Leder: Europa tysk-forandret: Nu skal Danmark helt ind i sindet

Karl den Store, den germanske frankerkonge fra middelalderen, samlede resterne af det opløste romerrige og blev kronet som romersk kejser i det meste af Vesteuropa - han nåede aldrig at kontrollere angelsaksernes og vikingernes Norden og England.

**Efterfølgende splittede **hans arvinger rigets kerne og lagde grunden til det, vi i dag kender som to meget forskellige nationer: Frankrig og Tyskland.

Op til moderne tid har grænsen mellem de to lande været en hovedskillelinje på kontinentet, som også det 20. århundredes verdenskrige vidner om. Det er fortrængt, at tanken om en egentlig europæisk idé og identitet har frankernes arvtagere som hovedentreprenører.

**Den repræsenterer **en kultur, som vi herhjemme er langt mere rundet af, end vi erkender, fordi vi fra 1945 har levet i en verden totalt domineret af engelsk og amerikansk indflydelse.

**Den dybe krise **og det tysk/franske forsøg på at holde sammen på de europæiske nationer i et stærkt, forpligtende økonomisk samarbejde kan derfor tvinge os til et gensyn med et perspektiv på vores omgivelser og deres muligheder, som vi ikke har haft i to generationer.

Kansler Angela Merkel bemægtiger sig med sin økonomiske styrke Europas lederskab, mens hun svejser sig til Frankrig og pladenitter de øvrige lande sammen i en europagt, hvis indretning hviler på tysk tænkning. England på nær ser vi konturerne af et tydeligt og stærkt tysk-influeret EU, hvis medlemslande tvinges til eksistentielle overvejelser.

Danmark - et land, hvor tysk var det største fremmedsprog i grundskolen indtil efter Anden Verdenskrig, da det skiftede til engelsk - bliver også konfronteret med sit selvbillede. I dag kan man komme gennem folkeskolen og gymnasiet uden at stifte bekendtskab med det germanske nabosprog, selv om det tales af over 80 millioner mennesker lige syd for grænsen på Europas største marked.

Vi vil helst tale østasiatisk og selv slås om eksotiske markeder på den anden side af Jorden, selv om vores suverænt største samhandelspartner ligger lidt marskland eller en kommende Femerntunnel væk.

Kinas økonomi vokser voldsomt, men landet har et bruttonationalprodukt, der endnu kun knap er dobbelt så stort som det tyske. Og danske virksomheder beviser hver dag, at der er flere penge i at sælge varer til Frankfurt og Dortmund end til Wuhan og Guangzhou.

**Danmark eksporterer **således for 90 mia. kr. til tyskerne og knap det halve til briterne, en tredjedel til amerikanerne og for 12 mia. kr. til Kina. Oven i købet er små og mellemstore danske industrivirksomheder som underleverandører til tyske storkoncerner indirekte eksportører til nye vækstområder.

Ingeniører af firserne vil huske fra lærebøger i kemi, mekanik og maskinbyggeri, hvordan tyskernes dokumentationskultur blev en del af deres faglige ballast og forståelse - og sprogkendskab. Humanisterne nød at læse om H.C. Andersens dannelsesfodtur til Dresden og dyrkede intellektuelle fritænkere.

Verden er globaliseret, hvilket vi for længst har indrettet os efter. Nu er Europa under grundlæggende forandring. Det fordrer et nyt og stærkere blik på, hvem vi i grunden selv er, og hvordan vi klarer os bedst, efter de stærke frankere efter tusind år har genfundet hinanden og ånden fra Rom: Vi kunne begynde med at gøre det obligatorisk at lære deres sprog i skolen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvor har du dog ret Arne. Tysk var obligatorisk i min folkeskoletid, men præget af mine forældres oplevelser i 40erne gad jeg ikke høre efter, og det ærgrer jeg mig i dag over næsten dagligt.

Samtidig synes jeg dog også, at den sproglige barriere er med til at holde fast i det særlige danske (se Peter Madsens klumme om "at få en tilladelse"). Hvad regler og lovgivning angår er vi nok lidt som de gale gallere i romerriget, og fred være med dét, da det måske netop er vores udviklingspotentiale ;-)

 • 0
 • 0

.........bist du wirklich dumm.

En ingeniør der ikke har forbedret sit kendskab til tysk, ifald han ikke har haft det eller ikke har hørt efter i skolen.....har et udtalt handicap....ingen tvivl om det.

Min søn har haft engelsk tysk og fransk i skole og gymnasiet i den matematiske line, men til gengæld har har ingen undervisning modtaget i de nordiske sprog. Dem har han så lært sig på naturmetoden ved at være IT ansvarlig for hele norden(mens han læste ) for konference firmaet IBC. Han talte dog engelsk med finnerne :o)

Fem år senere var tysk udgået af folkeskolen som opbligatorisk sprog , så i gymnasiet som sproglig, kunne min datter ikke få tysk som tredie sprog men fik spansk istedet. Det har hun så selv rådet bod på, ved at studere i amerikansk jura i Østrig:o)

Med hensyn til det meget nære Tyskland, så er det ikke gået op for fagforeningerne her, at dette land, næst efter Polen også er storaftager af vore arbejdspladser, fordi lønningerne afgifter og skatter er lavere end her.

Hvilket gør manglen på tysksproglig kunnen uforståelig.

Men langs den vestjyske kyst, der kan de deres tysk. Når man kommer ind i en forretning i Blåvand, er skiltningen på tysk og det samme er tiltalen fra de ansatte :o)

 • 0
 • 0

I daq må man ikke længere sige grimme ting om negre etc. Til gengæld er det tilladt at svine jyder til http://ing.dk/artikel/125109-banedanmark-s... Som etnisk set halv jyde må jeg gøre opmærksom på at uden stædige jyder havde vi været henvist til at leve af at eksportere produkterne fra den sjællandske sværindustri. Samtidig kan jyderne tysk og vi øst for Storebælt kan ikke. Og nu hvor det trafik-geopolitiske centrum flyttes bort fra Jylland til Sjælland med Fehmern-forbindelsen under man ikke jyderne deres kompensation i form af dobbeltsporing af banen gennem Sønderjylland.

Det er på høje tid afgiften over Storebælt afskaffes. Staten må låne til at købe forbindelsen og betale den af over en årrække. Ellers risikerer vi at landet falder fra hinanden.

 • 0
 • 0

Indtil Ludvig XIV, Solkongen, var Frankrigs politik den samme: yppe kiv med en lille tysk- eller nederlandsk-talende nabostat på baggrund af et eller andet obskurt arvekrav, den franske konges jurister havde gravet frem, hurtigt felttog og sejr over underlegne styrker, derefter fredsforhandlinger og palaver, palver, palaver, på fransk med de slagne tyskere og nederlændere, afbrudt af excellent fransk cuisine, indtil disse gav op over for ordstrømmen og gav de franske diplomater hvad de ville ha.

Denne M.O. blev stoppet af England og de tyske stater, og efter Tysklands forening i 1870 blev den umuliggjort, og Frankrig fik tæsk regelmæssigt af Tyskland. Det førte til interne problemer i Frankrig, idet nyuddannde storsnudede bureaukrater i Paris ikke havde nogen nyerobret ikke-fransktalende provins at være storsnudede i, og derfor var der regelmæssigt revolutioner i Paris, ca. hvert 30. år, når der var ophobet tilstrækkeligt mange af dem der, som mente sig berettiget til et job.

Den gamle tilstand er heldigvis genoprettet efter WWII, hvor tyskerne viste sig moralsk underlegne under Frankrig, som derfor har ret til tyskernes penge igen. Efter den forfærdelige katastrofe med afstemningen Saar-landet, hvor befolkningen stemte forkert, imod den Universelle Fornuft (Frankrig) oprettede man derfor EU, hvor Frankrig på sine romanske, og nu slaviske, klientstaters vegne bruger Tysklands penge til Grands Projets (det er fransk og betyder 'bling').

Altså, indse det: tyskerne har ingen magt og bestemmer ingenting; franskmændene har magten, men aner ikke hvad de skal bruge den til andet end at se betydningsfulde ud.

 • 0
 • 0

En ingeniør der ikke har forbedret sit kendskab til tysk, ifald han ikke har haft det eller ikke har hørt efter i skolen.....har et udtalt handicap....ingen tvivl om det.

Det er jo det jeg siger Bjarke, men jeg kan nu godt akkusativ ;-)

Jeg er nu ikke ingeniør, beklager at jeg så overhovedet blander mig her, men jeg har brugt rigtig meget tid på at sætte mig grundigt ind i præcis det fag jeg i dag bestrider. "Gummibiblen" - Handbook of chemistry and physics 30. udgave fra 1947 var altså, af de grunde Rolf beskriver, på engelsk med amerikanske enheder. Datidens goggle, som lagde grunden for mit arbejde.

Tysk (og Østrigsk) grundighed og tradition har fastholdt en udmærket, men lidt forældet teknologi indenfor kachelovens. Det er jeg ikke belemret med, lige så lidt som salmevers og andet overflødig "basisviden", som bare ville have forsinket det jeg egentlig har vist mig god til.

Kort sagt - en ingeniør der snakker perfekt tysk, men ikke ved hvad han egentlig vil med sit liv og arbejde - han har sgu et større handicap.

 • 0
 • 0

......for at kunne tysk....jeg peger bare på at en ingeniør der ikke kan, har et handicap........og at fagforningsformænd der "ikke" er opmærksomme på hvor arbejdet flytter hen af fordi de er bange for deres millionstore lønninger, hvis de siger lønnivau som vore naboers.

Jeg har den største respekt for autodidakter inden for disses interesseområder.

Vi kender en del af dem ved navn men tænker ikke over det i det daglige. Valdemar Poulsen, Karl Krøyer Ellehammer, Jens Olsen. Ikke at forglemme telegrafisten Edisons diskussioner med akademikeren Tesla.

Henry Ford, Ettore Bugatti. Brd. Wright. Vilhelm Hellesen ikke at forglemme Leonardo Da Vinci og vor egen Tycho Brahe.

 • 0
 • 0

...for at kunne tysk....jeg peger bare på at en ingeniør der ikke kan, har et handicap.

Enig. Jeg peger så bare på, at hvem som helst som har interesse i noget teknisk har samme handicap. Og - så er det da møg irriterende sidst på turistsæsonnen at være så træt af sit elendige skoletysk, at jeg slet ikke orker at snakke med flere turister. Jeg er vant til, at ingen forstår mit modersmål hvor end jeg er henne i verden udenfor DK. Derfor synes jeg også tyskerne burde lære lidt mere end deres eget modersmål når de drager udenlands. Men Arne har jo ret i, at det er lidt absurd, at vi danskere snakker bedre amerikansk end tysk. Hvem er længst væk ?

Som ingeniør (hvilket jeg jo ikke er) er mange ting også nemmere at forstå på tysk, da vi bruger de samme enheder. British Thermal Unit, Farenheit, og hvad de ellers bruger på den anden side af pytten fremmer ikke ligefrem forståelsen. Jeg udarbejdede et regneark for et par år siden, hvor man kunne sætte resultaterne fra røggasanalyser på ovne ind, uanset hvor man boede, og udlæse resultatet i henhold til alle de standarder der er gældende i h.h.v. Europa og USA. Men om jeg kunne få USAnerne til at bruge det ? Næ nej. Kun en Russer bosat i USA tog det til sig.

Ham skal jeg i øvrigt til kachelovnsmesse sammen med i Østrig, sammen med en amerikaner bosiddene i Sverige og en Østriger bosiddene i Danmark. Så det bliver noget Dansk/Svensk/Amerikansk/Russisk/Tysk/Østrigsk pludderpladder - nok mest tysk, men vi skal overnatte i et bryggeri, så det går jo nok ;-)

 • 0
 • 0

Citat:------"Karl den Store, den germanske frankerkonge fra middelalderen, samlede resterne af det opløste romerrige og blev kronet som romersk kejser i det meste af Vesteuropa - han nåede aldrig at kontrollere angelsaksernes og vikingernes Norden og England."--------

Nå, nå. Det Hellige Romerske Rige (Det første rige) blev grundlagt af Ottonerne. Stamfaderen var den sachsiske Hertug Heinrich, som blev valgt til østfrankisk konge. Han boede øst for Harzen, hvor også en stor del af anglerne (syd og vest for Elben) havde bosat sig sammen med sachsere og jyder. Anglernes hjemstavn er Angel mellem Slesvig og Flensborg. Der tilhørte formentlig yderligere nogle sønderjyske områder.

Hovedparten af Anglerne drog til England og et par blev hjemme. (Det er kernemandskabet af det danske mindretal i Sydslesvig.)

Dronning Thyra var niece af Alfred den Store af Wessex og dermed Tante til kejser Otto I 's kone Editha. Hun er mor til Harald Blåtand. Dermed er de to fætter og cousine af anden grad. Dette familiære bånd har også skabt Danmark.

Betegnelsen Mark er en betegnelse for et sachsisk grænseområde. Originalområdet ligger mellem Ejderen og Danevirke.

Efter sagnet har Thyra bygget Danevirke. Hun eller sønnen Harald er ansvarlig for Danevirkes profil nr. 6 i H.Helmuth Andersens bog -Til hele rigets værn.

Det sjove er: Danevirkes front mod syd blev nedbrudt og vendt mod nord. Danevirke var et dragsted for små krigsskibe som havde forsvarsevne. Vikingerne kunne herefter ikke smutte over landtangen mere.

Så sammen med Trælleborgene var det de militære indretninger Harald skabte for at erobre og holde det nuværende Danmark.

Karl den Store er til stor del glorificeret med falsknerier, for at ophøje Ottonerne.

 • 0
 • 0

En ingeniør der ikke har forbedret sit kendskab til tysk, ifald han ikke har haft det eller ikke har hørt efter i skolen.....har et udtalt handicap....ingen tvivl om det.

Det handicap fortoner sig dog i at tyskerne bliver bedre og bedre til engelsk.

Uanset hvor store og vigtige vi synes Tyskland er for Danmark, har tyskerne da heldigvis opdaget, at også de lever i en globaliseret verden, og at de ikke kan klare sig med at deres nærmeste nabolande kan tale deres eget sprog.

Midt i halvfemserne, talte jeg meget mere tysk end jeg talte engelsk, fordi de fleste af vores udenlandske kunder og underleverandører dengang var tyske, og generationen af tyskere, lige over min, generelt ikke havde lært engelsk.

Det gav mig lejlighed til at modne de tyskkundskaber fra folkeskolen, som jeg aldrig før havde brugt i praksis, og heller ikke troede kunne bruges til noget, så det kom nærmest som en gave, at jeg på mindre end et år, faktisk talte ganske habilt tysk.

Siden kom det i langt højere grad til at dreje sig om Østen, hvor mine grundlæggende bedre engelskkundskaber kom i brug. Det førte både til udflytning og ægteskab i Hong Kong, og idag taler jeg engelsk med min kone til dagligt, selvom hun faktisk taler udmærket dansk.

Nu er jeg tilbage i Danmark, bosat i Sønderjylland, hvor mit nuværende job fortrinsvis inkluderer partnere i Tyskland og Danmark - så mit tyske blev hevet frem fra mølposen igen.

Nu oplever jeg så bare, at ved den mindste sproglige uregelmæssighed, slår tyskerne omgående over i engelsk, meget mere flydende end mit eget tysk, som bliver mere og mere gebrockent af mangel på vedligehold.

Det er jo en ganske beundringsværdig udvikling, på blot 15 år, tyskerne her har præsteret, og måske et af de tydeligste eksempler på globaliseringen af Europa.

Samtidig er det måske også en lille forsmag på hvilken retning det kommer til at gå med de nationale sprog i Europa, inklusiv dansk og tysk. Om føje år, vil disse være at sammenligne med truede dialekter i Danmark, og dem der stadig kan tale dem, vil være ansat på lokalhistoriske museer, iført nationale folkedragter... ;-)

 • 0
 • 0

Jeg har aldrig fattet, hvorfor mine klassekammerater har haft så svært ved tysk, og jeg er fra '88. Så svære er kaserne og ordstillingen altså heller ikke.

 • 0
 • 0

Citat Bjarke Mønnike: ------"En ingeniør der ikke har forbedret sit kendskab til tysk, ifald han ikke har haft det eller ikke har hørt efter i skolen.....har et udtalt handicap....ingen tvivl om det."-------

Ved et klassemøde for nogle år siden var vi inviteret på Odense Ingeniørhøjskole. For os, årgang 1964 i maskinteknik /konstruktion, var det en positiv oplevelse, at se mange nye tiltag, såsom samarbejdet med universitetet. Uforståelig var dog, at al tysk fagliteratur var droppet i undervisningen. Hele den gamle klasse kunne ud fra deres mangeårige ingeniørarbejde ikke fatte det.

Lektoren som viste rundt var fuld ud enig. De unge studerende, som søgte ind til ingeniøruddannelsen, var i forhold til tidligere så dårlig sproguddannet, at Ingeniørhøjskolen kun mere kunne koncentrere sig om yderligere undervisning i et sprog, og det blev engelsk.

Flere af os var af den opfattelse, at et firma som Danfoss ikke ville have kunnet opstå på Sjælland. Tysk er ikke kun det sprog mange danske kunder taler. Det er modersmålet af dominerende konkurrenter på Danmarks eksportmarkeder.

 • 0
 • 0

Min gamle professor A. Meldahl klagede over at vi elever ikke forstod fransk. Selv var han vist født i Norge, uddannet i Schweiz, arbejdet i Finspång, Baden og København. Han kunde de nødvendige sprog, og kæphesten var Latin også for ingeniøre, så vi forstod hverandre.

Dengang ABB opstod og jeg arbejdede med Schweitzere imponeredes man af to arbejdssprog i Baden fransk og tysk.Koncernsproget var engelsk og på restaurangerne talte man italiensk.

På ETH se: http://www.lec.ethz.ch/about/history arbejdede man også med mange indvandrere og sprog, og på mit fagområde, strømningsmaskiner, er der ingen tvivl om at tysk er et vigtigt sprog med A. Stodola og W. Traupel som forfattere til grundbøgerne på tysk:

Dampf- und gasturbinen og Termische Turbomaschinen

Min kæphest som dyslektiker er dog, at man snarest bør gøre noget radikalt med dette virvar af tegn og gerninger, så langt flere kreative får en mulighed til kommunikation. Måske en anledning til Vesterlandets triste uddannelsesudvikling, hilser Tyge.

 • 0
 • 0

Citat:------"Det sjove er: Danevirkes front mod syd blev nedbrudt og vendt mod nord. Danevirke var et dragsted for små krigsskibe som havde forsvarsevne. Vikingerne kunne herefter ikke smutte over landtangen mere."------

Sætningen er forkert og misvisende. Sorry. Der burde stå:

Det sjove er: Danevirkes front mod syd blev nedbrudt og vendt mod nord. Danevirke var et præpareret dragsted for små vikingeskibe. Dragstedet havde forsvarsevne. Skibene kunne beskyttes mens de blev trukket over land.Efter Haralds ( Thyras) indgreb var beskyttelsen fjernet og vikingerne kunne herefter ikke smutte over landtangen med deres skibe.

 • 0
 • 0

'Danevirkes front mod syd blev nedbrudt og vendt mod nord'?

Det lyder spændende. Kilde? Jeg kan ikke finde det hverken i dansk eller tysk Wikipedia.

http://da.wikipedia.org/wiki/Dannevirke 'Et meget udbredt sagn hævder, at Dannevirke blev grundlagt af Gorm den Gamles dronning, Thyra Danebod. Dette stemmer ikke overens med, at de første dele af bygningsværket er væsentligt ældre. Kulstof 14-dateringer antyder, at de første jordvolde i Danevirke allerede blev bygget i anden halvdel af 600-tallet. Forudgående volde stammer måske endog fra 400-tallet.'

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten