Landsret redder Banedanmark: Skal alligevel ikke fjerne vej

Er denne bro lovligt anlagt eller ej? Det kan blive op til Højesteret at afgøre, efter Landsrettens dom gik grundejeren imod. Illustration: Karl Knudsen/Vejen Miniby

Banedanmark slipper for at pløje 1,4 km nyanlagt vej op. Det afgjorde Vestre Landsret i sidste uge.

Sagen udspringer af elektrificeringen af banen mellem Lunderskov og Esbjerg. I Vejen Kommune skulle en gammel vejbro over banen nord for byen Askov rives ned, og kommunen ville gerne have broen - og vejen hen til den - flyttet, så den kom tættere på et erhvervsområde, som kommunen gerne vil udbygge.

Ejeren af den jord, som vejen skulle anlægges på, den store svineproducent Martin Lund Madsen, og hans advokat Jacob Schall Holberg fra advokatfirmaet Bech-Bruun protesterede med det samme over planerne. De mente ikke, at der var hjemmel til ekspropriationen i loven om elektrificering.

Byret: Vej er ulovligt anlagt

Men protesterne blev ignoreret. I stedet anlagde Martin Lund Madsen en sag ved byretten i Esbjerg. 22. september 2015 afgjorde byrettens tre dommere, at klageren havde ret.

Elektrificeringsloven gav godt nok Banedanmark ret til at ekspropriere arealer til brug for elektrificeringen, men ikke til at flytte så meget på broer og krydsende veje, som kommunen i dette tilfælde ønskede.

Læs også: Dom kan tvinge Banedanmark til at fjerne ny vej og bro

‘Retten finder imidlertid, at den konkret valgte løsning, der indebærer, at broen flyttes 900 m, og at der anlægges et nyt vejforløb på 1,4 km med en helt ny vejføring, som gennemskærer Ny Endrupholms ejendom, ikke har en naturlig forbindelse med elektrificeringen … Retten finder derfor efter en samlet vurdering, at der ikke har været hjemmel til at foretage ekspropriation hertil i elektrificeringslovens § 13,’ står der i referatet af dommen.

Landsret: Vej er lovlig

Banedanmark ankede dommen. Og i sidste uge afleverede Vestre Landsrets tre dommere deres afgørelse: Vejen kan blive, hvor den er.

Dommerne begrunder afgørelsen med, at ekspropriationshjemlen i elektrificeringsloven ‘ikke antages at være snævert knyttet til en bestemt arbejdsopgave i et elektrificeringsprojekt'.

Læs også: Banedanmark anker dom, der kan tvinge dem til at fjerne bro og vej

Og da både Ekspropriationskommissionen og transportministeren har godkendt projektets endelige udformning, var flytningen af vejen en del af det endeligt godkendte projekt.

‘På denne baggrund og efter en samlet vurdering af de forslag, der var fremlagt for Ekspropriationskommissionen, finder landsretten, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte skønnet over hensigtsmæssigheden af placeringen af broen og forbindelsesvejen. Den stedfundne ekspropriation må således anses for nødvendig for at realisere formålet med at etablere en hensigtsmæssig vejadgang over jernbanestrækningen.’

Derfor skal vejen blive, og Martin Lund Madsen skal betale sagsomkostningerne på 250.000 kr. til Banedanmark.

Forstår ikke dom

Afgørelsen undrer Jacob Schall Holberg:

»Vi er noget forundrede over, at tre dommere i byretten kan være enige om, at sagen skulle gå én vej, mens tre dommere i landsretten mener, at den skal gå den helt anden vej.«

Ud over det forhold at landsretten mener, at man med elektrificeringsloven kan lave lokal vejplanlægning, er det særligt kravet om, at der skal være en aktuel grund til en ekspropriation, som han har svært ved at se opfyldt.

»Kommunen vil gerne have vejen og broen flyttet, fordi de gerne vil kunne udvikle erhvervsområdet. Men der er ikke sket ændringer i erhvervsområdet, siden vejen blev anlagt. Der er ikke kommet nye virksomheder til, og der er ikke lavet nye lokalplaner. Man har tilsyneladende ment, at elektrificeringen i sig selv var den aktuelle grund, men det forholder dommerne sig ikke til i deres afgørelse.«

Vil i Højesteret

For at få helt styr på, hvad der er op og ned i sagen, søger Martin Lund Madsen og Jacob Schall Holberg nu Procesbevillingsnævnet om at måtte få sagen prøvet ved Højesteret.

Udfaldet af sagen kan få indflydelse på ekspropriationer i forbindelse med resten af elektrificeringen af de statslige jernbanestrækninger.

Men andre jernbaneprojekter vil den imidlertid ikke få konsekvenser for. Efter den første sag valgte Folketinget nemlig at ændre ekspropriationsbestemmelserne, så offentlige myndigheder har fået mere vidtrækkende rettigheder til at ekspropriere de områder, de mener at have brug for.

Emner : Jernbane
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Sikke et held for Banedanmark, at det bare drejede sig om noget så småt som en ulovligt anlagt vej og ikke om at male et hus blåt, for så var de endt i fængsel, med krav om at fjerne vejen.

  • 3
  • 2

Hvis du er i strid med staten om 10.000 kr. og ellers har ret, så får du ret - og dine 10.000 kr.

Hvis den samme strid står om 100 mill. kr. så får du ikke ret - og langt mindre de 100 mill. kr.

Raison d'etat.

  • 5
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten