Leder: Drop molbo-afgifterne, som får os til at fyre for fuglene

På sit raffinaderi i Kalundborg fyrer Statoil for fuglene. 92 grader varmt kølevand ledes ud i omgivelser til ingen verdens nytte. Ved siden af ombygger Dong Asnæs-værket til at levere fjernvarme til byen baseret på importeret træflis.

Molbohistorierne står i kø. Normalt går Danmark forrest, når det handler om at sikre grøn energi. Men når det gælder overskuds­varme, er kæden hoppet af. Der findes gode eksempler på brug af virksomheders spildvarme – helt nøjagtigt 41, talte Dansk Fjernvarmes tænketank i 2015. De leverer små tre procent af fjernvarmen. Der er imidlertid potentiale til mindst en fordobling, særligt efter at Apple og Facebook har bebudet store data­centre i hhv. Viborg og Odense.

Begge steder står afgifter i vejen for at udnytte kølingen af serverne til opvarmning af byens bygninger. Afgifterne er ikke nødvendigvis den væsentligste økonomiske barriere, men derimod et kæmpe irritationsmoment. Reglerne er så indviklede og vanskelige at fortolke, at læserne af denne leder skal skånes for detaljerne. Men det samme bliver desværre ikke de virksomheder, som, i f.eks. Apples tilfælde, vil forære varmen kvit og frit til fjernvarme­selskabernes kunder. Varmen har en værdi, og den skal der beregnes en afgift af.

Helt grotesk bliver det, at spildvarmeprojekterne samtidig får et tilskud fra den energispareaftale, staten har indgået med forsyningsselskaberne, og som el- og varmekunderne betaler. Energibesparelserne ved at udnytte overskudsvarme er altså på den ene side tilskudsberettigede med kundernes penge, men skal på den anden side betale afgift til statskassen.

Princippet bag afgiften er prisværdigt nok. Virksomheder får incitament til at spare på energien frem for at opretholde en ineffektiv produktion. Samtidig skal afgiften forhindre spekulation i at slippe for afgifter på varmen ved at købe den af en virksomhed i stedet for at producere den selv. Endelig er den værn mod, at afgifterne på fjern­varme eroderer, når værkerne skifter væk fra afgiftsbelagt naturgas.

Men pengene er under alle omstændigheder på vej uden om statskassen. Alternativet for fjernvarmeværkerne er ikke længere at fyre med naturgas – selv om de gasdrevne varmepumper er den nye undtagelse, der bekræfter reglen. Fjernvarmen skifter i stor stil til biomasse, som er helt fritaget for afgift. Oven i købet deler fjernvarme­selskaberne i mange tilfælde den sparede afgift med kraftværkerne og hjælper dermed mere biomasse ind i landet – nogle steder på bekostning af overskudsvarme.

I årevis har skiftende regeringer og ministre anerkendt udfordringen, men selv om afgiften er justeret flere gange, er problemet ikke løst. Også den nye regering har mere overskudsvarme og flere varmepumper indskrevet i sit regeringsgrundlag. Foreløbig har den ventet på en stribe analyser af det danske afgiftssystem.

Forhåbentlig bliver Facebooks og Apples datacentre den afgørende faktor for, at der rent faktisk sker noget. Det er ikke nok, at energi­minister Lars Chr. Lilleholt tweeter om Ingeniørens artikler, at overskudsvarmen skal udnyttes bedre. Det er på tide at slå i bordet og få embedsmændene til at tegne en ny afgiftsmodel uden molbo-effekter.

Emner : Fjernvarme
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Kan du skrive en artikel til aviserne, og krydre med lidt tal? Det skal ud til offentligheden.

 • 15
 • 1

De afgifter vil aldrig forsvinde. Så vil der jo ikke være penge til politikernes milliarddyre "prestige projekter" og til at skjule deres eksorbitante lønninger og goder. :( Uha nej. Det går SLET ikke!!!

 • 9
 • 8

Det bliver en svær kamp men som nævnt vil det være super godt at få dette belyst med flere fact og en god debat. Det er mere nuanceret end som så. En ting er manglende indtægter til statskassen en anden er forsyningssikkerhed og sidst men ikke mindst bør det undgås at der kan "spekuleres" i afgifterne. Men gerne flere indlæg i denne kategori.

 • 9
 • 0

Ingen regler, uden undtagelser.

Dispensation kan gives i visse tilfælde, hvor mere simple regler så træder i kraft.

Ligesom man har knæk-skatten, hvor skatten er sidste tjente krone er højere, kunne man lave et simpelt system når man når en hvis mængde energi.

Der er indentificeret 41 mulige emner, og de må jo have noget til fælles som kunne danne udgangspunkt for et nyt regelsæt?

 • 3
 • 1
 • så hvorfor er det ikke forbudt at spilde enegrgi ? - e.g. Kalundborg.

Kunne en sådan regel ikke finde anvendelse på ethvert nyt byggeri ? Der skal jo aligvel være en byggetilladelse, så hvorfor bliver det ikke et vilkår ?

P.S.: Forsyningssikkerhed ? Hvor ofte drejes nøglen ? - og med kort varsel ? Igen et vilkår i en byggetilladelse: "produktionsophør" kræver 6 måneders varsel eller etablering af ersatning i samme periode for spildenergi.

Men, hvis politikerne dels ikke forstår, dels ikke VIL, så stopper sagen her og nu !

 • 0
 • 0

Lyder som et "københavner-forslag" som blot giver mere bureaukrati, hvor den kloge narrer den mindre kloge.

Selv hvis de mere kloge narrer kunne narre de mindre kloge, vil det være bedre at udnytte spildvarmen til opvarmning. Det er da tindrende gakkelak at fyre for fuglene! Naturligvis bør man finde en rimelig løsning, men selv hvis forbrugere af spildvarme får visse fordele, så er det vel OK, for der skal være et incitament.

Denne molbohistorie minder om passive vindmøller, som sættes i stå når man ikke kan afsætte strømmen til en rimelig pris. Det er regulært skadeligt for den grønne omstillings omdømme! Kan møllerne køre så skal de køre. Kunne man f.eks. forestille sig at man kunne aftage strøm, når prisen på strømbørsen falder til under et forudindstillet niveau? Jeg ville da gerne have et varmelegeme i mit varmesystem som kunne forvarme vandet. Den skulle koble varmelegemet ind, - måske ved hjælp af en Internet of Things gadget når prisen er rigtig og elselskaberne ikke kan komme af med strømmen på anden vis. MEN - det står der vel også afgifter i vejen for.

 • 0
 • 1

Når produktionsvirksomheder køber energi til ca. 1/3 af prisen hos vi private, er det ikke svært at se fidusen i at producere meget spildvarme som man så - måske endda med tilskud - kan sælge til naboerne. Det er selvfølgelig fint at kunne bruge den uundgåelige spildvarme, men hvem afgør, om virksomhedens primære produktion faktisk er spildvarme? Så længe afgifterne danner et kludetæppe, der end ikke er syet sammen, bliver det makværk. Det har altid været en guldgrube for små- og storsvindlere, når samme vare kan have forskellig pris, alt efter hvad den skal bruges til. Det er alt fra blå benzin over fyringsolie/diesel til sukker og alkohol. For ikke at tale om registreringsafgift og grøn ejerafgift på personbiler, autocampere, busser, varebiler over og under 2 tons og og og. Jeg har en idé: Jeg opretter en virksomhed i mit kosteskab. Et rugeri - bare til et æg. Så sørger jeg for god ventilation af ægget og vupti har jeg opvarmet mit hus med spildvarme fra "virksomheden".

 • 3
 • 0

Kan som Mogens Glistrup også demonstrerede friste over evne. OG bemærk venligst at Mogens Glistrup faktisk ikke blev dømt for at overtræde lovgivningens bogstaver, men for at overtræde hensigten (intentionerne) med lovgivningen. D.v.s. at almindelige mennesker uden speciel indsigt næppe kunne dømmes for noget som de sikkert ikke forstod.

Jo flere love der vedtages - jo flere muligheder for overtrædelser. OG der er vedtaget tusindvis af nye love hvert år siden Glistrup.

 • 3
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten