Lastbiler er farligere end hidtil antaget

(Uddrag)
Lastbiler er farligere end hidtil antaget
I et notat, som Rådet for Trafiksikkerhedsforskning har lavet for Færdselssikkerhedskommissionen, oplyses det, at lastbiler er op til seks gange så farlige som personbiler i trafikken. I gennemsnit er et dansk sættevognstog indblandet i 16.6 trafikdrab
for hver 100 mio km kørsel mod kun 2.6 for person- og varebiler. Det er den voldsomme virkning af det enkelte sammenstød snarere en et stort antal ulykker, der giver de store tal. Undersøgelsen indeholder også oplysninger vedrørende ulykkesfrekvensen
sammenlignet med godsmængde, samt tal for lastbilernes hastigheder, der ofte viser sig at være over den maximalt tilladte.