Leder: Danmark som Europas skraldespand

En ny 80 meter høj skibakke med klatrevæg og mountainbikebaner bliver i 2017 et vartegn for Amager – bygget oven på landets næststørste forbrændingsanlæg. Friluftsaktiviteterne kan københavnerne glæde sig over, hvis det lykkes at finde fonde til at betale dem. Derimod er der ingen grund til at klappe i hænderne over regningen på fire mia. kr. for forbrændingsanlægget. Det bliver sat i perspektiv med regeringens nye ressourcestrategi.

Strategien skal sikre, at vi bliver bedre til at genanvende det affald, der i dag ryger i skraldespanden. Nu halter vi håbløst efter vores nabolande. Ja, faktisk er vi dårligst i hele EU, når det gælder om at genanvende plast fra dagrenovationen. Til gengæld er vi europamestre i at brænde affald af og få strøm og varme ud af det. Kommunerne ejer hovedparten af affaldsovnene og har overinvesteret gennem en årrække, så vi kan afbrænde 700 kilo affald pr. indbygger. I Tyskland er der kapacitet til under halvdelen.

Nu vil miljøminister Ida Auken (SF) fjerne yderligere omkring en fjerdedel af de godt og vel tre millioner ton affald, som hvert år ryger til forbrænding. Der er store fordele i at lave biogas og gødning ud af vores madrester og at omsmelte hård plast til nye produkter. Mindre affald betyder endnu større overkapacitet end i dag. Det blev politikerne i København gentagne gange advaret om, inden de godkendte den nye kæmpeforbrænding på Amager. Ingeniøren dokumenterede således, at der ville være mindst 1,25 milliarder kroner at spare ved at vælge en mindre affaldsforbrænding.

Den gamle Amagerforbrænding er slidt ned og skal erstattes med et mere miljørigtigt og effektivt anlæg. Men det er helt uforståeligt, at man vil binde københavnerne til at fylde affald i ovnene i 40 år for at sikre en god investering. Skulle der under spidsbelastninger blive behov for mere kapacitet i ovnene, kunne det klares i samarbejde med andre anlæg i Storkøbenhavn. I stedet fik overinvesteringen på Amager skuffede vestegns-borgmestre til at vende ryggen til en planlagt fusion af selskabet bag Amagerforbrænding. En fusion kunne ellers skaffe flere stordriftsfordele til fjernvarmekunderne i hovedstaden.

Højst sandsynligt vil København nu følge i Roskildes fodspor. Roskildenserne har lige fra indvielsen af et nyt forbrændingsanlæg importeret affald fra Irland for at fylde ovnene op. Fjernvarmebranchen selv opfordrer ligefrem til, at Danmark bliver storimportør af skrald til forbrænding. På kort sigt er det en fin idé, hvis alternativet er, at affaldet ender på lossepladser i oprindelseslandene.

Men deponering af affald på lossepladser er allerede en sjældenhed i Europa. Desuden er den vigtigste grund til, at den danske regering lægger op til mere genanvendelse, at EU ånder os i nakken med krav, som alle andre lande også skal leve op til. Derfor bliver der i løbet af de kommende år mindre affald at sende til de danske ovne, og efterhånden vil også Irland finde ud af at udnytte energien i restaffaldet selv.

Af den grund står danske selskaber og rådgivere med produkter og viden inden for affaldsforbrænding med gode kort på hånden for at skabe et eksporteventyr. Men kæmpeanlægget under skibakken er langtfra det fyrtårn, som viser andre lande, hvordan de skal håndtere deres affald. Det er derimod en skamstøtte over, hvad der sker, når lokale interesser får magten.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Er det korrekt at vi er Europas skraldespand ???? Det er korrekt vi importerer affald fra særligt storbritanien men pt er det vel ikke et problem da vi fortrænger metan fra affald der ellers ville blive deponeret - prøv at se dette i et internationalt perspektiv og ikke i et nationalt.

Vi kan blive bedre til plast indsamlingen men når det så er sagt så sker oparbejdningen jo udenfor Danmarks grænser og der er egentlig ikke nogen der har hånd i hanke med hvor meget der reelt bliver genanvendt til nye produkter når først det har passeret grænsen.

Personligt mener jeg Ressourcestrategien er vildt uambitiøs og der står stort set ikke noget der ikke stod i den tidligere affaldsstrategi '10 - det mest revolutionerende er navnet der er skiftet fra affald til ressourcer - problemet med den fra 10 er at initiativerne aldrig blev opfyldt derfor gentages initiativerne - det er da reel genanvendelse.

Hvis man kigger overordnet fra så ligger DK stadig i top 5 og er vel ikke så ringe når vi ifg. ministeren bare er ringe til det med affald og genbrug

 • 2
 • 0

@Magnus - tror du har din statistik forkert - det er for nedadgående, men gennemsnittet er stadig 38 % i EU. Og det er det der bliver deponeret. Og så taler vi slet ikke om resten af verden. Mener man havde den samme diskussion omkring Kommunekemi og import fra udlandet, men når vi nu har ekspertisen og ressourcerne. Der er ingen tvivl om at der er opsamlet en kæmpe viden om fjernvarme og forbrænding. Igen skal man kikke ressourcer, for hvor sikker er man på at biobrændsel er lavet bæredygtigt, hvorimod affaldet er et globalt problem der skal løses. Jeg mener lige præcis det kan blive et fyrtårn, hvis man hjælper resten af EU. Måske er der nogen der kikker lidt længere frem For at underbygge ; http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-...

 • 0
 • 0

Tror heller ikke Magnus har helt styr på sine data når han mener resten af Europa er på vej væk fra en deponeringsløsning - det fremgår tydeligt af EU statistikken hvis man så har en tiltro til at den er korrekt????

At vi i Danmark kun deponerer 6% er jo heller ikke korrekt - men alene et tal der er uden den forurenede jord som udgør ca. 2 mio tons oven i de ca. 600.000 tons der deponeres årligt i DK- hvilket Miljøstyrelsen også erkender.

EU statistikken skal ligeledes tages med et stort gran salt da det er medlemslandene selv der indberetter og der er ikke tale om en ensartet EU koncept så det er svært at sammenligne landene imellem - hvem tror feks på at Tyskland deponerer 0 % - det er utopi da de blot kalder det noget andet men smider langt mere i hullet end F.eks i DK

At fjerne den organiske fraktion fra Europas lossepladser og brænde den i DK er fornuftigt ligevel som det er fornuftigt at eksportere de fraktioner til udlandet som vi ikke formår at oparbejde - vi skal bare blive bedre til at sikre den korrekte behandling

Hvis man læser Ressourcestrategien så er der ikke noget der tyder p, at mængderne til deponi skal mindskes i fremtiden da vi skal deponere øgede mængder bygge og anlægsaffald der betyder en kraftig stigning de kommende år - der er bare ikke sat tal på hvilket er meget tankevækkende !!!

 • 2
 • 0

Hvordan kan Ingeniørens journalister på den ene side og Kbh.s komm. og Amagerforbrændingen på den anden side vurdere forbrændings-kapaciteten af det projekterede nye Amager forbrændings- og affaldssorterings-anlæg så forskelligt?

Ovenstående leder-artikel er som bekendt sidenhen blevet besvaret af direktør, ingeniør, Ulla Röttger fra Amager Ressource Center (ARC) her: http://ing.dk/artikel/replik-stop-misforst...

På baggrund af ovenstående leder-artikel sendte jeg den 15.10.2013 et email til borgmester Ayfer Baykal med flg. indhold:

Subject: Det projekterede nye Amagerforbrændning er i strid med regeringens nye ressourcestrategi

Til Ayfer Baykal

Jeg forstår ikke hvorfor Kbh.s komm. vil bygge et nyt affaldsforbrændingsanlæg med en stor overkapacitet, som ifølge adskillige artikler i Ingeniøren (ing.dk) igennem de sidste par år gør det mere end 1 mia. kr. dyrere end nødvendigt? Se f.eks. lederen "Danmark som Europas skraldespand" fra den 11.10.2013 her: http://ing.dk/artikel/leder-danmark-som-eu...

MVH Henrik Rosenø

Nu, den 30.10.2013, har jeg så modtaget følgende svar, i form af et bit-image, som jeg har været nødt til at OCR-scanne, for at give jer det her:

Kapacitet på forbrændingsanlæg

Kære Henrik Rosenø

Tak for din henvendelse af den 15. oktober 2013

I din henvendelse spørger du om, hvorfor Københavns Kommune vil bygge et nyt affaldsforbrændingsanlæg med en stor overkapacitet, som ifølge adskillige artikler i Ingeniøren igennem de sidste par år gør det mere end 1 mia. kr, dyrere end nødvendigt. Du spørger samtidig om kapaciteten på Amager Ressourcecenter er i modstrid med regeringens ressourcestrategi. Først og fremmest er jeg rigtig glad for, at regeringen nu også har sat fokus på, at mere affald skal genanvendes og mindre affald skal forbrændes. Dette ligger helt i tråd med Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2018, hvor hovedformålet er at reducere mængden til forbrænding med 20%. Det er vigtigt for mig at understrege, at det nye anlæg, som opføres af Amager Ressourcecenter ikke skal kunne forbrænde mere end det nuværende anlæg. Desuden ligger der i aftalen om det nye anlæg et øget fokus på genanvendelse. Vi skal bl.a, reducere mængden af plast til forbrænding med 35 procent frem mod 2018. Målet er, at Københavns energiforsyning skal være CO2neutral i 2025. Der er samtidig afsat 60 mio. kr. til at undersøge mulighederne for etablering af forskellige anlæg til genanvendelse af materialer. Når det er sagt, er det selvfølgelig klart, at det ikke er muligt at få alt med, når man skal blive enige i de fem interessentkommuner, som ejer anlægget. Samlet set er jeg dog tilfreds med den aftale, der blev indgået, taget i betragtning af, hvad der var udgangspunktet. På baggrund af ovenstående mener jeg heller ikke, at aftalen om kapacitetsudnyttelsen på det kommende anlæg er i modstrid med hverken regeringens ressourcestrategi eller Københavns Kommunes egen Ressource- og Affaldsplan 2018.

Venlig hilsen Ayfer Baykal

Så nu er det jeg spørger mig selv hvordan ellers fornuftige voksne mennesker kan vurdere anlæggets forbrændingskapacitet så forskelligt? Jeg forstår det ikke.

MVH

Henrik Rosenø

Henrik Rosenø, M.Sc Website: www.Transformation.DK Spiritual, psychological, ethical, and religious subjects.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten