Lastbil skal køre 250 gange for at flytte atomaffald til depot

En lastbil skal køre fra Risø til et slutdepot 250 gange for at få alt det nuværende atomskrot flyttet ned i slutdepotet. De omtrent 10.000 kubikmeter lav- og mellemradioaktivt affald skal transporteres enten med lastbil eller skib, slår et forstudie fra Statens Institut for Strålebeskyttelse fast.

Instituttet udelukker at bruge tog og fly, da begge dele forudsætter vejtransport inden, hvilket »øger omfanget af håndteringer og dermed de potentielle doser,« står der i rapporten.

Hvis det radioaktive affald skal transporteres via lastbil, bliver mennesker udsat for samlet set 40 millisievert stråling. Cirka halvdelen vil ramme chaufføren af lastbilen, der dermed vil blive udsat for et højere strålingsniveau end normalt. 100 millisievert er den anbefalede grænse for, hvor meget arbejdere, der håndterer radioaktive elementer, bør blive udsat for i løbet af fem år.

Læs også: Tre typer atomdepoter

Læs også: Seks placeringer af dansk atomaffald

Selve flytningen kommer til at løbe op i millionklassen, vurderer Statens Institut for Strålebeskyttelse i sin rapport.

»De direkte transportomkostninger er estimeret at være to millioner kroner for vejtransport og fem millioner kroner for søtransport. Disse estimater omfatter ikke eventuelle omkostninger til anskaffelse og klargøring af egnede affaldsbeholdere, der opfylder transportbestemmelserne,« fremgår det.