Leder: Efter supergrønne Eldrup - split Dong og få milliarderne tilbage

Der er grund til at anerkende Anders Eldrup for at have opnået meget store resultater på sine 11 år i direktørstolen hos Dong. Den seneste strid med bestyrelsesformanden kan ikke tage fra ham, at han har gjort en overordentlig stor forskel - at han med idealistens stærke vedholdenhed har knoklet for at indføre sin egen, supergrønne dagsorden.

Men den grønne ekspansion har haft sin pris. Den har de over 800.000 elmonopol-kunder betalt. Over for dem har Dong spændt prisskruen så hårdt, som den svage danske elregulering overhovedet har tilladt. Monopol-milliarderne har været nødvendige for Anders Eldrup, da han knopskød Dong til et konglomerat med en omsætning på 54 milliarder kroner.

Anders Eldrup indledte med at skaffe sig en solid platform, da han i 2005 overtog hovedparten af de centrale danske kraftværker og de fleste el- og gaskunder på Sjælland gennem gigantfusionerne med bl.a. Nesa, Elsam, Energi E2 og Københavns Energi. Med ét slag blev det nye Dong Energy Danmarks største producent og forhandler af el.

Da var der kun gået fire år, fra departementschefen Anders Eldrup i 2001 rykkede ind i hjørnekontoret hos Dansk Olie- og Naturgas, og hvor det på ingen måde stod skrevet, at han ville sætte så eftertrykkeligt et aftryk på dansk energipolitik, at han i praksis har matchet flere energiministre i indflydelse.

Sideløbende satte han kursen som benhård business-mand over for elkunderne. Han strammede prisskruen på sine monopolydelser og kradsede milliarderne ind. Kun med dem i banken kunne han nå sine mål om at reducere nationens CO2-udslip i en stadigt mere passioneret tale for grøn omstilling: lukning af kulkraftværker eller omstilling til biomasse og frem for alt opbygningen af en helt ny forretning for vindenergi, som er mellem de førende i Europa. Dong driver i dag tre havmølleparker i Danmark, seks i England, og yderligere fem er under opførelse, heraf én i Tyskland.

Eldrups exit kræver nytænkning af konglomeratet. For det første fortjener elkunderne en ejer, som koncentrerer sig om at skaffe dem billig transport af strøm og gas og ikke om at malke dem for at bruge overskuddet til alt muligt andet. Et sådant forsyningsselskab bør ikke sælges til højestbydende.

De danske bredbåndskunders lære af TDC viser, at det gør mere skade end gavn at sælge vital infrastruktur. Elnettet må staten selv drive videre eller sælge til et forbrugerejet selskab, f.eks. Seas-NVE, der i forvejen ejer ti procent af Dong - også selv om de forbrugerejede selskaber har haft alt for travlt med at investere i f.eks. bredbånd.

Resten af Dong bør derefter splittes op efter forretningsområder, hvoraf de tre væsentligste er indvinding af olie og gas, vindmøller samt handel med energi. Alle tre forretninger er oplagte at overlade til private, hvor staten burde kunne score en god milliardgevinst. Dermed ville samfundet få noget tilbage for de dyrtkøbte kilowatttimer.

Når eksempelvis DSB ikke må køre tog i Sverige, kan det heller ikke være meningen, at Dong skal sælge naturgas i Holland. Dongs investeringer i udlandet er endda af en helt anden størrelsesorden end DSB's. Alligevel er Dong kun en lilleput sammenlignet med konkurrenterne inden for alle andre områder end vindkraft. Det er for risikabelt og uholdbart for staten, der ejer tre fjerdedele af Dong, at fortsætte det eventyr.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

\"Vi er ejet af Klima-, energi- og bygningsministeriet, og vi er ikke sat i verden for at tjene penge, men for at løse opgaver på samfundets vegne. Forbrugerne betaler til vores aktiviteter via el- og gasregningen.\"

En stor del af distributionen er allerede i dag ejet af \"os allesammen\". Desværre er det blot reduceret til endnu en skatteskrue, hvor indtægter og udgifter ikke skal balancere, men hvor der skal overskud på driften.

Læg dertil, at Energinet skal til at købe yderligere netværk fra diverse el-selskaber - og det til en pris der væsentligt over reel værdi, idet de solgte netværk ikke er nyanlagt, men prissat ud fra nypris (som jeg har forstået det).

Det seneste energiforlig har vist desværre slået søm i kisten, så vi skal nok ikke forvente at det bliver billigere at være el-kunde, uanset hvad der hænder med DONG.

 • 0
 • 0

\"Omstilling koster. men det koster mindre nu, end senere\" citat: Klimakommissionen, Katherine Richardson. Forbrugerne betaler, og mange her på sitet hyler om høje(re) elpriser. DK er i gang med en stor omstilling (eller var, indtil for 2 uger siden) På sigt er vi bedre stillet end i de lande der fortsat er afhængige af traditionel energi, og fornægter omstillingen. Skatteskruen skal selvfølgelig ikke bruges; overskuddet fra DONG skal ny-investeres efter model Statoil. Kæmpe statsfond er fx. brugbar til at vækste på den grønne front, og sikrer lave renter til DK generelt, pga. den økonomiske sikkerhed. 10-15 år fra nu vil vi se det på energi-afregningen; højere end nu, men lavere end i sammenlignelige lande. Ærgerligt at et privat firma tjener kagen på vores FÆLLES undergrund (og at Radikale blokerer for genforhandling). Det ville hjælpe omstillingen. I stedet er det den blå stjerne der lukrerer, sammen med et meget lille super-rigt fællesskab

 • 0
 • 0

Det er ikke afregningen til DONG, men afgifterne til staten.

Derudover er lederen desvære udtryk for en fejlagtig opfattelse af hvad der egentlig regulerer priser og udbud på energimarkedet. Men selvfølgelig vi kan da godt sælge det hele og score den hurtige og kortsigtede gevinst. Men hvad så bagefter? Vil vi virkelig have en situation hvor vi som (lille) nation ikke har nogen kontrol over vores energiforsyning? Skal vi spørge pænt i Moskva hver gang vi skal bruge ekstra gas? Vores økonomi ville isåfald være en \"sitting duck\" i forhold til de omstillinger og prisstigninger der venter. Historien viser at omstillingen fra en energiform til en anden tager ca. 100 år. Vælger vi den her og nu billigeste løsning så bliver det først for alvor dyrt.

Der eksisterer ikke noget frit marked for energi. På globalt plan er støtten til fossil energi i størrelsesordenen 2500 milliarder kroner, hvilket er 10 gange mere end man bruger til at støtte vedvarende energi. Regner man militærudgifter oveni så er beløbet endnu mere astronomisk. Ignorerer man det faktum, at vores energiforsyning er reguleret i alle ender og kanter og tror at markedet kan give os de bedste og mest økonomiske løsninger, så begår man en meget stor fejl.

 • 0
 • 0

Enorm god artikel! Jeg er helt og aldeles enig. Iøvrigt er Kastrup Lufthave også et eksempel på idiotisk privatisering som selv Brian Mikkelsen fortrød! Endnu en gigantisk ideologisk fejl på linje med frigivelsen af de afdragsfrie lån i 2003 og elendig styring af DSB i el helt årti. For slet ikke at nævne den dårligste uddannelses minister i mands minde Helge Sander. En forfejlet kommunal, universitets og politi-reform. Ingen af reformerne har gjort det billigere eller bedre at være dansker. Nå ja også supersygehusene ej at forglemme, de bliver sikkert billige......

Læs artiklen fra 2010 om Brian M. Han turde i hvert fald indrømme det! http://www.b.dk/politik/brian-mikkelsen-fo...

God Weekend

 • 0
 • 0

som idealistisk ledestjerne, - og vinden som evig energi ressource, samt Energinet.dk som internationalt Dansk Europæisk distributionsnet, lagt grunden til en ny dansk stor industri, der uden tvivl i fremtiden vil sætte Eldrup i iværksætter liga med Carlsberg brygger IC Jacobsen, skibsredder AP Møller og industrimanden C.F. Tietgen, Tietgen der startede Privatbanken, Burmeister & Wain, Svitzers Bjergningsentreprise, De Danske Sukkerfabrikker (DANISCO), Tuborgs Bryggerier, og meget mere. Derfor ville det være katastrofalt, hvis Folketinget opsplitter DONG og Energinet.dk, da de to virksomheder er indbyrdes selvforstærkende og er hinandens fremtidige forudsætninger for at kunne overkomme: 1. de teknologiske stordrifts udfordringer i den ny hav vindmølle industri, - og 2. de tilsvarende udfordringer med at sælge den ny havvindmølle energi i Skandinavien og EU, - som 3. en integreret faktor i det Europæiske og det globale energi forsyningsnet. DONG Direktør Anders Eldrups har med sin afmålte og embedsmands afbalancerede ledelsesstil, påvist at DONG ikke ville kunne have udviklet fremtidens Europæiske energipolitik uden en dristig og visionær styring, der tager udgangspunkt i, og vedvarende holder sig sine politiske skandinaviske samfunds idealer for øje, som en samlet spiller på et turbulent globalt energimarked.

 • 0
 • 0

@ Emil Eiberg-Jensen: Det er godt nok mange år siden at vi har mødtes i en debat, men jeg kan da se at du stadig læser Politiken ligesom dengang :-)

Det er jeg godt nok holdt fuldstændig op med i mellemtiden!

Men drømmen om en bedre verden lever uforstyrret videre hos dig og jeg synes også at din kommentar er vigtig i disse debatter fordi det giver et klart indtryk af hvordan mange forstår energipolitik, nemlig som stærke følelser der er helt afkoblet den fysiske virkelighed.

Hvad jeg derimod savner i debatten er at de som ved noget kunne komme til orde. Men det er desværre en erhvervssygdom at de som dagligt arbejder med tingene har fået mundkurv på fordi man ikke ønsker sine planer eller debatter forurenet med fakta. I tidens løb har jeg mødt 3 chefer for kraftværker fra det tidligere E2 energi som ville kunne bidrage til at gøre en sådan debat mere konkret hvis de altså måtte for DONG, i stedet er det os andre med et perifert eller intet kendskab til tingene som fører ordet.

Man kan vel sige at politikerne i sin tid havde valget mellem en fagmand og en embedsmand som leder af DONG, og hvis de havde ønsket en nogenlunde sober energipolitik så havde de valgt fagmanden! I stedet fik vi med Eldrup de store og dyre visioner fremfor energi der var til at betale samt risikoen for at det en dag ender lige så galt som DSBs udlandseventyr!

Men det er trist at disse debatter dør hurtigt fordi de som kunne bidrage med fakta er forhindret i det!

Jeg kan fuldt ud tilslutte mig Svend Ferdinandsens forslag i om at der burde etableres 2 elforsyningsnet, et til grøn strøm og et til sort strøm, ligesom vi har to kloaknet, så kunne der i det mindste spares en masse diskussion! http://ing.dk/artikel/127968-smartgrid-kan...

 • 0
 • 0

og hvis de havde ønsket en nogenlunde sober energipolitik så havde de valgt fagmanden!

Altså, man forstår: \"de\" ønskede IKKE en bare nogenlunde sober energipolitik! I stedet ønskede de nok en USOBER energipolitik.

Herregud, Jens Arne. Ikke engang din mor ville være stolt.

Måske Jens Arne kunne holde med sit idelige hændervridende, sure og fornærmede klynkeri over at hans verdensopfattelse ikke deles af alle, sine konspirationsteorier og nedladenhed, sine generaliseringer, sin opstyltede selvopfattelse, grove personbeskyldninger og beklikning af andres motiver.

Men så ville han måske mangle ord.

 • 0
 • 0

Men den grønne ekspansion har haft sin pris. Den har de over 800.000 elmonopol-kunder betalt. Over for dem har Dong spændt prisskruen så hårdt, som den svage danske elregulering overhovedet har tilladt. Monopol-milliarderne har været nødvendige for Anders Eldrup, da han knopskød Dong til et konglomerat med en omsætning på 54 milliarder kroner.

Desværre har lederskribenten ikke nogen som helst anelse om det han skriver om. De såkaldte monopol milliarder er fri fantasi. Distribution er en reguleret forretning de forskellige leverandøer benchmarkes mod hinanden. Er man for dårlig og dyr vanker der bøder. Kan du ikke dokumentere alle de milliader der er tjent ind her?

 • 0
 • 0

Måske Jens Arne kunne holde med sit idelige hændervridende, sure og fornærmede klynkeri over at hans verdensopfattelse ikke deles af alle

Nu tror jeg nok at hvis der var mesterskab i disciplinen \\"Sur gammel mand\\" så ville du altid ende øverst på podiet :-)

Men som jeg har udtrykt det før: Det meste alternative energi forudsætter en alternativ virkelighedsopfattelse!

Og en sådan er som bekendt dybt rodfæstet i dit parti, så når jeg læser at Marianne Jelved går ud og støtter Eldrup så må det betyde at det var rigtigt at kuppe ham. Det interessante ved historien er måske snarere hvordan dit parti efter at have opnået regeringsmagt kunne lide dette forsmædelige nederlag, der må være nogen der ikke har kunnet deres politiske håndværk?

Men jeg skrev egentlig blot min kommentar ovenfor af ærgrelse over at vigtige debatter som denne om hvad vi skal med DONG fremover så hurtigt dør fordi de som kunne bidrage med noget konkret ikke må komme til orde for det er trods alt en del af vor fælles økonomiske fremtid dette handler om. En sådan dårlig og tillukket virksomhedskultur er man vant til at acceptere i det private, men er det hensigtsmæssigt i tilfældet DONG? Personerne er i den forbindelse ligegyldige, spørgsmålet om man skal sætte samfundsværdier på spil i risikable udlandseventyr er det ikke!

 • 0
 • 0

Personerne er i den forbindelse ligegyldige, spørgsmålet om man skal sætte samfundsværdier på spil i risikable udlandseventyr er det ikke!

Alle investeringer indebærer risici. Det samme gør passivitet imidlertid. Du plæderer for at vor økonomiske strategi skal være passivt at se til mens markedet ændrer sig og uden at forsøge at drage fordel af vores nuværende stærke position i et marked i vækst. Hvorfor? Er du imod afkobling fra fossile brændsler? Så sig det. Ellers giver det jo ingen mening.

 • 0
 • 0

En sådan dårlig og tillukket virksomhedskultur er man vant til at acceptere i det private, men er det hensigtsmæssigt i tilfældet DONG?

Jamen dog... Jens Arne, har du helt glemt historikken.. hvordan kan du forvente noget som helst andet af DONG som konstruktion?

Dum regering taget på sengen, to oliekriser i rap --> gigantisk hul i samtlige offentlige budgetter samt tilsvarende arbejdsløshed.

Dong er en hybrid virksomheden - bygget på strategisk kviksand - og er en trojka. Moderen, der fødte barnet en bilfri søndag, var \"politisk redskab\", fader \"kommerciel virksomhed\" og endeligt \"ny skjult beskatningsobjekt\".

Man går væk fra, at offentlige forsyningsvirksomheder \"skal hvile i sig selv\".

Formålet var at undgå regering/minister skulle stå skoleret for forventelige vildskud, fejl og afgiftsatser (skjult skat), samt at der til enhver tid er nogle, der via attraktive ansættelsesbetingelser med glæde tager de tørre tæv.

(Slår man ordet trojka op i en ordbog forklares det, at en trojka kan være et russisk køretøj med et forspand af tre heste ved siden af hinanden, eller at ordet kan bruges om en ledelse bestående af tre personer.)

 • 0
 • 0

Holder man fast i, at DONG\'s væsentligste opgave er at levere prisbillig strøm til den danske forbruger, misser man i min optik, at DONG naturligvis har et samfundsansvar for at påvirke fremtidens energipolitik i retning af en mere bæredygtig produktion. At DONG samtidig vurderes som værende absolut konkurrencedygtig af mange store danske produktionsvirksomheder er ej heller uvæsentligt i debatten. Se evt mere her: http://www.p360.dk/?p=undersgelse-dongs-fo...

Mvh LBH

 • 0
 • 0

Artikel i Berlingske ang. højt lønniveau samt nybygning af domiciler.

Noget tyder på at når man bare kan kræve op via andre, så er det nemt lige at lægge lidt til prisen. Reelt er det en indirekte skat som, efter de er opkrævet, reelt er herreløse - lidt det samme som realkreditforeningerne og Tryg fonden.

http://www.business.dk/forside/elkunder-be...

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten