Leder: Giv os rigtige løsninger. Skrot trængselsring og forbud mod oliefyr

**Drøftelserne af **fremtidens, danske energi- og transportpolitik er bekymrende; regeringens mærkesager nedslående. I stedet for at fremlægge løsninger, der markant kan reducere vores CO2-bidrag og samtidig sikre øget mobilitet, fortaber regeringen sig i forbud og ærespolitik, mens oppositionen driller og lurepasser.

Regeringen kræver installation af nye oliefyr forbudt fra 2015, oppositionen fra 2017. En talkrig er brudt ud om de økonomiske konsekvenser for de 205.000 oliefyrsejere og primært udkantsdanskere, der hverken har adgang til naturgas eller fjernvarme.

Cowi har beregnet, at for tre fjerdedele af oliefyrsejerne kan det ganske enkelt ikke svare sig at skifte oliefyret ud, fordi alternativet er dyrere. Op til 150.000 kroner har været nævnt for et jordvarmeanlæg, og så mange penge kan ejerne af billige huse langt ude på landet ikke uden videre låne.

**Et forbud **mod oliefyr har begrænset effekt for miljøet. Beregninger, som Dansk Fjernvarme gennemførte for halvandet år siden, viser, at med den nuværende strømproduktion fra kul fører varmepumpen til lige så stort CO2-udslip som oliefyret. I takt med, at der kommer flere vindmøller på nettet, forbedres forholdet naturligvis, men et forbud mod oliefyr er i CO2-sammenhæng kun marginalt mere end symbolpolitik.

Hvis politikerne i stedet fokuserer på miljøgevinsten, kan de nøjes med at lovgive om et maksimalt CO2-udslip, hvor boligejerne får incitament til at hælde bio-olie på deres fyr, fuldstændig som vi tilsætter benzinen bioethanol. Oliefyrsejere, som har økonomisk fordel af at skifte, vil gøre det af sig selv, godt hjulpet af stigende efterspørgsel på fossile brændstoffer fra især BRIC-landene.

Vejtrafikken er den store oliesynder, idet forbruget i grove træk er ni gange så stort som i private hjem. Men her er regeringen lige så tavs angående tiltag, der kan nedbringe forbruget og CO2-udslippet, som oppositionen var, da den havde magten, og karrig med bud på, hvordan dansken i fremtiden skal komme kvikt på arbejde.

Det mest offensive tiltag er 'trængselsringen', som regeringen kalder den nu. Forskere vurderer, at den vil føre til næsten lige så mange omvejsture uden for ringen, som den sparer køreture ind i centrum af København. Miljøværdien er derfor yderst begrænset. Samtidig smuldrer grundlaget for de indtægter, som regeringen vil bruge til offentlig trafik, i takt med at interesseorganisationer og borgmestre kræver lavere takster, kompensation og senest skattefradrag.

Trængselsringen bygger på det argument, at det bliver hurtigere at komme frem. Men det tager ikke højde for, at bilisterne ikke sidder i kø for sjov i dag. Det gør de kun, fordi det trods alt er hurtigere end at begive sig ud i et bus- og tognetværk, som harmonerer meget dårligt med deres pendlermønstre.

Der er brug for, at regeringen bruger tid på at finde frem til fremtidens bæredygtige energi- og transportløsninger i stedet for at spilde den ved krampagtigt at holde fast i noget, der ikke virker. Hvis regeringen ville bruge samme medicin over for trafikken som over for oliefyrsejerne, ville konsekvensen være, at det blev forbudt at køre i andet end elbiler. De politikere, som foreslår det, bliver næppe genvalgt.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

... gøre alt andet end grøn teknologi dyrere.

Eh, flot, hvad med at gøre grøn teknologi billigere.

Og i stedet for at forsøge på at skabe jobs der ikke er der, så skab dog de basale livsnødvendigheder i stedet. Det er mad, vand, søvn og godt helbred vi har brug for. Hvis vi er for afhængige af en indtægt, når ens job bliver erstattet af robotter og maskiner, som igen skulle betale for de før nævnte nødvendigheder, så er vi i vanskelligheder.

Tænk.

 • 0
 • 0

Kan finde flere argumenter som er direkte forkerte eller mangelfulde...

Feks. er forbudet mod oliefyr ikke kun for at spare CO2, det er ligeså meget for at gøre Danmark uafhængig af importeret olie i fremtiden, i takt med at oliepriserne eksploderer.

Desuden er der mange andre billigere alternativer til oliefyr, Feks. gasfyr, træpillefyr, mm... Det virker ikke særligt godt når ingeniøren citerer et ulødigt medie som ekstrabladet.

Det er også forkert at bilen er det hurtigeste transportmiddel ud og ind af KBH i myldertiden, det fik Detektor bevist godt og grundigt ikke er tilfældet, medmindre man bruger krak til at udregne rejsetiden, uden der bliver taget højde for trafikken. Så man kunne ligeså godt sige at trængselsringen er for at gøre det hurtigere at tage bilen frem for det offentlige i myldretiden..

 • 0
 • 0

Der er brug for, at regeringen bruger tid på at finde frem til fremtidens bæredygtige energi- og transportløsninger i stedet for at spilde den ved krampagtigt at holde fast i noget, der ikke virker.

Dette kan man jo kun være helt enig i, men hvad er disse bæredygtige transportløsninger i så fald? Det ville være rart med konstruktive forslag på et forum for ingeniører, i stedet for konstant at sable regeringens forslag ned.

Hurtigere introduktion af el-biler er ikke nogen mirakelkur mod trafikale miljøbelastninger, og gør ikke det fjerneste for at mindske trængsel, trafikuheld, barriereffekter, osv. Indtil vi har en bæredygtig energiforsyning er de ikke engang synderligt effektive mht. at reducere udslip af CO2.

GPS-baseret roadpricing ligger et stykke ude i fremtiden, og overkommer ikke problemet med det manglende kollektive transportalternativ for bilisterne.

Betalingsringen, med alle dens ulemper og begrænsninger, er trods alt et politisk miniput skridt i den rigtige retning.

 • 0
 • 0

Det er også forkert at bilen er det hurtigeste transportmiddel ud og ind af KBH i myldertiden, det fik Detektor bevist godt og grundigt ikke er tilfældet, medmindre man bruger krak til at udregne rejsetiden, uden der bliver taget højde for trafikken.

Derfor har Vejdirektoratet lavet BilRejseplanen http://www.trafikken.dk/rejseplan.asp som tager hensyn til 'trængslen' - og stadig er det i de fleste tilfælde hurtigere i bilen. - og så slipper man for trængslen i de offentlige transportmidler.

Så man kunne ligeså godt sige at trængselsringen er for at gøre det hurtigere at tage bilen frem for det offentlige i myldretiden.

Det er jo netop regerings argument - reducere spildtiden - for bilister som der står på side 30 i Regeringsgrundlaget.

Betalingsringen vil reducere biltrafikken, sikre bedre fremkommelighed på vejene og dermed spare borgere og virksomheder for kostbar tid, som i dag spildes i køer.

 • 0
 • 0

Desuden er der mange andre billigere alternativer til oliefyr, Feks. gasfyr,

Du tror da vel ikke, at ret mange har oliefyr på de steder, hvor det er muligt at blive tilsluttet gasnettet....

Det er jo tværtimod manglen på adgang til gasnettet, der tvinger mange til at have et oliefyr.

Bare apropos forkerte og mangelfulde oplysninger...

Mangel på offentlig transport kan også gøre det nødvendigt at have bil.

Gætter på, at du er bymenneske med fjernvarme og masser af busser i nærheden. Her tager det 45 minutter med bus at komme til stationen 8 km væk. Og så kører bussen hele to gange i døgnet.

 • 0
 • 0

Det er også forkert at bilen er det hurtigeste transportmiddel ud og ind af KBH i myldertiden, det fik Detektor bevist godt og grundigt ikke er tilfældet, medmindre man bruger krak til at udregne rejsetiden, uden der bliver taget højde for trafikken. Så man kunne ligeså godt sige at trængselsringen er for at gøre det hurtigere at tage bilen frem for det offentlige i myldretiden

Ikke for mig. For det første er der ikke så meget kø som for fem år siden, for det andet er det mindst 30 minutter hurtigere for mig i bil, selv når køen på motorvejen er værst. Når det går bedst, sparer jeg en time hver vej i forhold til kollektiv trafik, hvor der stadig kun er to busafgange i døgnet og cirka 1 km til nærmeste stoppested.

 • 0
 • 0

Byg en ny hovedstad inde midt på Sjælland, eller midt på Fyn og prioriter den men kollektiv trafik og metroer fra starten af, lav derefter Kbh om til en del af frilandsmuseet! og eller Tivoli Jeg er sådan set ligeglad hvor hovedstaden ligger!

 • 0
 • 0

Regeringen kan absolut ikke finde nogen som helst løsning på vores afhængighed af fossile brændsler. Alt de kan gøre er at ødelægge vækst og jobskabelse via afgifter og elendigt ledede offentlige projekter der tvangsindlægger skatteyderne til at betale.

De eneste der kan finde løsningerne er folket. Hvis vi havde råderum over egne penge og egne muligheder, så ville det være en langt mere dynamisk og bred løsning der vil blive fundet.

Der er ingen der kan sige at de ikke kender til problemet med stigende energipriser. Jeg tvivler meget på at folk tager beslutninger om deres fremtidige varmesystem uden at have en tanke i baghovedet der siger til dem, at det bliver meget dyrere at købe energi i fremtiden - og derfor kan en større investering godt løbe rundt.

Det som er helt absurd er at der igen skal lovgives mod brug af en bestemt opvarmningskilde. Hvem siger at det er mere miljøvenligt at få en varmepumpe? Hvis varmen bliver billigere, hvad gør husejeren så? Skruer op, naturligvis. En husejer der har dyr varme fra et oliefyr, vil spare så godt han kan. En husejer der går over til varmepumpe vil givetvis ikke spare - det viser talrige undersøgelser fx fra sommerhuse der går fra elvarme til luft-luft varmepumper. Varmeregningen forbliver den samme, men komforten hæves.

Derfor skal man stille sig selv spørgsmålet om det i det hele taget giver nogen form for miljømæssig mening at tvinge folk væk fra oliefyret. Det mest sandsynlige scenarie er at der forbruges endnu flere fossile brændser (kul og naturgas til elproduktionen til varmepumpen).

Nej - regeringen skal holde sig langt væk og lade folk selv finde løsningen for deres eget hus. Oliefyr KAN være et dårligt valg, men i visse tilfælde er det ikke. Disse tilfælde skal ikke fratages deres mulighed for at vælge den bedste løsning for dem selv, fordi vores politikere kan få deres magt igennem overfor dem, fordi det i denne tid er så flot og rigtigt at være grøn.

Jeg kan ikke se hvad det skal gavne. Folk med egne penge i klemme skal nok tage den mest fornuftige beslutning til deres egen situation, ikke en bureaukrat i København.

 • 0
 • 0

Det er sørgeligt at Ingeniøren på lederplads slår på tromme imod to af de mest konkrete forslag til at reducere vor olieafhængighed og CO2-udslip. Hvis man hver gang, der er nogle konkrete forslag til at få Danmark til at overgå til vedvarende energi, får dem stoppet, så taber vi chancerne for en intelligent politik, der kan bidrage til at få Danmark ud af det fossile energiforbrug før det bliver meget dyrt.

Mht. oliefyrene er det, udover det fjollede i at bruge en kostbar kostbar ressource som olie til noget så simpelt som rumopvarmning, en god ide at omstille for rigtigt mande, rent økonomisk. Lederskribenten påstår så med henvisning til en cowi-rapport at det for mange ikke kan betale sig. Den omtalte cowi-rapport (jeg går ud fra at det er flg: http://ing.dk/artikel/126386-rapport-skift...) ser kun på omstilling til varmepumper med mindre tilbagebetalingstid end 10 år. Dels vil der for mange være god økonomi i omstilling til varmepumpe med bla. isolering med f.eks. 15 års tilbagebetalingstid, bl.a. fordi man får et bedre hus. Dels vil det for større huse ofte være mest økonomisk med et træpillefyr, evt. kombineret med solvarme, så fyret kan slukkes om sommeren. Varmepumper bruger el, der i dag produceres med en del kul, men med planerne om 52% vindkraft i løbet af 8 år vil det jo hurtigt skifte. Men det kan godt gøres bedre: i dag bruger varmepumper strøm når der er brug for varme. Ved at tilkoble dem til et intelligent elnet kan man tilpasse deres forbrug til produktion og anden belastning. Man kan hurtigt gennemføre regler som i Tyskland, hvor mange varmepumper kan afkobles i op til 2 timer, hvilket giver mulighed for at udjævne svingninger både fra vindkraft og fra svingende produktion. På længere sigt kan man øget varmepumpernes forbrug af vindkraft med vandlagre; blot 500 ltr/hus vil gøre en forskel ifølge en undersøgelse fra Aalborg Universitet. Fordelen ved et tiltag (her: omstilling fra oliefyr) kommer bedst til sin ret som en del af et større system (her: intelligent elsystem).

Lederskribenten har så kastet sin kærlighed på bio-olier, der kan erstatte almindelig fyringsolie uden at skifte oliefyret. Selvom der kan være en mindre økonomisk besparelse, så er både miljø og forsyning af bio-olie ikke meget bedre end af fossil fyringsolie. Nye undersøgelser fra bl.a. EU Kommissionen viser at bio-olie fra mange kilder er miljømæssigt på linie med fossil olie, og dermed ikke vejen frem. Her er fast biomasse, også træpiller, langt bedre, selvom der også et miljømæssigt fodaftryk fra dem, og det ville være rart med miljøkrav og mærkning til dem.

Endelig har lederskribenten sluttet sig til Dansk Vejforening og andre bilfortalere, der ikke ænser kollektiv transport, i hylekoret imod trængselsringen. Der mangler totalt visioner når der står at bilisterne holder i kø "fordi det trods alt er hurtigere end at begive sig ud i et bus- og tognetværk". Det er jo situationen i dag, og formålet med en trængselsring er netop at reducere køerne og dermed gøre det hurtigere for de ca. 70% af bilisterne, der vil vælge at betale for at køre gennem ringen, samtidig med at der kommer penge til at de 30%, der lader bilen stå, får en bedre kollektiv transport sammen med os, der bruger den i dag. Ligesom for udskiftning af oliefyrene vil trængselsringen fungere godt som en del af en samlet løsning, som vi bl.a. ser i Stockholm. Så kan det godt være at Dansk Vejforening med grove analyser kan regne sig frem til at det er bedre at køre mere i bil; men det er jo også det de bliver betalt for af deres medlemmer.

 • 0
 • 0

Kan vi ikke også godt tage den beskidte to-takst motor (uden nogle krav til filtrer) til knallerter med i forbuddet? Det er direkte giftig luft de pumper i vores børns lunger når de kører forbi, og her er der er massive alternativer til stede.

 • 0
 • 0

Alle husejere med oljefyr har engang fået lov til at fyre med olje. De har investeret personlige penge i deres anlæg. I en normal retsstat kan man kun forbyde oljefyr, hvis husejeren tilbydes et gratis alternativ. Man kan forbyde, at et gammelt oljefyr (Kedel + Fyr) bliver erstattet af et nyt oljefyr. Dvs loven begrænser sig til, at der ikke må installeres nye oljefyr. At forbyde driften af bestående anlæg, som opfylder miljøkravene, er en uacceptabel vilkårlighed af rang.

At forbyde fattige mennesker i Udkants-Danmark fortsat at varme op med et oljefyr og samtidig fortsat tillade inregistreringen af nye dieseldrevne biler signaliserer viljen til ødelæggelsen af et retssamfund.

Jeg kan tænke mig at en sådan national adfærd absolut ikke er holdbar ved EU domstolen.

 • 0
 • 0

At forbyde fattige mennesker i Udkants-Danmark fortsat at varme op med et oljefyr og samtidig fortsat tillade inregistreringen af nye dieseldrevne biler signaliserer viljen til ødelæggelsen af et retssamfund.

Du har ret. Det vil være mere rimeligt blot at lægge 180% afgift på nye oliefyr, ligesom på nye dieselbiler.

 • 0
 • 0

Der blev efterlyst forslag isf. betalingsring eller GPS, det opfylder vist alle krav, mindre udledning af CO2, aflastning af trafikbelastningen og fremme af demokratiet ved diskussion af regeringens politik på vej til arbejdet.

Se venligst ingeniøren nr. 6, 10 februar 2012 side 9, "Debat".

Moderne, fremragende, fremtidssikret og god anvendelse af teknologi.

 • 0
 • 0

Jeg forstår ikke denne hetz mod oliefyr, fakta er at der i dag er er oliefyr på markedet der kører med en reel virkningsgrad meget tæt på 100%. Det kan kun være fordi beslutningstagerne ikke ved hvad de taler om. De oliekedler der er på markedet har også meget lave emissions værdier, når vi ser på stoker kedler og pillefyr frigiver de væsentlig mere co2 end en moderne oliekedel

Mvh John

 • 0
 • 0

Mit knæ- ankel har siden fejlbehandlingen af det danske sygehusvæsen ikke bidraget til komforten ved at stå op i S-tog.

Co2 nedskæringer. Hvorfor kan ikke synliggøres at ikke kan laves en generel lov som gælder alle varme anlæg i Dk.

Anyway hvis vi skærer så meget ned på CO2 udslippet, må skatte indtægterne jo bare findes et andet sted.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten