Larm fra havmøllepark fik marsvin til at flygte

En fire kvadratkilometer stor offshorevindpark, Alpha Ventus, i Nordsøen, der skal forsyne 55.000 husstande med klimarigtig strøm har også en miljøskadelig effekt. Den har skræmt en stor bestand af marsvin væk.

Den omfangsrige park, der rummer 12 stk 150 meter høje vindmøller, viser sig at være meget upopulær blandt havets pattedyr, der er afhængige af deres høresans for at overleve.

Offshoreparken har, ifølge Spiegelonline, vist sig at have en negativ miljøeefekt. Tysklands Hav- og Hydrografiske Institut, BSH har gennemført sin første undersøgelse af vindmølleparkens konsekvenser og fundet, at larmen fra anlægsarbejder har skræmt de marsvin, der levede i området, væk.

På en havmiljøkonference i Hamborg i sidste uge kom det frem, at støjen havde skræmt marsvinene mere end 20 kilometer væk fra deres base. Marsvin kan hverken finde føde, kommunikere eller orientere sig, hvis deres hørelse er beskadiget.

Kunstige bobler i vandet skal tage støjen

Havbiolog Klaus Lucke fra det tyske forsknings- og teknologicenter Westcoast (FTZ) efterlyste indgreb, der kan beskytte de sårbare hvaler mod støjen fra anlægsarbejder.

Et forslag er et såkaldt boblegardin, der skal lægge et beskyttende lag af kunstigt fremstillede bobler i vandet, som vil reducere lydbølgernes udbredelse.

Klaus Lucke publicerede i fjor resultaterne fra sine undersøgelser af, hvordan marsvin påvirkes af lavfrekvente lydimpulser af høj intensitet. Lydimpulserne ligner dem, der opstår ved pæleramning, der bliver anvendt ved konstruktion af bl.a. havvindmøller. Resultatet viste, at der skal forbavsende lave lydniveauer til for at påvirke marsvinenes hørelse negativt.

Forskere studerer Alpha Ventus' påvirkning af ikke bare havpattedyr, men også havets fisk og planter samt trækfugle. Omkring 70 andre havvindemølleparker er allerede godkendt eller på vej til at blive godkendt.

Endnu ved man ikke, om marsvinene vil vende tilbage til deres base, nu hvor havmølleparken er anlagt.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"klimarigtig strøm"

Visa en vetenskaplig studie som visar att detta energisystem är klimarigtig.

Visa att detta system påverkar klimatet på ett mer rigtigt vis än alternativen.

Visa något energisystems klimatpåverkan och därefter vad som är klimarigtig.....

Så utomordentligt korkat.....

 • 0
 • 0

I hvilken afstand til støjkilden skal boblegardinet etableres?

Hvor meget ved man om hvordan naturen reagerer på disse boblegardiner, og kan støjen snyde sig forbi via havbunden?

I hvilken afstand fra støjkilden skal gardinerne etableres?

Hvis det etableres med luft der blæses ud gennem porøse sten på havbunden, vil der så dannes en lodret havstrøm der vil føre store mængder næringsholdigt bundvand til opblanding med overfladevandet, og kan der være negative konsekvenser ved det?

 • 0
 • 0

Gør dog jer selv den tjeneste, at læse hvad der virkelig står: Der tale om forstyrrelser fra ANLÆGSARBEJDET. Undersøgelser vedr. eksiterende og idrifttagne havmøller i DK viser, at biodiversiteten øges, idet fundamenterne bliver hjemsted for muslinger, alger etc, som tiltrækker fisk som tiltrækker fugle osv. OFFSHORE MØLLER ER EN GEVINST FOR HAVMILJØET !!!

 • 0
 • 0

hvor i dog ævler--- fakta:vindmøller til havs støjer,høj/lav frekvens. støjen forstærkes igennem tårnet,cello princippet,i området 100m. omkring et vindmølletårn er der ikke fisk,skalddyr,græs,tang ect. ect. brug jeres sommerferie og se selv!-- med venlig hilsen peter smed 67år.

 • 0
 • 0

hvor i dog ævler--- fakta:vindmøller til havs støjer,høj/lav frekvens. støjen forstærkes igennem tårnet,cello princippet,i området 100m. omkring et vindmølletårn er der ikke fisk,skalddyr,græs,tang ect. ect. brug jeres sommerferie og se selv!-- med venlig hilsen peter smed 67år.

I lige måde, Peter Smed 67 år!

Det er altså ikke strengt nødvendigt at bruge sommeferien, på at studere muslinger og søgræs ude ved havmøllerne, når der allerede er tilgængelig forskning på området, og videncenter for recirkulationsteknologi i akvakultur, AquaCircle, er meget optaget af de opdrætningsmuligheder havmølleparkerne netop skaber!

http://www.aquacircle.org/modules/default....

"Cello princippet" - min bare ... !

 • 0
 • 0

Resultaterne som Klaus Lucke præsenterer her, underbygger meget fint de resultater som forskere fra Danmarks Miljøundersøgelser (herunder undertegnede) fik i forbindelse med miljøovervågningen af byggeriet af Horns Rev 1 og Nysted havmølleparker. Marsvin skræmmes meget langt væk i forbindelse med nedramning af fundamenter, men de vender tilbage til området igen. Specielt var effekten meget voldsom på Horns Rev hvor man kunne registrere en umiddelbar effekt på tætheden af marsvin fra nedramningen af hvert enkelt fundament.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19603857 http://www.hornsrev.dk/default.htm

 • 0
 • 0

Resultaterne som Klaus Lucke præsenterer her, underbygger meget fint de resultater som forskere fra Danmarks Miljøundersøgelser (herunder undertegnede) fik i forbindelse med miljøovervågningen af byggeriet af Horns Rev 1 og Nysted havmølleparker. Marsvin skræmmes meget langt væk i forbindelse med nedramning af fundamenter, men de vender tilbage til området igen. Specielt var effekten meget voldsom på Horns Rev hvor man kunne registrere en umiddelbar effekt på tætheden af marsvin fra nedramningen af hvert enkelt fundament.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19603857 http://www.hornsrev.dk/default.htm

Det lyder meget rimeligt.

Der er efterhånden opstået en kollektiv psykose om det, at menneskelig aktivitet altid har uoprettelig skadelig indflydelse på miljøet, hvilket derfor hoiser ethvert tegn på dette op til at være katastrofer, mens de modsatte tegn altid dæmpes - man fristes til at sige "med et skuffelsens suk!"

Det må vel også være grunden til at jeres positive resultater ikke er blevet mere kendt, så jounalisten kan skrive:

Endnu ved man ikke, om marsvinene vil vende tilbage til deres base, nu hvor havmølleparken er anlagt. <<<

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Kære debattører

Vi har fjernet en række indlæg i denne tråd, der enten overskred vores regler for god tone, var direkte personlige eller slet og ret uden for emnet.

Artiklen handler om, at marsvin er blevet skræmt væk af anlægsarbejdet på en offshore vindmøllepark. Diskutér venligst dette.

Med venlig hilsen Julian Henlov, Community Builder, ing.dk

 • 0
 • 0

Julian Det er for nemt og direkte kritisabelt at censurere paa denne maade. Mine indlaeg var paa ingen maade uden for debatreglerne og satte spoergsmaal ved Tine's tidligere sletning. Bare at slette al kritik minder om helt andre lande og regimer. HVIS der opstaar kritik i en debat kunne man flytte eller linke til en ny traad under ing. debat. Ikke bare fjerne al modstand.

Not amused

 • 0
 • 0

Julian Det er for nemt og direkte kritisabelt at censurere paa denne maade. Mine indlaeg var paa ingen maade uden for debatreglerne og satte spoergsmaal ved Tine's tidligere sletning. Bare at slette al kritik minder om helt andre lande og regimer. HVIS der opstaar kritik i en debat kunne man flytte eller linke til en ny traad under ing. debat. Ikke bare fjerne al modstand.

Not amused

Jo, det kan der være noget om. Han slettede jo omsider også mine indlæg, men jeg accepterede det, da det virkede forrykt at jeg debatterede noget, der ikke længere fandtes.

Vores kommentarer er dog kommet frem til modtageren, og der gør den nok gavn?

Mvh Peder Wirtad

 • 0
 • 0

joo - men hvis den ny politik for debatten er at alt skal vaere i traad med artiklen og selv humoristiske kommentarer skal slettes ville der eddermame ikke vaere meget tilbage. Og hvis den form for censur og ukritisk sletning af indlaeg bliver almindeligt forlader jeg dette forum. Jeg fortsaetter alene ud fra dette princip.

 • 0
 • 0

Ups, debatten løber af sporet - jeg vil kun komme med en helt kort kommentar på dette vildspor: ville det ikke være bedre, kære ing.dk, bare at markere uønskede indlæg med fx rød eller en overstregning, så det ikke virker så totalitært?

 • 0
 • 0

Løsningen kan blive kunstige bobler som lydafskærmning til at beskytte havpattedyrene mod stress.

Lad nu de stakkels marsvin stikke af under anlægsarbejdet, og lad dem så tilpasse sig det nye miljø efterfølgende! Man skulle sgu' tro, der var tale om den danske velfærdsstat, sådan som der skal pusles og plejes om dyrene, så de slet ikke opdager, at vi støjer lokalt! Det virker absurd og misforstået dyrebeskyttelse at man vil bruge tid og penge på at etablere og opretholde en aktiv lyddæmpning - en støjskærm. I stedet bør man sikre sig at der er fredede områder, hvor der ikke kan etableres vindmølleparker.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten