Langt mindre end lovet: Regeringen forventer kun 500.000 tons CO2-reduktion fra Aalborg Portland

Illustration: Aalborg Portland

»Ny samarbejdsaftale: Aalborg Portland forpligter sig til mindst 660.000 ton CO2-reduktioner,« lød det i sidste måned fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, inden regeringens ministre sammen med Aalborg Portlands direktør kunne fremlægge aftalen.

Læs også: Aalborg Portlands 'nye' klimaløfte er et år gammelt: »Kritikere kan nemt kalde det varm luft«, indrømmer virksomheden

Blandt de rosende ord til Aalborg Portland lød det også i ministeriets pressemeddelelse:

»Som den første af en række virksomhedsaftaler indgår regeringen en samarbejdsaftale med Aalborg Portland, der forpligter virksomheden på reelt at reducere egne CO2 -udledninger.«

Nu viser et notat fra Energistyrelsen imidlertid, at myndigheden ikke forventer, at Aalborg Portland faktisk vil reducere sin udledning med 660.000 ton i forhold til i dag. I stedet vil selskabets udledning i 2030 være i størrelsesordenen 500.000 ton lavere end man ellers forventede i 2030, viser notatet, der er et tillæg til Energistyrelsens basisfremskrivning.

Notatet er skrevet i september, men er blevet fremhævet af klimaminister Dan Jørgensen (S), da han i denne uge besvarede et spørgsmål fra Enhedslistens Maj Villadsen.

»Vil ministeren forholde sig til, at Aalborg Portland i Børsen samme dag, som aftalen blev lanceret, udtalte, at udledningerne fra virksomhederne alligevel godt kunne stige frem mod 2030, hvis produktionen også steg?,« spurgte Villadsen blandt andet.

Det får Dan Jørgensen til at redegøre for aftalen. Han skriver blandt andet:

»Med samarbejdsaftalen forpligter Aalborg Portland sig til et CO2-reduktionsmål på 30 pct. frem mod 2030, svarende til en årlig reduktion på 660.000 ton CO2.«

Men af svaret fremgår det også, at Børsens udlægning ifølge ministeriet er korrekt; Aalborg Portland er forpligtet af en relativ CO2-reduktion på 30 pct per produceret enhed.

»Aalborg Portlands udledninger i 2030 vil dog fortsat afhænge af udviklingen i deres samlede produktion. Hvis Aalborg Portlands produktion går op, vil deres CO2-reduktion derfor blive mindre, omvendt vil CO2-reduktionen blive større, hvis produktionen går ned,« fortsætter ministeren blandt andet og henviser til notatet fra Energistyrelsen.

Portland: Vi vil stadig reducere 660.000 ton

Den udlægning kan Aalborg Portland imidlertid ikke genkende. Her oplyser bæredygtighedschef Thomas Uhd til Ingeniøren, at virksomheden på baggrund af aftalen fortsat vil reducere sin CO2-udledning 660.000 tons i 2030 sammenlignet med 2019 – uanset om virksomheden til den tid producerer mere end i dag. Hvorfor regeringen og Energistyrelsen tolker aftalen anderledes ved virksomheden ikke.

Notatet er et tillæg til Energistyrelsens basisfremskrivning 2020, hvor styrelsen blandt andet fremskriver forventningerne til CO2-udledningerne fra cementproduktion i Danmark. Fra 2018 til 2030 forventede styrelsen oprindeligt en stigning fra 1,16 mio. ton til 1,33 mio ton udledte CO2-ækvivalenter fra sektorens procesrelaterede udledninger, fremgår det af Basisfremskrivningen, der er udgivet i juni. Derudover hører en del af sektorens udledninger til i kategorien for energiforbrug.

I det nye notat uddyber styrelsen også, at der ikke nødvendigvis er tale om en reduktion, man ikke tidligere havde forventet. Som Aalborg Portland tidligere har fortalt Ingeniøren satte virksomheden allerede 30 pct-målet et år tidligere og har blot formaliseret det gennem sin aftale med regeringen.

Læs også: Aalborg Portlands 'nye' klimaløfte er et år gammelt: »Kritikere kan nemt kalde det varm luft«, indrømmer virksomheden

»Det skønnes foreløbigt, at aftalen i forhold til Basisfremskrivning 2020 vil indebære en reduktion i 2030 i størrelsesordenen 0,5 mio. ton. I 2025 skønnes effekten i forhold til basisfremskrivning 2020 foreløbigt til 0,2 mio. ton. Dette er forbundet med større usikkerhed, da aftalen ikke siger noget nærmere om indfasningstakten,« hedder det i notatet.

Aftalen skal ifølge regeringen skabe præcedens for andre aftaler med erhvervslivet, som skal indgås fremover.

»Vi har i Danmark en række store virksomheder, der både er meget konkurrenceudsat og har produktionsprocesser, der udleder meget CO2. Derfor håber jeg, denne samarbejdsaftale kan bane vejen for flere aftaler om konkret klimahandling med andre virksomheder,« sagde Dan Jørgensen ifølge ministeriets pressemeddelelse ved præsentationen af aftalen.

Opdateret 16/10 med kommentar fra Aalborg Portland.