Leder: Kære bonderøv i jakkesæt – brug din nye megafon

Vores miljø fortjener at blive trukket fri af den værdi- og geopolitiske sump, som polariserer danskerne. Det bør ikke være politiske fronter eller bestemte postnumre, der gør, at man bekymrer sig for klima, biodiversitet og bæredygtig udvikling.

Når den netop tiltrådte fødevare- og miljøminister Esben Lunde Larsen i sin begejstring kalder den netop vedtagne landbrugspakke for et ‘opgør med miljøtyranniet’, må man derfor håbe, at det er en fortalelse. Historien fortæller os, at politisk omsorg for miljøet med fokus på røg, støj og møg allerede var borgerlig politik hos de konservative i tresserne, flere år før venstrefløjen tog dagsordenen til sig.

Udgangspunktet var frem for alt fagligt, da Ingeniørforeningen på forkant med udviklingen midt i forrige århundrede udgav de første kritiske miljørapporter om problemerne med stigende forurening af vores vand, jord og luft fra industri og landbrug. For ingeniørerne var og er det lige så naturligt at stå på fremskridtets side med biogas­anlæg, gylleseparation, staldventilation, GPS-gødskning og ukrudtsdroner som at kere sig om dets uheldige følgevirkninger.

Stanken fra det brune kloakvand, der blev ledt direkte ud i hovedstadens havne, må således have revet i næsen og pirret samfundssindet hos stadsingeniør Ambt. I midten af 1800-tallet havde koleraen hærget København, og de følgende årtiers rørlægning af byens åbne kloakker forhindrede ikke kvalmende oplevelser i sommervarmen. I 1890’erne lykkedes det Ambt at pumpe spilde­vandet et stykke ud i Øresund, og borgerne kunne takke ham for både bedre helbred og appetit.

Ansvar for helheden finder vi hos andre store ingeniører, som f.eks. Haldor Topsøe, der i 1944 debuterede i Ingeniøren med en længere erhvervs- og nationaløkonomisk analyse om bl.a. landbruget: ‘Ved højere produktionsværdier vil private interesser og samfundsinteresser modvirke hinanden’, skrev han.

Det traditionelle landbrug er siden blevet en effektiv industri, hvor tusinder af arbejdspladser er forsvundet i takt med stigningen i antallet af svin, koncentration af jordbesiddelser og en intensiv drift, der næppe overgås noget sted i verden. Resterende landarbejdere taler ofte lettisk eller polsk, og de fleste danskeres forbindelse til erhvervet går alene via anetavlen og køledisken.

Industrien råder over halvdelen af vores lands areal og jo ikke over de fjorde og mange af vores søer omkring den og ej heller undergrunden. Kun dens kulturhistoriske betydning sikrer den fortsat privilegier og særbehandling som ingen anden erhvervsform.

På godt og ondt lever vi i et landbrugsland, og mange har nok en flig a la ‘bonderøv i jakkesæt’ gemt derinde – som spejler den tiltrædende ministers selvkarakteristik. Men som alle andre danske industrier skal landbruget fungere ordentligt, i sympati med det omgivende samfund og med respekt for vor fælles natur og ressourcer.

Afgående minister Eva Kjer Hansen gav i afskedsgave en megafon til den tiltrædende minister, så han kan få hele landet i tale og skabe en ny fortælling. Brug den, og saml nationen!

Kommentarer (33)

Megafoner tjener kun til envejskommunikation. De du'r ikke til dialog. Og måske var det netop Eva Kjer Hansens bevæggrund til at give denne gave. At overdøve dialogen?

 • 36
 • 6

At Eva Kjer Hansen gav Esben Lunde Larsen en megafon i velkomstgave var en hån mod den respektfulde politiske samtale. Føj!

 • 25
 • 9

Når den netop tiltrådte fødevare- og miljøminister Esben Lunde Larsen i sin begejstring kalder den netop vedtagne landbrugspakke for et ‘opgør med miljøtyranniet’, må man derfor håbe, at det er en fortalelse.

Det er et naivt håb hvis man tror at "opgør med miljøtyranniet" er en en fortalelse. Esben Lunde har haft utallige muligheder for at trække i land. Direkte adspurgt i DR2 morgen TV strammede han med "de gode meninger" der omkostningsfrit osv osv. Jeg tror man skal forvente at Esben Lunde mener det han siger.

Historien fortæller os, at politisk omsorg for miljøet med fokus på røg, støj og møg allerede var borgerlig politik hos de konservative i tresserne, flere år før venstrefløjen tog dagsordenen til sig.

Man skal gøre sig klart at liberalisme og konservatisme ikke er det samme, og partiet Venstre har ingen tradition for at passe på miljøet. Den store vandmiljøplan i 80'erne var på trods af partiet Venstre.
Man kan også se på Ventres nærmest ideologiske had mod planloven, hvor der partout skal bygges ude i strandkanten.

 • 13
 • 2

Jeg støtter ideen om en megafon, for det er der altså brug for. Alt for mange almindelige danskere har et "Morten Korch syn" på det danske landbrug. Danskerne har generelt intet realistisk forhold til landbruget længere.

Det store spørgsmål er i bund og grund, om vi på længere sigt ønsker et landbrug i Danmark, og derved også den store eksport. Vi SKAL tænke på miljøet i Danmark, men hvad hjælper det, at vores skrappe miljøkrav gør det umuligt at drive rentabelt landbrug i Danmark?

Konsekvensen er ganske logisk:

 • Sålænge vi i Danmark har skrappere miljøkrav end andre EU lande, så ødelægger vi stille og roligt hele landbrugserhvervet.
 • De dygtige landmænd, der ikke er forgældet, har allerede set lyset og opkøbt store landbrug i Polen Letland, Slovakien m.fl.
 • Det giver øget forurening i udlandet til skade for miljøet
 • Vi taber arbejdspladser i Danmark
 • Vi får markant mindre eksport
 • Mange følgeerhverv taber betydelige indtægter

Problemstillingen er i bund og grund den samme som industrien havde indtil for få år siden, hvor politikerne mente at industrien skulle sendes til Østeuropa eller Kina. Heldigvis blev vi klogere, før alt industriproduktion forsvandt!

Og så må jeg altså lige kommenterer sætningen "Resterende landarbejdere taler ofte lettisk eller polsk, og de fleste danskeres forbindelse til erhvervet går alene via anetavlen og køledisken"

Det er ganske givet korrekt, at mange byboere kun kender til landbruget gennem anetabvlen og køledisken, men at landarbejderne taler lettisk eller polsk er altså ikke noget vi hæfter hos ved i Vestjylland.

Uden at skulle udtale mig på vegne af hele Vestjylland, så er der altså en generelt positiv holdning til de arbejdsomme østeuropæiske migranter. Østeuropæerne ses ikke som samfundsnassere, de ses som en ressource. De er villige til skabe sig et liv i Danmark ved at arbejde hårdt, de lægger ikke staten til last og de skaber sig hurtigt et liv i Danmark. I visse byer er østeuropæiske oven i købet med til holde hånden under den lokale skole, da østeuropæerne ikke har noget imod at bo i landsbyerne.

 • 6
 • 10

Det er et naivt håb hvis man tror at "opgør med miljøtyranniet" er en en fortalelse. Esben Lunde har haft utallige muligheder for at trække i land.


- hvorfor skulle han dog trække i land? Læs fx. denne tråd:

http://ing.dk/artikel/kronik-dansk-kvaelst...

Professor Gitte Blicher-Mathiesen, Århus Universitet, erkendte at man ikke kan skelne de forskellige virkemidler i Vandmiljøplan 3 fra hinanden.

  Vi forstod hende sådan, at da målingerne ikke passede på beregningerne, undlod man at fortsætte med målinger - men fortsatte med beregninger på basis af formodninger og tal fra 1980erne. 

eller denne:

http://ing.dk/artikel/koebenhavns-universi...

Men et døgn senere skete noget ret usædvanligt: KU trak notatet tilbage. Fremskrivningerne ‘indeholdt sammenstillinger af landbrugspakkens akkumulerede effekter, der ikke var retvisende’, som Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) skriver på deres hjemmeside - uden dog at uddybe...

Forskningsmæssigt kemisk rent mel i posen?? ;)

 • 5
 • 11

Megafoner tjener kun til envejskommunikation. De du'r ikke til dialog. Og måske var det netop Eva Kjer Hansens bevæggrund til at give denne gave. At overdøve dialogen?

Du har vist hverken forstået lovgivningsprocessen eller den afgående ministers pointe! Hvis man ikke sover i de relevante udvalg, er der rigeligt med dialogmuligheder under lovforslagets udarbejdelse, men hvis man, som Rasmus Jarlov, i stedet for at deltage i dialogen, hellere vil lege "Clement" til mindre seriøse journalisters fornøjelse, kan man måske vinde en stund af medielykke, men det er ikke noget man scorer på mellem politikere fra alle partier på "Borgen"!

John Larsson

 • 2
 • 5

Skal det forstås således at de danske landmand, der har etableret sig i udlandet forurener mere end de lokale landmænd ?
Og hvorfor ?

- jeg er ganske vist ikke 'Johnny' (som må svare for sig selv), men hvis det forholder sig således, at der i andre lande er lempeligere miljøkrav - som måske ydermere håndhæves lempeligere(?) - så er det vel nogenlunde evident, at den produktion, som flyttes til sådanne områder, samlet set forårsager mere 'forurening'!?

 • 3
 • 3

Du har vist hverken forstået lovgivningsprocessen eller den afgående min...


Og du har vist ikke forstået embedsmændenes eller ministerens rolle i lovgivningsprocessen. Embedsmændedes opgave er at gøre det nemmere for de folkevalgte at træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Kernen i denne sag er, at embedsmændende i denne sag blev misbrugt i en intern misinformationskampagne.
Det kan simpelthen ikke forventes at de folkevalgte skal sidder inde med specifik ekspertviden og skal være i stand til at decifrere en fordækt sandhed.
Jarlov var åbenbart den eneste der kunne kigge igennem skyggespillet medens de andre enten:

A/ lod sig snyde, fordi det rent faktisk var dem der ikke kunne gennemskue rænkespillet

B/ var del af plottet med at fixe tallene.

Du kan selv vælge imellem A/ og B/ - Det kan være en trossag, men jeg vil lade tvivlen komme dem til gode og tro på A/

 • 7
 • 4

Hvor står der i den danske grundlov at det partout skal være rentabel at drive landbrug i Danmark? Forklar mig hvorledes skyhøje jordpriser jo bare er markedets indflydelse og til gavn for jordejeren, mens lave fødevarepriser er en slags sammensværgelse på verdensplan for at genere danske bønder... Jeg mener vi skal tage en debat om landbruget i Danmark, personligt ønsker jeg at vi som minimum skal kunne brødføde os selv, derudover bør vi lade falde hvad ikke kan stå. Til gavn for vores miljø.

 • 9
 • 3

Hej Hans Henrik Hansen

Jeg kender ikke ministrens holdning til sådanne agre - men har svært ved at se, at netop dén skulle besværliggøre 'samtale med hele landet'!?


Esben Lunde brugte etablering af vildtager, som et eksempel på bøndernes veneration overfor naturen. Jeg er overbevist om at der findes personer, dem med de "gode meninger", som betragter det som et vældig dårligt eksempel. Og så bliver den efterfølgende samtale derefter.

 • 6
 • 0

Johnny.
Skal det forstås således at de danske landmand, der har etableret sig i udlandet forurener mere end de lokale landmænd ?
Og hvorfor ?

Det skal forståes på den måde, at ineffektive landbrug bliver erstattet af ultra effektive landbrug. Den mere effektive drift giver også en større miljøbelastning.
Og fordi miljøreglerne ikke er lige så strikse i disse (østeuropæiske) lande, så bliver forureningen af landbrugsproduktionen større.

Så ja, de danske landmænd forurener mere end de lokale landmænd, men til gengæld så udbyttet af produktionen også det højere.

 • 2
 • 1

 • jeg er ganske vist ikke 'Johnny' (som må svare for sig selv), men hvis det forholder sig således, at der i andre lande er lempeligere miljøkrav - som måske ydermere håndhæves lempeligere(?) - så er det vel nogenlunde evident, at den produktion, som flyttes til sådanne områder, samlet set forårsager mere 'forurening'!?

Det er helt korrekt.

Hvis man er nysgerrig, så findes der et hav af artikler, som beskriver netop denne "udflytning" af dansk landbrug. Et eksempel er denne: http://politiken.dk/oekonomi/ECE2004230/da...

De danske miljøregler skræmmer landmændende væk fra Danmark, og så bliver miljøet i stedet for belastet mere i andre lande, hvor man ikke har samme særregler som i Danmark.

 • 2
 • 1

Det der jo også resultatet af den netop vedtagne landbrugspakke. Bedre indtjening på bekostning af miljøet.

Og når det sker, at det omgivende miljø bliver belastet mere, ja så har vi - det omgivende samfund - også en helt legitim ret til at stille krav.
Krav til produktionsformer, som mindsker miljøbelastningen.
Når vi oveni betaler et ikke ubetydeligt tilskud til samme erhverv, så forstærker det kun det forhold at landbruget ikke selv bestemmer det hele.
Der kræves noget til gengæld for tilskuddene.

 • 13
 • 5

Hej Hans Henrik Hansen

 • sikkert(?). Men 'samtale' er jo heller ikke ensbetydende med: Opnåelse af (fuld) enighed! ;)


Sikkert ikke.
Esben Lunde er kravlet i et højt retorisk træ. Miljøtyranni, de gode meninger, han sammenligner miljødebatten med 90'ernes indvandrer debat og seneste har han han gjort sig munter over 2 X Auken, hvoraf den ene er død. Det bliver ikke andet end en "samtale" og aldrig opnåelse af fuld enighed.
Esben Lunde er godt 10 år for sent ude. Han er ikke i regering under "sorte Fogh", men i en vaklende regering under "sygt grønne Løkke". De Konservative har haft deres største succesoplevelse i 10 år, og det på miljøområdet. Måske bør Esben Lunde pakke megafonen væk.

 • 9
 • 2

Ref Esben Lundes facebook opslag

Jeg elsker et godt miljø med hede, skov og et rigt plante- og dyreliv, som jeg altid har kendt det fra min opvækst ved Ringkøbing Fjord, hvor vi i min familie selv har ført en aktiv miljøpolitik i praksis og for egen regning på vore egne jorde og skove, ....

Det kunne være interessant konkret at få at vide hvilken aktiv miljøpolitik i praksis Esbens familie har ført.

 • 8
 • 3

Og måske var det netop Eva Kjer Hansens bevæggrund til at give denne gave. At overdøve dialogen?


Nej det var det ikke.
Eva Kjer har på utrolig saglig og rolig måde ustandselig gentaget principperne
i ministeriet beregninger. Desværre var det en slags "Guds ord til Balle Lars".
Selv efter mange gentagelser (se spørgsmål 50) var der en del, der ikke fattede beregningsmetoden. Selv efter 5-10 gentagelser lykkedes det ikke at få den simple
beregningsmetode til at falde på plads hos enkelte af Folketingets medlemmer.
Om det er dumhed eller taktik ved jeg ikke, men Eva Kjer leverede en fin præstation, som "eksperterne" efterhånden har erkendt er dækkende.

 • 6
 • 4

Påskedag stødte jeg på et eksempel på aktiv miljøpolitik i praksis og et resultat - jeg kiggede på nogle bageres hjemmesider for at finde en der havde åbent:
Her lagde jeg mærke til at man ikke længere reklamerede med franskbrød, det var kommet til at hedde Manitobabrød, med andre ord opkaldt efter et sted hvor man har lov at dyrke hvede på en måde så man kan bage brød af det!
Sådan finder nye ord vej til sproget som udtryk for at vi forringer vore egne levevilkår og uden at vi rigtig lægger mærke til det.

 • 2
 • 1

Hej Per A. Hansen

Familien har såmænd blot efterlevet de intentioner, som Folketinget har udstukket i miljø- og klimamæssig henseende.


Hmm, så at overholde de lovene er iht Esben Lunde "at føre en aktiv miljøpolitik". Jeg synes det er lidt bekymrende, at høre en minister slå sig på brystet over at hans familie følge gældende love. Man skulle tro at det var indlysende, og hvem pointerer det indlysende?

Mere konkret så er en del af miljøtiltagne i den nye landbrugspakke frivillige og når Esben Lunde fremhæver sin egen familie som jvf Per A. Hansen, ikke har foretaget sig noget frivilligt, så er det noget tungt med det frivillige.

 • 3
 • 2

Jeg har læst op på Arne Steinmarks CV og undres.

"Ingeniøren A/S er en veldrevet og sund medievirksomhed. Og flagskibet i selskabet, Nyhedsmagasinet Ingeniøren, tilhører en lille eksklusiv gruppe specialmedier, der både er i stand til at levere troværdig og vedkommende journalistik af højeste kvalitet til sin primære målgruppe, og som samtidig forstår at sætte dagsordenen og skabe opinion inden for sit domæne i det offentlige rum. Jeg glæder mig til sammen med mine kommende kolleger at udvikle Ingeniøren A/S med den største respekt for det bestående," siger Arne R. Steinmark.

Baggrund: Arne R Steinmark er 40 år, og er uddannet cand. comm. Han startede sin journalistiske karriere på IDG i 1995 og blev chefredaktør på Computerworld Online i 2000.

Efter en kort flirt med kommunikationsbranchen vendte han tilbage til IDG og startede en ny brancheavis til biotekindustrien, Biotech Denmark. I 2003 tiltrådte han som ansvarshavende chefredaktør for Computerworld.

Arne Steinmark afløser Rolf Ask Clausen og Christian Hjorth, som midlertidigt har været konstitueret som hhv. ansvarshavende chefredaktør og administrerende direktør fra november 2005, hvor Per Westergaard forlod Ingeniøren for at blive chefredaktør og direktør på Århus Stiftstidende.""

Hvis overskriften på denne tråd er gældende , er vi en del der savner Rolf Ask Clausens placering tættere på midten af dansk politik.

DI er en organisation for alle ingeniører og ikke alene for venstre radikaliserede tabere.

Ingeniøren var tidligere et fagblad, hvor man gik efter tekniske løsninger og anså sig for god til at hæfte etiketter på politikere, der kun har være få uger i embedet fordi, man mener at deres uddannelse er mangelfuld.......så hører jeg til det segment, der mener at uddannelser fra RUC ikke er de penge værd som staten har investeret i dem, hvilket tydelig ses, at den kære redaktør tillader sig at glemme, at den åh så demokratiske uddannelse, han har fået, taber i værdi, ved at kalde en minister Bonderøv, bare fordi han er Cand.Theol som ligger langt fra trosretningern på RUC og redaktøren måske synes han er det.

OK, men Arne Steimark du er redaktør for alle ingeniører også dem der ikke er socialister og Esben er ikke minister for uddannelser mere men ny miljøminister

Tilmed Arne Steinmark du er Cand. Com og må derfor vide hvad ord kan gøre. Der er rigeligt med forvildede får her i trådene der tror, at når redaktøren kan så kan de også.

Så udtryk dit mishag med argumenter og ikke ved at hæfte adjektiver på personer.....der udsat for moppesjakket her i landet....Anker Jørgensen var heller ikke akademiker.....og fattede ikke
hvad han gjorde da han, i absolut bedste tro, troede at, alle gæstearbejderne selvfølgeligt skulle og ville integreres.

Rettidigt omhu er altid godt, men nogen bliver sure over at blive mindet om det, når kridtstregen overtrædes.

Med Venlig Hilsen

Bjarke Mønnike

Der til Redaktørens oplysning er partiløs.

 • 2
 • 3

 • 3
 • 0

Det gør jeg så....men når jeg læser overskriften kan jeg ikke vide hvad redaktøren ved. Jeg vidste ikke at ministeren kaldte sig selv en bonderøv. det er ikke alle der har alle aviser og tid til at læse dem og det burde en redaktør vide!
Da udtrykket ikke forklares i artiklen mener jeg klart som den naive læser at der er ugler i mosen og får mig til at reagere som jeg gør det.

 • 1
 • 2

Hej Bjarke Mønnike

Tak for slaget Niels Peter Jensen

Du skal ikke takke mig for slaget, det er ikke nogen sportskamp. Og det er ikke mig du har svinet til.
Du skriver et harmdirrende indlæg handlende om moralsk habitus, hvorfor jeg må antage, at du selv mener at besidde denne egenskab.

Det gør jeg så....men når jeg læser overskriften kan jeg ikke vide hvad redaktøren ved. Jeg vidste ikke at ministeren kaldte sig selv en bonderøv. det er ikke alle der har alle aviser og tid til at læse dem og det burde en redaktør vide!
Da udtrykket ikke forklares i artiklen mener jeg klart som den naive læser at der er ugler i mosen og får mig til at reagere som jeg gør det.

Så det var ikke rigtig din skyld alligevel? Det blev ikke forklaret ordenligt?
Ref lederen:

På godt og ondt lever vi i et landbrugsland, og mange har nok en flig a la ‘bonderøv i jakkesæt’ gemt derinde – som spejler den tiltrædende ministers selvkarakteristik.

Hvor skarpt skal det skrives?

Set fra mit ståsted skyldes miseren kun din uvidenhed og din dovenskab. Du læser ikke lederen ordenlig og du googler ikke udtrykket "bonderøv i jakkesæt".
Almindelig dannelse ville nu kræve at du reformulerede dit indlæg.

 • 2
 • 0

......gouterer ikke jantelovs forfølgelser af personer.........hvis den gode Esben havde lavet ting, der ikke kan tåle dagens lys i sit job som forskningsminister eller gør det i sit nuværende så er den store negative interesse OK.

Men at dømme manden fordi han er religiøs og har lavet en fejlcitering i sin PHD der som bekendt er godkendt af universitetet.....så vidt jeg ved er en politisk jantelovs dom!

Der må være en stor aldersforskel på os to Niels Peter. For tak for slaget er i min optik en øretæve( hvis du kender det ord) for at gå for vidt......og ikke en henvisning til en kamp mellem os to!!!

 • 2
 • 3