattergas ved opdyrkning af naturarealer, er der ingen tvivl om, at økologisk mad giver større udslip af klimagas

https://ing.dk/blog/oekologisk-produktion-...

 • 8
 • 2

Det har længe ulmet i Frankrig og det var kun et spørgsmål om tid, før opstanden ville komme. Det har så tilfældigvis været brændstofskatten, som blev den udløsende faktor, men det bør ikke aflede opmærksomheden fra, at der ligger dybere årsager til grund.

Heldigvis. Jeg tror, at franskmændene generelt er lige så interesserede i at løse klimakrisen som alle andre.

 • 9
 • 0

Mathias Bergstrup: Der bruges skam fossile ressourcer til både pesticider og gødning. Landbrugets forbrug af fossile ressourcer er omfattende og på alle niveauer.

"Modern agriculture is heavily dependent on fossil resources. Both direct energy use for crop management and indirect energy use for fertilizers, pesticides and machinery production have contributed to the major increases in food production seen since the 1960s." https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/...

 • 4
 • 3

Nej alle har ikke råd til en Tesla, men der er jo alternativer, som er langt billigere. Noget andet og mere centralt er folks villighed til at ændre den måde de lever på. Er det f.eks. død og pine nødvendigt at køre i bil alle steder? Uden at vide det med sikkerhed, så er der sikkert mange, der ved at lægge deres hverdag lidt om sagtens kan reducere bruget af bilen.

 • 11
 • 3

Citat:

"Ingen skal få Ingeniøren til at mene, at mere evidens er dårligt, så lad endelig klima­forskerne og IPCC fortsætte deres arbejde."

Kommentar: Hvad med andre der mener alt muligt andet end det politiks teater IPCC har udartet til - og som mener det kun er videnskaben der tæller?

"Men skal vi gøre en forskel, så er adfærd og argumentation nødvendige følgesvende til videnskaben."

Kommentar: Hvad mener man dog med det. Hvem er vi?

"Her har Ingeniørens læsere såvel som journalister en særlig rolle. Vi er alle så heldigt stillet, at vores omgivelser ser til os, når de søger forklaringer og løsninger på så komplekse problemer som klimaforandringer. Det ansvar skal vi være os bevidst."

Kommentar: Hvem ser dog til ingeniører og journalister for forklaring? Og hvordan er man sit ansvar bevidst? Er der mon tale om en instruks til tropperne der skal motivere dem? Folk har jo både set oig hørt meegt så ingeniører og Ingeniørens journalister gør som ingen forskel. Specielt ikke da man kun ser de politisk korrekte holdninger gentaget i Ingeniørens udvalgte cherry picking af de videnskabelige artikler. Er det mon det ansvar man taler om her, som en "forpligtelse , "vi" skal være os bevidst"?

 • 5
 • 10

Hvorfor er det ikke kun videnskaben der tæller? Har du nogen bedre forslag?

Vi = menneskeheden.

Dem, der ser til ingeniørene (og videnskabsfolk) for forklaring og løsninger er nok alle dem, der ikke regner med, at der dukker et fantasivæsen op med en tryllestav og fikser det hele for os.

 • 12
 • 0

Ikke bare besynderlig, men bimlende åndssvag hvis man tager teksten for pålydende! Men det gælder hele det danske klimahysteri , hvor der spildes milliarder på såkaldt grøn omstilling uden hensyn til at virkningen globalt set er forsvindende og at danskerne påføres enorme unødvendige udgifter på at lave ting om som virker til noget der måske virker uden at der er et velovervejet formål med det!

Men selvfølgelig er der mere i det end det man umiddelbart ser, der er erhvervsinteresser, eksportmuligheder der skal tilgodeses, politiske interesser i at begrunde nye skatter og afgifter, politiske bindinger med byrder og forpligtelser som vi har påtaget os, en vis inerti i at erkende en virkelighed man ikke kan ændre, ønsket om at lade klimaet skygge for mere påtrængende problemer som man vægrer sig ved at løse, og endelig at hvis vor generation har fået klima på hjernen så bliver det ikke erkendt før næste generation!

Proportionerne handler om at vi udgør under 1 promille af verdens befolkning, lidt mere af verdens CO2-udledning, og mens vi bruger milliarder på grøn omstilling og påfører os selv afsavn, så øger verden omkring os sit kulforbrug i en størrelsesorden som vil være ufattelig for de fleste og der er ingen tegn på at den tredje verden stopper sin udbygning af kulkraft. I det perspektiv er vor grønne omstilling fuldstændig vanvittig, selv hvis man forudsætter at der vitterlig er en menneskeskabt global opvarmning, vanviddet overgås næsten kun af ideen om den enkeltes ansvar, man skulle tro at vi havde med en religiøs sekt at gøre!

Så hvorfor ikke droppe den religøse præken om verdens under gang ved 1,5 eller 2 grader, og gå ud fra at folk ikke er dummere end de tåler at forholde sig til realiteterne, og så tage debatten derfra? Forholde sig til hvordan vi mest effektivt frembringer og distribuerer energi, hvordan vi bruger energien mest intelligent, hvordan vi minimerer skader på omgivelserne af vore aktiviteter, hvordan vi kan gavne de eksporterhverv der profilerer sig på energi, og måske også hvordan vi lærer af omverdenens erfaringer! Kort sagt: Ud med profeterne, ind med ingeniørerne :-)

 • 10
 • 13

Hvis man mener, at den rige del af verden for at begrænse AGW skal tage hovedansvaret for reduktion af drivhusgasser, så er den store mastodont i rummet det som de færreste vil se eller tage konsekvenserne af: At begrænsning af klimaforandringerne kræver alvorlig vækstreduktion eller snarere minusvækst (hos "os"). Vi er hensides det punkt hvor tekniske løsninger batter noget, uanset hvor nødvendige og velkomne de er, såfremt væksten forsætter som hidtil.

Er der nogle (folke-)bevægelser i syne? Ja, men de er spredte og uden sammenhæng og uden politisk gennemslagskraft og de er ofte også egoistiske med hvert deres udgangunkt. Man kan ikke forvente at små bevægelser eller enkelte individers indsats kan gøre nogen afgørende forskel, selv om det er teoretisk muligt. Forbrug mindre, kør mindre i bil, spis mindre kød, bo mere spartansk, drop flyrejser og snart; brug internettet mindre. Alt sammen meget godt og hvis man er veganer eller kun tager på cykkelferie i Danmark, så kan man jo mene at andre bare skulle gøre det samme.

Vi mangler visionære og stærke politikere, men de feste politikere er blot vindhaner, der vil vælges igen. Kun økonomisk nødvendighed og politisk kontrol kan få de store masser til at forandre adfærd og holdning, som man så kortvarigt i 70´erne under oliekrisen. Som vi ser i Frankrig vil en regering ofte møde modstand hvis den overhovedet tør tage udfordringen op nationalt, men de enkelte stater er også låst fast i forhold til andre stater, da der jo er tale om et konkurrenceforhold. Ud over det er der også tale om konkurrence og magtforhold mellem blokke i verden. Her er der ringe tillid. Hvis politere skal have mulighed for at reagere passende på klimatruslen, så skal de have tillid til at befolkningen ønsker dels at der gribes ind med en rationel klimapolitik (A), dels at den samme befolkning faktisk kan og vil leve med konsekvenserne (B). Og de to ting er ikke det samme, hvilket ofte glemmes i debatten. Man kunne kalde det dobeltmoral i befolkningen, men uanset hvad man kalder det, er det netop derfor, at der er brug for politikere nationalt og internationalt tør og vil gå imod folkeviddet. Men som det er nu, så bliver de ikke genvalgt hvis de er både rationelle, vidende (lytter til eksperter) og modige. Så politikerne lytter til A og indretter sig efter at B ikke er opfyldt. Mange ord, få handlinger.

Lige nu står klimakrisen uden for døren og skramler med fødderne og banker forsigtigt på. Snart hamrer den på døren. Måske er det først når den står i entreen eller vader ind i stuen, at folk vågner op. De første og fleste ofre vil være i fattige og udsatte lande. Først senere vil forandringer for alvor ramme Nordamerike, Europa og relativt rige lande i Asien. Måske vil de katestrofer der opstår i Afrika og dele af Asien og måske Sydamerika, med hungersnød, krig og folkevandringer til følge, gøre et indtryk på "os" før klimaforandringerne direkte for alvor rammer det rige vesten og østen. Men da har vi jo desværre allerede noget der nærmer sig ragnarok.

PS: Man kunne selvfølgelig også bare benægte det hele.

 • 10
 • 5

Den sikkert for dig meget krævende intellektuelle øvelse består i, du skal involvere dig i, er at "vi", de rigeste, ikke blot lille Danmark, udleder og har har udledt størtedelen af GHG op til nu.

Det intellektuelt krævende for mig er at jeg er ingeniør og ikke teolog, så derfor er dine begreber som arvesynd, askese og aflad ikke noget jeg kan bruge til noget! Men fint med mig at klimaet er blevet din erstatning for vores gamle religion, det må du selv ligge og rode med! Jeg er fint med på at hvis man mener at CO2-udledning påvirker klimaet, så tager vi en debat om hvordan vi på verdensplan reducerer dette udslip og hvordan Danmark bidrager med sin ene promille af løsningen, det er bare alt muligt andet vi debatterer her fordi det i global sammenhæng er fuldstændig ligegyldigt hvad vi gør, og derfor har vi fået denne grønne omstilling hvor lobbyinteresser og gammel politisk uvilje mod visse erhverv og måske mod et selvbærende erhvervsliv i det hele taget dominerer! Bare et eksempel på al den tomme snak der vælter ud uden at der sker noget er at man nu er 20 - 30 år bagud med noget så banalt som at omlægge togdriften til el!

 • 10
 • 5

At skifte til en vegansk diæt giver bonus på 0,5 ton co2/ år. At få et barn mindre giver bonus på 55 ton co2/ år. Og, naturligvis, så kaster man sig over kød som om den er en afgørende faktor for noget som helst...

Og, hvor foregår befolkningstilvæksten og, hvilken kvalitet mennesker kommer der ud af den: I de fattige lande, hvor kun ganske få uddanner sig. - Naturligvis er det ikke det man skal stoppe.. Produktionen af ubrugelige mennesker SKAL forsætte - uanset, at de allerede vælter ud over kanterne i desperation for at komme væk fra fattigdom og ødelagte økosystemer. Og ja - en person i et u-land giver en mindre belastning, men ikke, hvis en person samtidigt flygter til vesten - og det er jo det der lægges op til politisk. Og selv i u-landet er denne nye person en stor belastning, som ikke giver og ikke vil give noget positivt af sig.

Man vil ikke se elefanten i glas butikken... MAN VIL IKKE SE DEN !

 • 6
 • 6

Temmelig politisk ukorrekt ordvalg! Men også en udstilling af et etisk og politisk dilemma som man har fejet ind under gulvtæppet i årtier, mens udviklingen er løbet løbsk! For hvis resten af verden havde fulgt samme befolkningsudvikling som Europa siden 1950 så havde der i dag været 3 milliarder mennesker i stedet for at vi nu nærmer os de 8 milliarder! Så det er muligt at den vestlige civilisation udleder mere CO2 pr individ end end andre dele af verden, til gengæld er vi ikke så mange der gør det. Dette og lignende emner er noget man bekvemt undlader at tage op i forbindelse med COP-møder eller Marrakech konferencer. Og dermed mister disse aktiviteter en stor del af deres relevans!

 • 8
 • 4

Det eneste der hjælper, er at begrænse befolkningstilvæksten!

Flere mennesker, flere fødevare, mere transport mere energi o.s.v. (fældning af skove o.s.v.)

Og så er der lige historien om internettet, de centre der oprettes i danmark vil bruge enormne energier, og spildvarmen kan i mange af ventrene ikke bruges, men lukkes direkte ud i atmosfæren, - altså spild!

Kina brænder masser af kul af, flytrafikken stiger og stiger, - prøv lige at se op i luften, der sidder ca. 1 million mennesker i fly her og nu! - klimafolk flyver og flyver for at fortælle os almindelige folk at vi skal spare på energien!

Så jeg er ikke enig i at, Ingeniøren gør nok for at gøre opmærksom på de problemer vis tår over for. I burde favne bredere!

 • 3
 • 5

Og så er der paradokset med EU.

EU har to hovedcentre, et i Bruxelles og et i Strasbourg.

Ca. hver tredie måned skifter de mellem disse centre, d.v.s. at ansatte, politikere o.a. skal flytte mellem disse centre, sammen med alt deres grej og dokumenter. Det giver en ufattelig transport af gods og personer, dels med fly men også med lastbiler.

Desuden skal de ansatte have to boliger, f.eks. tolke o.lign. Hovedsæderne skal selvfølgelig også varmes op når de ikke bruges, og der er ansat sikkerhedspersonale begge steder, altså dobbelt antal.

Så hvorfor vi skal rette ind efter hvad de siger i EU om klimaet, det forstår jeg ikke, det er ufatteligt megen CO2 der spildes her!

Nedlæg et af centrene! - jeg ved godt at Franskmændene ikke vil, men dat kan da være at tiden er inde til det nu!

 • 11
 • 1

Siden vandforbruget i DK blev kvantificeret og synligt via vore vandmålere og det samme gjaldt afgifterne herpå, er vandforbruget i Danmark faldet drastisk. Mit vandforbug kan jeg selv se på en hjemmeside. Jeg griber mig i at spare på vandet - også udover det økonomisk-miljømæssigt saglige - fordi mit forbrug føles så synligt.

Men det kræver stadig en særlig ekstra løbende indsats og initiativ fra min egen side at kvantificere mit ækvivalente CO2-forbrug. Dermed forbliver forbruget en lidt abstrakt størrelse. Hvis mit CO2-forbrug nu blev løbende kvantificeret via mit Dankort eller et slags CO2-kort - og evt. skamløst offentliggjort, så skulle der nok komme nogle andre boller på suppen. Kunne det være den mekanisme, der mangler både for enkeltpersoner og virksomheder?

 • 12
 • 1

Dermed forbliver forbruget en lidt abstrakt størrelse.

For at begynde med begyndelsen så udleder du vel ca 0,35 tons CO2 om året blot ved at trække vejret? For menneskeheden som helhed nærmer det sig vel 10% af vor samlede udledning?

Jeg nævner disse tal for at konkretisere, det er muligt de er forkerte, men så er der sikkert eksperter der kan korrigere! Det næste spørgsmål er så om det er ligegyldigt for naturens kredsløb om vi er 1 eller 10 milliarder mennesker der indgår i dette kredsløb?

 • 4
 • 9

Kunne det være den mekanisme, der mangler både for enkeltpersoner og virksomheder?

HHH: - hvorledes vil du løbende kvantificere dit CO2- forbrug (-udledning, mener du vel??) uden total overvågning af samtlige dine aktiviteter? Ville du være villig til at acceptere noget sådant?

For en gangs skyld enig med HHH. Total overvågning muliggør total kontrol via trusler om afstraffelse i et totalitært regime og såmænd også i mindre totalitære. Faktisk kan blot påstanden om overvågning være tilstrækkelig, hvilket talrige psykologiske undersøgelser viser. I Kina i offentlige transportmidler via smartphone, kun lettere karrikeret: "Kære passageer. Du opfordres til at overholde reglerne for adfærd og til overvåge at andre gør det samme. For din og for statens skyld. I modsat fald fratrækkes points fra din personlige sociale status, som vi fører regnskab med. Dette vil bl.a. kunne medføre, at du ikke kan benytte dette transportmiddel og at din kreditværdighed reduceres. Din PSS er i øjeblikket 0,78. Et fald på 0,04 fra sidste evaluering. Vi ønsker dig lykke og medgang."

 • 7
 • 0

Men har du nogle forslag til hvordan man kan reducere antallet?

Nej og det var heller ikke mit ærinde! Det var først og fremmest at efterlyse en ordentlig debat hvor også de fakta man ikke bryder sig om bliver taget i betragtning, og her har vi som ingeniører en fordel i at vi burde kunne håndtere tal og proportioner ud fra en grundlæggende forståelse af naturvidenskab og teknologi!

Jeg finder det skræmmende at mindreårige skolebørn går på gaden og demonstrerer for "klimaet" fordi deres lærere har fortalt dem at verden vil gå under i deres tid, eller når en videnskabsmand der forsker i oldtidens assyrere får optaget en kronik i vort største dagblad hvor han skriver om at han ikke længere kan sove om natten af bekymring for klimaet!

Problemet som jeg ser det er at hvis ikke ingeniører kan tegne et klart billede af situationen uden at gribes af panik, hvem kan så? Det er os som bedst både burde kunne forstå problemerne og løsningerne, men hvis vi også løber med flokken mister vore vurderinger deres vægt. Det virker da heller ikke som om der er den store interesse for denne debat, til 4 kommentarer har jeg indtil nu kun fået sølle 27 thumbsdown :-)

 • 4
 • 5

Jens Arne Hansen: ... her har vi som ingeniører en fordel i at vi burde kunne håndtere tal og proportioner ud fra en grundlæggende forståelse af naturvidenskab og teknologi! Jeg finder det skræmmende at mindreårige skolebørn går på gaden og demonstrerer for "klimaet" fordi deres lærere har fortalt dem at verden vil gå under i deres tid, eller når en videnskabsmand der forsker i oldtidens assyrere får optaget en kronik i vort største dagblad hvor han skriver om at han ikke længere kan sove om natten af bekymring for klimaet!

Dine udfald virker følelsesbetonede. Selvfølgelig skal man ikke bruge børn på den måde (manipulation) og selvfølgelig er det langt ude hvis man ikke kan sove om natten på grund af AGW (en angstlidelse). Men som den rationelle ingeniør du sikkert betragter dig selv som, burde du anlægge en kvantitativ indstilling til problemet, både hvad angår dets alvorlighed og hvad angår mulige løsninger. Forhold dig til de videnskabelige fakta der bliver præsenteret og vær skeptisk, hvis du har saglige grunde. Iøvrigt, men ret afgørende; tal og proportioner ud fra videnskab og teknologi, giver kun mening i en sag som denne, hvis det forbindes med sociale og menneskelige konsekvenser.

 • 6
 • 2

Kære Lone Bech Her kom du måske med kimen til en ide der vil kunne blive til noget. Jeg læser dig sådan at du ønsker dit CO2 skulle blive lidt mindre abstrakt? Lad os sige at du ønsker en graf, med et interval på 1 døgn, mellem hver CO2 beregning i din måler.

Vi starter med varmen. Jeg har fjernvarme, med en måler fra Kamstrup, som fjernaflæses andre har gasfyr og hvad ved jeg. Måske kan varmeselskaberne overtales til at aflæse på døgnbasis, hvis de ikke gør det allerede. –ingen anelse. Denne døgnmåling med oplysninger om hvor mange kg CO2 er brugt til at opvarme din bolig og varme dit varme badevand det seneste døgn ligger på varmeselskabets server. Når du starter dit nye CO2 visualiseringsværktøj, så henter det selv de nyeste data på varmeselskabets server.

Så kikker vi på strømforbruget. De fleste elmålere aflæses i dag på døgnbasis. Datene bliver gemt på centrale servere. Nu mangler vi blot oplysning om du har købt CO2 neutral strøm (vindmølle, A-kraft eller lign.) Elselskaberne udregner i forvejen CO2 og blev for få år siden anvendt til at afregne CO2 afgift. Mon ikke de fleste selskaber har beregningen liggende i databasen og kan vinde den frem ved at sætte et flueben. Du henter dataene vha. dit nye CO2 visualiseringsværktøj.

Du skal også gøre nogle indkøb. Her findes e-bon systemer. 2 liter mælk (ikke øko), 1 rugbrød 950g, 4 tomater (spanske), 2 røde bøffer. Med lidt opslag i tabeller, noget aritmetik og lidt hjælp fra detailhandelen, finder vi at 2* 1 liter ikke øko mælk belaster med xx kg CO2. det ligger nu i e-bon firmaets server. Det samme gør rugbrød og de spanske tomater(incl transport). De 2 røde (okse) bøffer er vi sikkert nødt til at vide hvad vejer, for at vi kan nå til en nogenlunde præcis beregning af dette. Alle dataene ligger i e-bon selskabets server, hvor dit program henter dem.

Tog du cyklen ned for at handle, eller var det regnvejr, så du tog bilen? Dit brændstofforbrug kan du jo i dag se på kontoudskriftet fra benzinselskabet (i dag er der relativt få el-biler i dk) Benzinselskaberne kan let beregne CO2 belastningen af dit brændstofforbrug. ”men disse data er jo ikke på dagsbasis”. Vi kan vælge to muligheder: abonnementsmodellen eller new-tech. Abonnementsmodellen: du angiver hvor mange kilometer du forventer at køre på årsbasis 5000 km, 15000km, 25000km. Programmet kan så fordele en CO2 belastning hen over året. Med din tankning af brændstof hen over året kan programmet rette det til så du kan se at dit CO2 forbrug ændrer sig, når du i sommermånederne cykler på arbejde! New-tech: Bilen daglige brændstofforbrug, sendes som datapakke via SOS-callsystemet i din bils til SOS central’s server. Brændstofforbruget omsættes vis benzinselskabets tabel til CO2 tal, som du automatisk henter. Undskyld du kørte jo med kollektiv trafik. Her brugte du dit rejsekort. Hos rejsekort ved de jo hvor langt og med hvilken udbyder du brugte: tog eller bus. Via eksisterende tabeller kan rejsekort hurtigt beregne dit CO2 aftryk for turen. Dit nye program henter det let.

Hvem er klar på at hacke denne greenfield. Der må være nogle makers derude, som kan gøre det simplere end jeg har beskrevet og som har et bud på et hjørne hvor vi kan starte.

Det er mit ydmyge forslag, Lone. Hvad er dit? Jeg kan se at du i øjeblikket løbende gør dig nogle anstrengelser for at kvantificere dit forbrug. Fortæl lidt om det.

 • 0
 • 1

Jeg har gjort følgende:

Solceller på taget. Batteribank i bryggers. En hybridbil, som er en stationcar med anhængertræk (bliver skifter ud til PHEV om 2-3 år). En elbil med ca. 200 km rækkevidde som kører måske 34-35 km om dagen, og lader fra batteribanken om aftenen. PS.: Elbilen kører markant bedre end den på benzin, og vi bruger den efterhånden til alt hvad vi kan slippe afsted med. Kører i tog til København når det er muligt. Handler lokalt så ofte som muligt. Køber så vidt muligt danske varer, så pengene bliver i landet. Køber varer som er transporteret så kort som muligt. Kigger efter oprindelsesland på varen hver gang. Køber også helst varer som er fra leverandøre som er dansk ejet eller som reklamerer med klima tiltag. Faktisk mangler jeg at kunne finde ud af hvor benzinen til hybridbilen kommer fra – der står ikke oprindelsesland på standeren på tanken, og der er nogle lande jeg gerne vil vælge ikke at støtte økonomisk. Hvis jeg kunne undgå svinekød som er fodret med Soya fra skovede områder i sydamerika, så ville jeg – men der mangler information om den slags på varen. Jeg betaler gerne ekstra for lokalt svinekød som har spist lokalt foder. Benytter genbrug - også til gaver. Støtter diverse miljøorganisationer. Stemmer på politikere som går ind for at forbedre miljøet - selvom det koster ekstra for os alle. Jeg drikker dog stadig fair trade øko kaffe fra Honduras - men vil gerne betale ekstra hvis den bliver sejlet her op med fragtskibe som var drevet af sejl.

Derudover kigger jeg ikke mere på hvorfor CO2’en stiger, eller diverse rapporter med alle mulige forskellige forudsætninger som altid kan debatteres – men derimod på NASA’s Earth Now som giver direkte målinger af jorden lige nu. Hvis et termometer viser 20 gr. C – så er det 20 gr. C (inden for en halv grads nøjagtighed). Det er fakta. Det kan ikke diskuteres.

Forsiden viser aktuelle værdier: https://climate.nasa.gov/ Renderingen viser seneste periode: https://climate.nasa.gov/earth-now/

Har I andre gode idéer, så kom med dem?

 • 4
 • 1

Hej Hans Henrik Hansen Jeg har ikke illutioner om at Lone Bech skulle kaste sig ud i ovennævnte øvelse. Hun har jo heller ikke opfundet den vandmåler, det enkle instrument, som hun er så glad for. Læs mit forslag som en vision om en service, hvor du kan få et jævnligt indtryk af din CO2 belastning. Nej, der er ikke brug for flere syvkabaler mv., men måske en ny vandmåler - som måler CO2. Med en CO2 opgørelse, vil mange sikkert opdage meget af det de godt vidste i forveje: sluk lyset, brug cyklen, køb genbrug, kør sammen med andre og så videre. Men hvis det er en CO2 måler der skal få 200.000 danske til at springe på cyklen for at købe ind i stedet for at starte bilen, så er det måske en del af vejen. Kik på det en gang til.

 • 2
 • 0

til Erik HG: Tak for det illustrative forslag med den knivspidsfulde ironi. Ja, det er noget i den dur. Og til øvrige: big brother er et væsentligt modargument. Men man kunne jo forsøge med frivillige test-personer, hvis den personlige CO2-autoberegner måtte opfindes.

Jeg har forsøgt at stikke tåspidsen ned i CO2-regnskabssumpen et par gange, og ender med at trække den til mig igen. Tænker, hvis det er så forenklet eller komplekst (: usikkert eller bøvlet) på individ-niveu, hvordan er det så på landsplan/internationalt plan? Mener dog fortsat, at dækkende, men overkommelige CO2-regnskaber på individniveau ville være ønskeligt. Hands-on motiverer og giver indsigt. Og måske også løbende justeringer af officielle CO2-enhedsforbrugs-tal efter tilbagemeldinger fra kritiske brugere.

Apropos målinger: tak til Martin GB for NASA-linket. De omtaler målinger på verdensplan. Men øh - er der egentlig nogen, der måler dansk CO2-udledning? Danmark (DCE) både beregner og måler sin egen sundhedsbetydende luftforurening. Beregningerne baseres på emissionsopgørelser, dvs. antagne standardudledninger (partikler, NOx'er osv.). Målingerne ved løbende moniteringer fra x antal faste og senest også mobile målere af de samme stoffer. Og så validerer man vist beregninger vs. målinger.

Danske CO2-udledninger - er de alene baseret på summen af antagne CO2-emissioner? Eller måles DK-CO2 også på landjorden/per sattelit, valideres data og af hvem?

 • 2
 • 0

Er er en blanding af af CO2 fra mange steder fra. Vi kan måle %, men ikke bruge den til at bestemme om vi sviner eller ej. Vi er nødttil at tage udgangspunkt i vort forbrug af fossileenergibærerer og ud fra dette beregne vort udslip.

 • 1
 • 3
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten