Laveste danske energiforbrug siden 1972

Danmarks faktiske energiforbrug er faldet for andet år i træk og er med 712 PJ landet på det laveste niveau, siden man begyndte at indsamle data på det i 1972.

Det skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse.

Det faldende energiforbrug skyldes blandt andet en stigende produktion af vindkraft. Men en betragtelig del af årsagen til det lave energiforbrug findes også i en stor nettoimport af strøm. Hermed blev en mindre del af energiforbruget dækket af de hjemlige kraftværker, og forbruget af kul faldt da også med 31 procent i forhold til 2014.

Den store import af strøm kan også mærkes på selvforsyningsgraden, der bliver ved med at falde. Således producerede Danmark i 2015 energi svarende til 89 procent af vores forbrug mod 90 procent i 2014.

Hos interesseorganisationen Dansk Energi er afdelingschef Stine Leth Rasmussen begejstret for det faldende energiforbrug, men hun advarer mod at lade selvforsyningsgraden falde konstant.

Import af el er bærende

»En stor del af faldet i det danske energiforbrug er båret af en øget elimport. Muligheden for at importere og eksportere el er bærende for den danske omstilling til vedvarende energi. Ikke desto mindre skal man passe på ikke langsigtet at basere dansk elforsyningssikkerhed på en forventning om uanede importmuligheder. Vi ser nemlig ind i en fremtid med mindre fleksibel elproduktionskapacitet i de fleste af vore nabolande,« siger hun.

Det dalende kulforbrug og den stigende import af elektricitet har også betydet, at Danmarks CO2-udledning er faldet med 6,6 procent fra 2014 til 2015.

Emner : El
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvad menes med faktisk energiforbrug, når det er faldet på grund af importeret strøm. Hvis der menes produktion ville det passe, at den faldt med import af strøm, men det kaldes forbrug. Noget tyder på der menes brændsel, når vindmøller kan mindske det, men så er det dårligt formuleret.

 • 35
 • 2

En anden årsag er, at vi har lukket stort set alt vores stålindustri så der er vi også afhængige af udlandet nu.

Alt den øvrige industri er vi også ved at lukke, og flytte arbejdspladserne til udlandet. Det ser godt ud på energiregnskabet.

Jeg synes vores energiforbrug skal udregnes efter det energiforbrug der går til produktion af de varer vi forbruger, uanset hvor de produceres. Det vil give et retvisende billede af vores ressourceforbrug, vores miljøpåvirkning.

Ellers risikerer vi at fremstå som hellige, når vi ikke er det, fordi vores varer producerer på beskidte fabrikker i Asien.

 • 22
 • 1

"Det faldende energiforbrug skyldes blandt andet en stigende produktion af vindkraft..."

Er forbrug af energi fra vindmøller ikke forbrug af energi?

 • 36
 • 0

"Det faldende energiforbrug skyldes blandt andet en stigende produktion af vindkraft..."

Er forbrug af energi fra vindmøller ikke forbrug af energi?

Det er og bliver åbenbart svært at forstå forskellen mellem primær og sekundær energiforbrug.

Når vi importerer og bruger 1 kWh vandkraft, eller producerer og bruger 1 kWh vindkraft, så er det primære forbrug 1 kWh, plus nogle få % tab.

Når vi forbruger 1 kWh el fra et kulkraftværk, så skal der typisk bruges 2,5 kWh brændsler.

Vi sparer dermed næsten 1,5 kWh primær energi ved at erstatte 1 kWh kulgenereret el med 1 kWh vindmøllestrøm eller importeret vandkraft, når de 1,5 kWh ikke anvendes til fjernvarme.

Vi kan m.a.o. reducere det primære energiforbruge ganske betragteligt, uden at reducere slutforbruget, blot ved at erstatte termisk elkraft med kilder som vind, vand og sol.

Der foreligger endnu et kæmpe potentiale i at erstatte størsteparten af forbrændingsmotorerne i landtransporten med eldrift - især når de drives at el fra ikke termiske elkraft.

Her taler vi om en reduktion på op imod 75% af den primære energi, trods samme slutforbrug (ved hjulene).

 • 13
 • 6

Så vidt jeg kan se, er Energistyrelsens statisktikker endnu ikke endeligt opdateret mht elforbrug, men af Energinet.dk's markedsdata fremgår det at nettoforbruget var 32.655 GWh i 2015, hvilket er en stigning på 0,3% ift 2014.

Det store fald i primær energiforbrug skyldes altså fortrinsvis overgangen fra termisk til ikke termisk elkraft. Dertil har der jo nok også været et fald i varmeforbruget, qua den forholdsvis milde vinter, samt måske en lille stigning i energieffektiviteten af transportmidler.

 • 7
 • 3

Når jeg læser dette afsnit fra artiklen bliver jeg lettere forvirret.....

""Import af el er bærende

»En stor del af faldet i det danske energiforbrug er båret af en øget el-import. Muligheden for at importere og eksportere el er bærende for den danske omstilling til vedvarende energi. Ikke desto mindre skal man passe på ikke langsigtet at basere dansk elforsyningssikkerhed på en forventning om uanede importmuligheder. Vi ser nemlig ind i en fremtid med mindre fleksibel elproduktionskapacitet i de fleste af vore nabolande,« siger hun.""""

Hvad er det der er faldende? Man kan da ikke forklare et faldende energiforbrug med at det skyldes import af el. Hvis man importerer el for at dække forbruget er man da ligevidt.

Det kan ifølge min gamle regnebog ikke kaldes et faldende forbrug!

 • 4
 • 4

En vigtig årsag er vel, at væksten i økonomien er mikroskopisk. Og det er vel ikke noget at prale af. Med andre ord: produktionen og energiforbruget og arbejdspladserne er flyttet ud af Danmark.

 • 0
 • 1

Jo tak Søren.......men de tal man måler det op imod er tal der går tilbage fra 1971 og når man ser hvad der er forsvundet ud af landet af energiforbrugende arbejdspladser siden og faldet ikke er er større end som så.......så må der være noget andet der holder dampen oppe om man så må sige, ikke sandt.

 • 1
 • 2

Du forstår altså ikke hvad man taler om, når man skriver at elimporten steg og kulforbruget faldt, og dermed et samlet fald i energiforbruget ???

Det forudsætter vel kendskab til energikilden for den importerede el. Vandkraft, kulkraft, atomkraft eller noget andet. Man kan vel ikke bare glemme den del af det primære energiforbrug, der medgår uden for landets grænser, og kun se på den del, der passerer grænsen i form af el. "Danmarks CO2-udledning er faldet med 6,6 procent fra 2014 til 2015." - men hvad er den steget med uden for landets grænser, som følge af denne eksport af primær forbrug?

 • 4
 • 2

Er det stadig for svært, det med primær og sekundær energi?

Tak for forklaringen, hvilket gjorde det let at forstå.

Men det er svært fordi det viser jo at energi ikke bare er energi og dermed kan summeres til brug i statistik. Hvis man lægger æbler og pærer sammen får man frugtsalat.

Noget helt andet som jeg nu finder interessant er at, vi er nu nået dertil at vi for at kunne udnytte vedvarende energi ikke længere skal fokusere på at spare på energien, men vi skal bruge den når den er til stede.

 • 2
 • 1

Det hele er sådan set meget godt forklaret i det notat, som Energistyrelsen har lavet - om elhandelskorrektion: http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/energ...

Men det kræver selvfølgelig, at man gør sig den ulejlighed at klikke på linket (i artiklen) til Energistyrelsens pressemeddelelse, der leder videre til et link med notatet og et link med en 1½ sides tabel.

 • 0
 • 0

Noget helt andet som jeg nu finder interessant er at, vi er nu nået dertil at vi for at kunne udnytte vedvarende energi ikke længere skal fokusere på at spare på energien, men vi skal bruge den når den er til stede.

Ikke helt korrekt, vi skal gøre begge dele: spare på energien og bruge den når den er til stede. Det varer dog lidt før det rigtigt begynder at være muligt at få noget ud af at gøre det: først i 2020 skal alle elmålere være fjernaflæste med timeregistrering.

Og som nævnt længere oppe i debatten, skal man tage hele energiforbruget med: også det der bruges til at producere de ting vi forbruger. Så sådan noget som tiltag til at elektronisk udstyr holder længe ( kan repareres ) sparer også energi: Det batter noget at skifte telefon/computer/tv hvert 5 år i stedet for hvert 2 år eksempelvis. Og at elektronikken derefter kan indgå i den cykliske økonomi hvorved energiforbruget til at producere nyt også mindskes.

 • 3
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten