Leder: Debatten om energimål er slut - nu handler det om midler

Efter statsminister Anders Fogh Rasmussens grønneste tale nogensinde, som blev holdt på Venstres landsmøde i går, søndag d. 16. november, er der ikke længere nogen afgørende forskel mellem regering og opposition, hvad angår mål på miljøområdet.

I talen koblede statsministeren sikkerhedspolitik, energipolitik og skat sammen. Anders Fogh formulerede sine energipolitiske mål således: » ... jeg (vil) sætte det meget ambitiøse mål, at vi skal gøre Danmark helt fri af fossile brændsler som olie, kul og gas. Vi skal skabe et fossil-frit Danmark, vi skal skabe en grøn vækstøkonomi i Danmark.«

Det er stort set umuligt at være uenig i disse mål - og de er ikke banale eller letkøbte.

Fogh gjorde op med tidligere holdninger og tilsluttede sig de mest fremadrettede teknologiske energivisioner fra de seneste 30 år. Han erkendte, at hans parti ikke har været i førertrøjen, og han lagde tilmed afstand til de nedskæringer, hans regering lavede på området i dens første år.

Denne veritable omvendelse hos Fogh lød blandt andet: »...Og lad mig så gøre en ting, som jeg ved, at rigtig mange vil synes rigtig godt om og bare venter på, nemlig at jeg siger: »Jamen, det var måske også forkert«. For hvis jeg skal være helt ærlig, der er nok mange hos os, der har været lidt forsigtige for ikke at sige fodslæbende i alt det her ... Jeg ved det fordi, hvad har vi ikke haft af forhandlinger i tidens løb i Venstres folketingsgruppe om alt det her...«

Fogh sendte en række sidebemærkninger afsted for at berolige gode venstrefolk, som måske kunne finde på at bekymre sig om, hvad det vil koste at løse de mål og om, at de nye toner ville betyde en tilbagevenden til Aukentiden på miljøområdet.

Som løsninger nævnte Fogh helt konkret fortsat udbygning af vindenergi: »... men vi skal også have et åbent sind overfor andre vedvarende energier...,« sagde han og nævnte solenergi, bioenergi, biomasse, biobrændsler og bølgekraft.

Dog sagde han ikke a-ordet.

På løsningssiden forklarede Fogh sit publikum om fordelene ved intelligente elmålere: »... som jo betyder, at nu kan man ... automatisk ... sørge for, at man vasker om natten og vasker op om natten. Vel at mærke på en sådan måde, at man sørger for, at prisen på elektricitet den kan variere over døgnet ... og sådan nogle ting...«

»... Og der er simpelthen et eventyr, der ligger og venter. Men det kræver, at vi satser stærkt på at gøre Danmark til simpelthen et transportteknisk testcenter - et grønt testcenter for transport...,« lød det fra Anders Fogh Rasmussen.

Talen var præget af stor grundighed, mange detaljer og viste dermed, at Fogh var fast besluttet på ikke at blive fanget på overfladiske misforståelser (for eksempel om brint som energikilde). Oppositionens reaktioner senere søndag var slet ikke på niveau.

To punkter står tilbage efter talen:

1) Har Fogh tænkt sig at følge de fornuftige ord med handling? Kan han flytte sin regering - herunder sin egen miljøminister? Det vil der blive behov for at holde øje med.

2) Hvilke konkrete initiativer vil der komme fra regeringen, og vil initiativerne stå mål med ambitionerne?

Målene er sat. Efter denne tale handler det om midler, midler nok og midler hurtigt nok.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Måske hvis der var en tidshorisont eller lidt mere konkrete planer om bestemte initativer.

Det var kun i sidste uge at Venstre afviste indførslen af intelligente elmålere. Og et par måneder siden at vindmøller på land blev de absolut sværeste industrianlæg at opføre.

 • 0
 • 0

I stedet for debatten om frivillighed kontra tvang, må man vel forvente, at regler er kommet for at blive, men at de i det mindste bør kunne indrettes så rationelt som mulig, og så de som minimum ikke direkte spænder ben for regeringen og folketingets energipolitiske målsætninger - og ikke mindst Fogh seneste udmelding.

Det betyder, at regeringen at bør acceptere, at risikoen for provenutab i stedet er en fremadrettet investering i miljøet. F.eks. ved at tillade, at decentrale kraftvarmeværker kan blive fri for afgiftsbelagt naturgas og i stedet benytte afgiftsfrie biomasseprodukter.

Det betyder vel også, at slåskampen om, hvordan miljøbelastningen ved samproduktion af el og varme (kraftvarme) bliver mere retfærdig, således at CO2 fremover deles mere rationelt og virkelighedsnært mellem el- og varmesiden og ikke efter, hvem der er 'stærkest', eller hvad nu grunden kan være. Hvis f.eks. CO2 på kraftvarme allokeres efter samme metode som CO2-afgifterne med en politisk bestemt kraftvarmevirkningsgrad på sølle 125 %, vil det være så langt fra de faktiske forhold, at det er at betragte som at ville modarbejde de energipolitiske målsætninger.

De videre konsekvenser af en sådan 125 %-beregningsmetode vil f.eks. være, at miljøbelastningen pga. elforbruget til et hus' varmepumpe med en COP= 3 undervurderes helt urealistisk i forhold til den virkelige miljøbelastning. Hvis huset derimod får varme som rent udtag fra et kraftvarmeværk, der med en Cv = 0,15 (svarende til en COP = 1/0,15 = 6) forenklet kan siges at være dobbelt (6/3 = 2) så energieffektiv og halvt så miljøbelastende, vil beregningsmetoden vise et helt modsat resultat ved at overvurdere miljøbelastningen.

Det gælder endvidere i bygningsreglementet, hvor miljøvenlig og CO2-lav energi, der tilføres udefra, overhovedet ikke indregnes i nybyggeriets energiramme, hvorfor bygningsreglementet hæmmer energirigtige løsninger og i stedet fremmer mere ineffektive individuelle anlæg, herunder eldrevne varmepumper. Når så husets varmepumpe efter 15 år er teknisk nedslidt, er der heller ingen garanti for, at husejeren ikke vil sløjfe varmepumpen og gå over til ren elvarme, hvorved miljøgevinsten vil være tabt.

osv. osv.

Det er meget at tage fat på, i stedet for at grave sig ned i en skyttegravskrig om det nu er venstre- eller højreorienteret.

 • 0
 • 0

Diskussionen om natte-vaskeri eller kun vaskeri derhjemme, når vinden blæser, har alt for svage økonomiske incitamenter med den nuværende afgiftspolitik, og det kan intelligente elmålere ikke lave om på.

Derfor er det et lidt skørt emne at fokusere debatten på.

 • 0
 • 0

Anders Fogh formulerede sine energipolitiske mål således: » … jeg (vil) sætte det meget ambitiøse mål, at vi skal gøre Danmark helt fri af fossile brændsler som olie, kul og gas. Vi skal skabe et fossil-frit Danmark, vi skal skabe en grøn vækstøkonomi i Danmark.«

Vil og kan Danmark stoppe: 1) Olje og gas fra Nordsøen? 2) Prospektering efter mere olje og gas? 3) Krav på områder med mere olje og gas?

eller er det bare tomme ord?

Kan man tænke sig, at overlade disse naturresurser til andre med god samvittighed?

Mvh Tyge

 • 0
 • 0

Diskussionen om natte-vaskeri eller kun vaskeri derhjemme, når vinden blæser, har alt for svage økonomiske incitamenter med den nuværende afgiftspolitik, og det kan intelligente elmålere ikke lave om på.

Derfor er det et lidt skørt emne at fokusere debatten på.

Kunne man ikke forestille sig at køre forsøg i nye huse, ved at bygge vand/vand varmepumper med stor akkumuleringstank til at varme tanken op om natten med billig el, og så "coaste" hele dagen på den lagrede energi?

Selvfølgelig vil den slags kræve billig "natte-el" men er det ikke også den slags akkumulator-tanke der kan bruges til at udnytte vindenergien bedre? Det blæser mere om vinteren og der skal samtidigt bruges mere varme om vinteren.

For at jævne forbruget om natten ud (sådan at der ikke i alle hjem bliver trykket til forbruget samtidigt) kunne man have lokale tidsvariationer af billig-el ... eller er det helt blue-skies?

 • 0
 • 0

At der er vægt bag ordene. Hvis der er, har vi netop taget hul på en helt ny epoke herhjemme.

Jeg har det bare generelt således med politikere, at jeg vil se handling før jeg tror på dem.

Bemærkede at de fine ord ikke var fulgt at nogen deadline, hvorfor jeg stadig ikke ved hvorvidt omstillingen til et fossilfrit DK planlægges til at foregå over 10 eller måske 100 år.

Jeg vil dog glæde mig over den positive udmelding, som trods alt er helt nye toner.

