Leder: Kære Miljøstyrelse, må vi sende en faktura?

Tilliden til nationens beredskab for miljøbeskyttelse har lidt et knæk. Trods dokumentation fra udlandet er myndighederne handlingslammede og kan ikke give fyldestgørende svar på selv banale spørgsmål om risikoen for fluor­forurenet dansk drikkevand.

Det er flere år siden, svenske studerende fandt nedbrydningsprodukter fra brandslukningsskum i en lokal vandboring. I dag vurderer Sverige, at der er en risiko for, at drikkevand kan indeholde høje fluor-koncentrationer i op til fire procent af boringerne. Fluorforbindelserne er ved langtidsvirkning i kroppen mistænkt for en række alvorlige sundhedsrisici.

Også i vore øvrige nabolande er perfluorerede stoffer et erkendt problem. Men i Danmark råder sløvsindet åbenbart, selv om der er fundet grundvand med høje fluorkoncentrationer flere steder. Det ser ud til, at de implicerede myndigheder hverken evner at kommunikere ordentligt indbyrdes eller trække på samme hammel for at løse en vigtig fælles samfundsopgave. En del af forklaringen herpå kan være det delte ansvar:

Miljøstyrelsen har ansvaret for, at vores grundvand ikke er forurenet, og skal lukke lækager ved benzinstationer, ligesom styrelsen regulerer anvendelsen af pesticider i udsatte områder. Så er der Naturstyrelsen, som har ansvaret for grundvand som naturressource og skal give lov, når et vandværk vil indvinde mere vand. Naturstyrelsen styrer også, hvad drikkevandet skal kontrolleres for, f.eks. arsen, nikkel, pesticider og bakterier. Geus, der arbejder med geovidenskabelige undersøgelser, opsamler data om grundvandets kvalitet fra alle kommuner.

Allerede nu ser man, at der er mange kokke involveret i en gryderet, der dybest set skal bestå af rent vand. Men det er mere kompliceret. For kommunerne skal føre tilsyn med vandkvaliteten ud fra Naturstyrelsens liste, men kan selv undersøge for andre stoffer ved mistanke. At samarbejdet mellem myndighederne ikke virker, viser Ingeniørens seneste dækning:

Miljøstyrelsen kendte ikke til en undersøgelse af fluor i grundvandet nær brandøvelsespladser, som Geus fire år forinden havde gennemført, og gentog derfor stort set samme undersøgelse.

Ingen kommuner, som Ingeniøren har talt med, føler sig orienteret af Miljøstyrelsen om, at der kan være en risiko for fluor i drikkevandet i deres kommune, og har derfor intet gjort, til trods for at en risikovurdering er simpel: Ingeniøren behøvede kun få minutter sammen med en geolog til at sandsynliggøre, at fluorforbindelser fra brandøvelsesområdet i Esbjerg til alt held næppe dér kan tilflyde drikkevandsboringer via grundvandet.

Endelig kan manglende danske grænseværdier forhindre centrale initiativer i årevis, selv om både Tyskland og Sverige har fastlagt niveauer, der bør inspirere.

Tilbage står et billede af et ineffektivt, bureaukratisk system, hvor man ikke orienterer sig interna­tionalt, forventer for meget af andre aktører (kommunernes faglighed) og for lidt af sig selv (vi har sendt en mail). Og nu er Ingeniøren så også med, men vi er stadig i tvivl om, hvorhen vi skal sende regningen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Vi har nogle af verdens højeste person skatte. Vi har nogle af verdens højeste registrerings afgifter. Vi har nogle af verdens højeste el afgifter. Vi har nok verdens højeste moms, fordi den ikke er differentieret.

Til gengæld er der ikke noget der virker.

 • 5
 • 4

"Tilbage står et billede af et ineffektivt, bureaukratisk system, hvor man ikke orienterer sig interna­tionalt, forventer for meget af andre aktører (kommunernes faglighed) og for lidt af sig selv (vi har sendt en mail)."

Før i tiden var der en overvægt af faglige medarbejdere, med en miljøfaglig baggrund i MST, nu er over 50% af de ansatte djØFFERe.

 • 9
 • 1

Det er endnu værre: Jeg har kendskab til en sag fra XXX Kommune, hvor man har en afdeling, som kortlægger jordforureninger. Denne afdeling havde intet samarbejde med vandselskabet omkring kortlægning af koblingen mellem forurenet jord og forurenet vand, så de bekostede hver deres kortlægning og udvekslede ikke viden. Pludselig finder vandselskabet forurenet vand i en boring og finder så ud af, at jordforureningsafdelingen har kendt til forureningskilden i mange år. Hallo! Så har vi endnu et lag af administration, der ikke fungerer.

 • 9
 • 0

Ja jeg sender samtid et par alvors-tanker til de venstre-ledede regeringer landet har været plaget med i årtier. De har skåret Miljøstyrelsen ned til sokke-holderne. Der skal man finde 80-90% af forklaringen på styrelsens ineffektivitet og manglende initiativ.

 • 1
 • 4
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten