LED-armaturer skal give sundere og energirigtige kyllinger

Ujævn belysning i kyllingestalde får kyllingerne til at stimle sammen og skabe unødig trængsel med gener til følge. Nyt dansk forskningsprojekt vil bruge LED-armaturer til at få sundere kyllinger.

Anvendelse af LED-lysstofrør kan forbedre dyrevelfærden og reducere energiforbruget i danske slagtekyllingestalde og dermed danne basis for en mere effektiv og energibesparende produktion. Det er tesen i et nyt forskningsprojekt på Aarhus Universitet.

»Vores hypotese er, at LED-lysstofrør reducerer forekomsten af kontaktsvidninger, benproblemer, brystblærer og konkurrence mellem kyllingerne om ressourcerne ved at bevirke en bedre rummelig fordeling af slagtekyllinger i staldene. Viser det sig muligt at eftervise hypotesen, kan der ved brug af LED-lysstofrør frem for den nuværende belysning i slagtekyllingestalde skabes grøn vækst,« siger forsker Anja Brinch Riber i en meddelelse om projektet.

De nuværende lyskilder i kyllingestalde er lysstofrør af gasudledningstypen. Problemet med disse lysstofrør er, at de hurtigt mister styrke, så de efter ca. seks måneder kun udsender 20 procent af den oprindelige lysintensitet, og når de udskiftes, sker det typisk enkeltvis. Det medfører en lav lysintensitet og en ujævn fordeling af lyset, og med den ujævne fordeling af lyset kommer også den ujævne fordeling af kyllingerne i stalden.

Ujævn belysning i kyllingestaldene får kyllingerne til at stimle sammen og give hinanden gener. Jævn LED-belysning skal få kyllingerne til at fordele sig bedre i stalden.

»En jævn rummelig fordeling af slagtekyllinger i staldene er nødvendig for at undgå ekstremt høje lokale belægningsgrader og en forværring af de problemer, der i forvejen eksisterer pga. høje belægningsgrader. En medvirkende faktor til at opnå en jævn fordeling af kyllinger er en jævn fordeling af lysintensiteten,« siger Anja Brinch Riber.

Før LED-lysstofrørene kan anvendes i slagtekyllingeindustrien skal de udvikles, så de kan holde til de påvirkninger, de bliver udsat for i en kyllingestald, såsom støv, fugtighed og temperaturer op til 50 grader. Derefter skal LED-lysstofrørene afprøves i en forsøgsstald med henblik på at finde det optimale LED-lysstofrør. Her vil Anja Brinch Riber og hendes samarbejdspartnere, Edizon og slagtekyllingeproducent Jørgen Jørgensen, undersøge, hvilken farvetemperatur kyllinger foretrækker, og hvilken effekt det har på produktionsparametre. Til sidst vil de afprøve og undersøge effekten af det fundne optimale LED-lysstofrør på slagtekyllingers velfærd, vækst, foderudnyttelse og produktionsøkonomi.

Det toårige projekt er støttet med 2,2 mio. kr. fra Fødevareministeriets Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP).

Dokumentation

AU: LED-lys gavner kyllinger og miljø

Kommentarer (13)

Så vidt jeg ved fungerer et lysstofrør ved, at en elektrisk strøm får ædelgas til udsende UV-lys som får et fluorescerende stof til at lyse altså "lysstof" deraf navnet lysstofrør, hvordan denne teknologi kombineres med LED ved jeg ikke, men navnet LED-lysstofrør giver ikke meget mening. Måske kunne navne som "Lysdioderør", "LED-rør" eller "LED-liste" foreslås?

 • 0
 • 0

Der er tale om et LED panel med samme dimensioner som et lysstofrør. Det kan sættes i et lysstofarmatur uden ændringer. Det er altså formfaktoren der refereres til.

Mvh. Peter

 • 0
 • 0

Det var da en tåbelig måde at referere til en formfaktor på. Er det virkelig den bedste løsning? Det er jo, som Christopher nævner, to forskellige lyskilder der bliver koblet sammen, når man skriver LED-lysstofrør. Jeg synes man burde anvende et navn, der ikke kan give anledning til forvirring. Det gør vel for pokker ikke noget at man skal se produktet eller læse en linje eller to ekstra for at vide hvad navnet henfører til? Det er da vel at foretrække, frem for eventuelle misforståelser, som dem der opstår ved at blande to teknologier sammen i et navn for et produkt, hvor kun den ene teknologi anvendes.

 • 0
 • 0

Hej

Ved udskiftning af rørene i lysrørsarmaturer med Led rør, skal ting som glimtænder og spole måske udskiftes - fjernes. Dette medfører en ændring af det eksisterende armatur, som derved ikke længere vil være lovlig at bruge længere, da det ikke længere opfylder den oprindelige leverandørs godkendelse. Det er nu den der ændrer, der skal søge om en ny godkendelse af armaturet - husk det, og af hvert enkelt armatur..

En anden ting er, at der allerede i 80 - 90 blev lavet undersøgelser, der ikke viser at det er lux niveauet der er vigtigt, men farveindekset der er vigtigt. I 90erne var danske svineproducenter meget opmærksom på dette, men det er nu tilsyneladende glemt, og der søges nu om penge til at opfinde den dybe tallerken endnu engang. .

Mvh Nis Krog

 • 0
 • 0

Det kan gøres uden af lave konstruktive ændringer.
Glimtænderen skal blot udtages.
Strømmen løber nu blot gennem spolen til den ene fatning, gennem LED-røret og ud af den anden fatning.
Dette giver naturligvis et tab i spolen, men nok billigere i længden end at skifte hele armaturet.

 • 0
 • 0

Det er evter min bedste overbevisning en konstruktionsændring og dermed pådrager den udførende sig et ansvar.

Nis krog

 • 0
 • 0

Ud over du bliver fabrikant af et armatur har du også problemet med at LED er meget retningsbestemt. Så hvis forsøget skal have succes tror de vælger armaturer som er lavet TIL LED.

 • 0
 • 0

Det kan gøres uden af lave konstruktive ændringer.
Glimtænderen skal blot udtages.
Strømmen løber nu blot gennem spolen til den ene fatning, gennem LED-røret og ud af den anden fatning.
Dette giver naturligvis et tab i spolen, men nok billigere i længden end at skifte hele armaturet.

Hej Erik
Denne konstruktion er ikke lovlig mere, iflg. sikkerhedsstyrelsen må du ikke opsætte LED rør hvor strømen kan løbe igennem…! (godkendte typer til udskiftning kan dog købes – spørg)!

Dog må man godt udskifte et lysstofrør med et LED rør af den godkendte type, man skal dog lave en om-mærkning af armaturet, hvis der laves mekaniske ændringer på det = fjernelse af belastningen mm.

Ved ombygning påhviler ansvaret for armaturet herefter ejeren af armaturet, hvor i mod ombyggeren er ansvarlig for at EU/dansk lovgivning overholdes…

Hvis i tvivl bør sikkerhedsstyrelsen, eller... spørges.

BTW.
LED rør med speciale cover produceres også, de har samme lysspredning som lysstofrør i et alm. retningsbestemt armatur...
Alle lyskvaliteter og lysfarver kan leveres i LED på bestilling, men om det er økonomisk rentabel er ikke altid sandheden, der fås jo også longlife lysstofrør med levetider op til 75.000timer...

Mvh. Mike, www.prolys.dk

 • 0
 • 0

Vil det sige at vis man kan leve med at alm. lysstofrør taber lysstyrke så er der ikke noget sparet i forhold til LED? På bestilling betyder det at det er et specialprodukt eller er det bare fordi i ikke regner med at sælge den type rør?

 • 0
 • 0

Hej

Den type lysstofrør er mig ubekendt. Et standard lysrør har mistet 30 % af lsin lysmængde efter ca 10.000 drifttimer - det er det niveau der dimensioneres efter. DVS de første 10.000 timer giver lysrøret mere lys end det skal - dimensioneres til. Long Life er først nede på de 70 % efter ca 40 - 50.000 drifttimer. Longlive med reflektor giver næsten det dobbelse lys nedad, hvor det skal bruges. Hvorfor lyse op på loftet - lys nedad på gulvet. Mine erfaringer har vist sig at 2 normale lysrør kan efstattes af 1 long lifr reflektorrør, 50 % energibesparelse. Vedligeholdelses udgifter long life reflektor koster ca 3 - 4 gange mere end et normalt. Vedligeholdelses reduktion på ca 50 %. hvad vil vi mere?

 • 0
 • 0

Led lysrør giver max det halve i lumen, i sammenligning med alm lysstofrør, og det er hvis man også fjerner drossel spolen deri. Den alene bruger op til 8-10W (på et gammelt armartur)
Prøv at sammenlign det med priserne, så kan man se at det ikke er rentabelt endnu. Desuden skal der bruges 2 ledrør for 1 lysstofrør for at få de samme lumen.
Farven og ra´en kan godt måle sig med alm. lysstofrør, og de har også en lang holdbarhed på 50.000 timer.Jeg er dog ikke i tvivl om at de bliver forbedret, da det er et område i konstant udvikling.

Hilsen Mikael
http://www.lightnmore.dk/

 • 0
 • 0

LED kan sagtens anvendes til Landbrug/kylling farm uden at gå på kompromis med lysstyrken.

Til kylling farme, anbefaler vi LED rør med 1-10V styring - 24W og giver 2760 lumen

Er der høj til loftet kan der anvendes et 30W LED rør med 3450 en lumen! Er dette ikke lys nok kan der anvendes LED lamper hvor 120W erstatter 400W spande lamper.

Vi anbefaler altid at spole og kondensator frakobles af sikkerheds mæssige årsager. Det giver det bedst udbytte med op til 25% ekstra udbytte!

Gratis telefonisk rådgivning

Der tilbydes et gratis rådgivnings møde om køb af LED lyskilder

Vh

Lasse Sørensen
http://power-partner.dk/produkter/31-led-l...

 • 0
 • 0