Tiden vil så vise hvor meget vægt der er bag ordene....hvis der er vægt bag ordene, forventer jeg at kul og gasfyret kraftvarme reduceres kraftigt i den kommende tid, ligesom alle private gasfyr hurtigst muligt erstattes af varmepumper.

Ligeledes forventer jeg at elsparefonden nedlægges, idet kurveknækker kampagner ikke går hånd i hånd med en udbygning af elsamfundet.

Sammen med alle de vindmøller Anders taler om, forventer jeg ligeledes at alle de fleksible medspillerne som HVDC til udlandet, CC gasturbiner, varmepumper med lagertanke, SOFC brændselsceller osv, er noget der udbygges kraftigt.

Endelig, el og hybridbiler forventer jeg bliver afgiftsfrie udover 2012, ligesom jeg forventer øgede brændstof afgifter.

De små fossile biler, der er de værste konkurrenter til elbilerne, skal ikke være billigere, men dyrere, således at de ikke står i vejen for elbilerne.

 • 0
 • 0

Rolf, jeg er ikke "venstrefløjen", jeg er selv liberal...

Men ud over det, så bemærk at intelligente målere og flere vindmøller begge blev nævnt af statsministeren. Om det er gode ideer må I tage op med ham, jeg påpeger bare at hans omvendelse er sket cirka omkring det tidspunkt hvor han skulle finde på et emne til sine "visionære" tale. Hvis det så viser sig at de få konkrete eksempler han så kom med ikke alligevel virker, så passer lederens udsagn om at "Talen var præget af stor grundighed, mange detaljer" jo netop ikke...

 • 0
 • 0

Jo da Uffe Merrild

Store varmepumper eller elkedler med store akkumuleringstanke i fælles varmesystemer (fjernvarme eller nabovarme) ville være en prisbillig måde at aftage billig og CO2-fri vindmølle-el.

Småskala-en-familiehuse-løsninger kan også lade sig gøre, hvis man absolut ønsker at vælge en dyr løsning i stedet for at samarbejde med naboerne om billigere og mere energieffektive fællesløsninger.

Spørgsmålet er om div. fremtidens vaskemaskiner ikke ville være bedre at køre på lunkent vand i stedet for el, nu man alligevel har opfundet vaskemidler til lavtemperatur. Og lysdioder til belysning og energibesparende armatur osv.

Det kan betyde et faldende el-forbug i private hjem, hvorved intelligente elmålere vil have mindre el at 'arbejde' med.

Billig natte-el bliver overlejret af billig vindmølle-el, efterhånden som vindmøllparken udbygges. Men der vil stadigvæk være faste omkostninger i form af nettet og standby-kapacitet, som skal betales på en eller anden måde af forbrugerne ud over, hvad de intelligente elmålere viser. Alt efter tariffen indsnævrer det også gevinsten ved intelligente elmålere.

 • 0
 • 0

Bemærkede at de fine ord ikke var fulgt at nogen deadline, hvorfor jeg stadig ikke ved hvorvidt omstillingen til et fossilfrit DK planlægges til at foregå over 10 eller måske 100 år.

Jeg skyder på når vi (verden) er løbet tør for skidtet.

 • 0
 • 0

PS: Altså den enkle løsning at bruge lunkent vand udefra hvis tilgængeligt, i stedet for vaskemaskinens eget eldrevne varmelegeme på x kW - selvfølgelig ikke al det mekaniske - forstås.

 • 0
 • 0

Hej Klaus!

Lyder som en god ide at koble vaskemaskine og opvaskemaskine på varmtvandsledningen, idet man så undgår "dypkogeren" i disse maskiner.

Jeg har nu set flere tale om varmepumper i kraftvarmeværkerne, men har endnu ikke mødt nogen der kunne komme med noget konkret info om hvordan de virker, virkningsgrad som årsgennemsnit, hvor de henter deres kalorier (luften, jorden eller måske havet?) osv.

Indtil jeg har set noget overbevisende dokumentation, har jeg således svært ved at forholde mig til dem.

Lokale varmepumper til enkelthuse, flere rækkehuse eller hele boligblokke findes allerede, og er veldokumenterede, så disse kan jeg forholde mig til.

Lokale varmepumper kan også tilbyde billig miljørigtig passiv køling i et stadigt varmere klima.

Billige luft/luft varmepumper afskrives hurtigt, ligesom disse kan sørge for et godt indeklima i moderne lavenergihuse.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten