Lavere grænseværdier er en kamp fra hus til hus

15. november 2014 kl. 10:0050
Ny viden om geners indvirken på menneskers følsomhed for miljøgifte sætter grænseværdierne under pres. Men at ændre dem er en sej kamp, siger både forskere og politikere.
Artiklen er ældre end 30 dage

Langt de fleste grænseværdier for pesticider, kemikalier og andre stoffer laves i EU-regi. Og her foregår en indædt kamp mellem politikere, der vil have grænseværdierne ned på den ene side, og industrien på den anden side.

Ifølge Christel Schaldemose, der er medlem af Europa-Parlamentets miljøudvalg og næstformand for socialdemokraterne i EU, står de industriorienterede stærkt i den kamp. De har nemlig også både forskere og tal – og begge dele i rigt mål.

»Vi ser det med hormonforstyrrende stoffer, vi ser det med tungmetaller, og vi ser det med kombinationseffekter. Så længe der er så mange forskere, der bliver brugt af industrien, så er det svært at få flyttet grænseværdierne i den takt, der er brug for,« siger hun og bakkes op af medlem af Europa-Parlamentet Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU:

»Jeg er noget pessimistisk i forhold til at få vedtaget lavere grænseværdier i EU. Det har tidligere været meget vanskeligt at opnå gode resultater på det område, og det ser ikke umiddelbart bedre ud med den nye sammensætning af parlamentet.«

Krav om konkrete tal

Et andet stort bump på vejen mod at få nedsat grænseværdierne generelt er også, at der i udgangspunktet vil kræves konkret viden om, hvilket stof der på grund af hvilket gen vil gøre hvor meget mere skade. En generel viden om, at en gruppe mennesker reagerer stærkere på en række stoffer, er sandsynligvis ikke nok.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Når man skal fastlægge grænseværdier for en lang række kemikalier, bruger man i mange tilfælde en metode, der ikke har ændret sig, siden stofferne blev underlagt en godkendelsesordning. Skarpt ridset op finder man ud fra dyreforsøg den laveste dosis af et givent stof, der giver en skadelig effekt hos dyret. Derefter dividerer man den dosis med ti fra dyr til menneske og igen med ti for at tage højde for menneskers forskellighed.

Og det er i dette regnestykke, den ekstra faktor ti, som forskere nu ønsker for at tage højde for ny viden om genmutationers påvirkning af menneskers følsomhed, skal sættes ind.

Op ad bakke

Ulla Hass er forskningsleder på DTU Fødevareinstituttets Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering. Og hun har tidligere prøvet at få indført en ekstra faktor ti for alle pesticider for at tage højde for kombinationseffekter. Det kom hun ikke igennem med.

Hun forudser ligesom politikerne, at det vil være op ad bakke at få sænket grænserne generelt:

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Det er et meget stort og meget tungt maskineri at få lavet noget om i, men det skal jo ikke forhindre nogen i at arbejde for det, hvis der er brug for det. Det er jo i sidste ende en politisk beslutning om, hvor meget man vil beskytte mennesker,« siger hun og tilføjer, at den nye viden om gener er en oplagt anledning til at revurdere grænseværdierne og den måde, man fastsætter dem på.

»Ud over genetikken har mennesker jo vidt forskellige livsstile, og hvad der sker med os, afhænger af mange forskellige ting. Så man kan godt rejse spørgsmålet, om denne her faktor ti er nok til at dække det hele,« siger hun.

Med hensyn til grænseværdien for kviksølv læner EU sig op ad WHO, og Fødevareminister Dan Jørgensen har for nylig meldt ud, at han vil bede EU om at revurdere den. For langt de fleste phthalater er der ingen grænseværdier, og Danmark blev for nylig underkendt, da man lokalt forsøgte at forbyde fire af dem.

Miljøstyrelsen fastlægger få grænseværdier i forhold til personer, der arbejder med pesticider. Styrelsen oplyser, at man vil kigge på det, hvis der forelægger konkret viden om det enkelte pesticid.

50 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
48
23. november 2014 kl. 20:59

Hans Henrik Hansen har kigget på artikler om (blære)kræft som følge af (forholdsvis små) eksponeringer med arsen, og siger

Jeg har i hvert tilfælde ikke fundet noget, der adskiller sig markant fra denne konklusion

No arsenic-related increase in bladder cancer mortality was found over the exposure range of 3 to 60 [mikro]g/L....

Og igen, nej heller ikke i dette studie er der fundet en sammenhæng mellem arseneksponering og (aldersstandardiserede) dødsfald som følge af blærekræft hos hvide mænd. Det er jo to muligheder; 1) at denne sammenhæng ikke findes i de lave doser - og at arsen altså har en tærskelværdi. Eller 2) at analysen ikke har kunnet finde en evt. sammenhæng.

Jeg synes det er lidt mystisk, at der er så stor spredning på tallene for (blære)kræftdødsfald for de lave doser. Studiet er ikke af en art, så man kan tjekke for, om folk fx er rygere, hvilket ifølge flere andre artikler, kan give en øget risiko. Og man ved heller ikke, hvad folk beskæftiger sig med, eller om der kan være andre årsager til, at nogle lokalområder har en større dødelighed? Det kunne selvfølgelig også have noget at gøre med tidlig diagnostik, og behandling....Det kunne også være rart at vide, hvordan dødsfaldsstatistikkken er fremkommet (fx, hvis personen med fremskreden blærekræft er død af anden årsag, vil han så tælle med i statistikken?). Ja, der er mange spekulationer ved den slags studier...

Der er meget statistik i artiklen, men jeg synes, at det er væsentligt, at de sammenligner aktuelle kræftdødsfald med de beregnede kræftdødsfald (blærekræft i hvide mænd). Nu er jeg ikke den store statistiker, men det må jo være væsentligt, om den statistik man anvender, også kan bruges til at af- eller bekræfte ens hypotese. Jeg synes det er svært at gennemskue...

Det kunne have været interessant, hvis det danske studie, hvor vi har så meget viden, havde gennemgået en bedre statistisk analyse?

Når man ser de nyeste amerikanske statistikker for blærekræft https://seer.cancer.gov/statfacts/html/urinb.html#survival, er der en faldende tendens til nye tilfælde over de seneste ti år. Og det er jo i hvert fald glædeligt, uanset årsagen. Samme tendens ses også i Danmark https://www.ssi.dk/~/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Sundhedsdata%20og%20it/NSF/Registre/Cancerregisteret/Cancerregisteret%202012.ashx

Men det er jo nok tilfældigt, at det falder sammen med en øget bevågenhed på, og lavere grænseværdier for, arsen i drikkevand.

Men det havde været interessant, om amerikanerne havde lavet tilsvarende undersøgelser for andre typer kræft (ud over de sædvanlige "sagførerstudier", som skal bruges som bevismateriale i retssager.....)

47
23. november 2014 kl. 00:24

Så med "høj eksponering" efter danske forhold mener jeg 10-50 mikrogram pr. liter

- og i så fald tror jeg, du vil få svært ved at finde undersøgelser, der påviser væsentligt øget (blære)kræfthyppighed som følge af arsen i drikkevandet!? Jeg har i hvert tilfælde ikke fundet noget, der adskiller sig markant fra denne konklusion:

The county-specific white male bladder cancer mortality data (1950–1979) and county-specific groundwater arsenic concentration data were obtained for 133 U.S. counties known to be exclusively dependent on groundwater for their public drinking water supply. No arsenic-related increase in bladder cancer mortality was found over the exposure range of 3 to 60 [mikro]g/L using stratified analysis and regression analyses (both unweighted and weighted by county population and using both mean and median arsenic concentrations)...

Kilde:

https://users.physics.harvard.edu/~wilson/publications/ppaper873.pdf

45
22. november 2014 kl. 12:08

I disse år er der ved at komme mere styr på reguleringen af kemikalier. Det trænger det også til. Mange af de kemiske stoffer vi omgås, ved vi meget lidt om. Og specielt når man taler arbejdsmæssig eksponering, er der ikke langt mellem grænseværdi og den mængde som kan gøre folk syge.

Lægemidler er også kemikalier, og de er noget bedre undersøgt og reguleret. Men da lægemidler er designet til at udøve en biologisk virkning, udsættes folk for de kemiske stoffer vi bruger til lægemidler i meget høje doser. Og ofte er der er meget lille sikkerhedsmarginen mellem den dosis som giver terapeutisk virkning, og den dosis som er giftig, og måske endog dødelig. Det gælder fx for flere håndkøbspræparater. Og mange lægemidler har ikke været testet for mulige kræftvirkninger eller andre kroniske effekter.

Ovre i en helt anden boldgade, når det gælder vurdering af sikkerhed for mennesker, finder vi tilsætningsstoffer til fødevarer, samt pesticider. Disse er alle gennemtestede, efter internationale guidelines, og der laves fx altid kroniske studier, inkl. cancerstudier. Og samtidig er sikkerhedsmarginen (usikkerhedsfaktorerne) ekstremt høj, sammenlignet med lægemidler og kemikalier. Ikke nok med at sikkerhedsmarginen er høj, den regnes også fra en absolut "ikke-effektniveau, altså en dosis som ikke giver nogensomhelst målelig effekt i forsøgsdyr.

Når det gælder naturligt forekommende giftige stoffer i fx naturlægemidler og kosttilskud er der ikke meget viden at hente mht. giftvirkninger. Der er folk nærmest overladt til sig selv, og producenternes viden eller mangel på samme.

Og meget værre står det til, når vi taler om risici som vi påfører os selv (og andre!) frivilligt. Ex: Rygning. Her er det tilladt at udsætte sig selv for store sundhedsmæssige risici. Man ville allerhøjst få lov at ryge en halv cigaret - i løbet af et år - hvis rygning skulle reguleres på samme måde som pesticider. Og alkohol ville, pga. risiko for forsterskader, være totalt forbudt.

Så hvis jeg skal gribe AA's ide om at "pesticider er politisk reguleret", har han ret derhen at samfundet har vedtaget, at forlange et meget højere (og stigende) sikkerhedsniveau, når det gælder pesticider, end der gælder for alle andre kemiske stoffer.

Der lader til, generelt, at være en meget stor forskel i opfattelsen af risiko mellem forskellige ministerier, hvor miljøministeriet går til yderligheder for at forsvare menneskers sundhed, eller hvad deres ærinde nu er?

44
22. november 2014 kl. 10:08

Svar til H.H. Det er kun 10 år siden grænseværdien er blevet sat ned fra 50 til 5 mikrogram/l ( og 10 mikrogram pr. liter hos forbrugeren). Det gav en del vandværker store problemer med at nå ned under de nye grænseværdier. Derfor måtte det jo have været muligt at finde en gruppe med en højere eksponering, og at sammenligne med en gruppe med en meget lav eksponering. Så med "høj eksponering" efter danske forhold mener jeg 10-50 mikrogram pr. liter.

42
20. november 2014 kl. 22:35

AA skriver:

Der er ingen danske undersøgelser, som viser, at en masse danskere får kræft og dør af arsen i drikkevandet. Det har Nina nu bekræftet, så venligst lad være med at bortforklare! Derfor burde Finn Okkels også trække sin påstand tilbage.

Det er ikke et forsøg på at bortforklare, men AA må jo også vide, at fordi en enkelt undersøgelse som denne, ikke har kunnet påvise sammenhængen, er det ikke nødvendigvis et bevis for at påstanden er forkert. Forsøgsdesignet kan jo påvirke resultatet. Det kan være at sammenhængen ikke er lineær. Eller at det statistisk slet ikke vil være muligt at påvise de (forholdsmæssigt få) ekstra kræfttilfælde, som de højere koncentrationer af arsen i drikkevandet ville forårsage. Og sidst, men ikke mindst, ser det ud til, at der faktisk ikke er medtaget ret mange med en høj eksponering.

39
20. november 2014 kl. 22:17

ja, der kom vist et eller flere ikke for meget.

38
20. november 2014 kl. 22:15

Mht. om grænseværdier er politisk bestemte, vil jeg give Allan Astrup ret derhen, at den overordnede beslutning om usikkerhedsfaktorerne skal være på 100 eller 1000 er en politisk beslutning, men på enkeltstofniveau gælder de samme regler for alle midler. DDT fremdrages som eksempel, men kan netop ikke bruges til sammenligning, idet DDT ikke bruges som pesticid for at beskytte en afgrøde, men til sprøjtning i boliger, for at nedbringe antallet af malariatilfælde, som koster mange menneskeliv.

Og når AA anfører, at man ikke kan stole på de data virksomhederne sender ind som grundlag for godkendelse af produkter, og siger at

Heri er mange af undersøgelserne gamle og dårlige. De fleste er laboratorierapporter, som ikke er peer reviewed af uafhængige forskere

 • må det jo være fordi AA ikke ved, at disse rapporter er lavet på baggrund af forsøg med internationalt standardiserede guidelines, og efter GLP (= god laboratoriepraksis; at alt er dokumenteret). Endvidere er de statistiske metoder i orden. Der er derfor al mulig grund til at stole på disse resultater, frem for tilfældige undersøgelser som fremkommer i diverse, mere eller mindre lødige tidsskrifter. Derudover søger diverse godkendende myndigheder, supplerende litteratur, som bliver vurderet med henblik på om det har en kvalitet, så det kan og skal inddrages i risikovurderingen.
36
19. november 2014 kl. 11:25

Fr. Schaldemose og R. Kari siger:

Så længe der er så mange forskere, der bliver brugt af industrien, så er det svært at få flyttet grænseværdierne i den takt, der er brug for,« siger hun og bakkes op af medlem af Europa-Parlamentet Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU:

Det kan jo kun tolkes som om at forskere er uønskede, hvilket stemmer fint med mine erfaringer med politikere. Det samme ses i nogen grad i debatten her - alle Ninas veldokumenterede indlæg følges af en fast flok af læsere, der får lidt tilfredsstillelse ved at trykke på "pil-ned- tasten" i mangel af evner til at kunne tilbagevise hendes argumenter og dokumentation.
Hvorfor gedigne indlæg skal straffes forstår jeg ikke, det kan kun skyldes manglende indsigt hos debattørerne?

Nå, men jeg efterlyser nogen dokumentation for den såkaldte kombinationseffekt. Jeg har set et enkelt forsøg, hvor man ingen effekter kunne se, lad os dog få nogle data frem i lyset - og fortsætte med yderligere forskning på området, men måske er det unødvendigt, mange har allerede konkluderet.

Man kunne friste til at spørge Arne Astrup hvorfor grænseværdierne for det giftige tungmetal Arsen er langt højere end for de ret harmløse stoffer BAM/AMPA? Ames er bragt ind i debatten, det er vel værd at huske på, at Ames mente at planternes naturlige gifte var 100 gange større end de, der stammer fra pesticidrester.

Det er også værd at huske på, at det er dokumentret, at pesticider på global plan står for et merudbytte på ca. 1/3 af fødevareproduktionen. Det var måske en ide at efterlyse svar fra Schaldemose/Kari, hvordan de vil løse problemerne med den globale fødevareforsyning, hvis man udfaser pesticider - i stedet for at nøjes med en gratis omgang floskler? Og hvorfor er det helt legitimt at få en BOTOX-behandling, her er der ingen grænseværdier?

35
19. november 2014 kl. 11:23

Utroligt, Nina udtager den del af min pointe, der passer hende. Jeg gentager:

Der er ingen danske undersøgelser, som viser, at en masse danskere får kræft og dør af arsen i drikkevandet.

Det har Nina nu bekræftet, så venligst lad være med at bortforklare! Derfor burde Finn Okkels også trække sin påstand tilbage.

34
19. november 2014 kl. 11:14

Nina argumenterer for, at ADI'er for pesticider ikke er politiske bestemte. Jeg er uenig. Alle grænseværdier er politisk bestemte, selvom de også har fagligt baggrundsmateriale.

 1. Den grundlæggende toksikologiske dokumentation skulle jo være saglig og videnskabelig korrekt. Men dette er ikke altid tilfældet. Det, der vurderes, er de dossiers, som virksomhederne sender ind for at få en godkendelse. Heri er mange af undersøgelserne gamle og dårlige. De fleste er laboratorierapporter, som ikke er peer reviewed af uafhængige forskere. Der kan være publicerede undersøgelser med modsatrettede konklusioner, som firmaerne ikke medsender, og som derfor ikke indgår i vurderingen. Det er en politisk-administrativ beslutning, at det forholder sig sådant. Virksomhedernes udvælgelse af, hvad de indsender, er naturligvis også politisk. De blotter ikke sig selv.
 2. Usikkerhedsfaktorerne (UF), som anvendes, er politisk bestemt og tager ikke nok hensyn til forskelle mellem dyr og mennesker og mellem mennesker, samt den ofte dårlige kvalitet af undersøgelserne. Det har vi diskuteret før i disse spalter.
 3. ADI'erne ændres af politiske grunde. ADI for DDT blev fx hævet, fordi der var problemer med modermælken i de lande, der sprøjtede med DDT inde i boligerne for malariaforebyggelse. De brysternærede børn indtog mere end den gamle ADI. Det var ikke politisk acceptabelt, fordi det kunne true både malariaforebyggelsen og amningen, så ADI-værdien blev forhøjet. Den fremtrædende nu afdøde Prof. Frederick Coulston skrev argumentationen, som var fuld af fejl og misforståelser. Et bestillingsarbejde.

Det er naivt at tro at videnskaben eller forsigtighedsprincippet bestemmer, når store samfunds- og erhvervsmæssige interesser er involveret!

31
19. november 2014 kl. 10:27

Kære Nina Nu er der problemer med brillerne igen.

Jeg skriver: " Der er mig bekendt ingen danske undersøgelser, - der viser at - en masse danskere får kræft og dør af arsen i drikkevandet."

Så skriver du:

Jo, der er faktisk en enkelt dansk undersøgelse:

Som konkluderer at der ikke kunne konstateres en kræftrisiko i DK fra arsen i drikkevandet!

Læser du ikke, hvad jeg skriver?

30
19. november 2014 kl. 00:00

Allan skriver:

Der er mig bekendt ingen danske undersøgelser af denne sammenhæng

(kræfttilfælde sfa. arsen i drikkevand) Jo, der er faktisk en enkelt dansk undersøgelse: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2235208/, hvor konklusionen var, at man ikke kunne se nogen sammenhæng, ud over at det så ud til, at der var færre tilfælde af hudkræft (ikke-melanom) ved stigende arsenindhold i drikkevandet. Men den slags undersøgelser er virkeligt svære at gennemskue, fx ser det ud til, at der er medtaget meget få individer som faktisk indtager arsen i større mængder. Og det ville i det hele taget være svært at påvise en evt. stigning i antallet af kræfttilfælde?

I USA er man ved at gennemgå den nyeste viden om arsen, og her fandt jeg en draft report fra EPA, som jeg endnu ikke hat haft tid til at kigge på.https://cfpub.epa.gov/ncea/cfm/recordisplay.cfm?deid=219111#Download

Mht. undersøgelser for arsen, bliver det også målt på ledningsnettet, og hos forbrugeren er grænseværdien på 10 mikrogram / liter, netop fordi der kan være afsmitning fra armaturer eller lignende.

-at det kun skulle være naturlige stoffer der er bekymrende, mener jeg ikke, men jeg er fortaler for, at vi skal kigge på alle risici, og så forsøge at begrænse dem, som har en reel indflydelse på vores sundhed. Fx synes jeg at det er totalt til grin, når man kan finde på, for det samme stof, at sætte grænseværdien højere, når stoffet forekommer naturligt, end når tilstedeværelsen skyldes menneskelig aktivitet. Se: https://www2.blst.dk/udgiv/Publikationer/2007/978-87-92256-33-1/html/kap03.htm

Når det gælder vand, er det iøvrigt de bakterielle forureninger der burde give anledning til mest bekymring; der går jo ikke en uge, uden at en eller flere vandforsyninger advarer deres forbrugere om, at de bør koge vandet, inden de drikker det.

29
18. november 2014 kl. 22:35

Henrik Skovbjerg mener at for pesticider gælder at:

Grænseværdier politisk fastlagt.

Det er både rigtigt og forkert. Og jeg prøver at forklare det så enkelt som muligt:

Grænseværdier for indtagelse af pesticider via føde og vand fastsættes ved at tage alle undersøgelser der er lavet på forsøgsdyr, og derefter finde det niveau (dosis) hvor man ikke kan se nogen effekt. Dette tal divideres med en usikkerhedsfaktor (oftest 100, men det kan også være mere, sjældent mindre), hvorved det acceptable daglige indtag (ADI) for mennesker fremkommer. Denne værdi er sundhedsmæssigt bestemt.

Når det gælder drikkevand, er grænseværdierne i EU politisk fastlagt (for alle pesticider og relevante metabolitter) på 0,1 mikrogram pr. liter for enkeltstoffer (og 0,5 mikrogram pr liter, hvis der er flere), hvilket svarer til hvor små mængder man var i stand til at måle, dengang grænsen blev sat. Det betyder i praksis, at grænseværdien er langt lavere, end en tilsvarende sundhedsmæssig grænseværdi ville være.

I Danmark har vi så ovenikøbet tilladt os at viderefortolke EU's drikkevandsdirektiv, så ALLE metabolitter af pesticider og ikke kun de muligt sundhedsskadelige tæller med.

Når vi taler grænseværdier i de enkelte fødevarer (MRL), kigger man på, hvilke restkoncentrationer der kommer efter sædvanlig landbrugsmæssig praksis, og så laver man teoretiske beregninger hvori indgår de enkelte fødevarer med deres MRL. Beregningerne laves for mange forskellige scenarier, og hvis det viser sig at ADI for bare et enkelt scenarie overskrides, vil man se på, hvilke afgrøder som skal have ændret landbrugsmæssig praksis.

I praksis, når man kigger på de reelle, målte restkoncentrationer, ligger de meget lavere end MRL, og ofte er der slet ikke målbare rester. Dermed er der en stor margin til det acceptable daglige indtag, så det er ikke menneskeskabte pesticider vi skal frygte, hvis vi går op i sunde fødevarer.

28
18. november 2014 kl. 12:51

Det jeg havde indvendinger imod, var den skråsikre påstand om at en masse danskere får kræft og dør af arsen i drikkevandet.

 1. Der er mig bekendt ingen danske undersøgelser af denne sammenhæng.

 2. Artiklen i JP handlede iøvrigt om grundvandsmålinger og de siger ikke noget sikkert om arsen i drikkevandet, som vi modtager fra vandværker, der blander fra flere boringer og behandler, eller det der kommer ud af vandhanen! Rør og armaturet kan også afgive farlige stoffer. Dette skal vi dog ikke bekymre os om, for det er ikke en naturlig kilde.

Det er klart at hvis der er høje koncentrationer af arsen i vort drikkevand, så øges risikoen i ukendt omfang for at vi bliver syge af kræft eller andet. Det skal naturligvis forebygges.

Hvordan er det så med flaskevandet? Det kan fra kilden også være forurenet, og emballagen kan afgive farlige stoffer, fx. antimon, der er lige så farligt som det beslægtede arsen. Men da det ikke er en naturlig kilde, skal vi vel ikke bekymre os?

27
18. november 2014 kl. 11:30

Grænseværdierne for pesticider er selvfølgelig fastlagt, så der ikke er nogen der tager skade. De indlagte sikkerhedsfaktorer rækker til alle tænkelige og utænkelige scenarier - indbefattet eksponering med flere kemiske stoffer på en gang....

Sådan har det vel aldrig været. Grænseværdier politisk fastlagt. Grænserne er sat så at så få som muligt tager skade, ud fra det man ved når grænsen sættes. At sige at "der ikke er nogen der tager skade" er utopi. Ny viden kan meget vel give anledning til nye grænseværdier.

26
17. november 2014 kl. 23:33

Finn Okkels nævnte mycotoksiner ovenfor, så det vil være på sin plads at fortælle, at EFSA også er i gang med at forsøge at lave risikovurderinger på disse. Det er imidlertid ikke så let, idet der både mangler test for, hvor giftige de er, samt data for, i hvor stor udstrækning vi bliver udsat for dem. Men man arbejder på sagen, og der er også afsat midler til forskning. se: https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/mycotoxins.htm?wtrl=01

25
17. november 2014 kl. 21:54

Hej Karin, fint at du vil debattere: Af gode grunde kan jeg ikke google dig, så jeg kender ikke din baggrund, Jeg har nu også mere lyst til at diskutere forskning end holdninger, Så jeg vil hellere høre dine kommentarer til de links jeg har lagt til dig, end hvad du mener om "folk som mig"

24
17. november 2014 kl. 20:20

Jeg har læst op på dine, Nina Svanborg, og andre borgerlige politikeres tydelige, og mindre tydelige, holdninger til ovenstående.

Min konklusion er, 'hard n dirty': Hil billige arbejdspladser til aktionærerne, fuck leveår/livsværdi for befolkningen!

 • "Kemi er skabt af guderne"*

Jeg ved, min konklusion er "vade lige ret gennem den varme grød".

 • Jeg har altid følt "gå rundt om" som noget undvigende.

*Alene betragtningerne om, at reglerne er, som de er og det er godt nok. Udelukker jo muligheden for, at man har fejlmålt et kemikalie, og fundet ud af, at det slet ikke er giftigt, selv i store mængder, og derfor burde lovliggøres.

 • Det overskygger hvad der sker med de reelt giftige.....
23
17. november 2014 kl. 19:39

Du fik ikke svar på hele dit spørgsmål, undskyld, det kommer her. Spørgsmålet var:

Hvor ser du det, Nina?

Og svaret er, at det fremgår af de monografer som EFSA (det europæiske fødevaresikkerhedsagentur), US-EPA (de amerikanske miljømyndigheder) og andre der arbejder med godkendelse af pesticider lægger frem til offentligheden. Her kan man se, hvilke forsøg der er lavet og hvilken litteratur der er lagt til grund for godkendelsen. For fx US-EPAS godkendelsesprocedurer for pesticider er her en oversigt over processen: https://www2.epa.gov/pesticide-registration/about-pesticide-registration. Du kan læse om EFSA's arbejde med pesticider her: https://www.efsa.europa.eu/en/panels/pesticides.htmDet er nogenlunde de samme procedurer og krav der stilles over hele verden.

21
17. november 2014 kl. 19:08

OK, jeg er da glad for, at jeg tilsyneladende helt har misforstået det du skrev....alt andet havde da været værre. Det lader til, at vi så er ret enige i vort syn på mange ting....

Men så var der lige det med dir svar til Okkels, da han skrev:

indholdet af arsen er mange steder i Danmark så højt at mange mennesker hver år får kræft og dør på grund af arsen-indholdet i deres drikkevand

og du svarede:

En alarmerende påstand, som ikke er dokumenteret. Hvor mange bliver syge og dør af arsen i drikkevandet?

Hvordan kan du sige så skråsikkert, at lige netop vi der bor i Danmark, ikke får kræft af at drikke vand med arsen, når det vides, at der stadig er mange danskere som drikker vand, med en højere koncentration af arsen end tilladt ifølge den administrativt besluttede grænseværdi? Og når vi iøvrigt er enige om, at den administrative grænseværdi skal ses på baggrund af at stoffet er så giftigt, at det ikke giver mening at give det en TDI eller TWI, fordi denne vil ligge langt under niveauet for det indtag rigtigt mange danskere har....

20
17. november 2014 kl. 17:46

Det er jeg også! Har du haft de rigtige briller på?

 1. Jeg siger intet om at IARC rapporten ikke er troværdig, jeg roser den. Jeg er ikke negativ til IARC. Indtil fornylig har jeg haft de fleste monografier inklusive nr. 84 på min hylde, men pga. flytning måtte jeg overdrage dem til en professor på KU. Jeg har også i tidsskriftet Arbejdsmiljø løbende skrevet om lille snes enkelte monografier, når de blev udgivet. Jeg har selv deltaget i udarbejdelsen af monografi nr. 52, været på kursus i chemical carcinogenesis der i 1977 og senere deltaget i et IARC styrenprojekt.
 2. IARC dokumenternes konklusioner er ikke videnskabelige men politiske kompromisser, der bygger på den eksisterende saglige viden og eksperternes personlige og institutionelle holdning. Det kunne jeg fortælle mere om.
 3. Det samme med WHO's drikkevandsgrænser, som er endnu mere politiske. Det er globale forhold det omhandler. Man skulle nødigt skabe problemer for u-landene.
 4. Naturstyrelsen har jeg ikke kritiseret. Hvorfor skulle jeg det? Der arbejder en masse søde tidligere kollegaer
 5. Jeg har heller ikke skrevet at min publikation fra 1990 var væsentlig, nærmest det modsatte. Den lidt ældre artikel betyder heller ikke, at jeg ikke har beskæftiget mig med arsen siden da.
 6. Jeg har ikke skrevet noget om at jeg synes IARC's arsen klassificering er forkert eller at DTU Food Instituttet tager fejl. Hvor får du det fra?? 7.Jeg er naturligvis enig i at vor udsættelse for et kræftfremkaldende stof som arsen bør nedsættes mest muligt. Derfor må jeg sige - skift brillerne!
22
17. november 2014 kl. 19:25

Svar til Karin: Nej, men det ved du så nu, hvis du stadig følger tråden ;-)</p>
<p>Jeg vidste desuden ikke, du har forsket og er velbevandret i toksikologi og risikovurdering

Glemte du ikke lige; "Hvor ser du det, Nina?"

18
17. november 2014 kl. 17:06

Ser lige, at jeg var kommet til at sætte et forkert link til den nyeste IARC monograf fra 2012 om arsen i drikkevand. Den er på 276 sider....det rigtig link er her: https://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol84/mono84-6.pdfMen der er her at alle referencerne til diverse studier bliver gennemgået....

17
17. november 2014 kl. 16:50

…og jeg er blevet i tvivl om det virkelig er Allan Astrup jeg kommunikerer med, eller om hans profil er blevet hacket?

Men lad os antage, at det virkelig er Allan der står bag ovenstående skriv…. Så læser jeg det som at at Allan (?) mener:

 1. IARC er ikke troværdig, fordi de anvender mange forskellige videnskabelige publikationer, når de skal vurdere, om at stof er cancerogent. Og de internationale eksperter kan ikke vurdere, hvilke der er troværdige.

 2. konklusionen i en IARC arbejdsgruppe rapport er politisk, ikke videnskabelig.

 3. WHO’s drikkevandsgrænseværdier kan man heller ikke stole på, for de er konservative og politiske.

 4. Naturstyrelsen er helt forkert på den, når de udtrykker bekymring over at mange vandforsyninger leverer vand til forbrugerne med et indhold over grænseværdien.

 5. man kan kun have tillid til Allan Astrups egen vurdering, som i øvrigt blev lavet i 1990, og går på arsen som et arbejdsmiljømæssigt problem. Al anden viden der måtte være fremkommet derefter er irrelevant eller forkert?

OK, så spørger jeg:

 1. Er det dårligere forskning, fordi man medtager et stort antal referencer, der bliver vurderet på deres metode og pålidelighed? Og at man fx også medtager referencer som er publiceret efter 1990?

 2. Hvem skulle dog have gavn af, at et stof som mange mennesker i mange egne af verden udsættes for dagligt (med kendte helbredseffekter til følge), bliver klassificeret som kræftfremkaldende? Efterhånden som der kommer mere viden om arsen, er flere myndigheder blevet nødt til at sænke grænseværdien for arsenindholdet i vand. Det er da både besværligt og dyrt….men hvem gavner det?

 3. Ok, FN, og dermed også WHO, er en politisk organisation, det kan vi hurtigt blive enige om. Men du (?) skriver, at de sætter grænseværdierne konservativt. Det læser jeg som at de sætter grænseværdierne for højt….så grænseværdien for arsen på 10 mikrogram pr. liter er altså for høj, og skulle i virkeligheden være lavere?

 4. Jo, jeg stødte også på omtale af din vurdering af arsen fra 1990, men betragtede den som en tilfældig publikation, og da den jo handlede om arbejdsmiljø, valgte jeg ikke at tage den med….men jeg kunne da overveje at gå en tur på biblioteket og læse den.

Mht. danske vurderinger af arsen, kunne det se ud til, at DTU / Fødevareinstituttet heller ikke er enige med dig, jfr. dette link: https://mst.dk/media/mst/83361/Arsen%20i%20drikkevand%20datablad%20mst-nst%20marts%2013.pdf hvor de 10 mikrogram pr. liter vand ved forbrugeren anses som en administrativ grænseværdi, idet det ikke giver mening at angive en TDI eller PTWI, fordi stoffet simpelthen er for giftigt! Det anbefales derfor at udsættelsen for arsen fra alle kilder inklusive drikkevand, bør være så lav som muligt! Deres datablad er senest opdateret i marts 2013…..

16
17. november 2014 kl. 12:42

Hvis du mener det citat om arsen i grundvandet, så var det ikke fra en tilfældig reference, men en reference Finn Okkels benyttede som argument.

Dine referencer om arsen fra IARC, WHO og Naturstyrelsen var tilfældige, da der er så mange videnskabelige publikationer med forskelligt indhold om emnet, men IARC dokumentet er som altid godt, men det er en arbejdsgruppe rapport med politiske konklusioner og ikke en videnskabelig publikation. WHO's drikkevandsgrænseværdier er konservative og politiske, ligesom deres dokumentation.

Jeg har for år tilbage selv været med til at lave en arbejdsmiljørisikovurdering for arsen refereret i Dansk Kemi: Jensen GE, Jensen AA. Arsen i arbejdsmiljøet. Dansk Kemi 1990; 71 (5): 164-167.

Hvis man kun bruger en publikation, og den ikke skal være tilfældig, så skal den være konkret, være ens egen, nævnt på ing.dk eller den skal være det nyeste videnskabelige review publiceret i et anerkendt videnskabeligt tidsskrift.

14
17. november 2014 kl. 10:13

Det er jo ikke i et videnskabeligt forum vi diskuterer, og alle læsere skulle gerne kunne følge med. Nina forlanger desuden noget, hun heller ikke selv kan overholde. Og at anføre en tilfældig reference, som støtter ens synspunkter, er heller ikke videnskab. Her på ing.dk var der for kort tid siden en historie om at en UF på 10 var for lille for forskellen mellem mennesker, og den blev foreslået hævet til 100 af prof. Grandjean. Han har også tidligere foreslået at UF for perfluoralkylstoffer skulle være 100. Jeg mener den burde være 1000 i dette tilfælde, da disse stoffer praktisk talt ikke udskilles fra mennesker pga. re-absorption i nyrerne, mens rotter specielt hunner udskiller det i løbet af timer, og det er rotteforsøgene, som normalt benyttes til risikovurderingen. Dette spørgsmål om UF blev diskuteret ved et nyligt PhD kursus ved SDU. Hvis usikkerhedsfaktoren var 1000 vil hele befolkningen og specielt børn være i risikozonen. Dette ville være svært at bortforklare og politisk uholdbart! Der er i øvrigt andre stoffer, bl.a. det simple methanol, som er meget mere giftige for mennesker end forsøgsdyr. WHO arbejder også med spørgsmålet, og en arbejdsgruppe under hollandsk ledelse har nyligt lavet en rapport om usikkerhed ved risikovurderinger. Nu må vi så håbe på at den ny viden bliver brugt, men jeg tror der kommer stærk modstand fra dem, der vil bevare det, der er.

12
17. november 2014 kl. 09:38

hvorfor denne debat ikke figurerer i oversigten over senest debatterede?

11
17. november 2014 kl. 00:38

mht. arsen er der mange artikler som sandsynliggør sammenhængen mellem eksponering for (uorganisk) arsen og forskellige typer kræft - primært lunge- og hudkræft, men også kræft i lever, blære, nyrer m.v., se IARC monografen fra 2004 https://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol84/mono84.pdf og en nyere fra 2012 https://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/arsenic.pdf

WHO har så sat tal på, hvor meget grænseværdien i drikkevand bør være - i https://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/arsenic.pdf skriver de at grænseværdien bør sættes så lavt som muligt, under hensyntagen til den analytiske formåen (!) Man ikke kender mekanismen for cancer sfa. arsen-eksponering, og bruger derfor en lineær ekstrapolering. Her når man frem til, at en koncentration på 10 mikrogram pr. liter vand vil forårsage 12 / 23 ekstra tilfælde af blærekræft pr. 10.000 mænd / kvinder, og tilsvarende 23/14 ekstra tilfælde af lungekræft.

Og hvad giver det så, oversat til danske tal? ja, man kan jo selv læse Naturstyrelsens notat til kommunerne, udsendt i 2009. Heraf fremgår, at en række vandforsyninger stadig leverer vand til forbrugerne med et for højt arsenindhold - grænseværdien hos forbrugeren er 10 mikrogram pr. liter....https://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/kommunebrevjuni2009.pdf.

10
16. november 2014 kl. 20:22

at oplysningens og videnskabens tidsalder kun holdt i kort tid, og vi nu er tilbage på et stadie, hvor det er (over)troen (på den onde kemi) der hersker. Hvad bliver det næste: Afbrænding af mennesker, der ikke er optændt af den hellige bekymringsild, fordi de forsøger at holde fat i videnskabelig metode og debat?

Samtidigt er det uomtvisteligt at danske undersøgelser viser at hvis dyrene indtager en blanding af pesticider i koncentrationer, der hver for sig ikke giver effekt, så får man alligevel en effekt af denne cocktail.

Ja, jeg har også kigget på de studier, og med det studiedesign er det logisk, at de kommer frem til den konklusion. Men Allan, selvom du lever af denne bekymringsindustri, vil du så ikke holde med mig i, at hvis du tager 1/100 af et stof som først giver nogen(somhelst) biologisk effekt i en 100 gange højere dosis, og kombinerer det med mange andre 1/100 af andre tilsvarende stoffer, og stofferne iøvrigt ikke bioakkumuleres, vil risikoen for at få en biologisk effekt være forsvindende lille (som forsker kvier man sig ved at bruge definitive ord som "ikke eksisterende", hvilket er forskernes store problem, når forskning kommer igennem en juridisk vridemaskine)

9
16. november 2014 kl. 16:47

Ja, Finn Okkels bidrager selv til kemibekymringen, når det drejer sig om naturlige stoffer. Men hvis det drejer sig om udsættelser fra pesticider og andre industriprodukter, så må man naturligvis ikke bekymre befolkningen!

Min holdning er at man skal bruge viden og ikke bekymringer i argumentationen og indenfor prioriteringen af forskningsprojekter der vedrører vores sundhed.

Når man udelukkende beskæftiger sig med og bruger enorme ressourcer på at begrænse 0,01% af f.eks. de kræftfremkaldende stoffer er der tale om rendyrket hysteri, som intet har med videnbaseret tilgang til emnet at gøre.

Hvis det er befolkningens sundhed man er bekymret for skulle man jo bruge ressourcerne på at reducere skadevirkningen af de sundhedsskadelige naturstoffer hvorfra skadevirkningen er 10000 gange mere alvorlig end fra de industrielle kemikalier når det handler om vore fødevarer ( https://www.pnas.org/content/87/19/7777.full.pdf )

For ganske små midler vil man ved at begrænse forekomsten af f.eks. mykotoksiner i vore fødevarer kunne mindske belastningen med ekstremt hormonforstyrrende og sundhedsskadelige stoffer markant. Som det er nu bruger man milliarder af kroner på en indsats rettet mod stoffer som ud fra en videnskabelig analyse er fuldstændigt betydningsløse for sundheden. De eneste der kan have interesse i dette misbrug af forskningsmidler er bekymringsfundamentalisterne og de forskere der som et andet undertrykkende præsteskab vedvarende udsender skrækhistorier om at vi vil ende i noget der minder om Helvedets flammer hvis vi ikke fortsætter med at ødsle forskningsmidler ud på deres meningsløse bekymringsfunderede projekter.

7
16. november 2014 kl. 12:47

indholdet af arsen er mange steder i Danmark så højt at mange mennesker hver år får kræft og dør på grund af arsen-indholdet i deres drikkevand

En alarmerende påstand, som ikke er dokumenteret. Hvor mange bliver syge og dør af arsen i drikkevandet? Undersøgelsen refereret i JP er i øvrigt af grundvand, og arsen forekommer ikke alene i vandet, men sammen med andre "mineraler" fx. bundet til jern, så det er uklart hvor meget, der er tilgængeligt, og hvor meget der vil overleve drikkevandsbehandlingen.

Forfatterne er sikkert dygtige geologer og jordbundsfolk, men når de skriver: "I naturen findes mange forbindelser, hvori arsen indgår, og disse er som nævnt alle giftige for mennesker og dyr", så er de på dybt vand. De arsenforbindelser, som findes naturligt i høj grad i fisk og skaldyr, er relativt inerte og optages ikke i kroppen - det er heldigt!

Ja, Finn Okkels bidrager selv til kemibekymringen, når det drejer sig om naturlige stoffer. Men hvis det drejer sig om udsættelser fra pesticider og andre industriprodukter, så må man naturligvis ikke bekymre befolkningen!

Vi ved naturligvis alle, som demonstreret af Bruce Ames, at der er naturlige kemiudsættelser, der kan være ligeså farlige som bevidste udsættelser, men disse kalkulerede udsættelser kan imidlertid lettere forebygges.

Fordi der er noget farligt i naturen, vi ikke kan undgå, behøver vi vel ikke at skulle have noget ekstra farlig kemi tilført fra indtagelse af føden, som kunne undgås. Det er som nævnt summen (og frekvensen) af farlige naturlige og menneskeskabte udsættelser, der tæller.

Der er iøvrigt en fundamental forskel i risikovurderingen i de to tilfælde. For forureninger fastlægger man tolerable indtagelser (TDI/TWI) fordi man ikke helt kan undgå stofferne, mens man for pesticidrester og additiver fastlægger acceptable indtagelser (ADI). Navnet siger noget om at man bevidst accepterer en (ufarlig?) udsættelse af erhvervsmæssige grunde (teknologi, økonomi).

6
16. november 2014 kl. 11:45

Risikovurderingen af pesticidrester i mad foregår på næsten samme måde som for 30 år siden ud fra forsøg på dyr og et stof af gangen. Det giver en stor usikkerhed, da effekten i mennesker kan være anderledes og oftest kraftigere, samtidig med den store forskel i genetisk modtagelighed. Samtidigt er det uomtvisteligt at danske undersøgelser viser at hvis dyrene indtager en blanding af pesticider i koncentrationer, der hver for sig ikke giver effekt, så får man alligevel en effekt af denne cocktail.

Det er også en blanding af pesticider, der hver for sig måske ikke har nogen skadelig effekt, som vi mennesker indtager med føden. Derfor bør risikovurderingens metode moderniseres og løbende tage hensyn til de nye forskningsresultater, der viser at de almindeligvis anvendte usikkerhedsfaktorer (tidligere kaldt sikkerhedsfaktorer) ikke er tilstrækkelige og er alt for konservative. Alt andet vil være uansvarligt overfor befolkningen.

13
17. november 2014 kl. 09:46

Allan Astrup mener, at der skal være højere (u)sikkerhedsfaktorer end de gængse 10 (fordi forsøgene er lavet i dyr og ikke mennesker) X 10 (fordi menneskers følsomhed kan variere) og begrunder det med at:

effekten i mennesker kan være anderledes og oftest kraftigere

Det var noget af en udtalelse fra en fagperson, og det vil jeg da gerne se dokumentation på?

4
16. november 2014 kl. 11:23

Hvis man begynder at bruge den måde at beregne grænseværdier på som her foreslås for f.eks.. pesticidrester i drikkevand vil grænseværdien stort set aldrig kunne blive overskredet. I de fleste tilfælder ligger de grænseværdier som i dag fører til lukning af drikkevandsboringerne millioner af gange fra den værdi som giver sundhedsskadelige virkninger. Heldigvis vil ingen mennesker kunne blive syge af de pesticidrester moderne analysemetoder kan påvise i drikkevand - heller ikke hvis man ikke lukkede en eneste boring. Men man kan gøre folk meget utrygge ved at påstå at der er et problem med kemikalier i fødevarer og drikkevand - og det er der desværre nogle politikere og forskere der har interessse i. Det kan så føre til at flere begynder at spise økologiske fødevarer, der ofte har et højere indhold af ekstremt sundhedsskadelige hormonforstyrrende og kræftfremkaldende stoffer - de er bare naturlige og produceres af de svampesygdomme man ikke bekæmper og af planterne som reaktion på at de bliver inficeret med svampesygdomme ( https://www.jv.dk/artikel/1036444:Kolding--oekologiske-havregryn-med-for-meget-svampetoxin-er-trukket-tilbage ).

Bruger man til gengæld det foreslåede princippet på vandboringernes indhold af naturlige kræftkaldende stoffer som f.eks. arsen vil man formodentlig skulle lukke et hav af drikkevandsboringer, for indholdet af arsen er mange steder i Danmark så højt at mange mennesker hver år får kræft og dør på grund af arsen-indholdet i deres drikkevand (se https://viden.jp.dk/binaries/an/8069.pdf )

Bruger man det foreslåede princip på naturlige kræftfremkaldende og hormonforstyrrende stoffer vil især økologiske kornprodukter på grund af angreb af Fusarium-svampe mv. og indhold af mykotoksiner ikke kunne sælges . Til gengæld vil f.eks. genmodificerede majssorter som har et meget lavere indhold af disse kræftfremkaldende og hormonforstyrrende stoffer lettere kunne overholde de foreslåede grænseværdier.

Tankevækkende nok er det bekymringsfundamentalister, som dem der optræder i artiklen her, der forhindrer os forældre i at købe f.eks. de meget sundere cornflakes mv. baseret på GM-majs til vore børn - og derved bidrager de til at mange børn indtager unødvendigt høje koncentrationer af kræftfremkaldende og hormonfortyrrende Fusarium-toksiner, hvilket formodentlig er årsag til at mange børn bliver alvorligt syge.

Læs mere her :https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16779644

3
16. november 2014 kl. 10:23

"Vi ser det med hormonforstyrrende stoffer, vi ser det med tungmetaller, og vi ser det med kombinationseffekter. Så længe der er så mange forskere, der bliver brugt af industrien, så er det svært at få flyttet grænseværdierne i den takt, der er brug for,« siger hun og bakkes op af medlem af Europa-Parlamentet Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU:" En hovedårsag til at industrien "bruger mange forskere" er i høj grad at industrien laver et hav af komplicerede sikkerhedstjek og sundhedstjek på nye produkter. Ofte ligger det langt udover hvad man i henhold til lovgivningen kræver. Den største hindring for ar få nye og sundere produkter på markedet er i dag de enorme undersøgelser der skal laves før nye og bedre produkter bliver introduceret. Dermed bidrager politikere m.fl. fra det bekymrings-industrielle kompleks til at forældede produkter ikke udskiftes med nye og bedre produkter. I dag koster de sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige test af f.eks. nye medicinske stoffer så enorme summer at det stort set kun er rentabelt at udvikle medicin til de allermest almindelige kroniske sygdomme. Det bevirker en enorm monopolisering af medicinalindustrien og at millioner af mennesker er syge og dør - ikke af bivirkninger ved medicin, men fordi det ikke er rentabelt at udvikle ny medicin til en lang række sygdomme. Også indenfor fødevareområdet er det i dag forbundet med så enorme omkostninger at det ikke er rentabelt at få godkendt f.eks. noget så banalt og dagligdags som et naturligt farvestof som man f.eks. kan udvinde fra en appelsin eller et æble. Det betyder at f.eks. de syntetiske azofarvestoffer (som kan fremkalde ADHD-symptomer i følsomme børn) stadigvæk bruges i enorme mængder i fødevarer verden over. Set i det lys er bekymring-fundamentalistike politikere som Christel Schaldemose fra Socialdemiokraterne og Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU er medvirkende til at millioner af mennesker hvert år bliver syge og dør. Bekymrings-fundamentalisterne og de medier der stille sig til rådighed som talerør og skrækhistorier bidrager ikke blot til fordummelse, men er også til at forbedringen af befolkningens sundhedstilstand på mange områder er gået i stå. Tankevækkende nok har videnskalige undersøgelser vist at f.eks. 99,99% af alle kræftfremkaldende effekter fra pesticider kommer fra helt naturlige pesticid-stoffer (i planter), mens kun 0,01 % kommer fra syntetiske stoffer ( https://www.pnas.org/content/87/19/7777.full.pdf ). Helt imod sund fornuft og videnskabelige fakta vil bekymrings-fundamentalisterne have at vi skal bruge endnu flere ressourcer på at teste de stoffer der i videnskabelige undersøgelser er påvist at have en helt ubetydelig sundhedsskadelig effekt, mens de slet ikke forholder sig til f.eks. de naturstoffer som vi udsættes for en 10000 gange højere kræftfremkaldende dosis af.

Bekymrings-fundamentalisterne minder mest af alt om det præsteskab folk troede på i Den Mørke Middelalder. Præsteskabet i middelalderen kunne udtale sig om Guds vilje og styre befolkningen ved at gøre folk bange for at ende i Helvedets flammer. Nu har vi bekymrings-fundamentalisterne, der har fået magt, politisk karriere og levevej ved at tale om de onde menneskeskabte kemikalier som præsteskabet påstår usynligt breder sig og vil få vores liv på Jorden til at minde et liv i Helvedets flammer.

2
16. november 2014 kl. 10:22

minde Ingeniøren.dk's journalistpraktikant (der skulle skrive om transport og anlæg ifølge information om redaktionen) om Ingeniørens etiske regler: "Journalistikken i Ingeniøren og ing.dk er uafhængig af politiske partier, organisationer, økonomiske interesser og enkeltpersoner, og der må ikke kunne rejses tvivl om den redaktionelle uafhængighed. " og "Enhver ansat i Ingeniørens redaktion - fastansatte såvel som fagmedarbejdere - har pligt til at undgå alle former for sammenblanding af journalistiske arbejdsopgaver og privat engagement, uanset om dette er politisk, økonomisk eller idealistisk".

Det er der andre journalistpraktikanter på Ingeniøren.dk, som tidligere har haft problemer med.... Reglerne kan ses på: https://ing.dk/redaktion/etiskeregler

1
16. november 2014 kl. 10:13

Nu forstår jeg bedre den forrige artikel om pesticider og gartnerbørn. Det var en lille forsmag, så vi kunne få en undskyldning for at få de sygeligt kemofobiske politikere på banen....Velbekom... Grænseværdierne for pesticider er selvfølgelig fastlagt, så der ikke er nogen der tager skade. De indlagte sikkerhedsfaktorer rækker til alle tænkelige og utænkelige scenarier - indbefattet eksponering med flere kemiske stoffer på en gang....

Men måske skulle man alligevel tænke sig om en ekstra gang, inden man bliver gartner, idet mange planter er ekstremt giftige, og eksponeringen fra disse vil langt overgå den eventuelle eksponering fra pesticider. se fx https://gardening.about.com/od/allergiesarthritis/tp/Five-Poisonous-Plants.htm, dette er ikke højere videnskab, men almindelig viden....

Måske vi hellere skulle bruge nogle af de dyre forskningspenge på at undersøge giftige planter (inkl. dem vi spiser), frem for at fremmane skrækbilleder pga. hypotetiske risici fra kemiske stoffer i meget små mængder?

5
16. november 2014 kl. 11:27

Grænseværdierne for pesticider er selvfølgelig fastlagt, så der ikke er nogen der tager skade. De indlagte sikkerhedsfaktorer rækker til alle tænkelige og utænkelige scenarier - indbefattet eksponering med flere kemiske stoffer på en gang....

Hvor ser du det, Nina? -Jeg vidste desuden ikke, du har forsket og er velbevandret i toksikologi og risikovurdering.